TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Insändare: Borgerlig bostadspolitik hotar Umeås tillväxt
23 oktober 2006 14:16


Vi har haft en bra tillväxt i Umeå men nu hotas den, eller riskerar att stanna upp, i och med den borgerliga bostadspolitiken. De tidigare framgångarna har bland annat berott på att vi och privata företag kunnat bygga tillräckligt med hyresrätter tack vare investeringsstöd och räntebidrag för hyresrätter. Nu ska dessa tas bort vilket troligen leder till färre hyresrätter. Vi har sedan länge arbetat för att få tillstånd s.k. seniorboenden för äldre som vill lämna sina villor. Vi har också blivit ivrigt påhejade inte minst folkpartiet som tycker det går för sakta. Nu har vi en plan, som en känd skådespelare brukade säga i sina roller, med flera privata intressenter. Jag är dock djupt oroad över att dom inte kommer tillstånd när bidragen försvinner och hyran blir högre än förut. Då flyttar inte de äldre från sina villor. Möjligen kan det bli någon bostadsrätt istället men jag är uppriktigt orolig. Vi skulle behöva många s.k. seniorboenden. Hur det känns för folkpartiet i Umeå när seniorboenden stannar upp kan man bara tänka sig. Ett annat problem är studentbostäder. Där är kostnaderna för hyran redan idag väl hög och nu blir den högre. Dessutom höjs inte studiemedlet och studenterna får sämre ekonomi. Det här är risk att det stannar upp Umeås expansion på samma sätt som det gjorde i början på 1990-talet men det är väl det som är meningen.

Lennart Holmlund, kommunalråd (s) i UmeåSe S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM