TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Det är helt otroligt
Men tyvärr är det verkligheten
Vi har ett skandalöst samhälle!
Vissa människor saknar gränser
Vissa människor är helt självupptagna
I synnerhet många rika har visat sig egoistiska
Man tänker bara på sig själv

 

Varför ser man inte hur samhället är
Vet man, att det finns andra människor
Man tänker inte på konsekvenser
Alla ser inte välfärden
Välfärden är till för alla
Vill vi ha gemensam välfärd
Vill vi ha utbildning, sjukvård, vård, omsorg, säkerhet, skydd
Då måste vi alla lämna vårt bidrag

 

Kan en rik föreställa sig fattiga människor i vårt land
Kan de rika tänka sig fattigpensionärer
Vet de rika egentligen hur en fattigpensionär lever
Man vill inte se sig om i samhället

Det har blivit värre med åren
De rika har blivit rikare
Det fattiga har blivit fattigare
De rika har blivit flera
De fattiga har blivit många, många flera

 

Hur har det egentligen gått till
Är självgodheten så enorm i vårt samhälle
Är bara det egna viktigt
Finns det ingen eller mycket liten gemenskap
Finns det ingen skam i samhället
Och vad värre är:
“Enögdheten” gäller tydligen väldig, väldigt många

Det gäller alla yrkesgrupper och alla samhällsgrupper
Det är fasansfullt
Vår lista omfattar drygt 9 000 namn

 

Det handlar om:
Personer nära kungafamiljen
Toppar i näringslivet
Idrottsstjärnor
Riksdagspolitiker
Företagsägare
Företagschefer
Folkvalda politiker
Riksdagsledamöter
Ja, t.o.m. Skatteverkets egna, rika är med

Hur skall vanliga människor kunna tro på samhället
Är det vanligt med skoj och fusk i samhällets övre skikt
Vilka är det som skojar och fuskar
Ja, tyvärr ser vi det:
De människor som redan har det BRA
Dessa människor är skojare och lurendrejare
- - - - - - - - - - - - - -
Här nedan är några få av de många namnen:
Marianne Bernadotte, änka till formgivaren Sigvard Bernadotte, som förlorade sin prinstitel på 30-talet.
Hon är inte avlönad av kungahuset men räknas som medlem i den svenska kungafamiljen.
Har haft en obeskattad förmögenhet på 44 miljoner kronor placerad utomlands.
- - - - - - - -

Grevinnan Alice Trolle Wachtmeister, under 30 år överhovmästarinna. Dold förmögenhet på fem miljoner kronor.
Också hennes man, greve Hans Gabriel Trolle Wachtmeister, finns med på listan.
Han har haft stora obeskattade tillgångar utomlands, samtidigt som han till sitt bolag tagit emot mångmiljonbelopp årligen i skattefinansierade EU-stöd.
- - - - - - - -

Fredrik Gottlieb, finansman och en av kungens nära vänner.
Utöver intresset för jakt har de också arbetat tillsammans inom den internationella scoutrörelsen.
Förmögenhet på 45 miljoner kronor.
- - - - - - - - -

Agneta Kreuger, nära vän med kungaparet.
Vi har sökt henne flera gånger med frågor kring de över 100 miljoner kronor som hon tidigare haft obeskattat utomlands.
- - - - - - - - -

Otto von Arnold får, som andra stora jordägare, rejäla skattefinansierade stöd. Han är också politiskt aktiv och satt i riksdagen mellan år 2007 och 2013 – samtidigt som han enligt vår granskning hade obeskattade pengar utomlands.
- - - - - - - - - -

Kabinettsekreterare Frank Belfrage under utrikesminister Carl Bildt
Frank Belfrage är en gammal kompis till Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson och överdirektören Helena Dyrssen, samtidigt som Dyrssen och Hansson hade poster vid varsitt departement.
Belfrage var kabinettssekretare under alliansregeringen från år 2006.
- - - - - - - - - -

Walburga Habsburg Douglas, barnbarn till den siste kejsaren av Österrike, riksdagsman för moderaterna mellan år 2006 och 2014
- - - - - - - - - - 

Marianne Kierkemann, satt i riksdagen för moderaterna mellan år 2005 och 2011
- - - - - - - -

Tidigare Teliachefen Anders Igel, nu i Swedbanks styrelse, hade 13 miljoner kronor i förmögenhet som han inte berättade om taxeringsåren 2006 och 2007.
- - - - - - - -

Anders G Carlberg, tidigare chef för Nobel Industrier gömde undan en förmögenhet på runt 44 miljoner kronor taxeringsåren 2006 och 2007
- - - - - - - -

Erik Paulsson, styrelseordförande i Skistar, Fabege och Wihlborgs och grundare av byggbolaget Peab, har haft 12 miljoner i kapitalinkomst taxeringsåren 2010 till 2013
- - - - - - - - -

Patrik Hannell, god för 1,6 miljarder, ägare till Hannell-koncernen med surströmmingssalteri, dressyrstall, e-handel, tryckeri, med mera.
Han har skickat in självrättelse och fått besked av Skatteverket om att betala in mer skatt i februari 2013.
Haft kapitalinkomster som han inte tidigare berättat om för Skatteverket: 1,8 miljoner taxeringsåret 2008, 1,2 miljoner år 2009 och två miljoner år 2010.
- - - - - - - - -

En av svenskt näringslivs tunga makthavare, Gunnar Brock, bland annat ordförande i skogsbolaget Stora Enso och styrelseledamot i Investor, höll en förmögenhet på 190 miljoner kronor undan Skatteverket i flera år.
Gunnar Brock var VD i Wallenbergkontrollerade Atlas Copco mellan år 2002 och 2009.
Brock tog inte heller upp alla sina förvärvsinkomster.
Taxeringsåren 2005 till 2009 tjänade han sammanlagt 16 miljoner kronor som inte fanns med i deklarationerna.
- - - - - - - - - - -

23 personer i styrelsen eller i ledningen för företagen på Stockholmsbasens storbolagslista har haft pengar utomlands utan att skatta för dem.
Skattefelet kallas den skatt som varje år inte betalas in till samhällets kassa. Svartarbete, momsfiffel, skatteplanering och rent slarv till stora delar.
- - - - - - - - - -

De svenskar som gömmer pengar i utlandet står också för en ansenlig summa av den undanhållna skatten.
Enligt Skatteverkets senaste uppskattning är det drygt sju miljarder kronor varje år.
Räknar man med bolagens skatteflykt i den internationella skatteflykten stiger den borttrixade skatten till 46 miljarder kronor varje år.
- - - - - - - - - -
Ja, bl.a. detta är vad som händer
Det är faktiskt förskräckligt
Det är helt enastående
Samhället skall ju vara år 2016
Men det verkar att vara samhälle år 0016
Man trodde inte att det var sant - allt som uppdagats
Men tyvärr, tyvärr är det det
Och det är ännu värre än någon kunnat tro
500 miljarder kronor utomlands.
- - - - - - - - - - - - - -
Morot och piska i jakten på skattesmitare
http://www.svt.se/nyheter/ekonomi/morot-och-piska-i-jakten-pa-skattesmitare  
SVT, 2016-03-14
- - - - - - - - - - -

Diplomat hade oskattade tillgångar utomlands
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/diplomat-hade-oskattade-tillgangar-utomlands  
SVT, 2016-03-16
- - - - - - - - - -

Flera tungviktare hade oskattade miljoner utomlands
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/flera-tungviktare-gomde-pengar  
SVT, 2016-03-16
- - - - - - - - -

Näringslivets toppar har gömt pengar och smitit från skatt
http://www.svt.se/nyheter/ekonomi/naringslivets-frontfiguer-har-gomt-pengar-och-smitit-fran-skatt  
SVT, 2016-03-16
- - - - - - - - - -

Medlem i kungafamiljen på lista över skattesmitare
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/prinsessa-pa-lista-over-skattesmitare-1  
SVT, 2016-03-16
- - - - - - - - -

Här är Skatteverket-direktörens ursäkt
http://www.expressen.se/nyheter/har-ar-skatteverket-direktorens-ursakt/  
Expressen, 2016-04-10
- - - - - - - - - - - -

Mannen som satte stopp för skatteflykten
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/mannen-som-satte-stopp-for-skatteflykten-1  
SVT, 2016-03-16
Få trodde det skulle lyckas
Under mer än 20 år har han förhandlat med de flesta av världens alla skatteparadis. Först för OECD, sen för Nordiska ministerrådets räkning. 2006 inleddes projektet som få trodde skulle lyckas - att förmå skatteparadisen att släppa på banksekretessen. Tanken var att Sverige och de andra nordiska länderna skulle få ställa frågor när det fanns misstankar om att någon gömde pengar utomlands, och att också få svar.
– Vi hoppades få avtal med ett par avgörande stater. De mest seriösa offshore-länderna som Jersey, Guernsey och Isle of man.
Mot alla odds skrev tre av de viktigaste skatteparadisen på. Det nordiska teamet, med Torsten Fensby i spetsen, hyllades internationellt och började förhandla med en lång rad andra skatteparadis. Bollen var i rullning. Och de nordiska länderna fick snart därefter draghjälp av världens ledare inom den mäktiga G20 gruppen som år 2009 sa att banksäkerheten i skatteparadis måste få ett slut.


SKOLANS LOKALER
Salar, lokaler m.fl. har stor betydelse för en bra skola
Elevantalet i resp. klassrum har betydelse
Ibland kan det under något år vara få elever
MEN: Att lägga ner en skola är en stort ingrepp
Ibland blir det ett alltför stort ingrepp
Tyvärr fattas ibland direkt felaktiga beslut
Elev-sociala sammanhang skall noga beaktas
OCH: Beslut av ekonomiska skäl skall noga övervägas

 

Flera lärare
Flera utbildade lärare
Höjda lärarlöner
Flera speciallärare
Lärarnas arbetsuppgift är undervisning
Lärarnas arbetsuppgift är inte att fylla i blanketter
Lärarna skall ha kompetens för sin undervisning
Lärarna skall inte syssla med onödig dokumentation
Lärarlönen skall följa motsvarande löneutveckling i samhället

 

Återinför tjänsten som studierektor
Flera rektorer

Rektorn är viktig för skolan
Ändra rektors arbetsuppgifter

Låt rektorerna vara rektorer
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2013/04/29/lat-rektorerna-vara-rektorer  
Rektorns utbildning, kunskap, erfarenhet och engagemang är viktigt
Rektors utbildning skall stärkas
Rektors ansvar måste tydliggöras och förstärkas
Minska skolbyråkratin!
Pappersarbete hör inte till rektorns arbete
Tiden skall inte ägnas åt onödiga papper och onödig dokumentation
Rektors arbetsuppgift är att följa skolans verksamhet
Rektor skall dagligen besöka klassum
Rektor skall dagligen vara i korridorer/uppehållsutrymmen för elever
Rektors pedagogiska ledarskap skall stärkas.
Rektor skall aktivt stödja, stimulera och inspirera lärarna
Det heter, att tjugo procent av rektorerna behöver ta ett större ansvar
- för ledning och samordning av den pedagogiska verksamheten.
Administration bör i huvudsak skötas av kanslipersonal

 

Valfriheten skall helt förändras
Friskolorna skall i huvudsak avvecklas
Friskolebranschen i Sverige har vuxit till en miljardindustri.
Etnisk, socioekonomisk och prestationsmässig segregation skall upphöra
Hur skapar man tolerans, empati och inlevelse mellan människor i en uppdelad skola
Vi skall ha en jämlik, gemensam och sammanhållen skola
Vi skall motverka ett selekterande, segregerande, ojämlikt och socialt verkande sorteringssystem

 

Eleverna
Våld i skolan skall särskilt beaktas
Alla elever skall bli sedda i skolan
Elitskolor skall inte utformas
Alla elever skall vara tillsammans
Skolan är till för alla elever
Elever skall inte gå i skolan efter ”en plånboks tjocklek”
Elever med svårigheter skall få den hjälp de behöver
- det gäller bl.a. ADHD, autism, dyslexi, läs- och skrivsvårigheter och annat
Värdegrundsarbetet måste bli tydligare i skolan
Bedömningen/betygssättningen av elevers resultat måste förändras
###################################
SAMMANFATTNINGSVIS:
DAGENS SVENSKA SKOLA ÄR EN KATASTROF

DÄRFÖR: Det här är viktigt för skolan!
* Avsluta experimentet med skattefinansierade fristående skolor!
* Skattefinansierade fristående skolor som är
   - segregerande
   - socialt uppdelande
   - stängda för insyn, inte minst ekonomiskt
   skall inte tillåtas.
* Valfrihet som delar upp och segregerar skolsamhället skall inte förekomma

* Lärarutbildningen skall förbättras
* Utbildningen av lärare skall framför allt fokuseras på de centrala delarna i 

   lärarnas uppgift
* Lönesättningen och lönenivåerna för lärarna skall tydligt förändras och 

   förbättras

* Utbildningen för elever med olika slag av svårigheter skall förändras och

   förbättras
* Barnkonventionen skall ligga till grund för alla beslut om skolan och   

   eleverna
* Lärarna pedagogiska kunskap och lärande måste förbättras
* Lärarnas förklarar inte uppgifter tillräckligt väl
* Läraryrkets status måste öka

* Betygen fyller egentligen ingen uppgift för utbildningen – annat än att

   sortera eleverna
* Elever som exempelvis saknar ordförråd och andra förutsättningar
   skall inte tvingas delta i betygsprov på sådant som de inte kunnat lära sig
* Skolresultaten försämrades kraftigt under alliansregeringen och
   tidigare skolminister Major Björklunds ledning
* Särskilt kunskaperna i matematik, läsförståelse och naturvetenskap  

   försämrades

* Kunskaperna försämrades tydligt mellan åren 2009 och 2012.
* För första gången presterar svenska elever under OECD-genomsnittet
   i såväl matematik som läsförståelse och naturvetenskap.
* I PISA 2000 och 2003 presterade svenska 15-åringar över OECD- 

   genomsnittet i samtliga tre kunskapsområden
* Svenska 15-åringars genomsnittliga resultat har försämrats mest
   jämfört med alla andra OECD-länder
* Pojkar och lågpresterande elever tappar mest
* I matematik är nedgången lika stor bland låg- och högpresterande elever.
* I läsförståelse och naturvetenskap är det främst de lågpresterande  

   eleverna som tappat mest
* PISA 2012 visar också, att pojkar har försämrat sina resultat
   i större utsträckning än flickor i såväl matematik som läsförståelse och 

   naturvetenskap.

* Likvärdigheten har försämrats i läsförståelse och naturvetenskap
* Både starka och svaga elever har försämrat sina resultat kraftigt
* Insatser för att hjälpa eleverna måste sättas in tidigt, dvs. i förskolan och på

   lågstadiet
* Det finska skolsystemet har utvecklats långsamt och med eftertanke.
* I Sverige gäller, att kommunalisering, fritt skolval och en i vissa regioner 

   explosionsartad friskoleexpansion och ett diffust målrelaterat betygssystem
   är exempel på reformer, som försämrat skolan på systemnivå.

* Man har uttalat, att rikskapitaliserna ska bort från skolan
* Trots detta öppnas flera nya skolor som ägs av just rikskapitalister
* Nya friskolor öppnas ständigt

 

Kort sammanfattat är skolans problem bl.a.:
- skollokalernas placering
- friskolorna
- lärartillgången
- tillgången på skolledare
- skolledarnas uppgifter
- disciplinen i skolan
- ojämlikheten i klassrummen
- pappersexercisen
- modellen med skolval

Skall plånbokens tjocklek avgöra möjligheten att gå i skola
så som det här exemplet visar?
http://www.svd.se/artikel_760865

 

Till detta kan läggas några artiklar.
Den första handlar om ett mycket olyckligt riksdagsbeslut från 1990-talets början.
Den andra behandlar konsekvenserna av privatiseringen av skolan.
Den tredje visar, att Alliansens skolpolitik med Major Björklund var en katastrof för skolan.
Den fjärde behandlar internationella forskares varning för det svenska skolsystemet!
Slutligen: Den femte artikeln handlar om Sveriges extrema skolmarknad!

 

1. Riksdagsbeslutet av S-regering år 1992
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/199192/UbU22/  
----
2. Privatiseringen av skolan misslyckad
http://debatt.svt.se/2011/12/11/privatiseringen-av-skolan-misslyckad/  
----
3. Alliansens skolpolitik sämst i Europa
http://op.se/opinion/insandare/1.5076268-alliansens-skolpolitik-samst-i-europa  
----
4. Internationella forskare varnar för faror med svenskt skolsystem
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5478733  
---
5. Här finns hela programmet i Vetandets Värld om Sveriges extrema skolmarknad
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/168010?programid=412  


Gör någonting
Ta tag i frågan
Det handlar ju om framtiden
Skolan är raserad
Det mest fundamentala fungerar inte
Egentligen fungerar ingenting i skolan som det skall göra 
Alla rapporter talar om de allvarliga problemen
Inte minst Skolverket har länge påtalat det katastrofala läget
Alla internationella rapporter är tydliga

 

Varför finns ingen politisk kraft?
Finns det en politisk vilja
Gör någonting
Det är ju väldigt sent nu

Jag har på min blogg allt sedan år 2007 skrivit om skolans tillstånd
Jag har skrivit om alla problem allt sedan de första friskolorna
Men ingenting har hänt
Det verkar som om politikerna är handlingsförlamade
Man ser problemen - men man gör ingenting

 

Därför:
Erkänn misstagen om skolan
Ta äntligen tydliga krafttag
Det är ju tydligt vad som behöver göras
Gör det nu
Vänta inte
Återgå till det riktiga synsättet
Låt oss framför allt skapa …...
…... en gemensam, likvärdig och sammanhållen skola för alla elever
http://www.s-info.se/page/view_documents.asp?id=989&document=1315

Idag är ju läget i skolan tyvärr inte alls på det sättet!

 

Vi har inte en skola för alla
http://www.etc.se/inrikes/inte-en-skola-alla?sida=1  
Den svenska skolan misslyckas med det mest fundamentala – att förse varje barn med en likvärdig utbildning oavsett bakgrund.

Den här veckan väljer tusentals föräldrar ny skola åt sina barn, men vilka som gör ett aktivt val skiljer sig enormt.
– Skolan är väldigt segregerad och skolvalet är i praktiken inte tillgängligt för alla, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet.

Skolan brottas med allvarliga och stora problem.

Lärarbristen är alarmerande, och Sverige är det land i OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, där andelen lågpresterande elever ökat mest – var tredje elev klarar inte baskraven.

Sverige har fått ”dramatiska ökningar av andelen lågpresterande i alla ämnen sedan år 2000”, skriver OECD.

I vissa fall går det så långt att skolor läggs ner, som med Ross Tensta i Stockholm, där Skolinspektionen beskrivit miljön som ”kaosartad”.

 

Skolvalet bidrar till klyftor
En ny rapport visar, att den svenska skolan misslyckas med att ge likvärdig utbildning till landets alla elever och att det fria skolvalet leder till att elever med likartad bakgrund samlas på samma skolor.
– Vi ser att skolan är väldigt segregerad, framförallt i storstäderna, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet, om rapporten ”Friskoleurval med segregation som resultat”.
    Rapporten är framtagen av LO, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund och visar, att det krävs tidiga och aktiva val av föräldrarna för att möjliggöra för deras barn att gå på en populär skola.

Och där spelar föräldrarnas utbildningslängd en stor roll.

Elever från socioekonomiskt starka familjer är överrepresenterade i de fristående grundskolorna.

Där går elever med föräldrar, som i genomsnitt har en längre utbildning än de elever, som går på kommunala skolor.
– Skolan klarar inte av att kompensera för boendesegregationen, trots att den i teorin borde kunna göra det, säger Johanna Jaara Åstrand.

 

”Något måste göras”
Ju längre utbildning föräldrarna till eleverna på skolan har, desto vanligare är det att skolan har kö och desto längre är kötiden till skolan.

Det kan handla om att sätta sitt barn i kö till en skola, innan barnets ens fyllt ett år.

Undersökningen visar, att de som gör aktiva skolval tidigt är föräldrar med eftergymnasial utbildning.
– Något måste göras. Vi kan inte acceptera att vi har en sådan segregerad skola, säger Bo Jansson, ordförande Lärarnas riksförbund som menar, att det måste tillsättas en utredning där antagning och urval till Sveriges skolor ses över ur ett segregationsperspektiv.
   Den ökade boendesegregationen är den största orsaken till den nuvarande situationen, men skolfacken menar, att det fria skolvalet med fristående skolor förstärker den segregerade skolan.
– Skolan är viktig just för att kompensera och minska skillnaderna i samhället. Det gynnar hela Sverige att ha en blandad och dynamisk skola, säger Bo Jansson.
– Utbildning är ingen kostnad, det är en investering.
Johanna Jaara Åstrand håller med om att systemet måste reformeras.
– Vi måste utforma det fria skolvalet så att det blir en större spridning av elever med olika socioekonomisk bakgrund.

Målet är att få en mer heterogen skola, säger hon.
Lärarfacken och LO lyfter bland annat fram ett obligatoriskt skolval som ett alternativ, där alla måste välja sin skola.

Men för att det ska kunna fungera måste urvalsreglerna ändras – i och med att de populära skolorna har långa köer.

 

Läs vidare:

Kö till vissa skolor
http://www.etc.se/inrikes/inte-en-skola-alla?sida=2  
I de friskolor med högst andel högutbildade föräldrar hade 75 procent kö och antog elever efter kötid.
I skolor med lägst utbildningsnivå för föräldragruppen hade 53 procent kö.
Skolverkets analyser visar, att betydelsen av vilken skola en elev går i har blivit större sedan slutet av 1990-talet.

 

Källa:
Skolverkets rapporter:
http://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/likvardig-utbildning-i-grundskolan-1.218790  
och
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2816  

 

Rapporten ”Friskoleurval med segregation som resultat
http://www.dn.se/debatt/friskolornas-speciella-kosystem-leder-till-segregation/ 


STATISTIK:
22 % av skolorna med högst andel högutbildade föräldrar har en kötid på minst fem år.
1 år. För att komma in på populära fristående skolor kan det krävas att barnet sätts i kö före ett års ålder.
14,4 % av landets elever som lämnar grundskolan är obehöriga till gymnasiet.


Näringslivets toppar har gömt pengar och smitit från skatt
http://www.svt.se/nyheter/ekonomi/naringslivets-frontfiguer-har-gomt-pengar-och-smitit-fran-skatt  
2016-03-16
Flera miljardärer, storföretagare och personer i finansbranschen finns bland de nästan 10.000 personer som haft pengar utomlands utan att betala skatt på dem.

Det visar SVT:s granskning av självrättelser som kommit in till Skatteverket.
Sedan 2008 har möjligheten att hålla pengar undan från Skatteverket i skatteparadis runt om i världen minskat i rask takt. Sverige har fått avtal med land efter land om informationsutbyte.
Det betyder att Skatteverket kan få information om bankkonton och andra tillgångar i länder där banksekretessen tidigare har hindrat det.
– Det finns inte så många säkra hamnar kvar, säger Göran Haglund på Skatteverket.


Slipper riskera åtal
Att ha pengar utomlands utan att deklarera och betala skatt på avkastningen är ett skattebrott om man bor och är skattskyldig i Sverige. Om den skatt man undanhållit är mer än cirka 400.000 kronor klassas det som grovt skattebrott.
Men den som i stället för att bli avslöjad av Skatteverket själv skickar in en rättelse, och berättar om pengarna i efterhand, slipper bli anmäld och åtalad, och tvingas inte heller betala skattetillägg.
Det enda som händer är att hen får betala skatt på pengarna fem år bakåt i tiden. Ett alternativ som tusentals svenskar har valt sedan 2010 utan att det nått offentligheten. Totalt har det gett statskassan 1,8 miljarder kronor hittills.


 

9.000 har gjort självrättelser
Men nu har Uppdrag Granskning lyckats få tillgång till uppgifterna om nästan samtliga och i samarbete med SVT Nyheter sammanställt en lista på 9.000 personer som gjort självrättelser av tidigare obeskattade pengar utomlands.
SVT:s granskning visar att många av personerna samtidigt är företrädare för bolag. Bland dem som självrättat finns personer i finansbranschen, gamla storföretagare och miljardärer.


Patrik Hannell, god för 1,6 miljarder enligt Veckans Affärers senaste miljardärslista, är ägare till Hannell-koncernen med surströmmingssalteri, dressyrstall, e-handel, tryckeri, med mera. Han har skickat in självrättelse och fått besked av Skatteverket om att betala in mer skatt i februari 2013.

”Sak mellan mig om myndigheten”
Av skatteverkets beslut framgår att Patrik Hannell haft kapitalinkomster som han inte tidigare berättat om för Skatteverket: 1,8 miljoner taxeringsåret 2008, 1,2 miljoner 2009 och två miljoner 2010. Men han vill inte berätta vad det är för pengar.
– Det är en sak mellan mig och skattemyndigheten tycker jag, säger han när SVT når honom på telefon.
Om skattemyndigheten kommer på en kan man ju bli anmäld och åtalad för skattebrott?
– Ja precis, plus att man får betala tio år bakåt i så fall.
Och så skattetillägg?
– Ja. Och du kan ju åka i finkan, och det kan hända allt möjligt.
Men det slipper du genom att göra självrättelse?
– Som alla andra, ja.
De lagar och regler som skatteverket tillämpar på dem som gör självrättelser av obeskattade tillgångar utomlands har funnits i nästan 100 år. (I skatteförfarandelagen, 49 kap 10 § 2 p. SFL, sedan 2012).
Och nu finns det till och med de som får tillbaka pengar på skatten efter att ha berättat om sina hemliga utlandspengar för Skatteverket. Självrättelserna sammanfaller nämligen i tiden med finanskrisen och dess efterverkningar.

 

Skatten nedsatt i stället för ökad
Många har alltså gjort förluster på sitt kapital under just de fem år de blev skattskyldiga i och med självrättelsen. Därmed blir det förlustavdrag och nedsatt skatt i stället för ökad skatt.
– Det blir ju en konsekvens av hur regelverket är konstruerat. I andra länder kan man gå längre tillbaks. Storbritannien går 20 år tillbaka, och det är av praktiska skäl. Egentligen har de ingen preskriptionstid alls. Men så ser det inte ut här i Sverige, och det är bara att anpassa sig efter hur lagstiftningen ser ut, säger Göran Haglund på Skatteverket.
Granskningen av topparna som gömt miljonbelopp utomlands fortsätter i SVT Nyheter i morgon och i Uppdrags Granskning på onsdag.


Fakta: Självrättelse – detta gäller
Den som har lämnat en oriktig uppgift i sin inkomstdeklaration, exempelvis genom att inte redovisa inkomster eller förmögenhet utomlands, riskerar att få betala skattetillägg.
Om den undanhållna skatten överstiger ett visst belopp riskerar man att bli åtalad och dömd för skattebrott.
Det finns dock en möjlighet att slippa detta: man lämnar in en så kallad självrättelse till Skatteverket. Den normala eftertaxeringtiden är fem år, men den som har undanhållit stora belopp från beskattning bör rätta 10 år tillbaka.
Anledningen är att man kan ha gjort sig skyldig till grovt skattebrott och då är preskriptionstiden 10 år.
Den som har lämnat in en självrättelse får betala in den undanhållna skatten samt ränta, men slipper skattetillägg och risk för åtal och dom.
Det anses inte vara en självrättelse om Skatteverket redan har upptäckt att man har lämnat en oriktig uppgift.


Varför är det så
Varför är samhället uppdelat
Måste det vara så
Vad framstår hos vissa människor

 

Egoism
Självgodhet
Själviskhet
Självupptagenhet
Dessa ord förekommer i vissa sammanhang
Vissa människor förstår inte innebörden
Man företräder dessa begrepp

Medvetet - förhoppningsvis omedvetet
Skall vi ha det så
Skall samhället vara så uppdelat
Kan det bli bättre
Vore det bättre på annat sätt
Finns det bättre alternativ

 

Måste man väcka vissa människor
Är de i så fall faktiskt villiga att medverka
Blir det ett ärligt deltagande
Eller gäller hyckleri

Om en vilja finns
Varför ändrar man inte
Varför ordnar vi det inte i så fall
Ja, vad beror det på
Är det särskild omtanke som gäller
Vilket slag av omtanke
Skall andra få finnas

 

Till slut var bägaren full
Något blev droppen som gjorde att det rann över
DÄRFÖR startade SVT en programserie
Och en del av resultatet ses här nedan:

Nu avslöjas de förmögna skattesmitarna
Sändes i SVT1 och i SVTPlay onsdag 16 mars 2016
De trodde att banksekretessen skulle skydda dem för evigt.
Nu kan Uppdrag granskning avslöja de förmögna svenskarna, som haft dolda tillgångar utomlands.
Under flera decennier har förmögenheter som svenskar placerat utomlands varit säkra - långt ifrån Skatteverkets ögon. Men i takt med att skatteparadisen tvingats gå med på att lämna information har risken för att åka dit ökat – och nya, tidigare okända förmögenheter har börjat tas tillbaka till Sverige för beskattning.
Uppdrag granskning har sammanställt en unik och mycket känslig lista över de omkring 9 000 svenskar som nu - under galgen – redovisat sina stora förmögenheter. Det handlar om toppar i näringslivet, idrottsstjärnor, riksdagspolitiker – och människor med nära koppling till det svenska kungahuset.
– Det har varit en barnlek att ägna sig åt internationell skatteflykt de senaste 30 åren, säger Torsten Fensby, svensk skatteexpert som länge arbetat för att stoppa den svenska skatteflykten.

Han uppskattar att svenskar gömmer så mycket som 500 miljarder kronor utomlands.
========================
Diplomat hade oskattade tillgångar utomlands
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/diplomat-hade-oskattade-tillgangar-utomlands  
SVT, 2016-03-16
I dag avslöjar Uppdrag granskning delar av listan över personer som har haft dolda tillgångar utomlands.
Den omfattar också folkvalda politiker och en av Sveriges främsta diplomater.
Som kabinettsekreterare under utrikesminister Carl Bildt hade Frank Belfrage en central roll i den svenska regeringen och inom svensk utrikespolitik mellan åren 2006 och 2014.
Frank Belfrage har enligt den självrättelse han har gjort haft obeskattade tillgångar utomlands under sin tid som kabinettsekreterare. Hur stor förmögenheten var eller hur länge han har haft den obeskattad innan han gör en rättelse framgår inte. Och han vill inte kommentera Uppdrag gransknings uppgifter, trots att vi vid flera tillfällen söker honom.


 

Omfattar flera riksdagsledamöter
På vår lista, som omfattar drygt 9 000 namn, finns en mängd kommunpolitiker, men också en flera riksdagsledamöter.

De har enligt rättelserna haft obeskattade tillgångar utomlands - samtidigt som de suttit i riksdagen.
En av dem är Walburga Habsburg Douglas, barnbarn till den siste kejsaren av Österrike. Hon satt som riksdagsman för moderaterna mellan 2006 och 2014 - samtidigt som hon enligt vår granskning hade obeskattade tillgångar utomlands. I ett mejl skriver hon, att hon först 2012, efter sina föräldrars bortgång, fick veta att hon sedan länge ägt tillgångarna utomlands, och att det var därför hon inte tagit upp dem för beskattning. Hon vill däremot inte visa dokument som styrker förklaringen, inte heller uppge hur länge pengarna stod obeskattade i utlandet.


"Hade inte riktigt koll"
Marianne Kierkemann satt i riksdagen för moderaterna mellan 2005 och 2011. Också hon har haft en förmögenhet utomlands som hon under sin tid i riksdagen inte deklarerat.
Frågan är varför?
– Ja, förmodligen för att jag inte riktigt hade koll på vad jag hade och att…
Men det här är väldigt mycket pengar.
– Ja, jag kan fortfarande inte säga hur mycket pengar det är. Så jag har inte koll på vad som har funnits tidigare och att åka i fängelse för någonting som man eventuellt… jag vet inte vad som skulle ha hänt för något jag inte själv hade gjort. Det kändes inte riktigt okej heller.
Var det därför du inte skattade då, att du var rädd att åka i fängelse?
– Nej, anledningen var från början att jag inte visste om det och när det sedan kom så visste jag inte hur jag skulle hantera det. Vem kan man överhuvudtaget prata med i sådana här lägen?
Marianne Kierkemann säger att hon ärvde tillgångarna utomlands efter sin man som dog 1985, men att hon blev informerad om förmögenheten först 2007 och att det sedan dröjde några år innan arbetet med rättelsen inleddes. Men några dokument får vi aldrig se.


 

Kommunpolitiker också på listan
Uppdrag granskning tar också kontakt med flera av de kommunpolitiker som finns på listan.
– Det finns ju ingen anledning att hålla på och fiffla nuförtiden. När den här skatten nu har blivit något normal om man säger så.
Men du är ju förtroendevald politiker…
– Ja…
Inte ska väl du fiffla med svarta tillgångar utomlands?
– Nej, jag gör inte det nu heller.
Men du gjorde?
– Ja, jag gjorde det en gång, sedan har ju faktiskt Sverige anpassat sig lite och då finns det anledning att inte göra det, säger personen.


 

Fakta: Så mycket pengar handlar det om
Skattefelet kallas den skatt som varje år inte betalas in till samhällets kassa. Svartarbete, momsfiffel, skatteplanering och rent slarv är stora delar. De svenskar som gömmer pengar i utlandet står också för en ansenlig summa av den undanhållna skatten. Enligt Skatteverkets senaste uppskattning är det drygt sju miljarder kronor varje år. De beräkningar som finns är mycket osäkra och försiktiga. Sannolikt är den undanhållna skatten som har med utlandet att göra – det så kallade ”internationella skattefelet” – ännu större. Räknar man med bolagens skatteflykt i den internationella skatteflykten stiger den borttrixade skatten till 46 miljarder kronor varje år.


De sju miljarder som försvinner årligen skulle räcka till 19 000 undersköterskor i äldreomsorgen.
Eller skolgång för 76 000 mellanstadieelever, med allt inräknat - lärare, lokaler, skolböcker och lunch.
Eller tre gånger mer än kostnaden för hela elevhälsan med landets alla skolsköterskor, skolläkare, kuratorer och skolpsykologer.
Eller kostnaden för kustbevakningen med dess 23 kuststationer, fartyg, flygplan och personal. Och fem hela kustbevakningar till.
Det är även sex gånger mer än vad Sveriges alla idrottsföreningar får i stöd från staten varje år till hela barn- och ungdomsidrotten. Och det är mer än det kostar att driva och underhålla Sveriges alla kommunala idrottsanläggningar - planer, hallar och joggingspår.
=================
Flera tungviktare hade oskattade miljoner utomlands
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/flera-tungviktare-gomde-pengar  
SVT, 2016-03-16
23 personer i styrelsen eller i ledningen för företagen på Stockholmsbörsens storbolagslista har haft pengar utomlands utan att skatta för dem. Det visar SVT:s granskning.
Hittills har alla som själv rättat sina deklarationer kunnat flytta hem sina pengar utan att det hamnat i offentligheten. Men nu har Uppdrag Granskning lyckats få ut uppgifterna om vilka som gjort självrättelser från Skatteverket.
Tidigare Teliachefen Anders Igel, nu i Swedbanks styrelse, hade 13 miljoner kronor i förmögenhet som han inte berättade om taxeringsåren 2006 och 2007. Först 2011 kunde Skatteverket beskatta pengarna sedan han skickat in en självrättelse.
Han vill inte bli intervjuad och svarar varken på telefon eller mail på SVT:s frågor.


Svarar i mail
Anders G Carlberg, tidigare chef för Nobel Industrier
, där försvarsföretaget Bofors ingår, nu i styrelsen för Sweco och ordförande i Gränges, gömde undan en förmögenhet på runt 44 miljoner kronor taxeringsåren 2006 och 2007 som han berättade om för Skatteverket flera år senare.
Han vill inte heller bli intervjuad. I ett mail skriver han:
”Jag har lämnat all information till Skattemyndigheten. Rättelse är gjord enligt gällande skattelagstiftning. I övrigt har jag inga kommentarer.”

Skyller på revisorer
Erik Paulsson, styrelseordförande i Skistar, Fabege och Wihlborgs och grundare av byggbolaget Peab, har haft 12 miljoner i kapitalinkomst taxeringsåren 2010 till 2013 som han inte berättade om då för skatteverket.

Paulsson svarar i telefon när SVT ringer.
– Jag visste inte att de där pengarna fanns i Schweiz. Det är mina revisorer som sköter det där. Direkt när jag fick reda på det sa de att jag måste göra en självrättelse och då gjorde jag det, säger Erik Paulsson.
Han berättar att han satsade ”någon miljon” på aktier i början av 1990–talet, och lät en firma i Stockholm förvalta portföljen.
– Sedan flyttade firman till Schweiz och tog kundstocken med sig utan att jag visste det. Det var i början av 90–talet. Det var kris och allt var upp och ner som du kanske vet, så jag hade inte koll på det där, säger Erik Paulsson.
Men ska man verkligen gömma pengar utomlands och inte betala skatt?
– Jag gömmer inga pengar, vi är helt överens om att man inte ska gömma pengar, och nu har jag ju rättat och betalat skatt när jag fick reda på det.
====================
Medlem i kungafamiljen på lista över skattesmitare
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/prinsessa-pa-lista-over-skattesmitare-12016-03-16  
2016-03-16
En medlem i den svenska kungafamiljen, en grevinna och jordägare som får skattefinansierade stöd – alla finns de med på listan över förmögna svenskar som haft dolda tillgångar utomlands.
Uppdrag granskning avslöjar i samarbete med SVT Nyheter en unik lista på några av de svenskar som haft obeskattade tillgångar utomlands. Personer som trodde att banksekretessen skulle skydda dem för evigt, men som i och med att risken för att åka dit ökat har utnyttjat en generös lag i Sverige och tagit hem sina pengar för beskattning.
Marianne Bernadotte är änka till formgivaren Sigvard Bernadotte som förlorade sin prinstitel på 30-talet. Hon är inte avlönad av kungahuset, men räknas som medlem i den svenska kungafamiljen. 2012 gör hon en självrättelse som visar att hon haft en obeskattad förmögenhet på 44 miljoner kronor placerad utomlands. När Uppdrag granskning ringer upp säger hon att pengarna är ett arv hon har fått.
– Jag vet att jag inte har haft något felaktigt eller så, eller gjort några skattesaker. Jag vet det, för det har jag varit noga med att säga. Men jag ska tala med min advokat och hoppas att han kan ringa, säger hon.


Fler personer kring kungafamiljen på listan
Marianne Bernadottes advokat heter Staffan Andersson och är en känd skattejurist som ofta ställer upp för medier med kommentarer om sitt arbete, bland annat när det gäller självrättelser. Men den här gången vill han inte ge någon intervju utan lämnar ett kort meddelande via mejl. ”Med anledning av att du sökt Marianne Bernadotte får jag meddela att hon inte har något att ytterligare att säga.”
Det är fler personer kring kungafamiljen som finns med på Uppdrag gransknings unika och känsliga lista över svenskar som haft dolda tillgångar utomlands.
Grevinnan Alice Trolle Wachtmeister var under 30 år överhovmästarinna, det näst högsta ämbetet vid hovet. Hon tar upp en tidigare dold förmögenhet på fem miljoner kronor. Också hennes man, greve Hans Gabriel Trolle Wachtmeister, finns med på listan. Han har haft stora obeskattade tillgångar utomlands, samtidigt som han till sitt bolag tagit emot mångmiljonbelopp årligen i skattefinansierade EU-stöd.


"En avslutad fråga"
I ett kort skriftligt svar anger paret Trolle Wachtmeister att de tidigare inte tänkt på att förmögenheten utomlands skulle skattas. Och att det nu, efter den frivilliga rättelsen, är en avslutad fråga.
Fredrik Gottlieb är finansman och beskrivs som en av kungens nära vänner. Utöver intresset för jakt har de också arbetat tillsammans inom den internationella scoutrörelsen. Fredrik Gottlieb har utnyttjat möjligheten att rätta sin deklaration, sex år tillbaka i tiden. I hans fall dyker det upp en ny förmögenhet på 45 miljoner kronor. Han vill inte kommentera Uppdrag gransknings uppgifter.
Också Agneta Kreuger är nära vän med kungaparet. Vi har sökt henne flera gånger med frågor kring de över 100 miljoner kronor som hon tidigare haft obeskattat utomlands. Men får inga svar.


Fler jordägare på listan
Otto von Arnold
får, som andra stora jordägare, rejäla skattefinansierade stöd. Han är också politiskt aktiv och satt i riksdagen mellan 2007 och 2013 – samtidigt som han enligt vår granskning hade obeskattade pengar utomlands. Han är en av få som svarar på Uppdrag gransknings frågor.
– Ja, jag tycker det är viktigt att förklara den situationen som jag sitter i, för den ena situationen är inte den andra lik. Och jag tycker inte jag har någonting att dölja.
Du har haft obeskattade tillgångar utomlands, samtidigt som du har suttit en rad år som folkvald i Sveriges riksdag. Vad är din förklaring?
– Min förklaring är att det här är gamla pengar som kommer från början av 1900-talet, som min pappas morfar hade. Det var ett gammalt arv.


LÄS MER: Flera politiker på Uppdrag gransknings lista
”Ärvda pengar”
Otto von Arnold
berättar att det var han som ägde pengarna, men att hans mor hade dispositionsrätten till kontot. Skälet till att han inte redovisade pengarna för skattemyndigheten var för att hans mor inte ville, och att han hade svårt att hinna med under åren som riksdagsledamot.
Skatteverket hade ju inte godtagit det skälet?
– Nej, det hade de antagligen inte gjort. Det vet jag… Nej, det hade de kanske inte gjort.
Varför var det viktigt för dig att göra de här självrättelserna?
– Alltså, det är ju aldrig bra att bryta mot lagen, och det gavs ju ett bra tillfälle också. Jag tyckte det var helt rätt att göra det, säger Otto von Arnold.

 

Grovt skattebrott ger fängelse
Hade Skatteverket avslöjat fusket innan en person hunnit göra en rättelse, och det visade sig att personen hade dolda förmögenheter utomlands i storleksordningen 40-45 miljoner hade Skatteverket påfört både skattetillägg och personen riskerat att bli brottanmäld. Det säger Margareta Nyström, projektledare på Skatteverket.
– De som begått grovt skattebrott riskerar fängelse, från sex månader till sex år.
Oavsett vilken position i samhället man har?
– Oavsett, ja, säger hon.


(Fortsättning i del 2) 


Så går det om man vill förvilla
Man kanske tror på det själv
Man leder och bildar opportunismens parti
Många hänger med
Man märker inte vad det handlar om
Man tycks tro på det hela
Det passar i tiden

 

Och vi har ju tydliga exempel på hur det blir
Till riksdagen kom man
En tidigare politisk opportunism var Ny demokrati
Nu har vi fått Sverigedemokraterna
Då var det Ian Wachtmeister
Det var åren 1991-1994
Sedan försvann Ny Demokrati
Nu är det Jimmie Åkesson
Det är åren från 2010

 

Frågan är:
- Hur länge skall vi nu ha opportunism
Ja, det återstår att se denna gång
Hur länge detta med SD pågå
För samhällets och vanliga människors bästa:
Tiden bör vara kort
Sverige behöver inget enfråge-parti
Inte heller denna gång
Ty allt som utlovas är lögner
Den enda frågan gäller: ”En ren ras”
Så var det då också
Vi är många som minns fortsättningen
Det blev förskräckligt

 

Vi vet ju att:
SD:s grundare och tidiga förgrundsgestalter utgjordes av personer tidigare verksamma i nationalistiska och rasistiska partier och organisationer som Nysvenska rörelsen, Framstegspartiet, Sverigepartiet och Bevara Sverige Svenskt.

Partiets förste ordförande Anders Klarström var tidigare aktiv i det nazistiska Nordiska rikspartiet. I partiets första styrelse ingick även Bevara Sverige Svenskts förste ordförande Sven Davidson samt andra från en rad fascistiska och nazistiska organisationer.

 

Invandringspolitik är Sverigedemokraternas kärnfråga (och i huvudsak deras enda fråga). Partiet är mycket kritisk mot det mångkulturella samhället som de menar hotar det nationella arvet och den svenska kulturen. Därför förespråkar partiet bland annat assimilering av de invandrare som finns i Sverige (istället för integration) och en kraftigt begränsad invandring. Sverigedemokraternas ståndpunkter inom kultur och moraliska värderingar tillhör den auktoritära högern.

Varför tror människor på detta?
Är man inte genomskådande?
Är man inte seriös?
Följande tidningsartikel är en belysningav människors märkliga tro

 

Frågan är och vi citerar:

 

Vad är egentligen hemligheten?
http://www.nsd.se/opinion/vad-ar-egentligen-hemligheten-9914965.aspx  
KRÖNIKA. Det är inte utan att man ibland ställer sig frågan vad Sverigedemokraternas hemlighet är.
Hur kan ett parti, som så öppet bryter mot alla vedertagna föreställningar om de politiska spelreglerna och som så regelbundet missbrukar sina väljares förtroende fortfarande samla ett så stort stöd i opinionsmätningarna?
Där andra partiers företrädare jagas att avgå för slarvig kvittohantering, kan ledande Sverigedemokrater figurera i brottsutredningar utan att någon höjer på ögonbrynen.

Där de andra partiernas budgetar måste finansieras ”krona för krona”, verkar ingen bry sig om att Sverigedemokraternas förslag skulle rasera den kommunala välfärden inom ett par veckors tid.
Hur är det överhuvudtaget möjligt?
En del av svaret ligger i att förväntningarna på dem redan är så låga, att ytterligare en repa inte förändrar lackens utseende nämnvärt.
Det är en del av svaret – men det är inte en förklaring, för hur ska man förstå att svenska väljare lägger sitt förtroende hos politiker de egentligen väntar sig så lite av?

Jag tror att en del av förklaringen står att finna i sättet de talar på.
Kanske inte i det de säger, utan i hur de säger det:
Häromveckan råkade jag lyssna på Jimmie Åkesson, när han i en intervju med P1:s Studio Ett talade om partiets förslag om Medborgarskapstext.
Han var lugn och säker på sin sak och hänvisade som så många andra politiker alla jobbiga detaljfrågor till en kommande utredning.
Ja – han lät nästan som en vanlig politiker, om det inte hade varit för det där lugnet.

Han var så lugn som man bara kan vara när ens position är klar, och man vet att ingen kommer att misstolka den.

 

Vid det här laget vet alla att Sverigedemokraterna är ett enfrågeparti mot invandring, och ingenting han säger kommer att ändra på det.
Det är en tydlig position – men det är också en mycket enkel position att tala ifrån.

Där andra politiker är tvungna att förhålla sig till en komplicerad och föränderlig verklighet, kan Jimmie Åkesson nöja sig med att helt enkelt säga: ”Nej.”
Och visst är tydlighet viktigt – men för den som vill ta ansvar måste världen vara mer komplicerad än så.

Det finns frågor som är svåra, som vi inte kommer att veta vad vi ska göra av – men när världen runtomkring oss står i brand, kan vi vara säkra på en sak, och det är att det rätta svaret inte är ett ”Nej” som är lika enkelt som det är fegt.
(Måns Wadensjö författare och doktorand)2016-03-19, 14:16  Permalink  1 kommentarer
Andra bloggar om:  Jag tänker på vad Olof Palme sa!
I den första av sju punkter sade han:
"En människas hudfärg, ras, språk och födelseort har ingenting med mänskliga kvaliteter att göra. Att gradera människor med sådan måttstock står i bjärt kontrast till principen om människors lika värde."

 

DÄRFÖR
I dagens Sverige:
Varför kan en människa hata en annan människa så som det sker idag?
Se på Sverigedemokraters hätskhet och direkta hat mot andra människor!
SD:s politiker anser inte att alla människor har lika värde.
Och hatet sprider sig på olika sätt i samhället.

Tänk, bara på alla mord som sker!
Tänk på alla bränder som anläggs!
Tänk på alla uppträdanden som sker!

 

Man frågar sig:
Varför finns ett politiskt parti, som uttrycker samma hat som Hitler?
Varför finns nazister även idag?
Det heter

“Nazister och SD-politiker manifesterade tillsammans". 
När man läser om sådant uppträdande, blir man starkt påmind om Hitlertiden på 1940-talet.
Varför skall hat uttryckas och uttalas?
Är alltså inte alla människor lika värda?
Har vi inte samma ursprung i tidernas begynnelse?

Vi kan ju här nedan i en av artiklarna läsa:
Fria val, pressfrihet, frihetsindex osv är alla mått på grad av liberalmarxism, skrev SD:s tidigare ekonomisk-politiske talesperson Erik Almqvist.

Motsatsen till detta är följande artikel här nedan:
Svenska bolag vill anställa nyanlända flyktingar - kompetens som behövs
---------
Det finns många artiklar som behandlar det samhälle som det politiska SD-partiet vill skapa i Sverige idag.

 

Här finns många länkar att studera:
Skräckkänslorna återkommer
http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=989&blogg=67887  
= = = = = = = = = = = = = =

Här är några av många, många artiklar:


Nazister och SD-politiker manifesterade tillsammans
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22214536.ab  
AB, 2016-02-07
Dömda nazister, nyfascister, fotbollshuliganer – och SD-politiker.
Aftonbladet går igenom vilka som, sida vid sida, deltog i rasistmanifestationen ”Folkets demonstration”.
Fredagen den 29 januari gav sig svartklädda män i rånarhuvor och armbindlar ut och attackerade människor i centrala Stockholm. Enligt flera vittnesuppgifter var offren personer med "utländskt utseende". Samtidigt delade de maskerade ut flygblad med uppmaningen att ge sig på gatubarn.
SD-politiker huvudarrangör.

Dagen därpå anordnades "Folkets demonstration" på Norrmalmstorg i centrala Stockholm. Huvudarrangör: Johan Widén, kommunpolitiker för SD i Enköping och nämndeman vid Uppsala tingsrätt.
På talarlistan, förutom honom själv, fanns bland andra Stefan Torssell, tidigare Avpixlatskribent, som numera skriver exklusivt för tidningen Nya tider. Nya tider gör positiva reportage om ledare inom nazistiska Svenska motståndsrörelsen, SMR, som sajtföreträdare även deltagit i tillställningar tillsammans med.

Även ex-Sjöbopolitikern Hans Erling Jensen (SD) talade. Jensen tvingades lämna partiet efter att ha uttalat sig allt för aggressivt, bland annat skrev han på Facebook att muslimer "bör slås ihjäl".


Kända Kärrtorpsnazister
Med i manifestationen, bekräftar tidningen Expo,
http://expo.se/2016/extremhogern-samlad-vid-sd-anknuten-demonstration_7018.html  
fanns en rad kända högerextremister. Flera av dem är dömda för våldsbrott, bland andra nazister från SMR, som även deltog vid attackerna i Kärrtorp 2013, och som står under åtal för grov misshandel av en man i Åkersberga i fjol.
– Det var svårt att missa alla som var där, säger Daniel Vergara på Expo, och räknar upp exempel som vit makt-organisationen Nordisk ungdom och nazistiska sajten Motgift.
= = = = = = = = = = = = 
"Nazismens rasistiska retorik präglar Sverigedemokraterna"
http://www.dn.se/debatt/nazismens-rasistiska-retorik-praglar-sverigedemokraterna/  
Ny undersökning: Under den nya partikostymen döljer sig samma gamla grumliga och antidemokratiska människosyn. Sverigedemokraterna vill ge sken av att de förflyttat sig in på en politiskt rumsren och icke-rasistisk arena. Men - fortfarande uppvisar partiets människosyn remarkabla - likheter med den nazistiska idétraditionens rasistiska retorik. Partiet har tagit djupa intryck av Dansk folkeparti och har som populistisk strategi att locka äldre socialdemokratiska väljare. Historiska bilder av det "goda folkhemmet" - laddas med främlingsfientliga och etno-nationalistiska värden. Det skriver forskarna Ulla Ekström von Essen och Rasmus Fleischer som genomfört undersökningen på uppdrag av Integrationsverket.

Sedan partistyrelseskiftet våren 2005 har Sverigedemokraterna gjort stora ansträngningar att framställa sig som ett "nytt" och ideologiskt rumsrent parti.

Den undersökning vi gjort av Sverigedemokraternas ideologi och politiska aktivitet visar dock att partiets nya kostym inte avspeglar någon avgörande förändring i partiets människosyn.
Uttalad rasism och antisemitism har rensats ut från offentliga dokument och program och nyligen byttes den gamla partisymbolen i form av en ideologiskt belastande fackla ut mot en oskyldig blåsippa. Sverigedemokraterna för i stället fram ett etno-nationalistiskt budskap där man säger sig vilja värna den "svenska särarten" och den "svenska identiteten".

Under den manifesta ytan rör sig fortfarande idéer om att olika "folk" är determinerade att skapa olika sorts kulturer som ges olika värde. Partiets kulturessentialistiska retorik uppvisar remarkabla likheter med den rasistiska retorik som löper genom den nazistiska idétraditionen. Den nationalchauvinism och kulturmystik som är framträdande hos sverigedemokrater har i ett historiskt perspektiv alltid gått hand i hand med rasteorierna. Att Sverigedemokraterna nu ersatt begreppet "rassjäl" med "kulturväsen" är i det sammanhanget en marginell skillnad och betyder inte att partiet förflyttat sig in på en politiskt rumsren och icke-rasistisk arena.
= = = = = = = = = = = = 
Här är några artiklar, som lyfter fram det fasansfulla!


* Nazisterna som skapade Sverigedemokraterna
http://www.etc.se/inrikes/nazisterna-som-skapade-sverigedemokraterna  
ETC, Inrikes, 2014-02-04
* Vi tar avstånd från nazismen
http://www.etc.se/inrikes/vi-tar-avstand-fran-nazismen  
ETC, 2014-02-06
* Rasismen som lockade Jimmie Åkesson till SD
http://www.etc.se/inrikes/rasismen-som-lockade-jimmie-akesson-till-sd  
ETC, 2014-02-27
* AFTONBLADET KARTLÄGGER: Här är SD:s alla skandaler
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18600494.ab  
AB, Plus, 2014-03-24
* Sverigedemokrat: Islam lika illa som nazism
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5834058  
SR, 10 april 2014
Sverigedemokraten Bertil Malmberg, fullmäktigeledamot för SD i Trosa, jämför islam med nazismen.
* SD-topp bär nazistsymbol
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=5956388  
SR, 5 september 2014
Bilden visar hur när hon bär ett hakkors på armen på en fest. Sverigedemokraternas toppnamn i Halmstad Catharina Strandqvist vill inte kommentera bilderna som Stiftelsen Expo publicerar i dag.
* Här är SD:s mörka bakgrund i nazism
http://www.expressen.se/nyheter/dokument/har-ar-sds-morka-bakgrund-i-nazism/  
Expressen, 07 sep 2014
= = = = = = = = = = = = = = 

Och så här är synen idag inom företagen i samhället:


Svenska bolag vill anställa nyanlända flyktingar - kompetens som behövs
http://www.va.se/nyheter/2016/03/04/svenska-bolag-vill-anstalla-nyanlanda-flyktingar/?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified VA, 2016-03-06
Snabbväxande företag är intresserade av de högutbildade flyktingar som kommit till Sverige. Truecaller uppmanar alla sina anställda att bli mentorer och Swedbank har redan gett ett hundratal av dem jobb.
= = = = = = = = = = = = = 
Vår demokrati ruttnar inifrån
http://sds-skyltfonster.story.aftonbladet.se/chapter/sverige/  
AB Ledare Special, 2016-03-07
Extremhögerns kulturkrigare segrar även i Sverige
”Går inte en dag utan att man blir mer övertygad om att svensk media måste bytas ut.” skrev SD:s rättspolitiske talesperson Kent Ekeroth.
”Dagens polischefer ska bort när vi tar makten. Varenda en ska väck och ersättas med riktiga poliser” skrev hans bror Ted Ekeroth.
”Fria val, pressfrihet, frihetsindex osv är alla mått på grad av liberalmarxism.” skrev SD:s tidigare ekonomisk-politiske talesperson Erik Almqvist.
”Vår långsiktiga ambition är att få bort de andra partierna,” sa Pavel Gamov, riksdagsledamot för SD till Upsala nya tidning.
Så där skulle man kunna hålla på och rada upp SD-citat i evighet, och det är lätt att bli avtrubbad.


Tänk om de menar vad de säger?
–  Extremhögern är starkare än på länge, inte bara genom Sverigedemokraterna. Vi ser hur deras språk och förklaringar slår igenom även i det vanliga offentliga samtalet, säger Daniel Poohl, chef för Expo, som bevakar det radikalnationalistiska landskapet i alla dess skepnader.
Lokalerna i Gamla stan är ljusa och fräscha. Här ligger Sveriges största arkiv över nazistisk, fascistisk och Sverigedemokratisk litteratur, tidningar och andra publikationer.
Daniel Poohl tar fram ett nummer av ”Bohus läns Folkblad” från 50-talet.
– Den här tidningen skrevs och trycktes av Sven Arne Lunderhäll på Orust. Den var pronazistisk men hade viss spridning tack vara att han var så enveten. Detta var dåtidens Avpixlat. Tänk vilken spridning Sven Arne Lunderhäll kunde haft med internet.
Ett annat exempel är Nysvenska rörelsens tidning som gavs ut redan på 30- och 40-talen. Daniel Poohl tar fram ett exemplar från 13 juni 1942. Mottot är ”Kommunismens krossande. Solidaritet med Finland. Bättre förhållande till Tyskland.”
Det är bland annat ur den fascistiska Nysvenska rörelsen som  Sverigedemokraternas ideologi vuxit fram.
– Vi ser ofta sajter som Avpixlat, Fria Tider och NyheterIdag som nya fenomen och på ett sätt är de självklart det med sociala medier och internet. Men den högerextrema pressen på 20- och 30-talet hade samma teman som de har i dag.
Skillnaden är synen på demokrati. Då var man öppet kritisk medan man i dag anser, att Sverige inte är någon ”riktig demokrati”. Antidemokrater framställer sig numera som de ”sanna” demokraterna.
= = = = = = = = = = =
Åkesson vill sätta stopp för nya medborgare

http://www.va.se/nyheter/2016/02/23/akesson-vill-satta-stopp-for-nya-medborgare/?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified  
Sverigedemokraterna tycker att det är för att få svenskt medborgarskap och vill ställa högre krav. Dessutom vill de ha ett tillfälligt stopp för nya medborgarskap.


Olof Palme betydde mycket för det socialdemokratiska partiet och för Sverige.
Olof föddes i Stockholm år 1927.

Han mördades på Sveavägen i Stockholm den 28 februari 1986.
Han ledde Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP) från 1969 till sin död 1986.

Han var Sveriges statsminister 1969–76 och från 1982 fram till sin död.

Palme var en person som väckte starka känslor både för och emot - såväl nationellt som inom den internationella politiken.
Som statsminister gjorde han sig känd som kritiker av USA:s krigföring i Vietnam, bland annat genom jultalet om Hanoi 1972.
Under mandatperioden 1973–1976 kunde regeringen Palme ändå driva igenom några betydelsefulla reformer, bland annat lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) och lagen om en allmän föräldraförsäkring.


Efter valet 1976, då kärnkraftsfrågan kom i fokus och de borgerliga fick majoritet, tvingades socialdemokraterna - efter 44 års oavbrutet maktinnehav - och Olof Palme att avgå. Officiellt skedde detta den 8 oktober 1976.
Vid denna tid hamnade Olof Palme i stora bekymmer gällande den så kallade Geijeraffären, där han först kraftfullt dementerade DN-journalisten Peter Bratts uppgifter om Geijers kontakter med en prostituerad för att därefter offentligt vidgå dem.

 

Valet 1979 innebar ännu ett nederlag för socialdemokraterna, eftersom man inte lyckades återerövra regeringsmakten.

Men Palmes ställning inom partiet var trots detta ohotad.
År 1980 utsågs Olof Palme till FN:s medlare i Iran-Irak-kriget.
Den 1 mars 1982 lämnade Palmekommissionen sin rapport om medlingen mellan Iran och Irak.

 

Efter socialdemokraternas valseger 1982 innehade Olof Palme åter statsministerämbetet från 8 oktober 1982.
Som socialdemokratisk statsminister hamnade Olof Palme i skarp konflikt med näringslivets företrädare – inte minst då riksdagen 1983 beslöt om införandet av löntagarfonderna, som av dessa sågs som ett sätt att socialisera Sveriges företag.

 

Åren 1985–1986 uppstod även slitningar med ledande militärer med anledning av de förmodade sovjetiska ubåtskränkningarna.

Militärarna ansåg honom alltför svag i agerandet gentemot Sovjetunionen samtidigt som de förklarade, att de saknade förtroende för honom personligen.
Palme själv hävdade att han verkade för freden.

År 1985 tvingades även utrikesminister Lennart Bodström att avgå.

Olof Palme har ofta benämnts som en stor politiker, bland annat av den före detta moderatledaren Carl Bildt inför tjugoårsminnet av Palmes bortgång 2006.
Efter hans död har ett flertal platser runt om i världen uppkallats efter hans namn.

 

Mordet på Palme var det första i sitt slag i modern svensk historia.
Mordet var det första på en nationell ledare sedan Gustav III.
Mordet på Olof Palme är fortfarande ouppklarat.

Härom dagen var det 30 år sedan Olof Palme mördades.
Men han kommer för alltid att finnas kvar i våra minnen.
Olof gjorde mycket för vårt land.

 

Han har även uttryckt saker som vi aldrig kommer att glömma!

Här är några av dem:
1. En människas hudfärg, ras, språk och födelseort har ingenting med mänskliga kvaliteter att göra. Att gradera människor med sådan måttstock står i bjärt kontrast till principen om människors lika värde.
2. Samhället är människans verk. Om något är fel kan vi ändra på det.
3. Vi ses igen kamrater! Vi ses i Folkets Hus, i studiecirkeln, vid möten i arbetarekommun och i facket.
4. Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet. Den gror på arbetsplatsen och i grannkvarteret.
Den är ett utlopp för egna misslyckanden och besvikelser. Den är framför allt ett uttryck för okunnighet och rädsla.
5. Folkets längtan efter frihet kan i det långa loppet inte slås ner. Den kommer att leva och segra till sist.
6. Mycket av världens elände är resultatet av i demokratisk ordning fattade beslut.
7. Vårt främsta hopp är helt enkelt människors längtan efter fred, deras avsky för kriget, deras förnuft.


Det finns där ännu idag!
Det är förskräckligt!
Det är fasansfullt!
Det är än mer fasansfullt, att det finns i vårt land
Hatet odlas i vårt land idag

 

Det är ett politiskt parti som skapar och gynnar hatet
Partiet för fram hatet mot människor
Och hatet skapar våldsamheter och skadegörelse
Partiet heter Sverigedemokraterna
Dess grund är kommen från nazismen
Det finns tydliga bilder på detta
Ledaren idag heter Jimmie Åkesson
Ledaren finns med på nazismens bilder

Hatet gynnades på 1930-talet av nazisterna
Och hatet ledde till det andra världskriget
Och människor som upplevt världshatet lever fortfarande
En av dem är Emerich Roth
Han har upplevt Auschwitz
Han kan idag berätta
En av berättelserna finns här:
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/det-vander-sig-i-magen-av-sds-propaganda/  

 

Det är fasansfullt att behöva påminnas ännu idag efter mer än 75 år!
Varför har det blivit så?
Skall hatet leva vidare idag också?
Varför fångas människor ännu en gång av ett politiskt parti med hat som huvudämne?
Är många människor idag i vårt land hatiska mot andra?

Det var så också på 1930-talet
Det var så nazismen växte
Ja, det är mer än förskräckligt!
Människor märker kanske inte utvecklingen?
Är det verkligen så?
Vill du att nazismen växer i vårt land?

 

För att vi verkligen skall veta vad det handlar om, måste vi läsa bl.a. följande:


Det vänder sig i magen av SD:s propaganda
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/det-vander-sig-i-magen-av-sds-propaganda/  
DN, 2015-01-23
Den 27 januari har det gått 70 år sedan Auschwitz befriades. DN har bett tre överlevande att med egna ord berätta om vad minnet av Förintelsen betyder i dag – och varför det är viktigt också i framtiden. Här skriver författaren och socialarbetaren Emerich Roth:
- Mitt namn är Emerich Roth. Jag är född 1924 och är således en mycket gammal man nu. Men det var inte meningen att jag skulle bli så här gammal. Jag var nämligen en av de miljontals judar, som enligt beslut och protokoll i Wannseekonferensen den 20 januari 1942, skulle dö i Auschwitz.
Men jag överlevde Auschwitz.
Och Buchenwald.
Och dödsmarschen.

Och Theresienstadt.
Jag har upplevt vad ingen människa någonsin borde behöva uppleva.

---
Nazisterna mördade i stort sett hela min familj. Min mor och mina två yngsta systrar, som inte dög för slavarbete, gasades ihjäl samma dag vi anlände till Auschwitz, medan min far sköts under dödsmarschen och min äldsta syster dog av svält och umbäranden. Själv överlevde jag med minsta möjliga marginal.
-----
Jag har sett nazismen växa till, sett den vinna gehör och bit för bit erövra människors omdöme och anständighet. Med list och förslagenhet vrider ondskan förståndet ur människor, så att det orimliga blir rimligt och det otänkbara tänkbart. Jag har sett det ske och nu ser jag det ske igen.
När jag ser en propagandabild för Sverigedemokraterna, där Jimmie Åkesson står uppställd mitt emellan två mörkhyade människor, vänder det sig i magen. Budskapet i bilden klingar lika falskt som skylten i Auschwitz: ”Arbeit macht frei.”

Nyligen valde 13 procent av den svenska väljarkåren att lägga sin röst på Sverigedemokraterna, ett parti:
som på 1990-talet var lika öppet nazistiskt som Svenskarnas parti är i dag
- vars företrädare på 1990-talet uppträdde uniformerade under hakkorsfanor;
- vars företrädare inte tvekat att beväpna sig med järnrör;
- vars företrädare strax före valet har avslöjats med djupt rasistiska åsikter och uttalanden;
- vars företrädare en tid före valet fotograferats med en hakkorsbindel på armen;
- vars partiledare likt en papegoja säger att roten till allt ont är invandrarna.

 

Det otänkbara har blivit tänkbart för 13 procent av väljarkåren.
Hitler och nazisterna blev också valda i demokratiska val, men inte så länge de sprang omkring som en galen mobb och slogs med kommunister på Tysklands gator och torg. Det var när de förstod att klä sig i uniform och underkasta sig militärisk disciplin som de vann förtroende och röster. I dag vinner inte uniformer och stöveltramp några röster, men det gör stiliga kostymer, kammade hår och välvårdat språk. Röster vinner man också om man får höras i radio och synas i tidningar och i tv, och man får synas på stadens gator som vanliga män.
    Sverigedemokraterna består av en hård kärna av företrädesvis unga män, negligerade av sina pappor. (Om detta kan jag berätta mycket för den som vill höra på, men det ska jag inte göra nu.) Länge har dessa låtit ungefär som Svenskarnas parti, men har nu blivit listigare. När dessa unga män har fått komma ut som de har gjort, har de väckt liv i främlings- och invandrarfientliga människor och kanske i naiva och historielösa själar.
Och Jimmie Åkesson tillskrivs äran för Sverigedemokraternas framgång. Åkesson, vars retorik har förbluffande likheter med en upphakad grammofonskiva. Han är skicklig, sägs det. Vad krävs för att locka hungrande människor in i en matsal?

Låt inte Sverigedemokraterna bli en normal del av vår politiska vardag!
Låt inte Sverigedemokraterna framstå som ett riksdagsparti bland de andra!
Gör motstånd!
Gör motstånd mot alla tendenser!
Låt inte rasistiska uttalanden och omdömeslösa generaliseringar passera oemotsagda på jobbet, på festen, på städdagen eller när det nu kan vara ni stöter på dem!
Jag vet att nazismens bästa bundsförvanter är passiviteten och likgiltigheten. Den som inte gör något, har gjort mer än nog för att bana väg för ondskan. Det är nu hög tid för alla oss, som kan historien och inte vill se historien upprepas, att göra något. Hade människor gjort något då, på 30- och 40-talen, hade Förintelsen inte kunnat genomföras.
---------------------
Att nazismen verkar i Sverige är det inget tvivel om


Här är några få av många, många länkar till artiklar, som visar detta:
Sverigedemokraterna och nazismen – Expo
http://expo.se/2011/sverigedemokraterna-och-nazismen_3614.html  
När Sverigedemokraterna splittrades 2001 gavs partiet möjligheten att uppdatera bilden av sig själva som ett parti fritt från extremism. I partiets officiella historieskrivning var det först då partiet "på allvar gjorde upp med extremistiska tendenser".
------------
Polimasaren - Om antirazism och för mänskliga rättigheter


Sverigedemokraternas nazistiska förflutna del 2
http://polimasaren.se/sverigedemokraternas-nazistiska-forflutna-del-2/  
Söker efter Sverigedemokraterna och kopplingen nazism för att sätta ihop en uppföljning och mer ingående än det första inlägget jag skrev om Sverigedemokraterna och deras mörka nazistiska förflutna och efter ett tag hittade på en gammal Lindholmsnazist vid namn Erik Walles. Han hade ett förflutet som vice ordförande i Nationalsocialistiska arbetarpartiet som bildades 1933 och Walles gick med året efter. Walles som var författare och senare fysik och matematik-lärare gick med i Sverigedemokraterna från och med det bildades och var med i partiet tills han avled 1991. Det påstås att Walles skulle ha varit en passiv medlem i partiet och det kan stämma att han inte hade en position (har ej hittat annan info), men han var en av dom som tog med sig sin ideologi in i partiet och han var känd för sina kunskaper. I en fyrsidig artikel i dubbelnumret 7-8 i Sverigekuriren som är deras officiella partitidning (döptes efter det 13:e numret om till SD-Kuriren som den heter än idag) att nazister är inga landsförrädare och att SD inte ska skämmas för att de har samma anda som de gamla nazisterna.
--------
Sverigedemokraterna och nazismen
http://expo.se/2011/sverigedemokraterna-och-nazismen_3614.html  
Expo, 2016-01-13
I boken Ut ur skuggan - en kritisk granskning av Sverigedemokraterna granskar Expos chefredaktör Daniel Poohl och Expo-reportern Mikael Ekman bland annat Sverigedemokraternas förhållande till nazismen.
När Sverigedemokraterna splittrades 2001 gavs partiet möjligheten att uppdatera bilden av sig själva som ett parti fritt från extremism. I partiets officiella historieskrivning var det först då partiet "på allvar gjorde upp med extremistiska tendenser".
   Den konflikt som ledde fram till splittringen hade flera dimensioner. Tor Paulsson (Organisatör i utbrytarpartiet Nationaldemokraterna. Red. anm.) kritiserades delvis för sin diktatoriska ledarstil och sitt intrigmakande. Att han och flera av hans anhängare gav uttryck klart antisemitiska och naziinfluerade idéer hade den dåvarande partistyrelsen till en början överseende med. De mest högljudda protesterna mot Paulssonfalangens extremism kom från den så kallade Skånefalangen där den nuvarande ledningen fanns representerade.
----------
Bakgrund: SD har sina rötter i rasistiska BSS
http://www.corren.se/nyheter/ostergotland/bakgrund-sd-har-sina-rotter-i-rasistiska-bss-5122293.aspx  
Corren, 2010-02-27
Sverigedemokraterna, SD, bildades 1988 som en fortsättning på den rasistiska kampanjorganisationen Bevara Sverige Svenskt (BSS).
BSS hade bildats 1979 och bestod till en början av en liten grupp personer med bakgrund i den marginaliserade svenska extremhögern. 1987 gick en grupp av de personerna som var knutna till BSS samman med det främlingsfientliga populistpartiet Framstegspartiet och bildade Sverigepartiet. Sammanslagningen blev en flopp. 1988 gjordes ett nytt försök och Sverigedemokraterna bildades.


SD var till en början samlingspunkt för övervintrade nazister, unga skinnskallar, rättshaverister och olika typer av aktivister i den svenska extremhögern. Flera av partiets lokala företrädare var aktiva i både Sverigedemokraterna och öppet nazistiska grupperingar.
____________
Extremhögern samlad vid SD-anknuten demonstration
http://expo.se/2016/extremhogern-samlad-vid-sd-anknuten-demonstration_7018.html  
EXPO, 2016-01-30
Den samlade extremhögern var på plats under SD-anknutna "Folkets demonstration". Flera deltagare var maskerade, bland annat fotbollshuliganer från Djurgårdens och AIK:s firmor.
  Kända högerextremister, maskerade fotbollshuliganer och sverigedemokrater slöt upp till lördagens SD-anknutna manifestation "Folkets demonstration" i centrala Stockholm. Efteråt ska högerextremister ha misshandlat flera personer.
----------
Nazister och SD-politiker manifesterade tillsammans
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22214536.ab  
AB, 2016-02-07
Dömda nazister, nyfascister, fotbollshuliganer – och SD-politiker.
Aftonbladet går igenom vilka som, sida vid sida, deltog i rasistmanifestationen ”Folkets demonstration”.
Fredagen den 29 januari gav sig svartklädda män i rånarhuvor och armbindlar ut och attackerade människor i centrala Stockholm. Enligt flera vittnesuppgifter var offren personer med "utländskt utseende". Samtidigt delade de maskerade ut flygblad med uppmaningen att ge sig på gatubarn.


SD-politiker huvudarrangör
Dagen därpå anordnades "Folkets demonstration" på Norrmalmstorg i centrala Stockholm. Huvudarrangör: Johan Widén, kommunpolitiker för SD i Enköping och nämndeman vid Uppsala tingsrätt.
På talarlistan, förutom han själv, fanns bland andra Stefan Torssell, tidigare Avpixlatskribent, som numera skriver exklusivt för sajten Nya tider. Nya tider gör positiva reportage om ledare inom nazistiska Svenska motståndsrörelsen, SMR, som sajtföreträdare även deltagit i tillställningar tillsammans med.

Även ex-Sjöbopolitikern Hans Erling Jensen (SD) talade. Jensen tvingades lämna partiet efter att ha uttalat sig allt för aggressivt, bland annat skrev han på Facebook att muslimer "bör slås ihjäl".
---------------
Hitler-mejlen avslöjar SD:s försvars-expert
http://www.expressen.se/nyheter/hitler-mejlen-avslojar-sds-forsvars-expert/
Expressen, 17 nov 2014
När Sverigedemokraterna kom in i riksdagen var det Mikael Valtersson som blev chef för partiets riksdagskansli.
I dag är han tung försvarspolitisk SD-företrädare med plats i den statliga Luftförsvarskommittén.

Men Expressen kan nu avslöja att Valtersson i lönndom har skickat nazistpropaganda, kallat sig för Adolf Hitlers smeknamn och gång på gång flörtat med nazistreferenser.
- Jag tycker i dag att det är väldigt pinsamt när jag ser det här, säger Mikael Valtersson.
Efter Sverigedemokrateras riksdagsinträde 2010 blev Mikael Valtersson en central person när han fick det viktiga jobbet som chef över SD:s riksdagskansli. Parallellt med det ägnade han sig åt omvärldsanalys och ingick i partiets försvarspolitiska grupp med bland andra riksdagsledamoten Mikael Jansson.
2012 lämnade han jobbet på riksdagskansliet och sommaren 2013 också partiet. Trots det har han hållit fast vid sitt försvarspolitiska engagemang och förra hösten fick han Sverigedemokraternas plats i den statliga Luftförsvarskommittén.

 

 

 


Menar människor verkligen allvar?
Vill alla verkligen ha detta samhälle?
Om du inte vill? – Varför gör du ingenting?
Varför reagerar och agerar du inte?

 

Och
Varför har förändringen blivit så här?
Det har ju blivit klart mycket sämre!
Det har ju blivit betydligt sämre!
I vissa fall ohyggligt mycket sämre!
För äldre har det i vissa fall blivit omänskligt!
(Jag glömmer aldrig TV-reportaget härom dagen!)

 

Skall ett välfärdssamhälle verkligen vara så?
Menar vi allvar med att ha en välfärd som dagens?

 

Att folk som har det bra vill ha det så – kan kanske förstås
Men att vanliga människor går med på detta är obegripligt
Är det ett egoistiskt samhälle vi har
Vill vi ha detta slag av samhälle?
Vill vi verkligen ha det så?

Att s.k. högerfolk vill ha det så, kan möjligen förstås
Men att personer som säger sig vilja se människan vill ha det så – är obegripligt!
Sedan finns personer som säger ett – men som av egoism menar ett annat
Det finns ett politiskt parti som talar om rättvisa
De vill ha det bättre för svaga och fattiga
De vill verka för bättre förhållanden i välfärden
De vill skapa ett bättre samhälle för de äldre

 

De heter Sverigedemokraterna
Men de är ju bedragare
De är ju lögnare
Tänk bara på den skattesänkning som de utlovade för fattiga pensionärer
Detta sitt vallöfte svek de, när det kom till beslut!
Då röstade de mot sitt eget förslag
Så blev det!

 

Och hur är nu samhället!
Tänk bara hur man behandlar svaga, sjuka och gamla!
Tänk på TV-reportaget om svårt sjuka gamla som måste bo i sitt egna hem
Utan möjlighet att ens kunna gå upp på toan, t.ex.
Det är verkligen mer än ”hårresande” (fördjävligt) kränkande hur man behandlar gamla

 

Högerregeringens sex skattesänkningar har totalt urholkat samhället
Och Högeralliansen vill genomföra ytterligare en skattesänkning!
Det är häpnadsväckande i det sämhälle som råder!

Välfärden har blivit bedrövlig
Fattigpensionärerna har blivit många fler
Och därtill:
Skolan har blivit katastrofal – åtminstone på många håll
Lärarlönen är för låg
Ja lärarlönerna har blivit alldeles för låga
De blivit så låga, att många väljer utbildning för annat yrke
Ja, redan verksamma lärare byter till annat yrke
Lärarbristen är därför nu enorm

 

Och det är för få läkare
En utbildad läkare väljer privat tjänst eller väljer att bli stafett-läkare
Läkarens lön är för låg
Det privata konkurrerar

Inom sjukvården är lönerna för sjuksköterskor för låga
Även för undersköterskor är lönerna för låga
Lönerna är så låga, att alltför få utbildar sig till yrket
De som utbildat sig väljer ofta ett annat yrke

 

Är det verkligen inte dags att börja tänka efter?
Välfärden är ju helt urholkad!
Vill människor verkligen ha dessa enorma brister i samhället?
Och för dem som inte vill detta gäller helt enkelt:
Gör någonting!
Medverka till förändringar!
Agera politiskt rätt!

Vi vill ha ett bättre samhälle!
Vi vill ha ett rättvisare samhälle!
Vi vill ha ett bättre välfärd!

 

Det gäller:
Det behövs mycket mera resurser!
Det behövs mycket mera pengar!
Vi kan inte fortsätta och sänka skatterna – Vi måste höja dem!
Ja, det är rätt!
Vi vill ha en bra välfärd!

Vi vill ha en bättre sjukvård!
Vi vill ha bättre vård och omsorg!
Vi vill ha en bättre äldrevård
Vi vill ha en bättre skola!2016-01-23, 17:36  Permalink  11 kommentarer
Andra bloggar om:  Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM