TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Debattinlägg: Vi måste se till människors behov - inte administrativa gränser
16 april 2007 13:09


Frågan om regionalisering är inte ny. Den har varit på agendan länge. För att klara framtidens utmaningar med en större andel äldre befolkning, klimatförändringar och utmaningar som idag är omöjlig att förutse måste vi se utanför våra egna revir och administrativa gränser. Verksamheterna måste organiseras så att det även i framtiden finns en god välfärd som svarar mot människors behov. De offentliga resurserna är begränsade och kommer att behöva nyttjas allt mer effektivt. Uppdelningen av ansvaret mellan regionen och kommunerna innebär att kommunernas ansvar blir större för det lokala medan regionen tar ansvar för det regionala. Vi anser att en Norrlandsregion - som omfattar de fyra nordligaste länen, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland - är det enda rimliga alternativet.

Ansvarskommittén, som är inne i slutfasen av sitt arbete, väntas lägga förslag om större regioner, med ansvar för bland annat regional utveckling och hälso- och sjukvård. I takt med att globaliseringen krävs ett visst befolkningsunderlag för att man på ett fullgott sätt ska klara regionens hälso- och sjukvårds åtaganden. Det är även viktigt för de regionala utvecklingsfrågorna. En större regional indelning som omfattar de fyra nordligaste länen, Norrlandsregionen, på bästa sätt kan svara mot medborgarnas behov.


Hur matchar regionindelningen statens geografi? En indelning med de fyra nordligaste länen skulle på ett bra sätt överrensstämma med de regionala indelningar som finns vad gäller statliga myndigheter. Dvs. de myndigheter som svarar för vägar, järnvägar, flygplatser, samt forskning och högre utbildning. I denna mening är Norrlandsregionen redan idag en realitet och något som människorna i norr känner igen sig i. För den här regionen är avstånden a och o. Vilka framtida transportmöjligheter som finns i den nya indelningen är avgörande för att man ska kunna hålla samman en expansiv och konkurrenskraftig region. Flyg, tåg och vägar är det som binder samman regionen till en konkurrenskraftig enhet och gör det möjligt att nå utbildning och arbete inom rimliga tidsavstånd.


Telemedicin, eller som det nu benämns e-hälsa, starka specialiteter i olika delar av regionen och en god transportinfrastruktur gör det möjligt för regionen en få högklassig vård på norrländska villkor. Det ska vara smidigt för människorna att ta sig till den specialistvård av världsklass som regionen erbjuder. Utan en sådan kraftsamling finns risk för att Norrland blir en förlorare. Resultatet av detta blir att allt mer av resurserna samlas till de större regionerna i södra Sverige, en utveckling som skulle vara förödande för den här delen av landet.


De fyra norra länen har även gemensamma förutsättningar, där skogen, malmen och turismen är stabila framtidsnäringar. Mycket händer också inom andra områden som bioteknik, kulturturism och rymdteknologi. Redan idag sker utvecklingsinsatser på "tvärs" i regionen, dvs. över de administrativa gränserna. Universiteten blir allt mer engagerade i samverkan med varandra och i projekt med näringslivet. Strukturfonderna erbjuder finansiering av gränsöverskridande utveckling.

Som förtroendevalda politiker för Norrlandsregionen är vår uppfattning att vi inte behöver vänta på att Ansvarskommittén ska lämna sitt förslag, eller på att staten ska samordna sina myndigheter. I Norrland finns sedan tidigare ett brett samarbete och vi vill se en stark Norrlandsregion. Vi är redo att gå före och visa hur en stark tillväxtregion i ett framtida Sverige ska se ut.

Levi Bergström (s), landstingsstyrelsens ordförande och landstingsråd Västerbottens läns landsting


Lilly Bäcklund (s), kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Lycksele
Olle Edblom (c), landstingråd Västerbottens läns landsting
Sven-Olov Edvinsson (c), gruppledare Umeå kommunfullmäktige
Harrieth Hedlund (s), ordförande Folkhälsonämnden för Umeåområdet
Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Umeå
Matts Lundgren (s), kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Vännäs
Britt-Marie Lövgren (fp), gruppledare Umeå kommunfullmäktige
Edward Riedl (m), gruppledare landstingsfullmäktige Västerbottens läns landsting
Christer Rönnlund (m), kommunalråd i Lycksele
Elyv Söderström (s), kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Örnsköldsvik
Anders Ågren (m), kommunalråd i UmeåSe S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM