TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Debattinlägg: Replik: Vi har ett gemensamt ansvar
7 december 2006 15:35


Den borgerliga alliansen skrev 27/11 om att återupprätta Umeandan och ställde frågan om vi socialdemokrater vågar bjuda in till ett försöka om att låta Umeåanda komma fram igen. Innan jag svara på frågan låt mig förklara några saker. Alla politiker oavsett om det är socialdemokratiska eller borgerliga företrädare har ett ansvar och ett mycket stort sådant, det är att försöka sträva efter att fatta beslut som är det bästa för Umeås framtid. Detta görs oftast bäst genom att man gemensamt över partigränserna försöker finna konstruktiva lösningar, så att goda beslut kan fattas. Det bekymrar mig därför när de fyra ledande borgerliga företrädarna i Umeå i en gemensam debattartikel hävdar att orsaken till att vi inte har en Umeanda beror på oss socialdemokrater och att vi inte har bjudit in till en sådan. Det händer allt för ofta att borgerliga företrädare, som sitter i de beslutade församlingarna, går ut i insändare/debattartiklar och menar på att man inte haft möjlighet att påverka och att fattade beslut är felaktiga. Men hur kan man hävda detta då man suttit med på de gemensamma möten och fattat beslut i olika frågor, låt mig undertrycka, många gånger har vi också har varit överens. Det är tokigt och det inger inget förtroende. Man måste kunna vara stark även när det blåser och inte vända kappan efter vinden för att man är orolig att förlora röster. Som politiker har vi fått ett förtroende att leda Umeå in i framtiden efter bästa förmåga, men att då irra runt, hit och dit, är inte konstruktivt. Min slutsats på ovanstående fråga blir därför vad gäller Umeandan beror det mycket på de borgerliga partierna själva M, C, Fp och Kd. Det är Alliansens egen förtjänst varför den inte alltid finns och det med betoning på Folkpartiet. Man bör tänka på hur man beter sig och för Folkpartiets del åsyftar jag hur man beter sig gällande skolan. Där har vi socialdemokrater ett brett synsätt, inte minst med centern och det vill vi fortsätta med. Vi socialdemokrater och jag som främsta företrädare för partiet har alltid varit beredd att diskutera över partigränserna och även över de traditionella blockgränserna och har gjort så under föregående mandatperiod vid ett flertal tillfällen. Inför budgeten för 2007 lade vi en gemensam budget med V. Det som bör tilläggas till detta är att ni i Alliansen då valde konflikt före diskussion i och med ert beslut om att lägga en Alliansbudget. Från socialdemokratiskt håll har vi Umeås bästa för ögonen och låser inga dörrar. Att påstå att vi inte försöker hitta breda lösningar är att ljuga. Vi kommer i sakfrågor och i nämnder söka samförstånd, precis som tidigare. Vi skulle också önska utveckla det som kallas för Umeandan för det kan inte enbart vara på era villkor. Vi har haft stora överenskommelser när det gäller vägarna med Fp, M och Kd. Då var det C och V, tillsammans med Mp som var i allians. Ett annat exempel är järnvägen där vi socialdemokrater tillsammans med Kd, Fp och V gick ihop. Detta är bara några exempel av många men det visar på att vi kan arbeta över partigränserna och jag blir förvånad om ni redan har glömt hur ni tidigare har röstat. Jag är övertygad om att ni känner igen det men det finns alltid allianssystrar som inte delar uppfattningen. Att ni som företrädare för Alliansen krupit allt djupare in i ett hörn, ja det är tyvärr ert val. Det vi kan erbjuda och försöka, givet att ni så önskar, är hjälp att krypa ut. Låt mig dock betona att det finns alltid saker som kommer att vara partiskiljande av ideologiska skäl och i dessa frågor är det inte ens lönt att försöka finna lösningar.

 

Lennart Holmlund, kommunalråd (s) i UmeåSe S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM