TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Insändare: God kvalité i verksamheten kostar pengar - Lennart Holmlund
14 november 2006 09:25


 

Vi har en hög skatt i Umeå, det har jag sagt många gånger förut, men det ger en bättre verksamhet. Så är det exempelvis inom skolan och jag bävar för att den nu gällande folkpartistiska skolpolitiken ska ge sämre resultat. När det gäller hur resurserna satsas så använder vi lite mindre pengar på pedagogisk personal än andra jämförbara kommuner men mer på övrig verksamhet där all annan personal inom skolhälsovård, kuratorer, läromedel m.m. återfinns. Våra lokaler är lite dyrare men vid en expansion så byggs många nya lokaler som är dyrare än gamla befintliga lokaler.  Däremot är de nya lokalerna oftast bättre anpassade för dagens undervisning, vilket massor av statistik också visar på. Det ger alltså bättre resultat.

 

När det gäller slutbetyg från 9: an så har 84,5 % av våra elever ett slutbetyg medan snittet för riket är 80,7 %. Samma siffra endast för pojkar är 82,3 % mot rikets 78 %. Tittar vi på tjejer är det 87 % mot rikets 83,4 % och för elever med utländsk bakgrund är det 80 % för oss mot rikets 68,7 %. När det gäller genomsnittliga meritvärden för 16 ämnen i slutbetyget har vi också högre snitt än riket, vi har 229 mot rikets 227 och där skillnaden störst bland tjejerna. Våra tjejer får 242 mot rikets 236. Det är även stort gap bland elever med utländsk bakgrund, 229 mot 223. Däremot ligger grabbarna på rikssnittet. Vi har även 6,8 % fler elever som får slutbetyg från gymnasiet inom 4 år.

 

Vi har en bra skola i Umeå, en bra personal som utför arbetet och vi har dessutom en trygg stad. Nu får vi snart reda på vilka konsekvenser den nya regeringens politik får för effekter på kommunerna. Mycket talar för att den moderatledda regeringen kommer att förändra kostnadsutjämningen så vi får betala till högerledda lågskattekommuner i Stockholmstrakten så att dom kan sänka skatten ytterligare. Här i Umeå har vi valt verksamhet före skattesänkningar. Det är så tyst i denna fråga där till och med centern är som vilka moderater som helst och i länet har vi inte hört ett dyft från kommunalt håll av någon, vare sig det är centerpartister eller andra. När vi hade en s- regering nog tordes vi i alla fall göra våra röster hörda.

 

Lennart Holmlund, kommunalråd (s), i UmeåSe S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM