TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Insändare: Tack för förtroendet
9 oktober 2006 16:19


Återigen har väljarna tagit ställning till de olika politiska alternativ som står till buds, i kommunen, landstinget och riksdagen. Vi vill med anledning av det tacka för det förtroendet vi har fått av väljarna här i Umeå kommun. Det politiska läget i Umeå kommunfullmäktige ser ungefär likadant ut som före valet. Däremot är förutsättningar lite annorlunda i och med en borgerlig regering, men vi kommer att göra så gott vi kan och det vi tror är bäst för Umeås framtid. Det är viktigt att vi fortsätter på den inslagna vägen med en politik för stark tillväxt för att på så vis skapa förutsättningar för nya jobb. Vi kommer även fortsättningsvis ha en öppenhet och försöka skapa lösningar över blockgränserna för att via samförståndslösningar fatta beslut som är det bästa för Umeås framtid.

 

Lennart Holmlund, gruppledare för socialdemokraterna i Umeå kommunfullmäktigeSe S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM