TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Debattinlägg: Umeås kontakter med omvärlden är bra
9 oktober 2006 16:08


Jag förstår inte riktigt hur du Sven-Olov Edvinsson, centern, och de andra i högeralliansen tänker. Utgår ni från att ni är slagna på förhand och att ni inte kommer att klara av det här då ni tar till lögner och personangrepp (VK Debattsidan 9/8). Sen förstår jag inte heller hur du kan säga att du vet hur situationen är i Umeå då du aldrig är här. När det gäller våra kontakter med omvärlden vill jag bara säga att de är bra och många utan att gå in närmare på detta. Vad gäller det konkreta exemplet Trollhättepaketet som du Sven-Olov menar att vi har förlorat dragkampen om så var det faktiskt din kompis, Börje Hörnlund, centerpartist och arbetsmarknadsminister under den borgerliga regeringen i början av 1990-talet, som glömde förhandla in transportstödet. Detta har varit ett h-vete att få tillbaka det och det har tagit oss en bra stund att åter få detta åter till Umeå. I övrigt så har vi goda kanaler till såväl EU-kommissionen som den svenska regeringen.

 

En annan punkt som du lyfte i din artikel var att jag och kommunen har personligt ansvar för botniabanan och andra större väginvesteringar. Jag vill då upplysa dig om att varken jag eller kommunen kan ta ansvar för andra myndigheter då de är självständiga organ. Vi kan inte styra över dem. När det gäller Botniabanan generellt så har regeringen gett tillåtelse, samt EU-kommissionen och Bryssel gett signaler om att de är positiva till den dragning som ligger. En dragning genom stan som centern föreslagit har man aldrig fått tillåtelse till. Miljön är ju redan idag sådan att vi ska bort med trafik. Förslaget har också varit för dyrt. Däremot när det gäller miljödomstolen och den lagstiftning som finns på området så är den lite knepig. Sen vill jag bara säga generellt om vägbyggnationerna så hade vi aldrig fått några vägar överhuvudtaget om centern hade fått bestämma.

 

Du lyfter också i artikeln att Kvarkensamarbetet är svagare än på mycket länge, vilket inte är sant. Det pågår mer aktivitet än någonsin i Kvarkenområdet men mycket sker på gräsrotsnivå och inte på ledningsnivå. Detta då vi tycker det är onödigt att vi ska fara över titt som tätt när detta går lika bra fast på en lägre nivå. Sedan när det gäller anslag till EU projekt osv. så vill ju centern, både i landstinget och kommunen, dra ner dessa anslag. Vilket rimmar lite illa om man vill bedriva strategiska statningar t.ex. inom ovannämnda Kvarkenområdet.

 

Sedan vill jag också kommentera det som står om sjukfrånvaro och sjuktal. Du liksom Anders Sellström, kristdemokraterna verkar ej har läst vad jag har skrivit i VF tidigare så jag hoppas att ni noterade min uppfattning i insändaren i VK 10/8. Jag har dessutom mött fackliga företrädare som stödjer mig i analysen om att de samlade attityderna kan bidra till att vi har en hög sjukfrånvaro. För jag har aldrig påstått att det är attityderna hos de sjukskrivna utan attityderna hos alla anställda, både sjuka och friska och även våra ledare, försäkringskassan och läkarna. Vi måste alla tillsammans arbeta för att förändra attityderna så att vi kan få tillbaka de sjukskriva till rehabilitering och tillbaka till arbetsplatserna.  Jag blir således bestört över alla dessa samlade borgerliga attacker mot mig som person och den politik som vi socialdemokrater har fört.

 

Det som gör mig riktigt förbannad är när vi blir kritiserade för att vi detaljstyr. Anders Sellström, kristdemokraterna är ju den som har kritiserat oss under hela våren att vi inte går in och detaljstyr mera! Min uppfattning är att Politiken bestämmer VAD medan professionen bestämmer HUR. Punkt! Låt oss nu sluta träta på debattsidan det kan vi istället göra ansikte mot ansikte.

 

Lennart Holmlund, kommunalråd (s)Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM