TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Insändare: Högeralliansen är kulturfientlig
22 augusti 2006 13:25


Jag antar att det som högeralliansen annonserar om stämmer, det innebär att 10 procent av kulturbudgeten och regional utveckling ska upphöra. En minskning rakt över med 10 procent på kulturområdet skulle i praktiken innebära att gamla överenskommelser mellan kommuner, landstinget och staten sluta gälla, om landstinget inte längre kan skjuta till sin bit. Att en part inte bidrar skulle staten inte finna sig i och de skulle i så fall dra tillbaka sina anslag. Med en högerallians i landstinget kommer vissa kulturföljande verksamheter således helt eller delvis att raseras. Skulle man även skära rakt över på regional utveckling är Västerbottensturismen hotad, liksom Almi samt att en del av projektmedlen skulle försvinna. Händer det så försvinner även EU medlen. För att vi ska få hem några EU pengar krävs att det offentliga åtar sig att finansiera minst lika mycket som EU.

 

Högeralliansens annons gav därför mycket klara besked, kultur och regional utveckling ska genomgå ett stålbad med mycket kraftiga nedskärningar för att man ska kunna sänka skatten. Tongångar som vi känner igen i kommunen där utvecklingsanslaget var högeralliansens förslag till vad som skulle få stryka på foten. Våra politiska motståndare på högerkanten försöker ofta få det att framstå som att vi inte pratar med våra företrädare på riksplanet. I detta fall verkar det som om de själva inte pratar med sina egna i länet. För visst pratar ni väl med varandra, kommun- och landstingspolitiker, och den fördelning vi haft mellan kommunen och landstinget på vissa kulturinstitutioner är väl tänkt att bestå? För jag tycker det är orimligt att exempelvis Umeå kommun ska ta ett större ansvar än det vi från början varit överens om. Mitt förslag är istället att alliansen i Umeå ska ta de sina i landstinget i håret och stoppa den kulturavrustning som de föreslår. Den utveckling som står för dörren om högeralliansen skulle få majoritet i landstinget är skrämmande och ett hot mot Umeås utveckling. Vi bör omedelbart ställa oss frågan om vi ska vara med och längre diskutera ett bildande av regionalt samverkansorgan i Västerbotten, då alliansen vill att den verksamheten ska slaktas. Vår politik är en garant för en bra kommun såväl som ett bra län där vi vill ha både vård och omsorg samt ett rikt kulturliv, för då mår människor bäst.

 

Lennart Holmlund, kommunalråd (s)Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM