TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 
Debattinlägg: Ska Umeå se ut som idag, eller ska vi förändra oss!
19 maj 2006 10:41


Håller man på att dränka ett nytt badhus? Ja, jag tror att risken är uppbenbar om man inte lyckas samla ihop sig till ett brett politiskt beslut. Beslut om sådana här stora anläggningar ska inte drivas igenom med någon rösts marginal. Faran är att man hamnar i en sådan situation som när en ny sporthall skulle byggas. Vi hade länge planer på att den nya sporthallen skulle ligga på Noliaområdet för att bli en del i ett koncept med idrott- och mässverksamhet. När det inte fanns någon majoritet landade vi i ett förslag som skulle innebära en rivning av gamla sporthallen och en byggnation av två nya, varav en skulle vara huvudarena. Samma dag som anbuden öppnades blev vi socialdemokrater ensamma kvar då vissa partier drog sig ur. Det fanns ingen majoritet kvar för en nybyggnation. Beslutet blev istället att reparera den gamla hallen. Inga mervärden skapades, endast en gammal hall byggd för en annan tid. Jag tror personligen att det hade blivit bättre om det förlagts på Nolia.


Åter till badet, vad är risken? Jo, det rycks och dras åt alla håll. Politiken blir orolig då det snart är val och man glömmer bort vad som var meningen från början då vi beslutade om en investering om ett nytt bad med äventyrsdel. Detta har manat fram ett stort antal revirbevakare som inte tar hänsyn till de kostnader och mervärden som ska skapas. Gamla planerare tycks veta vad som är bäst för Umeå: inget ska förändras, kajen ska se ut som den är dvs. en stor parkering eller något annat som ingen har pengar till. Jag är glad att politiken genom åren har gjort förändringar mot experternas vilja. Skulle de fått råda skulle Umeå fortfarande ha sett ut som det gjorde 1959 när jag flyttade hit. Jag är mycket tacksam för den utveckling som skett och jag hade inte velat bo kvar om allt sett ut likadant som då. Jag minns som igår den förskräckliga kajen som då var ännu styggare än vad den är idag. Användandet av experter har också bidragit till att vi har miljöer i centrum som inte passar in i dagens samhälle, ”Renmarkaren” är ett sådant exempel där många idag har förslag på förnyelse.


När det gäller badet så har vi inte slutgiltigt bestämt oss, men jag ska redovisa kort hur diskussionerna har gått. Vi enades om ett nytt familjebad, en mycket stor investering. Däremot skulle den totala driften inte få bli dyrare än idag, dvs. runt 10 miljoner kr inkl skolbaden, totalt ca 200 000 bad. Över partigränserna var vi överens om att driften inte fick bli dyrare. Badet måste således placeras och byggas på ett sätt så att det ger dessa ökade intäkter, samtidigt som det positivt bidrar till ökad tillväxt i Umeå, dvs. ca 400 000 bad om det ska hålla. Låt mig beröra vissa argument som framförts. En 50 meters bassäng skulle öka driftskostnaderna med 2,5 miljon kr per år, oavsett lokalisering. Fritidsnämnden skulle då vara tvungen att hitta pengar till att finansiera detta varje år. Att t.ex. ta 2,5 mkr från stödet till föreningarna i övrigt (p.g.a. mest rörliga pengar) anser inte jag önskvärt. Jag tror m.ao. inte att ekonomin tål en 25% ökning av kostnaderna för ett 50 m bad.


Badets lokalisering måste passa in i den befintliga miljön, oberoende av var badet ligger. Jag är övertygad om att ett bad på kajen skulle passa in och det går om viljan finns. Det har de senaste förslagen som presenterats visat (se kommunens hemsida eller VK för att se illustrationer). Jag tror också att kajen alt. skulle bidra till fler bad, sommar som vinter. Staden mellan broarna måste innehålla något som lockar folk, året om. Det ska vara en mötesplats. I en förlängning ser jag heller inga hinder för att detta knyts samman med ett konstnärligt campus. Balticgruppen som stor fastighetsägare är beredd att bidra till den yttre miljön runt sina fastigheter med en botanisk trädgård, som ytterligare skulle öka attraktionen i området. Jag är också säker på att någon skulle vilja ha kommersiella lokaler som en saluhall om en sådan entreprenör vill flytta dit och även andra aktiviteter som lockar folk. Båtarna skulle även i fortsättningen finnas kvar. Kommunen har inte råd att subventionera kommersiella lokaler. Även privata fastighetsägare har ett ansvar till i att bidra till att rusta upp staden. En överenskommelse med hotellen om att köpa ”badplatser” torde gå att ordna liksom avtal med campingen oavsett var badet ligger. Det senare syftar på Nydala, en placering som aldrig varig aktuell då det ligger fel till. Skulle i sådana fall bara vara till för campingen.


Jag tror inte något av de tre förslagen som presenterats för kajenområdet kommer att skymma byggnaderna bakom mer än när bussar och lastbilar står uppradade på kajen idag. Ett aktivitetsfält ända ner mot ett framtida
konst- och designcampus skulle lyfta Umeås stadsbild. Jag tror för övrigt att det är svårt att få fram kommunala pengar för att rusta upp kajen utan attraktiva ”dragare”. Folk far inte utan det finns en dragningskraft, det gör man bara i kommandoekonomier.


Kv. gymnastiken skulle också bidra till en centrumutveckling, men det skulle inte vara någon motor för att få igång Staden mellan broarna. Det är även lite trångt. Dock går båda centrumalternativen lätt att försörja med kollektivtrafik då bussarna går dit redan i dagsläget. Skolbarn skulle kunna åka med ordinarie bussar och att man slipper hyra badbussar (som idag). Dessa pengar skulle istället kunna användas till att få fler vuxna i skolan.

Noliaområdet är ett mäss- och idrottsområde och att ge sig på Hedlundadungen innebär att man ger sig på saker som är mycket äldre än staden i övrigt. Området härstammar sedan ryssarna var här 1808-09. Centrala stan är byggd efter branden 1888, i realiteten 50-tals byggnader, enstaka undantag. Badet placerat på Nolia skulle medföra att man tar bort framtida expansionsmöjligheter för stora arrangemang och den typen av mässverksamhet. Jag tror att vi inom 15 år behöver göra kompletteringar med lokaler som går att använda till stora mässor såsom det ser ut tex. i Göteborg och andra platser. Vi ska också tänka på, badet är ett bad! En evenemangsarena behöver lokaliseras i närheten av andra aktiviteter (m.a.o. på Nolia). Ett skäl mot bad på Nolia är områdesbegränsningen, samt att det inte skulle bidrar i samma utsträckning som ett centralt läge till att höja attraktionskraften och tillväxten för staden.


Då en lokalisering på Nydala aldrig varit tanken och jag redan har redovisat för alternativen kajen, Nolia och Kv. Gymnastiken finns det i egentligen bara ett ytterligare alternativ kvar. Det är att renovera det befintliga badet ”hjälpligt”, utan tillbyggnaden av en äventyrsdel. Detta skulle ge i stort sett samma kostnad som idag.  Då får nostalgikerna behålla det ”gamla badet”, Nydala som det är och kajen. Då står Umeå och stampar som så många tycks vilja, samt att alla revirbevakare har då fått som de velat. De behöver inte väga det ena mot de andra och då kan vi konstatera inga ökade kostnader!
 
Lennart Holmlund, kommunalråd (s)Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM