TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Debattinlägg: Regeringen sviker norrlandsföretagen
7 december 2006 15:37


 

Ett bra exempel är Volvo Lastvagnar i Umeå. Företaget sysselsätter omkring 2 500 personer och försiktigt beräknat, lika många i underleverantörsleden. Men det är inte bara stora företag som kunnat fortsätta verksamheten tack vare detta stöd. Många av småföretag i Västerbottens inland är helt beroende av transportstödet för sin existens.

 

Nuvarande transportstödet går ut vid årsskiftet. Fortsatt bidrag ska nu godkännas av EU-kommissionen för den kommande programperioden 2007-2013 och anpassas till de nya riktlinjerna för regionalstödet. De borgerliga partierna har tidigare sagt sig stå bakom stödet. Och som alla kommer ihåg, lovade de också i valrörelsen att vara garanter för en företagarvänlig politik i hela landet.

 

Nu, när de har makten, är det dags att gå från ord till handling. Men i sitt första budgetförslag gör man tvärtom. Regeringen minskar transportstödet från 506 miljoner kronor år 2006 med nästan 150 miljoner för 2007. Det är en alldeles för låg summa, som kommer att få negativa konsekvenser för våra företag. Högkonjunkturen och höga råoljepriser har drivit upp transportkostnaderna. Därför behöver transportbidraget räknas upp, inte minskas.

 

Dessutom är stödets framtid högst oklart, eftersom regeringen i skrivande stund ännu inte har lämnat in ansökan till kommissionen.

 

Detta är ett rejält bakslag för företagarna i hela Norrland. De regionalpolitiska ambitionerna är minst sagt låga. Man kan misstänka att regeringen inte kommer att driva frågan om rätten att ge transportstöd särskilt ivrigt, när man redan har kraftigt dragit ner på anslaget.

 

Sedan tidigare är det klart att landets småföretagare kommer att få höjda arbetsgivaravgifter med uppemot 40 000 kronor varje år och att stödet till de små och medelstora företagens export ska halveras. Tillsammans med sänkt transportstöd är detta ett hot mot våra jobb och ett stort svek mot företagarna i Västerbotten.

 

Vad säger näringsminister Maud Olofsson till alla företag som nu mer eller mindre måste känna sig blåsta på löften om en bättre och en mera verkningsfull politik för tillväxt och företagande och då särskilt i Norrland.

 

KG Abramsson (s), riksdagsledamot Västerbotten
Lennart Holmlund (s), kommunalråd Umeå kommunSe S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM