TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Insändare: Fotbollshall på Nolia?
19 maj 2006 10:48


Socialdemokraterna i Umeå vill utveckla Dragonens idrotts- och mässcentrum. Vi vet hur mycket idrotten betyder för samhället. Vi vill helt enkelt locka fler till idrottslinjerna vid gymnasieskolan. Dragonskolan har en positiv utveckling för idrottsprogrammen. Vår vision är att bygga vidare på denna inriktning vilket kräver nya ytor för friidrott, fotboll och innebandy. Framtiden ger utrymme för fler idrotter att etablera sig, där föreningsliv och skolan kan arbeta på ett integrerat sätt. I framtiden och gärna under kommande mandatperiod vill vi därför bygga vidare för att utveckla såväl mässverksamheten som idrottsverksamheten vid Dragonen.


I en stad av Umeås storlek och med den höga tillväxt som vi kan visa upp är det viktigt att vi har ytor för mässverksamhet. Olika verksamheter måste dock kunna kombineras i hallarna. Det måste därför vara möjligt att bedriva både idrottsverksamhet och mässverksamhet, det senare i form av stora kongresser och evenemang. Det är av stor betydelse. Vår förhoppning är att det kan byggas en stor hall, gärna tillsammans med förenings- och näringslivet i Umeå. I debatten har anförts från moderaterna att det bör byggas ett nytt bad på Noliaområdet. Vi har dock svårt att se kopplingen mellan mässverksamhet och ett bad. Vi tror det är svårt att förändra utställningshallarna om än inte för leksaksbåtar och vi är skeptisk till att en sådan anläggning byggs på Noliaområdet. I ett första skede kan vi tänka oss en hall för fotboll m.m och i framtiden en evenemangsarena som för de idrottsliga ändamålen kan vara en sporthall eller en ishockeyhall. Vi tror att Nolia även i framtiden kommer att behöva utvecklas med hallar som kan dubbelnyttjas och därför är ett bad på Nolia begränsande. Ett bad är ett bad och svårt att använda som mässhall.


Lennart Holmlund, kommunalråd (s)
Christer Lindvall, ordförande Fritidsnämnden (s)Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM