TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Menar människor verkligen allvar?
Vill alla verkligen ha detta samhälle?
Om du inte vill? – Varför gör du ingenting?
Varför reagerar och agerar du inte?

 

Och
Varför har förändringen blivit så här?
Det har ju blivit klart mycket sämre!
Det har ju blivit betydligt sämre!
I vissa fall ohyggligt mycket sämre!
För äldre har det i vissa fall blivit omänskligt!
(Jag glömmer aldrig TV-reportaget härom dagen!)

 

Skall ett välfärdssamhälle verkligen vara så?
Menar vi allvar med att ha en välfärd som dagens?

 

Att folk som har det bra vill ha det så – kan kanske förstås
Men att vanliga människor går med på detta är obegripligt
Är det ett egoistiskt samhälle vi har
Vill vi ha detta slag av samhälle?
Vill vi verkligen ha det så?

Att s.k. högerfolk vill ha det så, kan möjligen förstås
Men att personer som säger sig vilja se människan vill ha det så – är obegripligt!
Sedan finns personer som säger ett – men som av egoism menar ett annat
Det finns ett politiskt parti som talar om rättvisa
De vill ha det bättre för svaga och fattiga
De vill verka för bättre förhållanden i välfärden
De vill skapa ett bättre samhälle för de äldre

 

De heter Sverigedemokraterna
Men de är ju bedragare
De är ju lögnare
Tänk bara på den skattesänkning som de utlovade för fattiga pensionärer
Detta sitt vallöfte svek de, när det kom till beslut!
Då röstade de mot sitt eget förslag
Så blev det!

 

Och hur är nu samhället!
Tänk bara hur man behandlar svaga, sjuka och gamla!
Tänk på TV-reportaget om svårt sjuka gamla som måste bo i sitt egna hem
Utan möjlighet att ens kunna gå upp på toan, t.ex.
Det är verkligen mer än ”hårresande” (fördjävligt) kränkande hur man behandlar gamla

 

Högerregeringens sex skattesänkningar har totalt urholkat samhället
Och Högeralliansen vill genomföra ytterligare en skattesänkning!
Det är häpnadsväckande i det sämhälle som råder!

Välfärden har blivit bedrövlig
Fattigpensionärerna har blivit många fler
Och därtill:
Skolan har blivit katastrofal – åtminstone på många håll
Lärarlönen är för låg
Ja lärarlönerna har blivit alldeles för låga
De blivit så låga, att många väljer utbildning för annat yrke
Ja, redan verksamma lärare byter till annat yrke
Lärarbristen är därför nu enorm

 

Och det är för få läkare
En utbildad läkare väljer privat tjänst eller väljer att bli stafett-läkare
Läkarens lön är för låg
Det privata konkurrerar

Inom sjukvården är lönerna för sjuksköterskor för låga
Även för undersköterskor är lönerna för låga
Lönerna är så låga, att alltför få utbildar sig till yrket
De som utbildat sig väljer ofta ett annat yrke

 

Är det verkligen inte dags att börja tänka efter?
Välfärden är ju helt urholkad!
Vill människor verkligen ha dessa enorma brister i samhället?
Och för dem som inte vill detta gäller helt enkelt:
Gör någonting!
Medverka till förändringar!
Agera politiskt rätt!

Vi vill ha ett bättre samhälle!
Vi vill ha ett rättvisare samhälle!
Vi vill ha ett bättre välfärd!

 

Det gäller:
Det behövs mycket mera resurser!
Det behövs mycket mera pengar!
Vi kan inte fortsätta och sänka skatterna – Vi måste höja dem!
Ja, det är rätt!
Vi vill ha en bra välfärd!

Vi vill ha en bättre sjukvård!
Vi vill ha bättre vård och omsorg!
Vi vill ha en bättre äldrevård
Vi vill ha en bättre skola!2016-01-23, 17:36  Permalink  10 kommentarer
Andra bloggar om:  Varför har så många glömt?

Det är väl mycket viktigt att minnas!

Minnen är viktiga att ha för oss alla

 

Erfarenhet får man livet
Det är med erfarenhet, upplevelser och minnen vi lever
Det är med kunskap vi skapar vårt sätt att leva
Upplevelser ger kunskap

Kunskap är grunden för allt liv
Men det gäller att få den rätta kunskapen
Människans liv är viktigt
Det gäller att se det rätta
Det handlar om ett liv för alla
Vi talar om ett liv för alla
Vi skall verka för ett bra liv för alla

 

Men tyvärr ser verkligheten inte ut så
Därför måste vi handla rätt
Därför måste vi alla hjälps åt
Ett rättvist och likvärdigt liv för alla
Det är viktigt att människans liv grundläggs rätt

 

Den viktiga grunden läggs i hemmet
Men viktig är grunden som läggs i skolan
Därför var det stor omtanke och stor vikt som ett budskap skapades år 1990
Det var den dåvarande skolministern Göran Persson som utformade budskapet

Det underskrevs av representanter från skolans värld:
Sveriges Lärarförbund, Svenska Facklärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Riksförbundet Hem och Skolan och Elevorganisationen i Sverige.

Det fanns redan på 1990-talet en stark oro och bedrövelse för fientlighet och misstänksamhet.
Därför är vi många som blir djupt bekymrade, ja, rent av bedrövade av att i dagens samhälle behöva uppleva det ogillande och hatiska sätt på vilket många människor blir bemötta i vårt land.
Ja, det finns ju rent av ett politiskt parti, Sverigedemokraterna, som vill att vi inte skall ta emot de barn och de människor, som flyr för sina liv!

Detta gynnar hatet mot alla barn

Det gynnar hatet och ogillandet av andra människor och andra kulturer

 

Låt oss nu på allvar verkligen se till att vi möter dessa människor och inte minst dessa barn och ungdomar på ett bra och mänskligt sätt!

 

Läs uppropet här nedan till Sveriges alla skolor år 1990!

160103 Skolan.jpg


Märker man ingenting?
Är man verkligen inte medveten?
Förstår man inte vad som händer?

Successivt har misstron tilltagit
Misstron mot samhället
Misstron mot vårt lands utveckling
Och misstron verkar att fortsätta
Människor agerar som sina tankar
Och man misstror
Precis så blir det!

 

Omtanken finns inte där
Man tänker bara på sig själv
Man bryr sig inte om andra
Man bryr sig bara om “den egna rasen”
Det betyder att egoismen utvecklas
Ja, egoismen frodas allt eftersom

Och det gynnar opportunisten
Och så dyker den bara upp
Detta är Sverigedemokraterna!
De infångas av den som misstror
Och man närapå hyllar de tankar som förs fram
Man tycker det blir det rätta
Därför att man ibland tror blint

 

Man ser inte eller försöker inte att se "bakom"
Man "tänker" inte djupare?
Man låter den uppkomna situationen utvecklas
Man "stöder" det nya läget

Och då ibland
Tankarna återkommer!
Det har ju hänt för länge sedan!
Det hände senast på 1930-talet!
Var du med då?
Minns du då?
Det skulle ju vara en ren ras då!
Människor fick inte beblandas!
Det var en tydlig rasism!
Rörelsen kallas nazism!
Den styrdes av NSDAP

 

Det var en fruktansvärd tid!
Den får bara inte återkomma!
Men uppkomlingen Sverigedemokraterna blomstar nu!
Det skall ju också nu vara en ren ras!
Det skall vara rena svenskar!
Vi skall inte ha några utifrån kommande!

Vi har redan nu en tydlig rasism!
Vi har idag en motsvarighet till nazism!
Och den låter sig glorifieras
Människor ska tro på detta sätt
Det är det rätta!

 

Man odlar hatet
Man förstärker hatet
Och hatet initierar
Det syns tydligt
Bränderna är initierade
Bränderna är många

Hatet – bränderna
Skall vi ha det så?
Skall vi ha det samhället?
Skall hatet spridas?
Skall vi ha ett parti som stöder hatet?
Skall vi ha ett parti som uppmuntrar hat?

Därför!
Den som tänker
Den som ser
Den som genomskådar
Den vet vad det egentligen handlar om
Agera på rätt sätt!

 

Minnet har ju inte svårt att återgå
Låt verkligen minnet och minnena få återkomma!
Låt det minna om "flydda tider", "svunna tider"
Och då man "känner oro" i kroppen!
Man tänker efter och blir förskräckt!
Man blir utomordentligt bedrövad!
Och man tänker på andra
När skall alla människor vakna???

Ty
Det finns ju verkligen "Bevis"
Många har ju upplyst och varnat
LO har tydligt märkt och varnat
Arbetarnas rötter har visat sig och varnat
Många politiker har talat tydligt om den farliga utvecklingen

 

Det nyvunna politiska partiet Sverigedemokraterna har varit lögnaktigt
Det nya partiet har ljugit
Det nya partiet har varit bedrägligt
Partiet har bara utnyttjat människor för sina egna syften
Partiet bryr sig egentligen bara om invandringen
Partiet är och förblir ett enfrågeparti

Där finns Sverigedemokraternas löften och deklarationer
Du som verkligen noterat dessa måste ju genomskåda det hela
Partiet har inte verkat enligt sina deklarationer
Partiet har inte hållit sina löften

 

I valrörelsen lovade de att sänka pensionärsskatten
De skulle satsa på äldrevården
De gamla skulle inte behöva svälta på äldreboendena
I budgetomröstningen agerade partiet precis tvärtom.
Sverigedemokraterna röstade för fortsatt hög pensionärsskatt

Någon satsning på de gamlas mat blev det inte
Partiets riksdagsledamöter röstade nej till två miljarder per år för att öka bemanningen i äldreomsorgen
Sverigedemokraterna lovade att höja a-kassan men röstade i riksdagen mot detta

 

SD vill såga sönder svenska välfärden
http://www.aftonbladet.se/debatt/article21650334.ab  

Under valrörelsen åkte partiledaren från sjukhus till sjukhus och pratade om vikten av god vård.
Men i riksdagen sa partiet nej till en satsning på förbättrad förlossningsvård
Det blir
färre nya sjuksköterskor,
inga traineejobb i vården,
inga extrapengar till lärarna,
inte fler högskoleplatser.

 

Och den centrala frågan för envar är:
Vart är denna politik på väg?
Och frågan för den som valt Sverigedemokraternas väg är:
Blir detta ett bra samhälle?

Sverigedemokraterna (SD) är ett svenskt politiskt parti grundat 1988, med uttalad strävan att vara ett nationellt inriktat parti. Profilfrågor för Sverigedemokraterna är en restriktivare flykting- och invandringspolitik, nej till överstatligheten i EU, ökad trygghet genom åtgärder för sänkt brottslighet samt minskat skattetryck. (Källa: NE)
Ty
när man studerar Sverigedemokraternas politik närmare finner man, att
partiets "politiska ingredienser" har stark anknytning till det gamla nazistpartiet NSDAP

 

Några få av många, många tecken är:
Partisekreteraren för Sverigedemokraterna vill, att flyktingar som redan fått uppehållstillstånd ska kunna utvisas;
Han tycker dessutom, att afghaner inte är "riktiga flyktingar"
Samer, kurder och judar kan fleva i Sverige men de är inte svenskar, enligt SD:s partisekreterare
Han vill betala invandrare för att lämna landet.
Det skulle vara bra med ett repatrieringsbidrag.

SD-juristen utreds av EU-parlamentet misstäkt för grova rasistiska påhopp.
Joel Ankar hamnade i blåsväder när han spred hat mot judar och muslimer på nätet.
Det är rätt att anväda skendränkning som förhörsmetod vid allvarliga lägen.
Det skriver Tommy Hansson (SD), kommunpolitiker och tidigare chefredaktör för SD-kuriren, "Jag har kanske en lite sjuk humor".

 

Mikael Valtersson, som företräder Sverigedemokraterna i en statlig försvarskommitté, hyllar Adolf Hitler på internet.
Han har använt Hitlers smeknamn och spridit en nazistisk tolkning av vodkareklam, avslöjar Expressen.
Det är pinsamt, säger han.

MED ANDRA ORD:
Det gäller nu för alla som börjar att tänka efter
Det gäller för dem som börjar att inse
Det gäller för dem som förstår


TAG NU VERKLIGEN STÄLLNING TILL VILKET SAMHÄLLE DU VILL HA!

MÅNGA BÖR ÄNDRA SIN POLITISKA VÄG!

 

Verkligheten blir ju helt annorlunda:
Om Sverige lyckas integrera flyktingar på arbetsmarknaden kan Sverige inom kort bli en "superekonomi", menar LO:s ordförande.
Det konstiga är att enligt OECD tjänar Sverige 7800 kronor per hushåll på att invandrarna kommer hit.

Läs några av många artiklar på följande länkar:

"Flyktingar kan göra Sverige till en superekonomi"
http://www.vafinans.se/aktier/nyheter/Flyktingar-kan-goera-Sverige-till-en-superekonomi-1000964521?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified VA Finans, 2015-12-16
--------
”Till alla som vill prata om vad invandring kostar”
http://viralt.aftonbladet.se/las-henrik-schyfferts-hyllade-inlagg-till-alla-som-vill-prata-om-vad-invandring-kostar/  
AB Viralt, 2015-02-06
---------
"Det räcker inte med att stänga gränsen"
http://www.expressen.se/nyheter/politik/det-racker-inte-med-att-stanga-gransen/  
Expressen, 27 nov 2015
-------------------
SD-topp vill utvisa flyktingar som fått uppehållstillstånd
http://www.sydsvenskan.se/sverige/sd-topp-vill-utvisa-flyktingar-som-fatt-uppehallstillstand/  
Sydsvenskan, 2015-11-27
-----------------------------
Större grupp samlades utanför asylboende och heilade
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21907090.ab  
AB, 2015-12-08
----------------
Den leende nationalismen
http://www.dn.se/val/nyval-2015/den-leende-nationalismen/  
Minskad invandring är bara ett av flera medel för SD att nå sitt huvudmål: att stöpa om Sverige till ett mer nationalistiskt land.
Samer, kurder och judar kan få leva i Sverige – men de är inte svenskar, enligt SD:s partisekreterare Björn Söder.
Han vill betala invandrare för att lämna landet: ”Det skulle vara bra med ett repatrieringsbidrag.”
DN, 2014-12-14
-----------------
SD-juristen misstänkt för ny rasistskandal
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21965072.ab  
Joel Ankar i blåsväder på nytt
AB, 2015-12-18
-------
Åkesson lämnar mitt i intervjun om näthataren
http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/97920  
TV Jimmy Åkesson lämnar mitt i intervjun när Aftonbladets reporter frågar honom om näthataren.
Nyhetssvepet, 10 nov 2015
---------
SD:s påståenden punkt för punkt
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21729453.ab  
I Sverigedemokraternas flygblad som nu delas ut bland flyktingar i bland annat Grekland blandar man sanningar och lögner hejvilt.
Aftonbladet har granskat SD:s påståenden.
Nyheter, 9 nov 2015
---------------------
SD vill såga sönder svenska välfärden
http://www.aftonbladet.se/debatt/article21650334.ab  
LO: Hur gör 90 miljarder i besparingar vården och skolan bättre, Jimmie Åkesson?
Debatt, 26 okt 2015
---------------
SD-propagandan  triggar våldsmän
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/anderslindberg/article21619462.ab Släpp ut pyromanerna de enda som kan stoppa idioterna!!!” Så löd den kommentar på Sverige­ demokraterna i Mullsjös Facebooksida som partiet vägrade ta bort förra veckan. Frågan handlade om Nyhemsgården, ett tilltänkt flyktingboende. – Sedan dess har ytterligare tre flyktingboenden brunnit ner.
-----------
Här är SD-mannens kränkande ord om barn i Afrika
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21513411.ab  
”Tacka vet jag negerfärgad kaviar.”
”Intresserar mig lika mycket som hur mycket mat negerbarnen får i Afrika.”
Så skriver Sverigedemokraternas it-ansvarige Edward Plainview i mejl som skickats till höga SD-chefer
AB, 2015-10-05
-----------------
SD-politiker spred nazistartikel
http://www.aftonbladet.se/lokala-nyheter/1786804c-7622-462b-8ff1-8aa099dea4ab@omni  
En SD-politiker i Mullsjö har spridit en artikel från den nazistiska sajten Motgift på sin Facebooksida, skriver Jönköpings-Posten. Även SD i Mullsjö har delat främlingsfientliga artiklar från den högerextrema tidningen Fria Tider på partiets officiella Facebooksida. Till tidningen säger SD-politikern att han inte har koll på vad han delat. — Det har jag inte ens tänkt på, om det är nazistiskt…
AB, 2015-07-15
---------------------------
Löfvens nazistattack mot Åkesson
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article20940587.ab  
Jimmie Åkesson (SD) pratade om problem med invandring. Då svarade Stefan Löfven (S) med en lång replik om Sverigedemokraternas rötter i nazismen. – Hakkors och heilande. Det var gamla råbarkade nazister ditt parti var mest känd för när du gick med. Vad lockade dig till det partiet?
AB, 2015-06-10
--------------------
I dag minns vi SD:s nazister
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/anderslindberg/article19943010.ab Den 30 november 1718 dog den svenske kungen Karl XII i Fredrikshald i Norge. Sedan dess har dagen HYPERLINK http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/anderslindberg/article19943010.ab  högtidlighållits på olika sätt, gärna med fackeltåg och nationalistiska tal. På 30-talet användes symboliken kring Karl XII gärna av nazisterna. Exempelvis överlämnade Svensk-tyska föreningen och Samfundet Manhem en Karl XII-statyett till Adolf Hitler på hans 50-årsdag den 20 april 1939. Traditionen…
AB, 2014-11-27
-------------------
Sverigedemokraterna och nazismen
http://expo.se/2011/sverigedemokraterna-och-nazismen_3614.html  
När Sverigedemokraterna splittrades 2001 gavs partiet möjligheten att uppdatera bilden av sig själva som ett parti fritt från extremism. I partiets officiella  ...2015-12-22, 16:24  Permalink  13 kommentarer
Andra bloggar om:  Ingen gör någonting!
Alla politiker pratar – men ingenting händer!
Ingen tar tag i de många och verkliga problemen!
Om man så gör något – blir det fel!
Och det är framtiden som blir förstörd!
Det handlar om vår framtid – barnen, eleverna!

 

Jag måste upprepa några av de frågor vi måste ställa?
Politikerna bör nu på allvar ta sig alla grundläggande problem!

Det finns verkligen grundproblem med skolan?

Politikerna måste agera!


Vad svarar du som politiker på några grundläggande frågor om skolan?


* Har vi idag en gemensam sammanhållen skola för alla elever?
* Är utbildningen idag likvärdig?
* Hur skapar man tolerans, empati och inlevelse mellan människor i en uppdelad skola, när man vet, att denna utveckling bäst sker i en tidig, bestående och ömsesidig kommunikation mellan människor?
* Har vi en skola, där vi i jämlik och solidarisk samverkan med andra söka de lösningar, som gagnar det gemensamma bästa?
* Hur motverkar man uppkomsten av ett selekterande, segregerande, ojämlikt och socialt verkande sorteringssystem, när man tillåter fristående skolor?
* Hur kan arbetarrörelsen formulera riktlinjer, som uttalar, att ”fristående skolor kan fungera som ett komplement till den kommunala skolan”?
* Vill vi ha en skola som skapar vår framtida trygghet genom beslut av demokratiskt valda organ eller vill vi ha en skola, som är skapad av vinstdrivande aktiebolag, entreprenörer eller andra intressenter?
* Skall plånbokens tjocklek avgöra möjligheten att gå i skola
så som det här exemplet visar?  
http://www.svd.se/artikel_760865


Till detta kan läggas några artiklar.
Den första handlar om ett mycket olyckligt riksdagsbeslut från 1990-talets början.
Den andra behandlar konsekvenserna av privatiseringen av skolan.
Den tredje visar, att Alliansens skolpolitik med Major Björklund var en katastrof för skolan.
Den fjärde behandlar internationella forskares varning för det svenska skolsystemet!
Slutligen: Den femte artikeln handlar om Sveriges extrema skolmarknad!


1. Riksdagsbeslutet av S-regering år 1992
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/199192/UbU22/  
----
2. Privatiseringen av skolan misslyckad
http://debatt.svt.se/2011/12/11/privatiseringen-av-skolan-misslyckad/  
----
3. Alliansens skolpolitik sämst i Europa
http://op.se/opinion/insandare/1.5076268-alliansens-skolpolitik-samst-i-europa  
----
4. Internationella forskare varnar för faror med svenskt skolsystem
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5478733  
---
5. Här finns hela programmet i Vetandets Värld om Sveriges extrema skolmarknad
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/168010?programid=412  


Nu har samhället väntat tillräckligt länge!
Det är mer än hög tid att rädda skolan!
Många vet allt som behöver göras!
Politiker: Ta tag i skolan!
Men – så gör någonting!

 

Eleverna är förlorarna!
Eleverna är de stora förlorarna!
Eleverna – framtiden – måste hjälpas!
Ta nu verkligen krafttag!
Gör det som skall göras!
Hyckla inte!
Ta krafttag nu!

Vi har idag många, många artiklar, debattinlägg, uttalanden och bevis för att skolan är på väg mot ett katastrofläge!
Alla inser att något måste göras!
Något måste ske!
Men det sker ingenting – i varje fall ingenting som förbättrar!

 

Vi har i stället en mängd förhållanden som oroar!
Den svenska skolan är inte alls bra!
Intenationellt sett är den svenska skolan dålig!
Och skolan löper risk att bli ännu sämre!
Efter mina mer än 40-åriga verksamhet i skolan är jag mer än förtvivlad!
Den svenska skolan är snart sämst i hela Europa!

I Luleå försöker några nya personer inom skolan att vidta förändringar.
Tyvärr blir det bara försämringar!
Personernas kunskaper om skolan är tydligen helt bristfällig.
Därför blir det som det blir!

 

Ett uttalande av den nytillträdda skolpolitikern om, att ”det inte har någon betydelse vem som äger skolorna” är ju mer än bekymmersamt för alla som värnar om Luleås skolor.
Det senaste är att lägga ner ett tiotal skolor.
Eleverna skall överföras till andra skolor!
Det tillför ingenting!
Det blir klara försämringar!
Det är bedrövligt!

Det som borde göras i Luleås skolor är helt andra saker!
Luleås politiker, främst skolpolitikerna, måste ta sig an skolans problem på allvar!
Något av det nedanstående bör där ge anledning till eftertanke!

 

Det finns många tankar att föra fram med anledning av det mycket bekymmersamma läget för landets skolor.

Här nedan är några inlägg, som visar några av problemen:


1. Några tankar och funderingar.
* Kan vi ha valfrihet utan att det sker segregation?
* Hur kommer det sig, att även många partivänner anser, att friheten att välja skola är så viktig, att man bortser från de problem som uppkommer?
* Vad menas med skrivningen i partiprogrammet om att vi skall ha ”en gemensam, sammanhållen skola för alla elever”?
* Är det viktigt att förbättra, förstärka och anpassa lärarutbildningen till dagens skola?
* Bör lärarlönerna förbättras för att kunna rekrytera bra lärare?
* Bör kunskap om olika neuropsykiatriska svårigheter hos barn ingå i lärarutbildningen, i lärares vidareutbildning och i kompetensutbildningen av tjänstgörande rektorer?
* Bör kunskap om olika typer av funktionshinder/psykosociala svårigheter ingå i lärarutbildningen, i lärares vidareutbildning och kompetensutbildningen av tjänstgörande rektorer?
* Bör elevvårdspersonal dagligen finnas tillgänglig på skolan?
* Bör rektor leda arbetet med ordningsproblem t.ex. klotter, skadegörelse?
(besök i klasser, eleverna samlas och informeras i samlingssal, föräldrarådet inkallas, elevrådet inkallas)
* Är det viktigt, att rektor är pedagogisk ledare?
* Kan rektor vara pedagogisk ledare för de årskurser (det stadium), där rektor saknar utbildning?
* Är det pedagogiska ledarskapet hos rektor viktigare än det administrativa?


Studera mitt tidigare blogg-inlägg här:
http://login.s-info.nu/page/blogg.asp?id=989&blogg=20640  
------
2. Finns det grundproblem med skolan?
* Har vi idag en gemensam sammanhållen skola för alla elever?
* Är utbildningen idag likvärdig?
* Hur skapar man tolerans, empati och inlevelse mellan människor i en uppdelad skola, när man vet, att denna utveckling bäst sker i en tidig, bestående och ömsesidig kommunikation mellan människor?
* Har vi en skola, där vi i jämlik och solidarisk samverkan med andra söka de lösningar som gagnar det gemensamma bästa?
* Hur motverkar man uppkomsten av ett selekterande, segregerande, ojämlikt och socialt verkande sorteringssystem, när man tillåter fristående skolor?
* Hur kan arbetarrörelsen formulera riktlinjer, som uttalar, att ”fristående skolor kan fungera som ett komplement till den kommunala skolan”?
* Vill vi ha en skola som skapar vår framtida trygghet genom beslut av demokratiskt valda organ eller vill vi ha en skola, som är skapad av vinstdrivande aktiebolag, entreprenörer eller andra intressenter?
* Skall plånbokens tjocklek avgöra möjligheten att gå i skola så som det här exemplet visar?
http://www.svd.se/artikel_760865  


Länken till blogg-inlägget:
http://login.s-info.nu/page/blogg.asp?id=989&blogg=20659  
-------
3. En skola för alla eller en skola för de utvalda?
Vi har nu tre fristående skolor i Luleå kommun:
* NTI-gymnasiet i Luleå (NTI), gymnasieskola
* Nya Läroverket, grundskola 400 elever.
* Norrskenets fristående skola, grundskola 400 elever


För grundskolans del gäller, att antalet elever under de närmaste åren kommer att minska med ungefär 1000 elever.
De fristående grundskolorna tar drygt 900 elever.
Det innebär, att antalet elever i den kommunala skolan under de närmaste åren kommer att minska med nära 2000 elever.
- Hur har det nu blivit genom tillkomsten av fristående och privata skolor?
Vad är på väg att ske?
- Plånbokens tjocklek avgör ofta möjligheten, då man bland annat måste betala för transporten till skolan;
- Gemenskapen i exempelvis ett bostadsområde försvinner, då områdets naturliga skola inte är gemensam;
- Föräldrar i ett bostadsområde har inte längre en gemensam skola för sina barn att samtala om;
- Segregationen blir tydlig;
- Invandrade elever kan inte välja skola;
- Vi får fristående eller privata skolor, där var och en främst bryr sig om sig själv?
Vissa föräldrar kan välja skola för sina barn – andra föräldrar (eller föräldern) kanske inte förmår att välja.

I dagens tidning kan vi läsa att en friskolerektor kritiserar Luleå kommun. Och det är klart att sådan kritik uttalas från friskole-ledning, då kommunen inte är beredd att överföra ytterligare skattemedel till friskolegymnasiet, som skulle utöka sitt program. ”Ska Luleå vara en öppen kommun borde man låta oss växa”, heter det från friskolerektorn.
Vidare säger han:
- Det är ett svaghetstecken att det inte blir några fler friskolor i kommunen.
- Det är tråkigt för unga att inte få alternativ till den kommunala skolan.


Jag säger:
- Det är bra, att kommunen värnar om likvärdig skola för alla elever, där inte plånbokens tjocklek avgör möjligheterna till utbildning;
- Det är bra, att kommunen söker minska segregeringen, som skapats genom friskolorna;
- Det är bra, att kommunen värnar om gemenskapen i bostadsområdena;
- Det är bra, att kommunen värnar om en bra gemensam, sammanhållen skola för alla elever;
- Det är bra, att kommunen använder skattebetalarnas pengar på bästa sätt och inte för över pengarna till friskoleägarnas kassor;
- Det är bra, att kommunen inte betalar friskolornas skapade underskott
utöver utbetald elevpeng;
- Det är bra, att kommunen söker förhindra splittringen av gymnasiebyn.

 

Och måste alla hoppas, att Luleås nya skolledning värnar om dessa punkter!


Frågan är dock:
Skall vi släppa fram ett skolsystem som så uppenbart återför utbildningen till det som gällde för mer än 50 år sedan?


Länken till blogg-inlägget:
http://login.s-info.nu/page/blogg.asp?id=989&blogg=20813  
------
4. Några frågor om SKOLAN
Mina frågor till partiledningen och alla partivänner - även lokala - är:


- Tycker du, att det är bra att gradera (betygsätta) de elever, som har det svårt i skolan?
- Vill du ha en skola, som värnar och hjälper de elever, som har svårigheter i skolan (och samhället)?
- Vill du ha en betygsfri skola i stället för nuvarande betygsättning fr.o.m. vårterminen år 8?
- Hur förverkligar vi en gemensam, sammanhållen skola för alla elever?
- Är det bra att privatpersoner eller bolag driver en skola med elever från den kommunala skolan?
- Följer utvecklingen och partiets inriktning vårt partiprogram och våra politiska riktlinjer?
- Hur är utvecklingen i fråga om segregation, jämlikhet och social uppdel-ning?
- Bör vi socialdemokrater forma vår skolpolitik, eftersom vi har fler än 40 % av valmanskåren bakom oss
eller skall vi utgå från folkpartiets (höger-partiets) förslag, eftersom de har något fler än 5 % av väljarna?
- Är arbetarrörelsen på väg att träffa överenskommelser med Höger-regeringen, där partiets grundläggande skolpolitik överges?


Länken till blogg-inlägget:
http://login.s-info.nu/page/blogg.asp?id=989&blogg=21403  
-----
5. Socialdemokrati och valfrihet
Vill du ha valfrihet till det pris som idag gäller?

En vetenskaplig undersökning visar:
- att valfrihetsreformen har förstärkt den etniska, socioekonomiska och prestationsmässiga segregationen;
- att sju av tio föräldrar anser, att valfriheten leder till att vissa skolor lockar till sig elever medan andra skolor förlorar;
- att kvalitetsskillnaderna mellan skolorna ökar;
- att vid val av skola undviks sådana som har hög andel elever med utländsk bakgrund;
- att hälften av undersökta kommuner har fått ökade kostnader för skolan;
- att en del skolor tenderar att utvecklas till elit-skolor medan andra kan tvingas lägga ned.
- att valfriheten i första hand är en fråga för välutbildade föräldrar i stor-städer, förortskommuner och större städer; - att i fråga om information och val finns stora skillnader mellan föräldrar beroende på utbildningsbakgrund och geografiska faktorer.


Resultatet har blivit:
* Etnisk, socioekonomisk och prestationsmässig segregation i skolan ger segregering i samhället.
* Våld i skolan ger våld i samhället.
* Elever som inte blir sedda i skolan, skapar sin status i gänget.
* Elitskolor gör att andra skolor tvingas lägga ned.
* Kvalitetsskillnader mellan skolor ger kvalitets-skillnader i boendet.
* Valfrihet är i första hand en fråga för välutbildade föräldrar.

 

Nej, låt oss nu tydligt hjälpas åt att utveckla skolan enligt vår socialdemokratiska ideologi!
Eller är jag ensam i partiet i min allvarliga kritik av partiets skolideologi?


Länken till blogg-inlägget:
http://login.s-info.nu/page/blogg.asp?id=989&blogg=21440  
-----
6. Rektorns arbete och arbetsvillkor
Rektorns arbete sker i en miljö, präglad av omvärldsförväntningar. Man måste betrakta den teoretiska grunden ur ett legalitets- och ett legitimitets-perspektiv.
Rektorns arbete sker i en skolkultur, som avspeglas på en mängd olika områden och på en mängd olika sätt.
För att förstå vad som kännetecknar en skolledarroll, måste man förstå de omvärldsförväntningar som riktas mot skolledaren. Man måste betrakta den teoretiska grunden ur ett legalitets-/legitimitetsperspektiv.
Legalitetsstyrningen utövas av staten. Här kan man tala om formell styrning och styrning av skolan.
Legitimitetsstyrningen utgörs av de förväntningar som lärare, övrig personal, elever, föräldrar, arbetsmarknadens parter m.fl. har på skolledaren.
Här kan man tala om informell styrning och styrning i skolan.
En skolkultur utgörs inte av ett formellt ”medvetet” nedskrivet regelsystem utan består snarare av osynliga regler och vanor, som i skolan styr, begränsar och reglerar skolpersonalens och elevernas arbetsförhållanden. Skolkulturen avspeglas i olika riter, signaler, symboler, talesätt m.m., som förekommer i den enskilda skolan. Kulturen präglas av människorna i organisationen, av den fysiska arbetsmiljön, av arbetsorganisationen etc.


Skolkulturen kännetecknas av
- den rådande andan och atmosfären,
- oskrivna normer för hur beteenden bestraffas och belönas,
- den kåranda eller ”ethos” som existerar inom olika yrkesgrupper.


Skolledarens utrymme för egna och självständiga handlingar inskränker sig i huvudsak till det arbete som inte direkt har med det omedelbara skolarbetet/undervisningen att göra.


Skolledarens formella uppdrag enligt skolförfattningar och sedda ur ett (legalitetsperspektiv) är att
- solidarisera sig med läroplanens mål, hävda dem i vardagsarbetet och ansvara för deras förverkligande i skolans undervisning och i skolans övriga verksamhet;
- påverka lärare och övrig skolpersonal att omfatta målen, identifiera behov av målinriktad verksamhetsutveckling samt stödja målinriktat utvecklingsarbete;
- administrera den målinriktade verksamheten.
Jag refererar med ovanstående artikel till den mycket ingående forskning, som bedrivits av professor Gunnar Berg vid Uppsala Universitet.


Länken till blogg-inlägget:
http://login.s-info.nu/page/blogg.asp?id=989&blogg=21525  
-----
7. Vem bör vara rektor och vem blir det?
Att vara rektor är ett komplext uppdrag.
I det pedagogiska utvecklingsarbetet kräver den komplexa situationen ett pedagogiskt ledarskap, samtidigt som den tycks omöjliggöra det.


Om arbetet som rektor heter det:
”Som rektor får den anställas som, genom utbildning och erfarenhet, förvärvat pedagogisk insikt.”
Det är rekryterarna som ska göra den bedömningen.

Frågan är: ”Har de redan tillsatta rektorerna pedagogisk insikt?"
För att kunna bedöma de sökandes förmåga att initiera pedagogiska utvecklingsprocesser bör man själv vara medveten om innebörden i ett pedagogiskt ledarskap.
En minimal innebörd av pedagogisk insikt torde vara kunskaper om inlärningsteori, förmåga att se samband mellan teorier och undervisningssituationer och mellan pedagogiska metoder och de lärandes utveckling. Vidare gäller det, att kunna initiera, inspirera och uppmuntra sina medarbetare till en pedagogisk dialog och utöva ett kommunikativt ledarskap. Den som har denna insikt bör kunna bli rektor.
Om rektor utfört sitt uppdrag väl, kan det sedan leda vidare i karriären. Det finns beskrivet i en avhandling, kallad ”Rektorers normer i ledarskap för skolutveckling”.


Men för att kunna utöva ett pedagogiskt ledarskap krävs legitimitet bland personalen. Erfarenheter visar, att det är svårt att bli chef för sina före detta kollegor. Man får legalitet men inte legitimitet.

Rektorsämbetet hör utan tvivel till de svåraste ämbeten man kan inneha.
Rektorsrollen är ju mångfacetterad.
Rektor är främst en pedagogisk ledare.
Rektor måste därför ha pedagogisk utbildning.
Det är ett måste.


I det pedagogiska ledningsansvaret ingår först och främst att hävda läroplanernas mål och riktlinjer och se till att de förverkligas.
Men rektorn är också administratör, ekonom, personalhandläggare, deltagare i fysisk planering, coach till både personal och elever, konfliktlösare – och rättstillämpare.
Rektor skall i avsevärd utsträckning ägna sig åt myndighetsutövning.
En ny grupp personer, som kommit in i skolan på senare år, är militärer. De har en speciell utbildningsbakgrund. De passar inte utan vidare in i den miljö, som skapas av skolans personal och elever. När det är mest militärer som söker rektorstjänster, så är det alarmerande.


Länk till bloggen:
http://login.s-info.nu/page/blogg.asp?id=989&blogg=21527  


Vi är många som minns!
Visst har mängden information ökat i dagens samhälle.
I min familj fanns dock radion med viktig information sedan början av 1930-talet.
Men verkligheten, upplevelserna, händelserna under krigsåren var äkta och har satt så djupa spår i mitt liv, att de aldrig försvinner!

 

Jag vet att många delar den krigskänslan!
Jag vet att många är oroliga över viss utveckling i dagens samhälle!
Det är ju terorism och viss form av krig även idag!
Det finns inslag i politiken av de förskräckliga begreppen.

 

Det förekommer terorism idag!
Det finns nazism i Sverige idag!
Det finns politiska partier, som stärker nazismen!

 

DÄRFÖR:


LÅT DET ALDRIG HÄNDA IGEN!
Och när en del av vad som då förekom nu upprepas i dagens samhälle och då alltför många av människorna i dagens samhälle inte känner till, reagerar och agerar på rätt sätt, då blir man mycket bekymrad över vart samhället och utvecklingen är på väg!

 

MEN:
Jag kommer aldrig, aldrig att glömma:

- De ständiga rapporterna i radion om händelser i närområdet och i världen
m.m., m.m.;

- Bombningarna på svensk sida vid tornedalsgränsen mot Finland;
- Även Sverige och svenska intressen utsattes för krigshandlingar under kriget;
- Sovjetiska bombningar av Norrbotten 1940 ingick sannolikt i försöken att skrämma Sverige från att engagera sig mer för Finland i vinterkriget

- Mörkläggningen av huset p. g. a. risker från bombflygplan över svenskt territorium;
- Mörkläggning användes under andra världskriget;
- Mörkläggning anbefalldes första gången i Sverige 1940 sedan så kallat luftskyddstillstånd införts i landet;
- Inomhus täckte man för fönstren innan man började tända lamporna;
- Människor, oftast kvinnor, som kom vandrande från Finland med sina kor och sina små barn.

 

Flyktingarna

- Eftersom Sverige var det enda landet i Nordeuropa som inte var ockuperat eller officiellt krigförande, sökte sig många människor från grannländerna till Sverige. Dessa uppgick till mer än 120 000, som civilförsvaret fick i uppgift att ta hand om;
- Den största gruppen, kring 50 000, var norrmän;
- I samband med Fortsättningskrigets slut kom 48 500 flyktingar från Finland; - Under hösten 1943, kom ca 10 000 flyktingar över Öresund;
- En särskild flyktinggrupp utgjorde de 30 000 personer från de baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen, som efter kriget inte kunde återvända. Många av dessa utvandrade vidare till Nordamerika.

- Först när krigslyckan för Nazityskland vänt lades den svenska flyktingpolitiken om och man tog exempelvis emot norska och danska judar;
- Mot krigsslutet tog Sverige emot hundratusentals flyktingar;
- Kriget och insikten om allvarliga förföljelser av judar ändrade situationen;
- Hösten 1942 lyckades ungefär 500 norska judar fly till Sverige;
- Under 1943 tog Sverige emot nästan samtliga av Danmarks 8 000 judar;
- Vid upplösningen av den danska regeringen under sommaren 1943, hade de tyska myndigheter beslutat att deportera den dansk-judiska befolkningen till koncentrationsläger;
- Nästan samtliga judar, över 7 500, transporterades framgångsrikt över Öresund i en omfattande räddningsinsats. Väl i Sverige gavs de asyl och togs om hand. Många kom att stanna i Sverige efter kriget.
- Aktionerna möjliggjordes av Sveriges neutralitet.

Transitotrafiken

- Den tyska transitotrafiken längs järnvägen 1½ km från mitt hem;
- Min far, järnvägsarbetaren, som kom hem och rapporterade om händelser med tyska soldater inblandade;
- Efter att Tyskland fått kontroll över Norge 1940 såg sig Sveriges regering tvingad att acceptera tyska militärtransporter av personal och materiel inom Sverige till Norge och mellan Norge och Finland;
- Trafiken pågick fram till 1943. Sverige tillät till en början permittenter, det vill säga tyska soldater på permission, att färdas till och från Tyskland på svenska järnvägar.

- Senare utvidgades trafiken till att gälla alla sorters transporter, även krigsmateriel, till exempel artilleripjäser, stridsvagnar och luftvärnskanoner, samt ammunition till dessa vapen, från Norge till Finland.
- Efter Tysklands angrepp mot Sovjetunionen år 1941 medgav den svenska regeringen transitering av en fullt utrustad infanteridivision bestående av 15 000 tyska soldater, den så kallade Engelbrechtdivisionen, från Norge till Finland.
- Denna trafik kom att pågå i drygt tre år och innefattade totalt ca 2,1 miljoner soldater, cirka 100 000 vagnslaster krigsmateriel och upptog tidvis 10 % av det svenska järnvägsnätets transportkapacitet.

 

Ransonering

- Totalransoneringen av alla varor i landet, då endast luft och salt var fria varor;
- Ständig brist på vissa viktiga livsmedel;
- Den första ransoneringen trädde i kraft i mars 1940 (kaffe och te);
- Ransonering av varor blev det viktigaste medlet;
- På grund av den politiska oron i Europa började ransoneringskort delas ut av Statens livsmedelskommission redan i oktober 1939;
- Socker ransonerades i april samma år och därefter följde de flesta livsmedel liksom bensin, ved etcetera i snabb följd;
- Den sista varan som ransonerades var salt från 1 januari 1945;
- Mjölktillgången kunde dock under hela kristiden hållas riklig och oransonerad;
- Efter freden 1945 upphörde ransoneringarna efter hand;

- Det sista som släpptes fritt var kaffet (1951). 
   2015-11-21, 17:38  Permalink  17 kommentarer
Andra bloggar om:  Vi behöver tänka efter!
Vi måste se verkligheten!
Vi ska inte fastna i självbetraktelse!

 

Samhället är socialt!
Samhället omfattar alla!
Ett sammanhållet samhälle är bäst!

Det finns tyvärr ett stort hat – även i vårt land!
Vi har bland annat ”VIT MAKT”-rörelsen!
Det är förskräckligt!

 

Har vi andra också som tycker så!
Ja, tyvärr verkar vi ha ett politiskt parti med inslag av sånt tänkande!
Det är hemskt!

DÄRFÖR:
Det finns en del att tänka på!
Sök efter delarna till helheten!
Det är bra att ha en rätt verklighet!
Alla skall känna gemenskap!
Det är något att sträva efter!

Här nedan är en del ”byggstenar” för verkligheten!
Läs artiklarna!
Tänk efter!


17 okt 2015, AB, Daniel Swedin
Vår integration är bäst i världen
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/danielswedin/article21599447.ab Flyktingkrisen
Svensk integrationspolitik är enligt Migrant Integration Policy Index, MIPEX, bäst i världen. Vi får inte glömma det när de problem som trots allt finns ska lösas. Läget är allvarligt – men långt ifrån hopplöst.etsbelastningen för Migrationsverket, länsstyrelser som flaggar för brist på skollokaler och ansträngd arbetsmiljö för människorna som jobbar i socialtjänsten måste hanteras. Det samma gäller bristen på lokaler som kan användas som flyktingbostäder.
Ytterst är det människorna som kommer hit, på flykt från krig och armod, som kommer att drabbas om våra politiker inte tar sig samman. Läget är extraordinärt och då duger inte partiegoism och tom signalpolitik.
---------------------
14 okt 2015, AB, Samhälle
Löfven läxade upp SD-ledaren: "Det kallas empati, slå upp det"
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article21581107.ab  
Statsministern anklagade Åkesson för att vara emot flyktingar och påminde om SD:s nazistiska rötter
Stefan Löfven läxade upp SD-ledaren Jimmie Åkesson i talarstolen – om flyktingar.
– Vi har en skyldighet att ta hand om dem. Det kallas empati, slå upp det ordet, sa han.
--------------------------
1 jul 2015, AB, Almedalen
Rapport: Sverige har tjänat 900 miljarder på invandringen
http://www.aftonbladet.se/nyheter/almedalen/article21054618.ab  
Arena idé släpper rapport om invandringens intäkter och kostnader på SD:s dag i Almedalen
Invandringen ger Sverige 65 extra skattemiljarder – per år.
Det visar en ny rapport från tankesmedjan Arena idé, som Dagens Nyheter rapporterar om.
– Det innebär att Sverigedemokraternas idé om att finansiera försvarsutgifter eller att rädda äldreomsorgen genom minskad invandring helt enkelt inte stämmer, säger chefsekonomen Sandro Scocco till tidningen.
---------------
10 jun 2015, AB, Samhälle
Löfvens nazistattack mot Åkesson
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article20940587.ab  
Jimmie Åkesson (SD) pratade om problem med invandring.
Då svarade Stefan Löfven (S) med en lång replik om Sverigedemokraternas rötter i nazismen.
– Hakkors och heilande. Det var gamla råbarkade nazister ditt parti var mest känd för, när du gick med. Vad lockade dig till det partiet?
-----------------
7 maj 2015, AB, Nyheter
150 folkvalda har hoppat av SD
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20750842.ab  
Interna bråk, avhopp och tomma stolar.
Sedan valet har 153 folkvalda sverigedemokrater hoppat av sina uppdrag.
– Det har varit en jäkla röra. Vi gräsrötter betyder ingenting, säger avhopparen Kent Appelgren, förstanamn på SD:s lista i Köping, till Dagens Samhälle som gjort genomgången.
-----------------------
23 feb 2015, AB, Anders Lindberg
Först tog nazisterna gatan, sedan sinnena
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/anderslindberg/article20358956.ab Enligt Karl Marx upprepar sig alltid historien – först som tragedi, sen som fars. Jag kan inte släppa den tanken, när jag läser Sebastian Haffners fantastiska bok ”En tysk mans historia”, som nyligen gavs ut i pocket av Norstedts.
Berättelsen börjar i författarens barndom, när första världskriget bryter ut och vindlar genom mellankrigstidens tyska misär, där familjen förlorar allt – fram till Hitlers maktövertagande och Tredje riket.
Haffner började egentligen skriva boken 1939, men det skulle dröja över 60 år innan den publicerades. Den är ett ”efterlämnat ungdomsverk”, som utgivaren poetiskt uttrycker saken.


Tyvärr handlar den också om vår tid.
Författaren är som folk är mest, notarie vid en domstol med god borgerlig uppfostran.
”Han är inte född till hjälte, än mindre till martyr. Han är helt enkelt en genomsnittsmänniska” skriver han.
Det är det lilla folkets historia som skildras – i en ovanlig tid.
Som många andra tittade han på nazisternas framgångar som från en teaterloge.
”Jag var fortfarande benägen att inte riktigt ta dem på allvar – en utbredd tendens bland deras oerfarna motståndare, något som har hjälpt dem mycket och fortfarande hjälper dem”, skriver han.
Den 30 januari 1933 utsågs Adolf Hitler

http://www.aftonbladet.se/tagg/33c6af33e3b5b33b10b045ce9179d3f37a4c5310/d0d14dbe5d/

till rikskansler. Det var ingen revolution eller kupp, den borgerliga högern ansåg sig ha ”fångat in” nazisterna, som förutom Hitler bara fick två platser i regeringen. Resten i det ”nationella samlingskabinettet” var vanliga högermän.


Allt gick enligt lagen.
Sedan började det tyska samhället förändras. Först togs gatorna över – sedan människors sinnen. Med effektiviteten hos en ockuperande armé grep nazisterna kontrollen.
Vanligt folks reaktion påminner om det vi ser i Ungern eller i Ryssland i dag. Människor håller sig till vardagens rutiner, till det triviala. Som om för­ändringarna inte rör dem.
Sebastian Haffner berättar hur det extrema blir normalt, hur judeförföljelser och angrepp på kommunister pågår samtidigt som det vanliga livet fortsätter vid sidan om.
Är vi vaccinerade mot att samma sak skulle kunna hända igen?
Menar Gyllene gryning i Grekland och Jobbik

http://www.aftonbladet.se/tagg/b9825308-2838-47b7-9b7d-539cf206c5e1/24f83a9974/

i Ungern allvar med vad de säger?
Menar Sverigedemokraterna

http://www.aftonbladet.se/tagg/f7a8933b-fe9e-4b6b-aadc-805af9d4b1bb/98c1123dd3/

allvar?2015-11-20, 16:15  Permalink  17 kommentarer
Andra bloggar om:  Ännu en gång kan vi skriva om Sverigedemokraternas historia
Vi förtydligar genom att ta fram några av SD-namnen

 

Det handlar om artikeln:
I rasismens och nazismens spår - invandrarhatet


Det var nazister som bildade Sverigedemokraterna https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverigedemokraternas_historia 

 

Här är några citat ur texten i artikeln.
Partiets tidiga ordförande, Anders Klarström, var tidigare aktiv i det nazistiska Nordiska Rikspartiet

I partiets första partistyrelse ingick även Bevara Sverige Svenskt förste ordförande Sven Davidsson samt andra från en rad fascistiska och nazistiska organisationer.

 

Johan Rinderheim var en av grundarna och skrev SD:s första partiprogram.

Sverigedemokraterna Malmös första årsmöte hölls den 21 februari 1988.
Ordförande var skinnskallen Ulf Ranshede som senare dömdes för misshandel av en 14-årig invandrarpojke.

 

I SD Malmös styrelse valdes bland annat Waffen-SS-veteranen Gustav Ekström, 80 år, nazistveteranen Gösta Bergqvist, som mötessekreterare, samt Fritz Håkansson, avhoppare från nazistpartiet Nordiska Rikspartiet, som styrelsesuppleant.

I september höll partiet ett möte i Medborgarhuset i Stockholm.
Bland talarna fanns Waffen-SS-veteranen Franz Schönhuber, då ledare för det tyska partiet Republikanerna. Även antisemiten och rasisten Anthony Hancock var närvarande på mötet.

 

När vänsterpartiets ledare Gudrun Schyman förstamajtalade i Kungsträdgården 1993 fanns Robert Vesterlund, ordförande för Sverigedemokratisk Ungdom, och två andra skinnskallar, i publiken beväpnade med en skarpladdad handgranat.

Efter ett valmöte 1996 där förintelselitteratur brändes, bland annat författad av överlevaren Ferenc Göndör, och där Tina Hallgren-Bengtsson valtalade iklädd naziuniform framför en stor hakkorsflagga.

 

I Sveriges Televisions Debatt hävdade Tommy Funebo att en kommunpolitisk ansvarig för Sverigedemokraterna gjort en Hitlerhälsning på en fest där stora delar av partistyrelsen deltog och att en styrelseledamot tidigare kallat sig nationalsocialist.

År 2005, på riksårsmötet i maj, valdes Jimmie Åkesson till partiledare för Sverigedemokraterna efter inre stridigheter.

På samma årsmöte antog också partiet ett senare mycket kritiserat 33-punktsprogram om invandringen

 

Ett år senare bytte Sverigedemokraterna partisymbol.
Tidigare hade SD haft en hand hållande en fackla i svenska flaggans färger, en symbol lånad av brittiska National Front. Den ersattes med en blåsippa.

Inför valet 2006 framkom att var tionde av Sverigedemokraternas kandidater var kriminellt belastade

 

Tidskriften Expo visade strax före valet 2006 att nästan 10 procent av de som ställde upp för Sverigedemokraterna i valen till kommunfullmäktige samma år var straffade för brott under de då närmast föregående 15 åren. Ett flertal av toppkandidaterna hade varit dömda för grova brott, som misshandel, rån, dopingbrott och stöld.

Under hösten 2006, på Region Skånes Kulturnämndsmöte, uttalade sig Björn Söder positivt om en våldsam nazistattack och skadegörelse på Andres Serranos fotoutställning ”A history of sex” på regionmuseet Kulturen i Lund, vilket väckte mediauppmärksamhet.

 

Aftonbladet uppmärksammade i maj 2007 att sjutton av partiets förtroendevalda kommunpolitiker hade dömts för brott, ett flertal av dem till fängelse och även i en del fall flera gånger. Samtidigt redovisade man att elva av partiets förtroendevalda kommunpolitiker hade stora skulder hos Kronofogden, i många fall för obetalt underhåll till sina barn.

År 2008 visade Expo och Expressen med hjälp av listor över postgiroinbetalningar och telefonlistor att medlemmar i Sverigedemokraterna gett finansiellt stöd till nationalsocialistiska organisationer

 

I mars 2009 visade Sveriges Radios program Kaliber att flera aktiva sverigedemokrater uttryckte rasistiska yttranden om olika invandrargrupper, internt inom partiet.

I samma programserie redovisades en ljudinspelning där SDU:s förbundsordförande Erik Almqvist, partiledaren Jimmie Åkesson och andra medlemmar i partiet på en konferensresa till Tallinn sjöng till musik från olika typer av politiska band, däribland nazistisk och rasistisk sådan, och även sådan som satiriserar Olof Palmes död.

 

Den 19 oktober 2009 publicerade kvällstidningen Aftonbladet en kontroversiell debattartikel författad av partiledaren Jimmie Åkesson, vari olika företeelser förknippade med islam beskrivs som det största hotet mot Sverige sedan andra världskriget.

Biskopen i Stockholms stift, Eva Brunne, talade i Storkyrkan i Stockholm på den gudstjänst som inledde Riksmötets öppnande 5 oktober 2010. Predikan handlade bland annat om demonstrationer mot främlingsfientlighet och rasism. När hon i positiva ordalag nämnde en demonstration (där hon själv aktivt deltagit), direkt riktad mot det nyblivna riksdagspartiet Sverigedemokraterna som hade ägt rum i Stockholm dagen innan, lämnade de flesta sverigedemokratiska riksdagsledamöterna Storkyrkan i protest mot vad de ansåg vara ett politiskt ställningstagande av biskopen.

 

I november 2012 publicerade Expressen en video filmad av Kent Ekeroth (riksdagsledamot och partiets rättspolitiske talesperson) som visade att Erik Almqvist, och Stockholmspolitikern Christian Westling, hade beväpnat sig med järnrör en juninatt i Stockholm och gett sig på en berusad man.


Referenser
1. ^ Jens Rydgren, Från Le Pen till Pim Fortuyn. Sidnummer 215. Liber, 2004. ISBN 91-47-07376-4
2. ^ Så ljuger SD om sin historia, Expo 2011-10-14
3. ^ Forum för levande historia: En antidemokratisk rörelses framväxt ”1988 bildades istället Sverigedemokraterna av dem som hade sin bakgrund i Bevara Sverige Svenskt.”
4. ^ Expo: Researchpaket Sverigedemokraterna
5. ^ Andersson, Hans (2007). Från Bevara Sverige svenskt BSS 1979 till Sverigedemokraterna 2006. Malmö: Skrivareförlaget. ISBN 91-86794-69-8. http://www.svard.biz/ekat2/prodpres.cfm?produktid=1069&butik=2&kundid=25108  
6. ^ Bergling, Mikael & Nejman, Fredrik (2002). ”Extremhögerns nya ansikte i politiken”. Dagens Arbete (10). http://www.da.se/home/da/home.nsf/unid//078BBE05C16425BA41256C6F003D7DCA?OpenDocument
7. ^ Kaliber (2009). ”Det dubbla ansiktet – Sverigedemokraterna granskas”. Sveriges Radio. http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=2728776
8. ^ ”Sverigedemokraternas vitbok 1988-2014”. Expo. http://expo.se/www/download/sds_vitbok_Expo_2_2014.pdf . Läst 21 augusti 2014. 
9. ^ ”Hjälp oss påminna om SD:s historia”. Expo idag. http://expo.se/2013/hjalp-oss-paminna-om-sds-historia_5655.html . Läst 21 augusti 2014. 
10. ^ ”Nazisterna som skapade Sverigedemokraterna”. ETC. http://www.etc.se/inrikes/nazisterna-som-skapade-sverigedemokraterna . Läst 21 augusti 2014. 
11. ^ ”Sd:s mörka historia”. expressen. http://www.expressen.se/nyheter/sds-morka-historia/. Läst 21 augusti 2014.  12. ^ [a b c] Bosse Schön, Nazisterna som skapade Sverigedemokraterna, Tidningen ETC 2014-02-04.
13. ^ ”Allmänna valen 1988”. sverigedemokraterna.net. 2005-05-01. http://www.sverigedemokraterna.net/press_text.php?action=fullnews&id=263 . Läst 2008-03-26. 
14. ^ [a b c d e f g] Sverigedemokraterna 10 år!!! : 1988–1998. Stockholm: Sverigedemokraterna. 1998. Libris 2434119 
15. ^ [a b] Gustafsson, Markus (1999-12-02). ”Ett nätverk för nazister”. Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/nyheter/9912/02/nazi1.html . Läst 2010. 
16. ^ http://www.sverigedemokraterna.net/asikt_skolwebben_text.php?action=fullnews&id=248  
17. ^ ”Bakgrund: Bakom den demokratiska fasaden”. Expo (3). 1997. http://www.expo.se/2003/48_355.html . Läst 2003-04-19. 
18. ^ http://jockelarsson.blogspot.com/2006/01/franz-schnhuber-dd_17.html 19. ^ Falköpings Tidning, 21 oktober 1995, sidan 9.
20. ^ [a b] ”Hembygdspartiet utmanar Sverigedemokraterna”. Expo. 2003-04-16. http://www.expo.se/2003/48_198.html . Läst 2010-02-20. 
21. ^ [a b] Mattsson, Pontus (2009). Sverigedemokraterna in på bara skinnet. Stockholm: Natur & Kultur. ISBN 978-91-27-11768-6 
22. ^ Olsson, Daniel (2004-11-24). ”Mikael Jansson (sd) om bergsjöbrevet: "lätt att försvara”. Expo. http://expo.se/2004/48_1185.html . Läst 2010-02-20. 
23. ^ Jenny Larsson, red (1998). ”Sverigedemokraterna i valet 1998”. Expo (Stockholm). http://www.expo.se/2003/48_358.html . Läst 2010-02-18. 
24. ^ ”SDU:s historia i korthet” (på svenska). sdungdom.se. http://www.sdungdom.se/historik.php. Läst 2008-06-02. 
25. ^ http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1465&blogg=7568  
26. ^ ”Kort presentation av förbundet Fädernas kyrka”. Fädernas Kyrka. 2005-11-13. http://www.fadernaskyrka.se/forbund.php?action=fullnews&id=2 . Läst 2010-02-17. 
27. ^ ”Historik”. Vårt parti. Sverigedemokraterna. 1 maj 2005. http://www.sverigedemokraterna.net/parti_text.php?action=fullnews&id=261 . Läst 12 februari 2010. 
28. ^ ”Sven-Olle Olsson död”. Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article332910.ab . Läst 18 februari 2010. 
29. ^ Ekman, Mikael & =Slätt, Richard (2003-07-14). ”Halva SD-Gävles styrelse straffad”. Expo. http://expo.se/2003/48_673.html. Läst 2010-01-07.  30. ^ Larsson, Stieg, Malm, Fredrik (2003-12-30). ”Tommy Funebo lämnar SD”. Expo. http://expo.se/2003/48_974.html . Läst 2010-01-03. 
31. ^ Thunberg, Ida (2006-03-18). ”Marschen mor kaos”. Expressen. http://www.expressen.se/1.92802 . Läst 2009-09-03. 
32. ^ Andreasson, Lars (2004-01-27). ”Extremist ska finansiera sd:s EU-val”. Helsingborgs Dagblad. http://hd.se/allmant/2004/01/27/extremist_ska_finansiera_sd_s_eu . Läst 2008-03-23. 
33. ^ Garme, Cecilia (2004-04-24). ”Sverigedemokraterna får miljoner av rik rasist”. Expressen. http://www.expressen.se/1.97171 . Läst 2008-03-23. 
34. ^ Carlqvist, Maria (2004-04-04). ”Sd tackar ja till pengar från Mengal”. Expressen. http://www.expressen.se/1.92802 . Läst 2008-03-23. 
35. ^ ”Europaparlamentsval 13 juni 2004”. http://www.val.se/val/ep2004/resultat/slutresultat/index.html . Läst 18 februari 2010. 
36. ^ ”Sverigedemokraternas 33 punkter”. Expressen. 11 februari 2007. http://www.expressen.se/Nyheter/1.424816/sverigedemokraternas-33-punkter
37. ^ ”SDs hemliga etniska plan”. Expressen. 11 februari 2007. http://www.expressen.se/nyheter/1.424813/sd-s-hemliga-etniska-plan
38. ^ Windeskog, Jimmy (14 november 2005). ”Uteslutningen, anklagelserna och försvaret”. Sällskapet Kafé Kastanjeträdet. http://bssborlange.blogspot.com/2005/11/uteslutningen-anklagelserna-och.html
39. ^ ”Jimmy Windeskog, fd partisekreterare i Sverigedemokraterna, går med i ND”. Nationaldemokraterna. 16 april 2006. http://www.nd.se/nyheter/dokument.asp?dokID=367
40. ^ ”Sd anklagas för blåsippestöld”. DN. 23 december 2006. http://www.dn.se/nyheter/politik/sd-anklagas-for-blasippestold-1.433983
41. ^ http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/105142  
42. ^ ”Slutgiltigt kyrkovalsresultat 2005, Svenska kyrkan”. http://kyrkoval.svenskakyrkan.se/valresultat2005/Resultat/Kyrkomote.aspx . Läst 22 februari 2010. 
43. ^ ”Valmyndigheten”. http://www.val.se/val/val2006/slutlig/R/rike/ovriga.html . Läst 23 december 2009. 
44. ^ [a b] Ekman, Mikael, Lindohf, Kajsa & Olsson, Daniel (2006-06-16). ”Hemligt möte skakar Sverigedemokraterna”. Expo. http://www.expo.se/2006/48_1603.html . Läst 2008-03-23. 
45. ^ http://www.sdkuriren.se/nyheter.php?action=fullnews&showcomments=1&id=219  
46. ^ http://www.sdkuriren.se/nyheter.php?action=fullnews&id=1723  
47. ^ Ekman, Mikael & Lindohf, Kajsa (2006-09-15). ”VAL06/SD – Var tionde kriminellt belastad – misshandel vanligast”. Expo. http://www.expo.se/2006/48_1709.html . Läst 2010-. 
48. ^ Stengård, Mikael (2007-08-05). ”Hat-attacken mot Sveriges homosexuella”. Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article561905.ab . Läst 2008-03-23. 
49. ^ Dalsbro, Anders (2007-08-02). ”SD:s partisekretare till attack mot homosexualitet”. Expo. http://www.expo.se/2007/48_2020.html . Läst 2008-03-23. 
50. ^ [a b] Söder, Björn (2007-08-02). ”Botten måste snart vara nådd”. sdkuriren.se. http://www.sdkuriren.se/blog/index.php/soder/2007/08/01/botten_maste_snart_vara_nadd . Läst 2008-03-23. 
51. ^ Ekman, Mikael & Lindohf, Kajsa (2006-09-15). ”VAL06/SD – Var tionde kriminellt belastad – misshandel vanligast”. Expo. http://www.expo.se/2006/48_1709.html . Läst 2008-03-23. 
52. ^ Aschberg, Robert & Lindohf, Kajsa (2006-09-06). ”En röst på SD är en röst på brottslingar”. Expressen. http://www.expressen.se/debatt/1.413118/en-rost-pa-sd-ar-en-rost-pa-brottslingar . Läst 2010-01-07. 
53. ^ Roijer, Per (2007-11-26). ”Sd: Serrano-utställningen "sjuk"”. Sydsvenskan. http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/article282636/Sd-Serrano-utstallningen-sjuk.html . Läst 2010-. 
54. ^ Kempe, Jessica (2009-06-04). ”Sund konst ska rädda nationen”. Dagens Nyheter. http://www.dn.se/kultur-noje/konst-form/sund-konst-ska-radda-nationen-1.884047 . Läst 2010-. 
55. ^ [a b] ”Vill ha hårdare tag - är själva dömda”. Aftonbladet. 2007-05-18. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article492124.ab . Läst 2010-. 
56. ^ Baas, David (2008-01-26). ”De stöder nazister”. Expressen. http://www.expressen.se/nyheter/1.1020400/de-stoder-nazister . Läst 2008-02-03. 
57. ^ Ekman, Mikael & Baas, David (2008-01-29). ”Sverigedemokrater stödjer nazister”. Expo. http://www.expo.se/2008/48_2188.html . Läst 2008-02-03. 
58. ^ Torrång, Linda (2008-01-28). ”Sd-politiker stöder nazister”. Blekinge Läns Tidning. http://www.blt.se/nyheter/blekinge/sd-politiker-stoder-nazister(451234).gm . Läst 2008-02-03. 
59. ^ Pressmeddelande på Sverigedemokraterna i Gävles webbplats 2008-01-27
60. ^ Holmqvist, Nils (2008-01-28). ”Kassberg hoppar av självmant”. Arbetarbladet. http://www.arbetarbladet.se/article.php?id=595272&avdelning_1=101&avdelning_2=101 . Läst 2008-02-03. 
61. ^ ”Kassberg hoppar av som nämndeman”. Sveriges Radio Gävleborg. 2008-01-27. http://www.sr.se/gavleborg/nyheter/artikel.asp?artikel=1856360 . Läst 2008-02-03. 
62. ^ Granström, Ulf (2008-01-27). ”Stödde nazister - sverigedemokrat utesluts ur partiet”. Gefle Dagblad. http://www.gd.se/Article.jsp?article=124623 . Läst 2008-02-03. 
63. ^ Redaktionen sdblogg (2008-01-26). ”Om du är en idiot, STICK!”. sdblogg.se. http://sdblogg.se/2008/01/26/om-du-ar-en-idiot-stick . Läst 2008-03-23. 
64. ^ Jomshof, Richard (2008-01-28). ”Till minne av Förintelsens offer – och en kommentar till Expressens artikel”. sdkuriren.se. http://www.sdkuriren.se/blog/index.php/2008/01/28/till_minne_av_forintelsens_offer_och_en . Läst 2008-03-23. 
65. ^ Karlsson, Mattias (2008-01-29). ”Expo: Att sabotera val är oproblematiskt ur demokratisk synpunkt”. sdkuriren.se. http://www.sdkuriren.se/blog/index.php/karlsson/2008/01/29/expo_att_sabotera_val_ar_oproblematiskt . Läst 2008-03-23. 
66. ^ Den förbannade sverigedemokraten (2008-01-30). ”Imbecillerna på lekstugan Expressen skarvar och skapar”. sdblogg.se. http://sdblogg.se/2008/01/30/imbecillerna-pa-lekstugan-expressen-skarvar-och-skapar . Läst 2008-03-23. 
67. ^ Simonson, Charlotte (2008-02-07). ”Göteborgspolitiker sponsrar nazister”. Metro. http://metropoint.metro.lu/20080207_Goteborg.pdf . Läst 2008-04-12. 
68. ^ ””Det dubbla ansiktet” – Sverigedemokraterna granskas”. Sveriges Radio. 20090329. http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/artikel.asp?ProgramID=1316&Artikel=2728776 . Läst 20090409. 
69. ^ ””Olof Palme gick på bio” – om jargongen inom SD”. Sveriges Radio. 20090405. http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/artikel.asp?ProgramID=1316&Artikel=2747224 . Läst 20090409. 
70. ^ http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4831349.ab  
71. ^ http://www.expressen.se/Nyheter/1.1523632/skalade-och-sjong-snapsvisa-om-palmemordet  
72. ^ ””Vi ironiserar över låtarna””. Sveriges Radio. 20090405. http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/artikel.asp?ProgramID=1316&Artikel=2747338 . Läst 20090409. 
73. ^ ”Valmyndigheten val till Europaparlamentet 2009”. Valmyndigheten. http://www.val.se/val/ep2009/slutresultat/rike/index.html . Läst 11 juni 2009. 
74. ^ ”Svenska kyrkan slutgiltigt valresultat val till kyrkomöte 2009”. Svenska kyrkan. http://kyrkoval.svenskakyrkan.se/valresultatslutgiltigt2009/Resultat/Kyrkomote.aspx . Läst 21 december 2009. 
75. ^ TT-nyhet (2009-09-16). ”Dömda representerar SD i kyrkovalet”. Expressen. http://www.expressen.se/Nyheter/1.1710815/domda-representerar-sd-i-kyrkovalet . Läst 2010-01-07. 
76. ^ Jimmie Åkesson (2009-10-19). ”’Muslimerna är vårt största utländska hot’”. Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article5978707.ab . Läst 2009-10-13. 
77. ^ ”Aftonbladet förvränger min debattartikel, Newsmill”. Newsmill. Arkiverad från originalet den 2 februari 2010. http://web.archive.org/web/20100202052557/http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/19/aftonbladet-forvranger-min-debattartikel . Läst 23 december 2009. 
78. ^ ”Innehållet i en artikel i Aftonbladet har inte ansetts utgöra hets mot folkgrupp”. Justitiekanslern. 2009-10-23. http://www.jk.se/beslut/XmlToHtml.asp?XML=Files/6460-09-31.xml&XSL=../xsl/JK_Beslut.xsl
79. ^ Dan Nilsson (2009-10-19). ”Reinfeldt: Kärnan i partiets idé”. Svenska Dagbladet. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/reinfeldt-karnan-i-partiets-ide_3674445.svd . Läst 2010-02-22. 
80. ^ Josef El Mahdi (2009-10-19). ”Judiska församlingen: ’Detta är förfärligt’”. Svenska Dagbladet. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/judiska-forsamlingen-detta-ar-forfarligt_3674869.svd . Läst 2010-02-22. 
81. ^ Josef El Mahdi, Dan Nilsson, Negra Efendić (2009-10-20). ”Stora faktabrister i SD:s artikel”. Svenska Dagbladet. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/stora-faktabrister-i-sds-artikel_3677009.svd . Läst 2010-02-22. 
82. ^ Henrik Ståhl (2009-10-21). ”’Forskare ifrågasätter SD:s källor’”. Aftonbladet. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sverigedemokraternas-bristande-kallkritik-helena-giertta-som-fan-laser-bibeln_3681183.svd . Läst 2010-02-22. 
83. ^ TT (2009-10-19). ”’SD:s påstående saknar grund’”. Svenska Dagbladet. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sds-pastaende-saknar-grund_3673919.svd . Läst 2010-02-22. 
84. ^ Sveriges Radio: SD-kandidat jämför partiet med nazismen
85. ^ sdkuriren.se: Sverigedemokraterna växer rekordartat (2010-01-08, 17:31)
86. ^ http://www.sverigedemokraterna.net/index.php?action=fullnews&id=1211  
87. ^ http://www.nyhetskanalen.se/1.1761326/2010/08/27/tv4_stoppar_sd_film_troligen_olaglig 88. ^ http://www.svd.se/nyheter/inrikes/tv-4-sander-omarbetad-sd-film_5234339.svd  
89. ^ http://svt.se/2.138803/1.2172398/sd-film_inte_hets_mot_folkgrupp?lid=is_search2128534&lpos=0&queryArt2128534=valfilm&sortOrder2128534=0&doneSearch=true&sd=129956&from=siteSearch&pageArt2128534=0  90. ^ Anders Göransson (2009-10-21). ”Riksdagspartierna enade – mot SD”. Metro. http://www.metro.se/2009/10/21/5215/riksdagspartierna-enade-mot-sd/index.xml . Läst 2010-01-04. 
91. ^ Mona Sahlin, Maria Wetterstrand, Peter Eriksson (2008-07-10). ””Vi vägrar att samarbeta med sverigedemokrater””. Dagens Nyheter. http://www.dn.se/opinion/debatt/vi-vagrar-att-samarbeta-med-sverigedemokrater-1.496219 . Läst 2010-01-04. 
92. ^ Larsson, Mats J; Kihlström, Staffan (21 september 2010). ”Wachtmeister: Jag är rådgivare åt SD”. Dagens Nyheter. http://www.dn.se/nyheter/valet-2010/wachtmeister-jag-ar-radgivare-at-sd/ .  93. ^ Ian Wachtmeister mentor för Jimmie Åkesson ,
94. ^ http://www.svd.se/nyheter/politik/valet2010/goran-eriksson-gick-som-de-rodgrona-ville_5448809.svd  
95. ^ http://www.dn.se/nyheter/valet2010/sds-roster-avgjorde-inte-1.1182450  
96. ^ http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sd-rostade-pa-alliansen_5448727.svd  
97. ^ http://www.dn.se/sthlm/protest-mot-rasism-med-sd-som-maltavla-1.1182846  
98. ^ http://svt.se/2.22620/1.2210404/sd_fyrdubblar_sin_partikassa  
99. ^ http://www.svd.se/nyheter/inrikes/partiledarna-debatterar-i-riksdagen_5613707.svd  
100. ^ http://www.dn.se/nyheter/politik/regeringen-nedrostad-1.1224634  
101. ^ http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=698910  Predikan vid Riksmötets öppnande den 5 oktober 2010
102. ^ Alexandra Hernadi (2010-10-05). ”Åkesson: "Jag ångrar ingenting"”. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/akesson-jag-angrar-ingenting_5454953.svd . Läst 2010-11-28. 
103. ^ http://www.svd.se/nyheter/inrikes/stor-demonstration-mot-sd_5450753.svd  
104. ^ ”SvD, Partiledare upprörda över SD:s agerande”. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/partiledare-upprorda-over-sds-agerande_5454857.svd . Läst 7 oktober 2010. 
105. ^ ”GP, Ledare: Reinfeldt vårdar Alliansen”. http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.462233-reinfeldt-vardar-alliansen . Läst 8 oktober 2010. 
106. ^ ”DN, Ledare: Lekstuga i lunchkön”. http://www.dn.se/ledare/signerat/lekstuga-i-lunchkon-1.1183675 . Läst 8 oktober 2010. 
107. ^ ”SvD, Kyrkan behöver de obekväma rösterna”. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kyrkan-behover-de-obekvama-rosterna_5460131.svd . Läst 8 oktober 2010. 
108. ^ http://blogg.aftonbladet.se/helleklein/2010/10/biskop-brunne-gjorde-det-alla-bor-gora  
109. ^ ”SvD, Misstag att utgå från vänsterarrangemang”. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/misstag-att-utga-fran-vansterarrangemang_5466985.svd . Läst 7 oktober 2010. 
110. ^ http://www.ostran.se/bloggar/dagblogg/%28month%29/oktober/%28year%29/2010  
111. ^ http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=4076558  
112. ^ http://www.dagensps.se/opinionen/artiklar/2010/10/07/08288820/index.xml
113. ^ http://www.svd.se/nyheter/inrikes/direktrapport-fran-jimmie-akessons-tal_6309016.svd  
114. ^ http://www.dn.se/nyheter/politik/akesson-lovar-skall-pa-reinfeldt  
115. ^ http://www.almedalsveckan.info/9627  
116. ^ ”Partiledningen vann strid om principprogrammet” (på svenska). svd.se. 2011-11-26 klockan 11.45. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/partiledningen-vann-strid-om-principprogrammet_6665934.svd . Läst 2011-11-26. 
117. ^ Principprogram antaget på landsdagarna 2011, uppladdat augusti 2013
118. ^ SD-toppar i bråk med komiker, Expressen 15 sep 2012
119. ^ Jimmie Åkesson Brev om nolltolerans, 12 december 2012
120. ^ Almqvist och Ekeroth beväpnar sig med järnrör, Expressen 15 november 2012
121. ^ Vittne: Han kallade oss blatteälsakre, Expressen 13 november 2012
122. ^ SD-toppens attack: "Skit i den lilla horan", Expressen 14 nov 2012
123. ^ http://www.dn.se/nyheter/sverige/ekeroth-lamnar-sitt-uppdrag  
124. ^ http://www.dn.se/debatt/helt-fel-lata-almqvist-ga  
125. ^ http://www.expressen.se/nyheter/sdu-fel-av-akesson-att-lata-almqvist-ga/  
126. ^ http://www.dn.se/nyheter/politik/sdu-ordforande-sparkas-fran-kansli  
127. ^ Extremist tar plats på kommunmöte , SvD 2012-12-10
128. ^ http://www.val.se/val/ep2014/slutresultat/E/rike/index.html  
* Sveriges politiska historia  
* Sverigedemokraterna

Vet du vad Sverigedemokraterna egentligen står för?
Vet du att Sverigedemokraterna grundades av nazister?
Vet du att Sverigedemokraterna står för rasism och hat?


Vet du inte: Läs här nedan!
I rasismens och nazismens spår - invandrarhatet


Det var nazister som bildade Sverigedemokraterna
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverigedemokraternas_historia  
Sverigedemokraternas historia

Sverigedemokraternas historia började när Sverigedemokraterna (förkortat SD) grundades den 6 februari 1988. Idag är Sverigedemokraterna ett av de 8 partier som ingår i Sveriges riksdag.

 

Sverigedemokraternas historia
1988 - Sverigedemokraterna (SD) bildades
1991 - SD erhöll 2 mandat i kommunalvalen
1994 - SD erhöll 5 mandat i kommunalvalen, Mikael Jansson väljs till ny partiledare
1996 - Uniformsliknande klädsel förbjuds på möten
1998 - SD erhöll 8 mandat i kommunalvalen
1999 - SD ställde upp i Europaparlamentsvalet och blev Sveriges största parti utanför riksdagen
2001 - SD erhöll 2 mandat i kyrkomötet
2004 - SD kandiderade till Europaparlamentsvalet och fick 1,1 procent
2005 - Jimmie Åkesson väljs till partiledare
2006 - SD fick 2,93 procent i riksdagsvalet och fick därmed statligt partistöd
2007 - SD debatterade offentligt för första gången mot riksdagspartier
2009 - SD fick 3,27 procent i Europaparlamentsvalet och 2,84 procent i kyrkovalet
2010 - SD kom för första gången in i riksdagen med 5,7 procent
2011 - Nationalism kompletteras med socialkonservatism som ideologisk grund
2012 - Nolltolerans mot extremism och rasism införs
2014 - SD fick 9,7 procent i Europaparlamentsvalet
2014 - I riksdagsvalet fick SD 12,9 procent och blev tredje största parti

 

Partiets etableringsperiod, 1988–1998

Talen nedan inom parentes hänvisar till REFERENSER, som finns i nästa blogg-inlägg.

Sverigedemokraterna bildades lördagen den 6 februari 1988. Partiets grundare och tidiga förgrundsgestalter utgjordes av personer tidigare verksamma i nationalistiska och rasistiska partier och organisationer som Framstegspartiet,[1] Sverigepartiet, vit makt-rörelsen och -band,[2] och Bevara Sverige Svenskt (BSS), däribland Leif Ericsson.[3][4][5][6] En av partiets tidiga ordförande, Anders Klarström, var tidigare aktiv i det nazistiska Nordiska Rikspartiet.[7] I partiets första partistyrelse ingick även Bevara Sverige Svenskt förste ordförande Sven Davidsson samt andra från en rad fascistiska och nazistiska organisationer. Partiet kännetecknades av högerextremism och aktivism.[8][9][10][11]
Johan Rinderheim var en av grundarna och skrev SD:s första partiprogram.
Sverigedemokraterna Malmös första årsmöte hölls den 21 februari 1988. Ordförande var skinnskallen Ulf Ranshede som senare dömdes för misshandel av en 14-årig invandrarpojke. I SD Malmös styrelse valdes bland annat Waffen-SS-veteranen Gustav Ekström, 80 år, nazistveteranen Gösta Bergqvist, som mötessekreterare, samt Fritz Håkansson, avhoppare från nazistpartiet Nordiska Rikspartiet, som styrelsesuppleant.[12]

Partiet kandiderade i riksdagsvalet 1988 och erhöll 1 118 röster.[13] Samma år inleddes närradiosändningar.[14] Partiet var också aktivt på nej-sidan inför den lokala folkomröstningen om invandring till Sjöbo kommun.[14] Under 1990 byggdes nya lokalavdelningar upp och i Kimstad deltog Sverigedemokraterna i protesterna mot en ny flyktingförläggning.[14]
Valåret 1991 ställde ungefär en fjärdedel av partiets 43 lokalavdelningar upp i de allmänna valen,[14] och partiet erhöll mandat i två fullmäktigeförsamlingar, Dals-Eds kommuns och Höörs kommuns.[14] I detta val hade en del kandidater i Stockholm, Mölndal, Malmö, Sigtuna och Hedemora tidigare figurerat i nationalsocialistiska sammanhang.[15] Valkampanjen inleddes med ett demonstrationståg på Engelbrektsdagen den 27 april. Marschen samlade då 150 deltagare, till stora delar skinnhuvuden och uniformerade aktivister från VAM, som brukade dyka upp på Sverigedemokraternas möten och som man i mitten av 1990-talet tog avstånd från.[16] I september höll partiet ett möte i Medborgarhuset i Stockholm. Bland talarna fanns Waffen-SS-veteranen Franz Schönhuber, då ledare för det tyska partiet Republikanerna. Även antisemiten och rasisten Anthony Hancock var närvarande på mötet.[17] Den sverigedemokratiske politikern Joakim Larsson i Uppsala har kommenterat kontakterna med Franz Schönhuber.[18]
När vänsterpartiets ledare Gudrun Schyman förstamajtalade i Kungsträdgården 1993 fanns Robert Vesterlund, ordförande för Sverigedemokratisk Ungdom, och två andra skinnskallar, i publiken beväpnade med en skarpladdad handgranat. Trion greps och Niklas Irberger, som suttit i Sverigedemokraternas styrelse, dömdes till ett års fängelse.[12]

Valåret 1994 satsade partiet stort inför valet. Resultatet blev 13 954 röster i riksdagsvalet och sammanlagt fem kommunfullmäktigemandat fördelade på två i Höör, två i Dals-Ed och ett i Ekerö kommun.[14] Även i denna valrörelse hade en del av partiets kandidater tidigare figurerat i nationalsocialistiska sammanhang.[15] En av partiets grundare, Leif Ericsson, lämnade partiet 1994 för att senare bilda Hembygdspartiet.[19]. Valet resulterade i stora skulder och många aktiva medlemmar lämnade politiken. Lokalavdelningen i Ekerö och ytterligare enskilda medlemmar hoppade av partiet för att i stället ansluta sig till Leif Ericssons Hembygdsparti.[20]
Mikael Jansson från Örebro tog över partiledarskapet 1995,[14] och började städa upp i partiet.[21] Samma år lämnade Robert Vesterlund, tidigare ordförande för partiets ungdomsförbund SDU. Han blev istället ledande inom det högerextrema nätverket Info-14. Partiet har senare hävdat att han var att betrakta som infiltratör. Efter ett valmöte 1996 där förintelselitteratur brändes, bland annat författad av överlevaren Ferenc Göndör, och där Tina Hallgren-Bengtsson valtalade iklädd naziuniform framför en stor hakkorsflagga,[12] beslutade partiet att förbjuda bombarjackor och uniformsliknande klädsel vid sina möten.[21] Samma år lämnade Tina Hallgren-Bengtsson, som var ledamot för Sverigedemokraterna i Höörs kommunfullmäktige, partiet för att aktivera sig i Nationalsocialistisk front.
Henrik Enmark, partistyrelseledamot i Sverigedemokraterna och Lars Emanuelsson, partiorganisatör, använde 1997 hot och våld mot kommunfullmäktigeledamoten för SD i Ekerö, Freddy Fjällklint, och förmådde honom att skriva under ett skuldebrev och överföra pengar från sitt personkonto till Sverigedemokraternas riksorganisations postgirokonto. Motivet var att han hade hoppat av till Hembygdspartiet. Pengarna tillhörde lokalavdelningen, inte Fjällklint personligen. Emanuelsson och Enmark dömdes till fängelse för bland annat utpressning.[20][22]
Inför valet 1998 hade partiet vuxit och antalet röster i riksdagsvalet ökade. I kommunvalen vann partiet sammanlagt åtta mandat.[23] Partiets ungdomsförbund Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) blev samma år ett självständigt och fristående förbund.[24]

 

1999–2004
Sverigedemokraterna ställde 1999 upp i valet till Europaparlamentet och blev för första gången det största icke-riksdagspartiet. I valet erhöll SD 8 568 röster och i medierna beskrevs partiet som valets vinnare.[25] Sverigedemokraterna kandiderade i kyrkovalet 2001 och erhöll två mandat på riksnivå i kyrkomötet och ett mandat i vardera Lunds och Stockholms stiftsfullmäktige. Med anledning av kyrkovalet startades också ett nytt förbund, Fädernas kyrka.[26] Samma år (2001) uteslöt partiledningen ett flertal företrädare ur partiet, vilka då bildade Nationaldemokraterna. Sverigedemokraterna menar själva att partiet i och med uteslutningen gjorde upp med sina ”extremistiska tendenser”.[27]
Den 4 februari 2002 anslöt sig riksdagsmannen och före detta moderaten Sten Andersson till Sverigedemokraterna. Senare meddelade Sjöbopartiets grundare, kommunpolitikern Sven-Olle Olsson att även han anslutit sig till Sverigedemokraterna.[28]
År 2003 uppmärksammade Expo att ordföranden och hälften av styrelsemedlemmarna partiets lokalavdelning i Gävle var dömda för brott, bland annat misshandel och hot mot tjänsteman. Flera av dem hade också kandiderat för partiet i kommunfullmäktigeval.[29]
I december 2003 väckte partiorganisatören Tommy Funebo uppmärksamhet, då han efter att ha anklagat ledande partiföreträdare för att i realiteten vara nationalsocialister, lämnade partiet.[30] I Sveriges Televisions Debatt hävdade Tommy Funebo att en kommunpolitisk ansvarig för Sverigedemokraterna gjort en Hitlerhälsning på en fest där stora delar av partistyrelsen deltog och att en styrelseledamot tidigare kallat sig nationalsocialist. Både den kommunpolitiske ansvarige och styrelseledamoten Jimmy Windeskog uteslöts senare ur partiet, som en följd av Funebos avslöjanden.[31]

I januari 2004 framkom att den belgiske författaren Bernard Mengal bidragit ekonomiskt till Sverigedemokraternas kampanj inför Europaparlamentsvalet samma år.[32] Expressen fann att Mengal hade anklagats för rasistiskt tryckfrihetsbrott.[33] Sverigedemokraterna hävdade att man gjort en egen granskning där man inte lyckades finna något stöd för anklagelserna, varför man tog emot pengarna.[34] Partiet fick 1,1 procent av rösterna i Sverige i Europaparlamentsvalet 2004[35]


2005–2009
BILD av Jimmie Åkesson på ett torgmöte i Uddevalla 2009.
BILD av att Sverigedemokraterna använder sig sedan 2006 av en blåsippa som partisymbol.
-------------
År 2005, på riksårsmötet i maj, valdes Jimmie Åkesson till partiledare för Sverigedemokraterna efter inre stridigheter. På samma årsmöte antog också partiet ett senare mycket kritiserat 33-punktsprogram[36] om invandringen.[37] Samma år uteslöts Sverigedemokraternas partisekreterare Jimmy Windeskog, efter att ha gjort en hitlerhälsning 2 år tidigare[38] Senare gick han istället över till Nationaldemokraterna.[39]
Ett år senare bytte Sverigedemokraterna partisymbol. Tidigare hade SD haft en hand hållande en fackla i svenska flaggans färger, en symbol lånad av brittiska National Front. Den ersattes med en blåsippa.[40] Jimmie Åkesson förklarade bytet av symbol med att partiet genomgått så djupgående förändringar att partiet inte var detsamma som för 10–15 år sedan och att detta måste visas i yttre symboler.[41]
I kyrkovalet 2005 erhöll Sverigedemokraterna fyra mandat till kyrkomötet.[42]
I riksdagsvalet 2006 erhöll Sverigedemokraterna 2,93 procent, och passerade därmed 2,5-procentsgränsen för statligt partistöd.[43] Partiet gick framåt även i de kommunala valen och fick mandat i 144 av Sveriges 290 kommuners fullmäktigeförsamlingar. Inför valet hade, enligt Expo, en lokal partiföreträdare i Stockholm ett strategimöte med medlemmar från Nationaldemokraterna, ett parti som Sverigedemokraterna självt tar avstånd från och som Sverigedemokraterna har påstått har kopplingar till nationalsocialism.[44][45][46] När uppgifterna om mötet nådde media uttalade partiets ordförande Jimmie Åkesson för Expo.se att agerandet, om händelsen ägt rum, var omdömeslöst.[44] Inför valet 2006 framkom att var tionde av Sverigedemokraternas kandidater var kriminellt belastade.[47]

Den 17 april 2007 mötte ett riksdagsparti Sverigedemokraterna i en offentlig debatt för första gången. Det var Folkpartiet liberalernas partisekreterare Erik Ullenhag som debatterade med Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson i TV 8:s Adaktusson. Därefter följde debatter med både Moderata samlingspartiets partisekreterare Per Schlingmann och socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin.
I augusti samma år väckte Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder uppmärksamhet genom att på sin blogg på SD-Kuriren påstå att homosexualitet skulle vara en sexuell avart. Han jämförde också homosexualitet med tidelag och pedofili.[48][49][50] Björn Söder har senare poängterat att kritiken var riktad mot Pridefestivalen och det han kallade sexualiseringen i samhället och inte mot homosexualitet i sig, men vidhöll att det handlade om avarter som inte var normala.[50]
Tidskriften Expo visade strax före valet 2006 att nästan 10 procent av de som ställde upp för Sverigedemokraterna i valen till kommunfullmäktige samma år var straffade för brott under de då närmast föregående 15 åren.[51] Ett flertal av toppkandidaterna hade varit dömda för grova brott, som misshandel, rån, dopingbrott och stöld.[52]
Under hösten 2006, på Region Skånes Kulturnämndsmöte, uttalade sig Björn Söder positivt om en våldsam nazistattack och skadegörelse på Andres Serranos fotoutställning ”A history of sex” på regionmuseet Kulturen i Lund, vilket väckte mediauppmärksamhet.[53] Björn Söder sa att "Sjuka utställningar som den i Lund får finansiera sig själva." Attacken kommenterades också av SDU:s ordförande Erik Almqvist som på sin blogg menade att Andres Serranos konst var ”sjuk” medan Anders Zorns var ”frisk”.[54]
Aftonbladet uppmärksammade i maj 2007 att sjutton av partiets förtroendevalda kommunpolitiker hade dömts för brott, ett flertal av dem till fängelse och även i en del fall flera gånger. Samtidigt redovisade man att elva av partiets förtroendevalda kommunpolitiker hade stora skulder hos Kronofogden, i många fall för obetalt underhåll till sina barn.[55] En av politikerna, Ronny Lind, ombads lämna partiet på grund av sin kriminella bakgrund och gjorde så, men behöll sin plats i kommunfullmäktige i Falköping.[55]

År 2008 visade Expo och Expressen med hjälp av listor över postgiroinbetalningar och telefonlistor att medlemmar i Sverigedemokraterna gett finansiellt stöd till nationalsocialistiska organisationer.[56][57][58] Kort därpå avsade sig en av de utpekade, Jan Kassberg, alla uppdrag inom partiet och lämnade sitt uppdrag som nämndeman i Gävle tingsrätt.[59][60][61][62] Sverigedemokratiska företrädare kommenterade granskningen på sina hemsidor.[63][64][65][66] Ytterligare en av de utpekade, Göran Lagrot, avgick en kort tid därefter.[67]
I mars 2009 visade Sveriges Radios program Kaliber att flera aktiva sverigedemokrater uttryckte rasistiska yttranden om olika invandrargrupper, internt inom partiet.[68] Programserien kom till efter att tre reportrar hade blivit medlemmar i partiet under sex månader för att granska partiet inifrån. I samma programserie redovisades en ljudinspelning där SDU:s förbundsordförande Erik Almqvist, partiledaren Jimmie Åkesson och andra medlemmar i partiet på en konferensresa till Tallinn sjöng till musik från olika typer av politiska band, däribland nazistisk och rasistisk sådan, och även sådan som satiriserar Olof Palmes död.[69][70][71] Från de deltagande har hävdats att de också sjöng andra sånger, till exempel kommunistisk kampsång. Detta sägs inte förekomma på band.[72]
I valet till Europaparlamentet 2009 fick Sverigedemokraterna 3,27 procent av rösterna.[73] I kyrkovalet samma år fick Sverigedemokraterna 2,84 procent av rösterna i valet till kyrkomötet. Totalt utökade man där sina mandat från fyra till sju.[74] Inför valet framkom uppgifter i media som visade att flera av Sverigedemokraternas kandidater i valet var dömda för brott.[75]
Den 19 oktober 2009 publicerade kvällstidningen Aftonbladet en kontroversiell debattartikel författad av partiledaren Jimmie Åkesson, vari olika företeelser förknippade med islam beskrivs som det största hotet mot Sverige sedan andra världskriget.[76] Jimmie Åkesson menade att Aftonbladets rubrik ”Muslimerna är vårt största utländska hot” innebar att han blev felciterad.[77] Artikeln ledde till att Aftonbladet anmäldes ett antal gånger till Justitiekanslern (JK) för hets mot folkgrupp, men JK beslutade att artikeln inte kunde anses utgöra hets.[78] De åsikter partiet förde fram i artikeln ledde till skarp kritik från såväl riksdagspartierna,[79] som andra samhällsdebattörer,[80]. Ett stort flertal av påståendena i artikeln motsades också av flera myndigheter och oberoende forskare[81][82][83]
Inför valet 2010 hoppade partiets ledande företrädare i Mariestad, Staffan Gising, av partiet. Hans motivering var att han inte kan ställa sig bakom partiets syn på muslimer.[84]
Partiet hade 31 december 2009 4 094 medlemmar.[85][86]

 

2010–
Den 27 augusti 2010 beslutade sig TV4 för att inte sända Sverigedemokraternas reklamfilm. Bakgrunden var att TV4 menade att reklamfilmen kunde utgöra hets mot folkgrupp och att den bröt mot radio- och tv-lagen.[87] Den 1 september 2010 bestämde sig TV4 att tillåta en omarbetad version av reklamfilmen där Sverigedemokraterna ersatt vissa avsnitt med texten "Censurerad av TV 4" och en hänvisning till hemsidan.[88] Justitiekanslern (JK) beslutade senare att filmen inte utgjorde hets mot folkgrupp till den grad att det är straffbart.[89] Inför riksdagsvalet 2010 fick partiet i flera opinionsundersökningar över fyra procent, vilket ledde till diskussioner om partiet kunde få en vågmästarroll efter valet. Företrädare för de dåvarande riksdagspartierna uttalade att de under inga omständigheter skulle komma att söka stöd från Sverigedemokraterna.[90][91] Ian Wachtmeister, tidigare partiledare för det främlingsfientliga, nyliberala och högerpopulistiska partiet Ny demokrati, agerade rådgivare åt Jimmie Åkesson under 2010 års valrörelse.[92][93]
I valet den 19 september erhöll Sverigedemokraterna 5,7 procent av rösterna och fick därmed 20 mandat i riksdagen och blev även vågmästare.


Sverigedemokraterna i riksdagen
Den första omröstningen i riksdagen där Sverigedemokraterna deltog gällde valet av talman den 4 oktober 2010. Samtliga riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna röstade på den tidigare talmannen, moderaten Per Westerberg. Dock menade man från flera håll att SD:s röster saknade avgörande betydelse eftersom två ledamöter från det rödgröna blocket var frånvarande och någon från detta block röstade på Per Westerberg.[94][95] Sverigedemokraterna förklarade att man lade sin röst på Westerberg för att han var det största blockets kandidat.[96]
Samma dag på kvällen var det ca 4 000 demonstranter på Sergels torg i Stockholm som protesterade mot att Sverigedemokraterna nu har kommit in i riksdagen.[97]

I och med ingången i riksdagen kommer partiet få ökat ekonomiskt stöd. Under mandatperioden 2010-2014 kommer Sverigedemokraterna få 231 miljoner kronor i partistöd vilket är en fyrdubbling från föregående period.[98] Sverigedemokraterna debuterade i sin första partiledardebatt den 3 november 2010. Åkesson som höll anförandet, inledde med orden:
”Fru talman. I valet fick Sveriges riksdag ett nytt parti för första gången på 19 år. (...) SD utmanar etablissemanget och är emot den splittringspolitik som är ett hot och som eroderar grunden för den svenska modellen med en solidarisk välfärd.” Jimmie Åkesson yttrade detta, 3 november 2010 [99]

Den första gången SD påverkade direkt ett politiskt beslut, var den 9 december samma år. Då röstade SD för oppositionens beslut att spara 300 miljoner kronor i regeringskansliet. SD hade egentligen ett eget förslag om att spara över 600 miljoner, men de valde istället att rösta för oppositionens förslag för att över huvud taget få igenom en besparing. Regeringen Reinfeldts förslag om att inte ha någon besparing blev då nedröstat.[100]
Uppmärksammat uttåg ur Storkyrkan
Biskopen i Stockholms stift, Eva Brunne, talade i Storkyrkan i Stockholm på den gudstjänst som inledde Riksmötets öppnande 5 oktober 2010. Predikan handlade bland annat om demonstrationer mot främlingsfientlighet och rasism.[101] När hon i positiva ordalag nämnde en demonstration (där hon själv aktivt deltagit), direkt riktad mot det nyblivna riksdagspartiet Sverigedemokraterna som hade ägt rum i Stockholm dagen innan, lämnade de flesta sverigedemokratiska riksdagsledamöterna Storkyrkan i protest mot vad de ansåg vara ett politiskt ställningstagande av biskopen.[102] Demonstrationen i Stockholm anordnades av Septemberalliansen, Stockholms antirasistiska kulturförening och Facebookgrupper mot rasism.[103]

”Igår kväll samlades många tusen människor i Stockholm och i olika delar av landet för att ge sin mening till känna. Ropa ut sin avsky mot det som gör skillnad på människor. Den rasism som säger att du är inte lika mycket värd som jag. Du ska inte ha samma rättigheter som jag. Du är inte värd ett liv i frihet. Och detta av en enda grund – att vi råkar vara födda i olika delar av vår värld. Det är inte värdigt en demokrati som vår att göra skillnad på människor. Det är inte möjligt för troende människor att göra skillnad på människor. Det är inte värdigt människor att göra skillnad på människor. Här räcker det inte att vi ger några hundra människor mandat att föra vår talan. Här har vi ett gemensamt uppdrag. Och om någon tystnar eller tystas i kampen för människovärde, måste vi se till att också stenarna ropar. Vi gör det med Guds hjälp.”

De övriga partiledarna blev upprörda över Sverigedemokraternas agerande. "Ska man gå ut från Riksdagen också? Man måste kunna lyssna på kritiska åsikter", menade Mona Sahlin (S). Hon beskrev uttåget som patetiskt, medan Lars Ohly (V) tyckte att händelseförloppet klargjorde att Sverigedemokraterna var ett rasistiskt parti. Maud Olofsson (C) ansåg det vara märkligt att man valde att lämna kyrkan under en predikan som handlade om allas lika värde, samt att det var svårt att förstå hur man kunde vara negativt inställd till ett sådant budskap.[104]
Göteborgs-Posten (liberal) yttrade i sin ledare 6 oktober 2010 om Jimmie Åkessons (SD) agerande att det var en "märklig reaktion av en partiledare som energiskt hävdar att hans parti inte härbärgerar några rasistiska åsikter."[105] Ledaren i Dagens Nyheter (oberoende liberal) från samma datum, av Peter Wolodarski, var också kritisk mot aktionen och menade att Eva Brunnes predikan var en konventionell sådan om solidaritet, medmänsklighet och respekt för alla människors lika värde. Sverigedemokraternas protest sade enligt Wolodarski mer om partiet än om biskopen.[106]
I en debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet (obunden moderat) 6 oktober 2010 skrev Hans Wallmark (M), ledamot i Kyrkostyrelsen och i Riksdagen, att det inte är ovanligt att man i predikstolen gör en personlig tolkning av evangeliet. Han ansåg inte Brunnes tolkning vara särskilt kontroversiell.[107] Helle Klein, präst i Svenska kyrkan och tidigare politisk chefredaktör för Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk), gick ett steg längre och berömde Eva Brunne. Biskopen gjorde det som var och en måste göra, menade Klein: "hon tydliggjorde människovärdet och nästankärleken och stod upp mot främlingsfientligheten."[108]
Riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C) kritiserade däremot predikan i en debattartikel i SvD den 7 oktober 2010 då Brunne enligt hans mening hade utgått från en politiserad demonstration och att Septemberalliansen består av en lös sammanslutning av radikala vänstergrupper, där ett flertal olämpliga uttalanden hade gjorts i talen enligt Danielsson. Däribland hade Lars Ohly (V), en av huvudtalarna, sagt att "det är ingen som ska lämna Sverige, förutom Sverigedemokraterna".[109] Även prästen Dag Sandahl framförde 6 oktober liknande kritik mot biskopen; "och hur kan man få för sig att anknyta till en demonstration som uppenbart anordnats mot ett av riksdagspartierna när uppgiften är att predika för samtliga riksdagsledamöter." [110]
Journalisten, författaren och debattören Göran Skytte menade vid en debatt i P1 Morgon att det var fel av Sverigedemokraterna att lämna Storkyrkan, men ansåg också att var uppseendeväckande att biskopen hade baserat sin predikan på en aggressiv demonstration, ledd av Lars Ohly.[111] Författaren Dick Erixon menade att "det råder ingen tvekan om att biskopen gav tummen upp åt de vänsterextremister som misshandlar sverigedemokrater och saboterar deras möten med stenkastning." [112]

 

Premiären i Almedalen
Den 10 juli 2011 var första gången som Sverigedemokraterna hade en egen dag i Almedalen på Gotland.[113][114][115]
Nationalism kompletteras med konservatism
I slutet av 2011 reviderade partiet sin ideologiska profil, genom att anta ett principprogram där man beskriver sig som socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället.[116][117] Partiföreträdare och flera politiska bedömare menar att detta inte innebär någon förändring av partiets politik.

Nolltolerans och järnrörsskandalen
Huvudartikel: järnrörsskandalen
I september 2012 publicerades en video på Youtube där partiets ekonomisk-politiske talesperson och pressekreterare Erik Almqvist hade kommit i bråk med komikern Soran Ismail.[118] Den 12 oktober formulerade Jimmie Åkesson nolltolerans mot extremism, rättshaverister och rasistiska uttalanden, med hänvisning till att det med jämna mellanrum har framkommit uppgifter om att företrädare genom sitt agerande har skadat partiets anseende.[119]
I november 2012 publicerade Expressen en video filmad av Kent Ekeroth (riksdagsledamot och partiets rättspolitiske talesperson) som visade att Erik Almqvist, och Stockholmspolitikern Christian Westling, hade beväpnat sig med järnrör en juninatt i Stockholm och gett sig på en berusad man.[120] Enligt vittnen hade de fällt rasistiska och sexistiska kommentarer och knuffat en kvinna.[121][122] Erik Almqvist avsattes därefter. Ekeroth och Westling lämnade en tid efteråt sina förtroendeuppdrag, men behöll tills vidare riksdagsplatserna.[123]
Partiledningens beslut att sparka Erik Almqvist mötte hård kritik från ungdomsförbundet SDU, genom dess förbundsordförande Gustav Kasselstrand och vice förbundsordförande William Hahne.[124][125] Kasselstrand avsattes strax efteråt från sin tjänst vid Sverigedemokraternas kansli, men kvarstod som SDU:s förbundsordförande.[126] Några av partiets invalda kommunpolitiker övergick till nazistiska Svenskarnas parti eller blev politiska vildar.[127]

 

EU-valet 2014
Sverigedemokraterna fick 9,67 procent i Europaparlamentsvalet 2014,[128] men ville inte svara på om man kommer att samarbeta med parlamentets nazistiska och högerextrema partier.

Vidare läsning
* Lodenius, Anna-Lena (1994). Extremhögern. Stockholm: Tiden. ISBN 91-550-4048-9 
* Slätt, Richard, red (2004). Sverigedemokraterna från insidan: berättelsen om Sveriges största parti utanför riksdagen. Stockholm: Hjalmarson &  Högberg, Expo. ISBN 91-89660-69-2 
* Sverigedemokraterna 1988–1991. Ett partis framväxt. Stockholm: Sverigedemokraterna. 1993 
* Gerle, Elisabeth (2010). Farlig förenkling : om religion och politik utifrån Sverigedemokraterna och Humanisterna. Stockholm: Nya Doxa. ISBN 978-91-578-0565-2 
* Leandersson, Jens, red (2008). 20 röster om 20 år: Sverigedemokraterna 1988–2008. Helsingborg: Blåsippans Förlag. ISBN 91-977376-0-7 
* Åkesson, Jimmie (2009). Åkesson om... Vecka 40-52 2008. Helsingborg: Blåsippans förlag. ISBN 9789197737616 


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM