TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Arbetsförmedlingens prognos för åren 2012 och 2013 visar siffrorna.
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Prognoser/Prognoser/Riket/12-7-2011-Arbetslosheten-stiger-till-85-procent-ar-2013.html


** Arbetslösheten stiger till 8,5 procent år 2013
** Arbetsförmedlingens nya prognos visar, att arbetsgivarna har blivit mer försiktiga i sina framtidsbedömningar.

** Arbetslösheten beräknas stiga från 7,6 procent år 2011 till 7,9 procent 2012 och till 8,5 procent 2013.

** Sysselsättningen försvagas och vänder till en minskning med 25 000 jobb år 2013.


Prognosen i korthet:
• Antalet sysselsatta ökar med 5 000 år 2012, men minskar med 25 000 personer 2013.
Jobben försvinner främst inom industrin - särskilt exportindustrin - eftersom den drabbas mest negativt av konjunkturnedgången i omvärlden.
Nästan 25 000 industrijobb beräknas ha fallit bort mellan år 2011 och 2012.
Tillskottet av jobb från tjänstesektorerna halveras, från 71 000 år 2011 till 34 000 år 2012.
Sysselsättningen inom byggnadsverksamheten upphör att öka.
• Sysselsättningen minskar tydligast i industritunga län i Syd- och Mellansverige, som Västmanland och länen i Småland.
Männens sysselsättning och arbetslöshet påverkas mer negativt än kvinnornas år 2012.
Försämringen för kvinnorna blir tydlig först 2013.
• Arbetskraften ger ett tillskott år 2012 med drygt 20 000 personer och år 2013 med 5 000. Tillskottet utgörs av utrikes födda, medan inrikes födda minskar på både kort och lång sikt.
• Antalet arbetslösa (AKU) stiger till 390 000 år 2012 och till 420 000 år 2013. Det motsvarar 7,9 och 8,5 procent av arbetskraften.
• Antalet totalt inskrivna arbetslösa, som är utomeuropeiskt födda, ökar från 86 000 personer till 110 000 år 2013.
* Antalet totalt inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning, som medför nedsatt arbetsförmåga, stiger från 68 000 till 80 000 år 2013.
• Antalet totalt inskrivna arbetslösa som är utomeuropeiskt födda, funktionsnedsatta som medför nedsatt arbetsförmåga, äldre mellan 55-64 år samt de med högst förgymnasial utbildning bedöms öka till 260 000 personer vid slutet av år 2013. Nivån kommer att mer än fördubblas på fem år (2008-2013) och är bland de högsta i historien, jämförbart med krisåren i början av 1990-talet.
• Andelen företag som anger brist på arbetskraft bedöms sjunka och bristen kommer därför — liksom under det senaste starka konjunkturåret — inte att ge några nämnvärda effekter på löneutvecklingen eller på ekonomin i stort.
-------
Ungdomsarbetslösheten
http://www.newsmill.se/artikel/2012/03/21/prognoschef-ungdomsarbetsl-sheten-ligger-p-66-procent  
Prognoschef: Ungdomsarbetslösheten ligger på 6,6 procent
Publicerad: 2012-03-21
Tord Strannefors, prognoschef på Arbetsförmedlingen: Exkluderas de arbetslösa studerande reduceras arbetslösheten hos ungdomar till 6,6 procent.
---------
Ungdomsarbetslösheten årets viktigaste fråga
Svenskt Näringsliv

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/ungdomsarbetsloshet/ungdomsarbetslosheten-arets-viktigaste-fraga_148166.html  
Det är dags att ta Sveriges största samhällsproblem, ungdomsarbetslösheten, på allvar. Men det är inte enkelt och kräver politiskt mod och en idé om att Sverige faktiskt kan bli ett bättre land för kommande generationer.
---------
Vad säger då Alliansen om ”arbete och sysselsättning”?
”Vi är beredda att sänka bolagsskatten till hösten”
http://www.dn.se/debatt/vi-ar-beredda-att-sanka-bolagsskatten-till-hosten  
Jobb, välfärd och konkurrenskraft står i fokus inför höstbudgeten.
Om detta står det i DN Debatt, publicerad 2012-04-13

Alliansens partiledare skriver:
I går presenterade vi en särskild bostadssatsning.
I dag presenterar vi vilka övriga politikområden som står i fokus i arbetet med höstens budget.
Vi avser att förbättra möjligheterna till arbete och företagande bland unga.

•  Fler i arbete på en inkluderande arbetsmarknad.
•  Förbättra välfärden.
•  Förstärkt konkurrenskraft.


Alla kan nu se att en mängd viktiga förhållanden i landet successivt försämras.
Som framgått av det ovanstående gäller det framför allt arbete, sysselsättning och välfärd.


Jag har i flera av mina bloggar skrivit om de många problem, som uppkommit genom Allians-regeringens brist på handlingskraft - inte minst i fråga om välfärden.


Här är några av bloggarna:
1. Inte bara prat - skapa sysselsättningsmål!
http://login.s-info.nu/page/blogg.asp?id=989&blogg=53932


2. Reinfeldt: Sänkt skatt viktigare än att bry sig om svårt sjuka!
http://login.s-info.nu/page/blogg.asp?id=989&blogg=53532


3. Moderaterna saknar arbetslinje!
http://login.s-info.nu/page/blogg.asp?id=989&blogg=53230  Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM