TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Debattinlägg: Demokratiskt fattade beslut borde gälla
16 april 2007 13:10


Sveriges lagstiftande församling, Riksdagen, har gett regeringen mandat att fatta beslut om tillåtlighet för dragningar av stora infrastrukturprojekt, som bland annat vägar och järnvägar. Minns jag inte fel så var det i stor politisk enighet. Man ville helt enkelt att Sveriges regering skulle ge tillåtelse för stora projekts dragningar. När beslut fattas krävs omfattande utredningsmaterial. I fallet Botniabanan har så också skett med många pallars utredningsmaterial som grund.


Trots detta så har hela processen blivit en lekstuga för jurister. Har man inte insett att lagstiftarna sagt att regeringen gett tillåtelse till dragningen, men på annat sätt kan man inte tolka överklagandeadvokaten Björn Rosengren, vars arvoden snart uppgår till 10 miljoner. Kanske har han som morot att överklaga och överklaga för att föda sig själv. Vad som nu behandlas, än en gång i miljödomstolen, ska vara om kompensationsåtgärderna är tillräckliga. Så låter det dock inte på honom. Än en gång har lagstiftarna gett regeringen i uppdrag att fatta beslut om dragningarna. Vem får tilltro till juristkåren med denna lek med skattebetalarnas pengar?


Vi måste få ett nytt system för hanteringen av dessa ärenden med snabbare beslut. Det bör också diskuteras om det rimligt att skattebetalarna ska stå vilka kostnader som helst. Botniabanan har blivit 2 miljarder dyrare p.g.a. detta och säkert finns det fler projekt som får samma kostnadsfördyring i procent. Miljöpåverkan med anledning av detta är också stor då miljontals ton föroreningar har gått ut i luften och fortsätter att släppas ut då inga transporter ännu kan läggas över på järnväg istället för vägnät.


I vanliga överklagningsärenden som detaljplaner fattar regering det slutgiltiga beslutet. För att inte gå den gamla vägen skulle regeringen fatta tillståndsbeslut innan i stora projekt, vilket är gjort. Men ett system där regeringens beslut inte accepteras kan man inte ha. Sveriges lagstiftande församling med dess valda regering måste kunna fatta beslut även om inte jag gillar många av de lagar som Alliansregeringen fattat inom massor av områden. Riksdagens sammansättning är demokratiskt valda av folket och den utser sin regering. Det är det som är demokrati och alla som motarbetar det systemet är ett hot mot demokratin.


Lennart Holmlund, kommunalråd (s) i UmeåSe S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM