TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Vi är många som minns!
Visst har mängden information ökat i dagens samhälle.
I min familj fanns dock radion med viktig information sedan början av 1930-talet.
Men verkligheten, upplevelserna, händelserna under krigsåren var äkta och har satt så djupa spår i mitt liv, att de aldrig försvinner!

 

Jag vet att många delar den krigskänslan!
Jag vet att många är oroliga över viss utveckling i dagens samhälle!
Det är ju terorism och viss form av krig även idag!
Det finns inslag i politiken av de förskräckliga begreppen.

 

Det förekommer terorism idag!
Det finns nazism i Sverige idag!
Det finns politiska partier, som stärker nazismen!

 

DÄRFÖR:


LÅT DET ALDRIG HÄNDA IGEN!
Och när en del av vad som då förekom nu upprepas i dagens samhälle och då alltför många av människorna i dagens samhälle inte känner till, reagerar och agerar på rätt sätt, då blir man mycket bekymrad över vart samhället och utvecklingen är på väg!

 

MEN:
Jag kommer aldrig, aldrig att glömma:

- De ständiga rapporterna i radion om händelser i närområdet och i världen
m.m., m.m.;

- Bombningarna på svensk sida vid tornedalsgränsen mot Finland;
- Även Sverige och svenska intressen utsattes för krigshandlingar under kriget;
- Sovjetiska bombningar av Norrbotten 1940 ingick sannolikt i försöken att skrämma Sverige från att engagera sig mer för Finland i vinterkriget

- Mörkläggningen av huset p. g. a. risker från bombflygplan över svenskt territorium;
- Mörkläggning användes under andra världskriget;
- Mörkläggning anbefalldes första gången i Sverige 1940 sedan så kallat luftskyddstillstånd införts i landet;
- Inomhus täckte man för fönstren innan man började tända lamporna;
- Människor, oftast kvinnor, som kom vandrande från Finland med sina kor och sina små barn.

 

Flyktingarna

- Eftersom Sverige var det enda landet i Nordeuropa som inte var ockuperat eller officiellt krigförande, sökte sig många människor från grannländerna till Sverige. Dessa uppgick till mer än 120 000, som civilförsvaret fick i uppgift att ta hand om;
- Den största gruppen, kring 50 000, var norrmän;
- I samband med Fortsättningskrigets slut kom 48 500 flyktingar från Finland; - Under hösten 1943, kom ca 10 000 flyktingar över Öresund;
- En särskild flyktinggrupp utgjorde de 30 000 personer från de baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen, som efter kriget inte kunde återvända. Många av dessa utvandrade vidare till Nordamerika.

- Först när krigslyckan för Nazityskland vänt lades den svenska flyktingpolitiken om och man tog exempelvis emot norska och danska judar;
- Mot krigsslutet tog Sverige emot hundratusentals flyktingar;
- Kriget och insikten om allvarliga förföljelser av judar ändrade situationen;
- Hösten 1942 lyckades ungefär 500 norska judar fly till Sverige;
- Under 1943 tog Sverige emot nästan samtliga av Danmarks 8 000 judar;
- Vid upplösningen av den danska regeringen under sommaren 1943, hade de tyska myndigheter beslutat att deportera den dansk-judiska befolkningen till koncentrationsläger;
- Nästan samtliga judar, över 7 500, transporterades framgångsrikt över Öresund i en omfattande räddningsinsats. Väl i Sverige gavs de asyl och togs om hand. Många kom att stanna i Sverige efter kriget.
- Aktionerna möjliggjordes av Sveriges neutralitet.

Transitotrafiken

- Den tyska transitotrafiken längs järnvägen 1½ km från mitt hem;
- Min far, järnvägsarbetaren, som kom hem och rapporterade om händelser med tyska soldater inblandade;
- Efter att Tyskland fått kontroll över Norge 1940 såg sig Sveriges regering tvingad att acceptera tyska militärtransporter av personal och materiel inom Sverige till Norge och mellan Norge och Finland;
- Trafiken pågick fram till 1943. Sverige tillät till en början permittenter, det vill säga tyska soldater på permission, att färdas till och från Tyskland på svenska järnvägar.

- Senare utvidgades trafiken till att gälla alla sorters transporter, även krigsmateriel, till exempel artilleripjäser, stridsvagnar och luftvärnskanoner, samt ammunition till dessa vapen, från Norge till Finland.
- Efter Tysklands angrepp mot Sovjetunionen år 1941 medgav den svenska regeringen transitering av en fullt utrustad infanteridivision bestående av 15 000 tyska soldater, den så kallade Engelbrechtdivisionen, från Norge till Finland.
- Denna trafik kom att pågå i drygt tre år och innefattade totalt ca 2,1 miljoner soldater, cirka 100 000 vagnslaster krigsmateriel och upptog tidvis 10 % av det svenska järnvägsnätets transportkapacitet.

 

Ransonering

- Totalransoneringen av alla varor i landet, då endast luft och salt var fria varor;
- Ständig brist på vissa viktiga livsmedel;
- Den första ransoneringen trädde i kraft i mars 1940 (kaffe och te);
- Ransonering av varor blev det viktigaste medlet;
- På grund av den politiska oron i Europa började ransoneringskort delas ut av Statens livsmedelskommission redan i oktober 1939;
- Socker ransonerades i april samma år och därefter följde de flesta livsmedel liksom bensin, ved etcetera i snabb följd;
- Den sista varan som ransonerades var salt från 1 januari 1945;
- Mjölktillgången kunde dock under hela kristiden hållas riklig och oransonerad;
- Efter freden 1945 upphörde ransoneringarna efter hand;

- Det sista som släpptes fritt var kaffet (1951). 
   2015-11-21, 17:38  Permalink  17 kommentarer
Andra bloggar om:  Vi behöver tänka efter!
Vi måste se verkligheten!
Vi ska inte fastna i självbetraktelse!

 

Samhället är socialt!
Samhället omfattar alla!
Ett sammanhållet samhälle är bäst!

Det finns tyvärr ett stort hat – även i vårt land!
Vi har bland annat ”VIT MAKT”-rörelsen!
Det är förskräckligt!

 

Har vi andra också som tycker så!
Ja, tyvärr verkar vi ha ett politiskt parti med inslag av sånt tänkande!
Det är hemskt!

DÄRFÖR:
Det finns en del att tänka på!
Sök efter delarna till helheten!
Det är bra att ha en rätt verklighet!
Alla skall känna gemenskap!
Det är något att sträva efter!

Här nedan är en del ”byggstenar” för verkligheten!
Läs artiklarna!
Tänk efter!


17 okt 2015, AB, Daniel Swedin
Vår integration är bäst i världen
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/danielswedin/article21599447.ab Flyktingkrisen
Svensk integrationspolitik är enligt Migrant Integration Policy Index, MIPEX, bäst i världen. Vi får inte glömma det när de problem som trots allt finns ska lösas. Läget är allvarligt – men långt ifrån hopplöst.etsbelastningen för Migrationsverket, länsstyrelser som flaggar för brist på skollokaler och ansträngd arbetsmiljö för människorna som jobbar i socialtjänsten måste hanteras. Det samma gäller bristen på lokaler som kan användas som flyktingbostäder.
Ytterst är det människorna som kommer hit, på flykt från krig och armod, som kommer att drabbas om våra politiker inte tar sig samman. Läget är extraordinärt och då duger inte partiegoism och tom signalpolitik.
---------------------
14 okt 2015, AB, Samhälle
Löfven läxade upp SD-ledaren: "Det kallas empati, slå upp det"
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article21581107.ab  
Statsministern anklagade Åkesson för att vara emot flyktingar och påminde om SD:s nazistiska rötter
Stefan Löfven läxade upp SD-ledaren Jimmie Åkesson i talarstolen – om flyktingar.
– Vi har en skyldighet att ta hand om dem. Det kallas empati, slå upp det ordet, sa han.
--------------------------
1 jul 2015, AB, Almedalen
Rapport: Sverige har tjänat 900 miljarder på invandringen
http://www.aftonbladet.se/nyheter/almedalen/article21054618.ab  
Arena idé släpper rapport om invandringens intäkter och kostnader på SD:s dag i Almedalen
Invandringen ger Sverige 65 extra skattemiljarder – per år.
Det visar en ny rapport från tankesmedjan Arena idé, som Dagens Nyheter rapporterar om.
– Det innebär att Sverigedemokraternas idé om att finansiera försvarsutgifter eller att rädda äldreomsorgen genom minskad invandring helt enkelt inte stämmer, säger chefsekonomen Sandro Scocco till tidningen.
---------------
10 jun 2015, AB, Samhälle
Löfvens nazistattack mot Åkesson
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article20940587.ab  
Jimmie Åkesson (SD) pratade om problem med invandring.
Då svarade Stefan Löfven (S) med en lång replik om Sverigedemokraternas rötter i nazismen.
– Hakkors och heilande. Det var gamla råbarkade nazister ditt parti var mest känd för, när du gick med. Vad lockade dig till det partiet?
-----------------
7 maj 2015, AB, Nyheter
150 folkvalda har hoppat av SD
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20750842.ab  
Interna bråk, avhopp och tomma stolar.
Sedan valet har 153 folkvalda sverigedemokrater hoppat av sina uppdrag.
– Det har varit en jäkla röra. Vi gräsrötter betyder ingenting, säger avhopparen Kent Appelgren, förstanamn på SD:s lista i Köping, till Dagens Samhälle som gjort genomgången.
-----------------------
23 feb 2015, AB, Anders Lindberg
Först tog nazisterna gatan, sedan sinnena
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/anderslindberg/article20358956.ab Enligt Karl Marx upprepar sig alltid historien – först som tragedi, sen som fars. Jag kan inte släppa den tanken, när jag läser Sebastian Haffners fantastiska bok ”En tysk mans historia”, som nyligen gavs ut i pocket av Norstedts.
Berättelsen börjar i författarens barndom, när första världskriget bryter ut och vindlar genom mellankrigstidens tyska misär, där familjen förlorar allt – fram till Hitlers maktövertagande och Tredje riket.
Haffner började egentligen skriva boken 1939, men det skulle dröja över 60 år innan den publicerades. Den är ett ”efterlämnat ungdomsverk”, som utgivaren poetiskt uttrycker saken.


Tyvärr handlar den också om vår tid.
Författaren är som folk är mest, notarie vid en domstol med god borgerlig uppfostran.
”Han är inte född till hjälte, än mindre till martyr. Han är helt enkelt en genomsnittsmänniska” skriver han.
Det är det lilla folkets historia som skildras – i en ovanlig tid.
Som många andra tittade han på nazisternas framgångar som från en teaterloge.
”Jag var fortfarande benägen att inte riktigt ta dem på allvar – en utbredd tendens bland deras oerfarna motståndare, något som har hjälpt dem mycket och fortfarande hjälper dem”, skriver han.
Den 30 januari 1933 utsågs Adolf Hitler

http://www.aftonbladet.se/tagg/33c6af33e3b5b33b10b045ce9179d3f37a4c5310/d0d14dbe5d/

till rikskansler. Det var ingen revolution eller kupp, den borgerliga högern ansåg sig ha ”fångat in” nazisterna, som förutom Hitler bara fick två platser i regeringen. Resten i det ”nationella samlingskabinettet” var vanliga högermän.


Allt gick enligt lagen.
Sedan började det tyska samhället förändras. Först togs gatorna över – sedan människors sinnen. Med effektiviteten hos en ockuperande armé grep nazisterna kontrollen.
Vanligt folks reaktion påminner om det vi ser i Ungern eller i Ryssland i dag. Människor håller sig till vardagens rutiner, till det triviala. Som om för­ändringarna inte rör dem.
Sebastian Haffner berättar hur det extrema blir normalt, hur judeförföljelser och angrepp på kommunister pågår samtidigt som det vanliga livet fortsätter vid sidan om.
Är vi vaccinerade mot att samma sak skulle kunna hända igen?
Menar Gyllene gryning i Grekland och Jobbik

http://www.aftonbladet.se/tagg/b9825308-2838-47b7-9b7d-539cf206c5e1/24f83a9974/

i Ungern allvar med vad de säger?
Menar Sverigedemokraterna

http://www.aftonbladet.se/tagg/f7a8933b-fe9e-4b6b-aadc-805af9d4b1bb/98c1123dd3/

allvar?2015-11-20, 16:15  Permalink  17 kommentarer
Andra bloggar om:  Ännu en gång kan vi skriva om Sverigedemokraternas historia
Vi förtydligar genom att ta fram några av SD-namnen

 

Det handlar om artikeln:
I rasismens och nazismens spår - invandrarhatet


Det var nazister som bildade Sverigedemokraterna https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverigedemokraternas_historia 

 

Här är några citat ur texten i artikeln.
Partiets tidiga ordförande, Anders Klarström, var tidigare aktiv i det nazistiska Nordiska Rikspartiet

I partiets första partistyrelse ingick även Bevara Sverige Svenskt förste ordförande Sven Davidsson samt andra från en rad fascistiska och nazistiska organisationer.

 

Johan Rinderheim var en av grundarna och skrev SD:s första partiprogram.

Sverigedemokraterna Malmös första årsmöte hölls den 21 februari 1988.
Ordförande var skinnskallen Ulf Ranshede som senare dömdes för misshandel av en 14-årig invandrarpojke.

 

I SD Malmös styrelse valdes bland annat Waffen-SS-veteranen Gustav Ekström, 80 år, nazistveteranen Gösta Bergqvist, som mötessekreterare, samt Fritz Håkansson, avhoppare från nazistpartiet Nordiska Rikspartiet, som styrelsesuppleant.

I september höll partiet ett möte i Medborgarhuset i Stockholm.
Bland talarna fanns Waffen-SS-veteranen Franz Schönhuber, då ledare för det tyska partiet Republikanerna. Även antisemiten och rasisten Anthony Hancock var närvarande på mötet.

 

När vänsterpartiets ledare Gudrun Schyman förstamajtalade i Kungsträdgården 1993 fanns Robert Vesterlund, ordförande för Sverigedemokratisk Ungdom, och två andra skinnskallar, i publiken beväpnade med en skarpladdad handgranat.

Efter ett valmöte 1996 där förintelselitteratur brändes, bland annat författad av överlevaren Ferenc Göndör, och där Tina Hallgren-Bengtsson valtalade iklädd naziuniform framför en stor hakkorsflagga.

 

I Sveriges Televisions Debatt hävdade Tommy Funebo att en kommunpolitisk ansvarig för Sverigedemokraterna gjort en Hitlerhälsning på en fest där stora delar av partistyrelsen deltog och att en styrelseledamot tidigare kallat sig nationalsocialist.

År 2005, på riksårsmötet i maj, valdes Jimmie Åkesson till partiledare för Sverigedemokraterna efter inre stridigheter.

På samma årsmöte antog också partiet ett senare mycket kritiserat 33-punktsprogram om invandringen

 

Ett år senare bytte Sverigedemokraterna partisymbol.
Tidigare hade SD haft en hand hållande en fackla i svenska flaggans färger, en symbol lånad av brittiska National Front. Den ersattes med en blåsippa.

Inför valet 2006 framkom att var tionde av Sverigedemokraternas kandidater var kriminellt belastade

 

Tidskriften Expo visade strax före valet 2006 att nästan 10 procent av de som ställde upp för Sverigedemokraterna i valen till kommunfullmäktige samma år var straffade för brott under de då närmast föregående 15 åren. Ett flertal av toppkandidaterna hade varit dömda för grova brott, som misshandel, rån, dopingbrott och stöld.

Under hösten 2006, på Region Skånes Kulturnämndsmöte, uttalade sig Björn Söder positivt om en våldsam nazistattack och skadegörelse på Andres Serranos fotoutställning ”A history of sex” på regionmuseet Kulturen i Lund, vilket väckte mediauppmärksamhet.

 

Aftonbladet uppmärksammade i maj 2007 att sjutton av partiets förtroendevalda kommunpolitiker hade dömts för brott, ett flertal av dem till fängelse och även i en del fall flera gånger. Samtidigt redovisade man att elva av partiets förtroendevalda kommunpolitiker hade stora skulder hos Kronofogden, i många fall för obetalt underhåll till sina barn.

År 2008 visade Expo och Expressen med hjälp av listor över postgiroinbetalningar och telefonlistor att medlemmar i Sverigedemokraterna gett finansiellt stöd till nationalsocialistiska organisationer

 

I mars 2009 visade Sveriges Radios program Kaliber att flera aktiva sverigedemokrater uttryckte rasistiska yttranden om olika invandrargrupper, internt inom partiet.

I samma programserie redovisades en ljudinspelning där SDU:s förbundsordförande Erik Almqvist, partiledaren Jimmie Åkesson och andra medlemmar i partiet på en konferensresa till Tallinn sjöng till musik från olika typer av politiska band, däribland nazistisk och rasistisk sådan, och även sådan som satiriserar Olof Palmes död.

 

Den 19 oktober 2009 publicerade kvällstidningen Aftonbladet en kontroversiell debattartikel författad av partiledaren Jimmie Åkesson, vari olika företeelser förknippade med islam beskrivs som det största hotet mot Sverige sedan andra världskriget.

Biskopen i Stockholms stift, Eva Brunne, talade i Storkyrkan i Stockholm på den gudstjänst som inledde Riksmötets öppnande 5 oktober 2010. Predikan handlade bland annat om demonstrationer mot främlingsfientlighet och rasism. När hon i positiva ordalag nämnde en demonstration (där hon själv aktivt deltagit), direkt riktad mot det nyblivna riksdagspartiet Sverigedemokraterna som hade ägt rum i Stockholm dagen innan, lämnade de flesta sverigedemokratiska riksdagsledamöterna Storkyrkan i protest mot vad de ansåg vara ett politiskt ställningstagande av biskopen.

 

I november 2012 publicerade Expressen en video filmad av Kent Ekeroth (riksdagsledamot och partiets rättspolitiske talesperson) som visade att Erik Almqvist, och Stockholmspolitikern Christian Westling, hade beväpnat sig med järnrör en juninatt i Stockholm och gett sig på en berusad man.


Referenser
1. ^ Jens Rydgren, Från Le Pen till Pim Fortuyn. Sidnummer 215. Liber, 2004. ISBN 91-47-07376-4
2. ^ Så ljuger SD om sin historia, Expo 2011-10-14
3. ^ Forum för levande historia: En antidemokratisk rörelses framväxt ”1988 bildades istället Sverigedemokraterna av dem som hade sin bakgrund i Bevara Sverige Svenskt.”
4. ^ Expo: Researchpaket Sverigedemokraterna
5. ^ Andersson, Hans (2007). Från Bevara Sverige svenskt BSS 1979 till Sverigedemokraterna 2006. Malmö: Skrivareförlaget. ISBN 91-86794-69-8. http://www.svard.biz/ekat2/prodpres.cfm?produktid=1069&butik=2&kundid=25108  
6. ^ Bergling, Mikael & Nejman, Fredrik (2002). ”Extremhögerns nya ansikte i politiken”. Dagens Arbete (10). http://www.da.se/home/da/home.nsf/unid//078BBE05C16425BA41256C6F003D7DCA?OpenDocument
7. ^ Kaliber (2009). ”Det dubbla ansiktet – Sverigedemokraterna granskas”. Sveriges Radio. http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=2728776
8. ^ ”Sverigedemokraternas vitbok 1988-2014”. Expo. http://expo.se/www/download/sds_vitbok_Expo_2_2014.pdf . Läst 21 augusti 2014. 
9. ^ ”Hjälp oss påminna om SD:s historia”. Expo idag. http://expo.se/2013/hjalp-oss-paminna-om-sds-historia_5655.html . Läst 21 augusti 2014. 
10. ^ ”Nazisterna som skapade Sverigedemokraterna”. ETC. http://www.etc.se/inrikes/nazisterna-som-skapade-sverigedemokraterna . Läst 21 augusti 2014. 
11. ^ ”Sd:s mörka historia”. expressen. http://www.expressen.se/nyheter/sds-morka-historia/. Läst 21 augusti 2014.  12. ^ [a b c] Bosse Schön, Nazisterna som skapade Sverigedemokraterna, Tidningen ETC 2014-02-04.
13. ^ ”Allmänna valen 1988”. sverigedemokraterna.net. 2005-05-01. http://www.sverigedemokraterna.net/press_text.php?action=fullnews&id=263 . Läst 2008-03-26. 
14. ^ [a b c d e f g] Sverigedemokraterna 10 år!!! : 1988–1998. Stockholm: Sverigedemokraterna. 1998. Libris 2434119 
15. ^ [a b] Gustafsson, Markus (1999-12-02). ”Ett nätverk för nazister”. Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/nyheter/9912/02/nazi1.html . Läst 2010. 
16. ^ http://www.sverigedemokraterna.net/asikt_skolwebben_text.php?action=fullnews&id=248  
17. ^ ”Bakgrund: Bakom den demokratiska fasaden”. Expo (3). 1997. http://www.expo.se/2003/48_355.html . Läst 2003-04-19. 
18. ^ http://jockelarsson.blogspot.com/2006/01/franz-schnhuber-dd_17.html 19. ^ Falköpings Tidning, 21 oktober 1995, sidan 9.
20. ^ [a b] ”Hembygdspartiet utmanar Sverigedemokraterna”. Expo. 2003-04-16. http://www.expo.se/2003/48_198.html . Läst 2010-02-20. 
21. ^ [a b] Mattsson, Pontus (2009). Sverigedemokraterna in på bara skinnet. Stockholm: Natur & Kultur. ISBN 978-91-27-11768-6 
22. ^ Olsson, Daniel (2004-11-24). ”Mikael Jansson (sd) om bergsjöbrevet: "lätt att försvara”. Expo. http://expo.se/2004/48_1185.html . Läst 2010-02-20. 
23. ^ Jenny Larsson, red (1998). ”Sverigedemokraterna i valet 1998”. Expo (Stockholm). http://www.expo.se/2003/48_358.html . Läst 2010-02-18. 
24. ^ ”SDU:s historia i korthet” (på svenska). sdungdom.se. http://www.sdungdom.se/historik.php. Läst 2008-06-02. 
25. ^ http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1465&blogg=7568  
26. ^ ”Kort presentation av förbundet Fädernas kyrka”. Fädernas Kyrka. 2005-11-13. http://www.fadernaskyrka.se/forbund.php?action=fullnews&id=2 . Läst 2010-02-17. 
27. ^ ”Historik”. Vårt parti. Sverigedemokraterna. 1 maj 2005. http://www.sverigedemokraterna.net/parti_text.php?action=fullnews&id=261 . Läst 12 februari 2010. 
28. ^ ”Sven-Olle Olsson död”. Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article332910.ab . Läst 18 februari 2010. 
29. ^ Ekman, Mikael & =Slätt, Richard (2003-07-14). ”Halva SD-Gävles styrelse straffad”. Expo. http://expo.se/2003/48_673.html. Läst 2010-01-07.  30. ^ Larsson, Stieg, Malm, Fredrik (2003-12-30). ”Tommy Funebo lämnar SD”. Expo. http://expo.se/2003/48_974.html . Läst 2010-01-03. 
31. ^ Thunberg, Ida (2006-03-18). ”Marschen mor kaos”. Expressen. http://www.expressen.se/1.92802 . Läst 2009-09-03. 
32. ^ Andreasson, Lars (2004-01-27). ”Extremist ska finansiera sd:s EU-val”. Helsingborgs Dagblad. http://hd.se/allmant/2004/01/27/extremist_ska_finansiera_sd_s_eu . Läst 2008-03-23. 
33. ^ Garme, Cecilia (2004-04-24). ”Sverigedemokraterna får miljoner av rik rasist”. Expressen. http://www.expressen.se/1.97171 . Läst 2008-03-23. 
34. ^ Carlqvist, Maria (2004-04-04). ”Sd tackar ja till pengar från Mengal”. Expressen. http://www.expressen.se/1.92802 . Läst 2008-03-23. 
35. ^ ”Europaparlamentsval 13 juni 2004”. http://www.val.se/val/ep2004/resultat/slutresultat/index.html . Läst 18 februari 2010. 
36. ^ ”Sverigedemokraternas 33 punkter”. Expressen. 11 februari 2007. http://www.expressen.se/Nyheter/1.424816/sverigedemokraternas-33-punkter
37. ^ ”SDs hemliga etniska plan”. Expressen. 11 februari 2007. http://www.expressen.se/nyheter/1.424813/sd-s-hemliga-etniska-plan
38. ^ Windeskog, Jimmy (14 november 2005). ”Uteslutningen, anklagelserna och försvaret”. Sällskapet Kafé Kastanjeträdet. http://bssborlange.blogspot.com/2005/11/uteslutningen-anklagelserna-och.html
39. ^ ”Jimmy Windeskog, fd partisekreterare i Sverigedemokraterna, går med i ND”. Nationaldemokraterna. 16 april 2006. http://www.nd.se/nyheter/dokument.asp?dokID=367
40. ^ ”Sd anklagas för blåsippestöld”. DN. 23 december 2006. http://www.dn.se/nyheter/politik/sd-anklagas-for-blasippestold-1.433983
41. ^ http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/105142  
42. ^ ”Slutgiltigt kyrkovalsresultat 2005, Svenska kyrkan”. http://kyrkoval.svenskakyrkan.se/valresultat2005/Resultat/Kyrkomote.aspx . Läst 22 februari 2010. 
43. ^ ”Valmyndigheten”. http://www.val.se/val/val2006/slutlig/R/rike/ovriga.html . Läst 23 december 2009. 
44. ^ [a b] Ekman, Mikael, Lindohf, Kajsa & Olsson, Daniel (2006-06-16). ”Hemligt möte skakar Sverigedemokraterna”. Expo. http://www.expo.se/2006/48_1603.html . Läst 2008-03-23. 
45. ^ http://www.sdkuriren.se/nyheter.php?action=fullnews&showcomments=1&id=219  
46. ^ http://www.sdkuriren.se/nyheter.php?action=fullnews&id=1723  
47. ^ Ekman, Mikael & Lindohf, Kajsa (2006-09-15). ”VAL06/SD – Var tionde kriminellt belastad – misshandel vanligast”. Expo. http://www.expo.se/2006/48_1709.html . Läst 2010-. 
48. ^ Stengård, Mikael (2007-08-05). ”Hat-attacken mot Sveriges homosexuella”. Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article561905.ab . Läst 2008-03-23. 
49. ^ Dalsbro, Anders (2007-08-02). ”SD:s partisekretare till attack mot homosexualitet”. Expo. http://www.expo.se/2007/48_2020.html . Läst 2008-03-23. 
50. ^ [a b] Söder, Björn (2007-08-02). ”Botten måste snart vara nådd”. sdkuriren.se. http://www.sdkuriren.se/blog/index.php/soder/2007/08/01/botten_maste_snart_vara_nadd . Läst 2008-03-23. 
51. ^ Ekman, Mikael & Lindohf, Kajsa (2006-09-15). ”VAL06/SD – Var tionde kriminellt belastad – misshandel vanligast”. Expo. http://www.expo.se/2006/48_1709.html . Läst 2008-03-23. 
52. ^ Aschberg, Robert & Lindohf, Kajsa (2006-09-06). ”En röst på SD är en röst på brottslingar”. Expressen. http://www.expressen.se/debatt/1.413118/en-rost-pa-sd-ar-en-rost-pa-brottslingar . Läst 2010-01-07. 
53. ^ Roijer, Per (2007-11-26). ”Sd: Serrano-utställningen "sjuk"”. Sydsvenskan. http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/article282636/Sd-Serrano-utstallningen-sjuk.html . Läst 2010-. 
54. ^ Kempe, Jessica (2009-06-04). ”Sund konst ska rädda nationen”. Dagens Nyheter. http://www.dn.se/kultur-noje/konst-form/sund-konst-ska-radda-nationen-1.884047 . Läst 2010-. 
55. ^ [a b] ”Vill ha hårdare tag - är själva dömda”. Aftonbladet. 2007-05-18. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article492124.ab . Läst 2010-. 
56. ^ Baas, David (2008-01-26). ”De stöder nazister”. Expressen. http://www.expressen.se/nyheter/1.1020400/de-stoder-nazister . Läst 2008-02-03. 
57. ^ Ekman, Mikael & Baas, David (2008-01-29). ”Sverigedemokrater stödjer nazister”. Expo. http://www.expo.se/2008/48_2188.html . Läst 2008-02-03. 
58. ^ Torrång, Linda (2008-01-28). ”Sd-politiker stöder nazister”. Blekinge Läns Tidning. http://www.blt.se/nyheter/blekinge/sd-politiker-stoder-nazister(451234).gm . Läst 2008-02-03. 
59. ^ Pressmeddelande på Sverigedemokraterna i Gävles webbplats 2008-01-27
60. ^ Holmqvist, Nils (2008-01-28). ”Kassberg hoppar av självmant”. Arbetarbladet. http://www.arbetarbladet.se/article.php?id=595272&avdelning_1=101&avdelning_2=101 . Läst 2008-02-03. 
61. ^ ”Kassberg hoppar av som nämndeman”. Sveriges Radio Gävleborg. 2008-01-27. http://www.sr.se/gavleborg/nyheter/artikel.asp?artikel=1856360 . Läst 2008-02-03. 
62. ^ Granström, Ulf (2008-01-27). ”Stödde nazister - sverigedemokrat utesluts ur partiet”. Gefle Dagblad. http://www.gd.se/Article.jsp?article=124623 . Läst 2008-02-03. 
63. ^ Redaktionen sdblogg (2008-01-26). ”Om du är en idiot, STICK!”. sdblogg.se. http://sdblogg.se/2008/01/26/om-du-ar-en-idiot-stick . Läst 2008-03-23. 
64. ^ Jomshof, Richard (2008-01-28). ”Till minne av Förintelsens offer – och en kommentar till Expressens artikel”. sdkuriren.se. http://www.sdkuriren.se/blog/index.php/2008/01/28/till_minne_av_forintelsens_offer_och_en . Läst 2008-03-23. 
65. ^ Karlsson, Mattias (2008-01-29). ”Expo: Att sabotera val är oproblematiskt ur demokratisk synpunkt”. sdkuriren.se. http://www.sdkuriren.se/blog/index.php/karlsson/2008/01/29/expo_att_sabotera_val_ar_oproblematiskt . Läst 2008-03-23. 
66. ^ Den förbannade sverigedemokraten (2008-01-30). ”Imbecillerna på lekstugan Expressen skarvar och skapar”. sdblogg.se. http://sdblogg.se/2008/01/30/imbecillerna-pa-lekstugan-expressen-skarvar-och-skapar . Läst 2008-03-23. 
67. ^ Simonson, Charlotte (2008-02-07). ”Göteborgspolitiker sponsrar nazister”. Metro. http://metropoint.metro.lu/20080207_Goteborg.pdf . Läst 2008-04-12. 
68. ^ ””Det dubbla ansiktet” – Sverigedemokraterna granskas”. Sveriges Radio. 20090329. http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/artikel.asp?ProgramID=1316&Artikel=2728776 . Läst 20090409. 
69. ^ ””Olof Palme gick på bio” – om jargongen inom SD”. Sveriges Radio. 20090405. http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/artikel.asp?ProgramID=1316&Artikel=2747224 . Läst 20090409. 
70. ^ http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4831349.ab  
71. ^ http://www.expressen.se/Nyheter/1.1523632/skalade-och-sjong-snapsvisa-om-palmemordet  
72. ^ ””Vi ironiserar över låtarna””. Sveriges Radio. 20090405. http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/artikel.asp?ProgramID=1316&Artikel=2747338 . Läst 20090409. 
73. ^ ”Valmyndigheten val till Europaparlamentet 2009”. Valmyndigheten. http://www.val.se/val/ep2009/slutresultat/rike/index.html . Läst 11 juni 2009. 
74. ^ ”Svenska kyrkan slutgiltigt valresultat val till kyrkomöte 2009”. Svenska kyrkan. http://kyrkoval.svenskakyrkan.se/valresultatslutgiltigt2009/Resultat/Kyrkomote.aspx . Läst 21 december 2009. 
75. ^ TT-nyhet (2009-09-16). ”Dömda representerar SD i kyrkovalet”. Expressen. http://www.expressen.se/Nyheter/1.1710815/domda-representerar-sd-i-kyrkovalet . Läst 2010-01-07. 
76. ^ Jimmie Åkesson (2009-10-19). ”’Muslimerna är vårt största utländska hot’”. Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article5978707.ab . Läst 2009-10-13. 
77. ^ ”Aftonbladet förvränger min debattartikel, Newsmill”. Newsmill. Arkiverad från originalet den 2 februari 2010. http://web.archive.org/web/20100202052557/http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/19/aftonbladet-forvranger-min-debattartikel . Läst 23 december 2009. 
78. ^ ”Innehållet i en artikel i Aftonbladet har inte ansetts utgöra hets mot folkgrupp”. Justitiekanslern. 2009-10-23. http://www.jk.se/beslut/XmlToHtml.asp?XML=Files/6460-09-31.xml&XSL=../xsl/JK_Beslut.xsl
79. ^ Dan Nilsson (2009-10-19). ”Reinfeldt: Kärnan i partiets idé”. Svenska Dagbladet. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/reinfeldt-karnan-i-partiets-ide_3674445.svd . Läst 2010-02-22. 
80. ^ Josef El Mahdi (2009-10-19). ”Judiska församlingen: ’Detta är förfärligt’”. Svenska Dagbladet. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/judiska-forsamlingen-detta-ar-forfarligt_3674869.svd . Läst 2010-02-22. 
81. ^ Josef El Mahdi, Dan Nilsson, Negra Efendić (2009-10-20). ”Stora faktabrister i SD:s artikel”. Svenska Dagbladet. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/stora-faktabrister-i-sds-artikel_3677009.svd . Läst 2010-02-22. 
82. ^ Henrik Ståhl (2009-10-21). ”’Forskare ifrågasätter SD:s källor’”. Aftonbladet. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sverigedemokraternas-bristande-kallkritik-helena-giertta-som-fan-laser-bibeln_3681183.svd . Läst 2010-02-22. 
83. ^ TT (2009-10-19). ”’SD:s påstående saknar grund’”. Svenska Dagbladet. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sds-pastaende-saknar-grund_3673919.svd . Läst 2010-02-22. 
84. ^ Sveriges Radio: SD-kandidat jämför partiet med nazismen
85. ^ sdkuriren.se: Sverigedemokraterna växer rekordartat (2010-01-08, 17:31)
86. ^ http://www.sverigedemokraterna.net/index.php?action=fullnews&id=1211  
87. ^ http://www.nyhetskanalen.se/1.1761326/2010/08/27/tv4_stoppar_sd_film_troligen_olaglig 88. ^ http://www.svd.se/nyheter/inrikes/tv-4-sander-omarbetad-sd-film_5234339.svd  
89. ^ http://svt.se/2.138803/1.2172398/sd-film_inte_hets_mot_folkgrupp?lid=is_search2128534&lpos=0&queryArt2128534=valfilm&sortOrder2128534=0&doneSearch=true&sd=129956&from=siteSearch&pageArt2128534=0  90. ^ Anders Göransson (2009-10-21). ”Riksdagspartierna enade – mot SD”. Metro. http://www.metro.se/2009/10/21/5215/riksdagspartierna-enade-mot-sd/index.xml . Läst 2010-01-04. 
91. ^ Mona Sahlin, Maria Wetterstrand, Peter Eriksson (2008-07-10). ””Vi vägrar att samarbeta med sverigedemokrater””. Dagens Nyheter. http://www.dn.se/opinion/debatt/vi-vagrar-att-samarbeta-med-sverigedemokrater-1.496219 . Läst 2010-01-04. 
92. ^ Larsson, Mats J; Kihlström, Staffan (21 september 2010). ”Wachtmeister: Jag är rådgivare åt SD”. Dagens Nyheter. http://www.dn.se/nyheter/valet-2010/wachtmeister-jag-ar-radgivare-at-sd/ .  93. ^ Ian Wachtmeister mentor för Jimmie Åkesson ,
94. ^ http://www.svd.se/nyheter/politik/valet2010/goran-eriksson-gick-som-de-rodgrona-ville_5448809.svd  
95. ^ http://www.dn.se/nyheter/valet2010/sds-roster-avgjorde-inte-1.1182450  
96. ^ http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sd-rostade-pa-alliansen_5448727.svd  
97. ^ http://www.dn.se/sthlm/protest-mot-rasism-med-sd-som-maltavla-1.1182846  
98. ^ http://svt.se/2.22620/1.2210404/sd_fyrdubblar_sin_partikassa  
99. ^ http://www.svd.se/nyheter/inrikes/partiledarna-debatterar-i-riksdagen_5613707.svd  
100. ^ http://www.dn.se/nyheter/politik/regeringen-nedrostad-1.1224634  
101. ^ http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=698910  Predikan vid Riksmötets öppnande den 5 oktober 2010
102. ^ Alexandra Hernadi (2010-10-05). ”Åkesson: "Jag ångrar ingenting"”. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/akesson-jag-angrar-ingenting_5454953.svd . Läst 2010-11-28. 
103. ^ http://www.svd.se/nyheter/inrikes/stor-demonstration-mot-sd_5450753.svd  
104. ^ ”SvD, Partiledare upprörda över SD:s agerande”. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/partiledare-upprorda-over-sds-agerande_5454857.svd . Läst 7 oktober 2010. 
105. ^ ”GP, Ledare: Reinfeldt vårdar Alliansen”. http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.462233-reinfeldt-vardar-alliansen . Läst 8 oktober 2010. 
106. ^ ”DN, Ledare: Lekstuga i lunchkön”. http://www.dn.se/ledare/signerat/lekstuga-i-lunchkon-1.1183675 . Läst 8 oktober 2010. 
107. ^ ”SvD, Kyrkan behöver de obekväma rösterna”. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kyrkan-behover-de-obekvama-rosterna_5460131.svd . Läst 8 oktober 2010. 
108. ^ http://blogg.aftonbladet.se/helleklein/2010/10/biskop-brunne-gjorde-det-alla-bor-gora  
109. ^ ”SvD, Misstag att utgå från vänsterarrangemang”. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/misstag-att-utga-fran-vansterarrangemang_5466985.svd . Läst 7 oktober 2010. 
110. ^ http://www.ostran.se/bloggar/dagblogg/%28month%29/oktober/%28year%29/2010  
111. ^ http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=4076558  
112. ^ http://www.dagensps.se/opinionen/artiklar/2010/10/07/08288820/index.xml
113. ^ http://www.svd.se/nyheter/inrikes/direktrapport-fran-jimmie-akessons-tal_6309016.svd  
114. ^ http://www.dn.se/nyheter/politik/akesson-lovar-skall-pa-reinfeldt  
115. ^ http://www.almedalsveckan.info/9627  
116. ^ ”Partiledningen vann strid om principprogrammet” (på svenska). svd.se. 2011-11-26 klockan 11.45. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/partiledningen-vann-strid-om-principprogrammet_6665934.svd . Läst 2011-11-26. 
117. ^ Principprogram antaget på landsdagarna 2011, uppladdat augusti 2013
118. ^ SD-toppar i bråk med komiker, Expressen 15 sep 2012
119. ^ Jimmie Åkesson Brev om nolltolerans, 12 december 2012
120. ^ Almqvist och Ekeroth beväpnar sig med järnrör, Expressen 15 november 2012
121. ^ Vittne: Han kallade oss blatteälsakre, Expressen 13 november 2012
122. ^ SD-toppens attack: "Skit i den lilla horan", Expressen 14 nov 2012
123. ^ http://www.dn.se/nyheter/sverige/ekeroth-lamnar-sitt-uppdrag  
124. ^ http://www.dn.se/debatt/helt-fel-lata-almqvist-ga  
125. ^ http://www.expressen.se/nyheter/sdu-fel-av-akesson-att-lata-almqvist-ga/  
126. ^ http://www.dn.se/nyheter/politik/sdu-ordforande-sparkas-fran-kansli  
127. ^ Extremist tar plats på kommunmöte , SvD 2012-12-10
128. ^ http://www.val.se/val/ep2014/slutresultat/E/rike/index.html  
* Sveriges politiska historia  
* Sverigedemokraterna

Vet du vad Sverigedemokraterna egentligen står för?
Vet du att Sverigedemokraterna grundades av nazister?
Vet du att Sverigedemokraterna står för rasism och hat?


Vet du inte: Läs här nedan!
I rasismens och nazismens spår - invandrarhatet


Det var nazister som bildade Sverigedemokraterna
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverigedemokraternas_historia  
Sverigedemokraternas historia

Sverigedemokraternas historia började när Sverigedemokraterna (förkortat SD) grundades den 6 februari 1988. Idag är Sverigedemokraterna ett av de 8 partier som ingår i Sveriges riksdag.

 

Sverigedemokraternas historia
1988 - Sverigedemokraterna (SD) bildades
1991 - SD erhöll 2 mandat i kommunalvalen
1994 - SD erhöll 5 mandat i kommunalvalen, Mikael Jansson väljs till ny partiledare
1996 - Uniformsliknande klädsel förbjuds på möten
1998 - SD erhöll 8 mandat i kommunalvalen
1999 - SD ställde upp i Europaparlamentsvalet och blev Sveriges största parti utanför riksdagen
2001 - SD erhöll 2 mandat i kyrkomötet
2004 - SD kandiderade till Europaparlamentsvalet och fick 1,1 procent
2005 - Jimmie Åkesson väljs till partiledare
2006 - SD fick 2,93 procent i riksdagsvalet och fick därmed statligt partistöd
2007 - SD debatterade offentligt för första gången mot riksdagspartier
2009 - SD fick 3,27 procent i Europaparlamentsvalet och 2,84 procent i kyrkovalet
2010 - SD kom för första gången in i riksdagen med 5,7 procent
2011 - Nationalism kompletteras med socialkonservatism som ideologisk grund
2012 - Nolltolerans mot extremism och rasism införs
2014 - SD fick 9,7 procent i Europaparlamentsvalet
2014 - I riksdagsvalet fick SD 12,9 procent och blev tredje största parti

 

Partiets etableringsperiod, 1988–1998

Talen nedan inom parentes hänvisar till REFERENSER, som finns i nästa blogg-inlägg.

Sverigedemokraterna bildades lördagen den 6 februari 1988. Partiets grundare och tidiga förgrundsgestalter utgjordes av personer tidigare verksamma i nationalistiska och rasistiska partier och organisationer som Framstegspartiet,[1] Sverigepartiet, vit makt-rörelsen och -band,[2] och Bevara Sverige Svenskt (BSS), däribland Leif Ericsson.[3][4][5][6] En av partiets tidiga ordförande, Anders Klarström, var tidigare aktiv i det nazistiska Nordiska Rikspartiet.[7] I partiets första partistyrelse ingick även Bevara Sverige Svenskt förste ordförande Sven Davidsson samt andra från en rad fascistiska och nazistiska organisationer. Partiet kännetecknades av högerextremism och aktivism.[8][9][10][11]
Johan Rinderheim var en av grundarna och skrev SD:s första partiprogram.
Sverigedemokraterna Malmös första årsmöte hölls den 21 februari 1988. Ordförande var skinnskallen Ulf Ranshede som senare dömdes för misshandel av en 14-årig invandrarpojke. I SD Malmös styrelse valdes bland annat Waffen-SS-veteranen Gustav Ekström, 80 år, nazistveteranen Gösta Bergqvist, som mötessekreterare, samt Fritz Håkansson, avhoppare från nazistpartiet Nordiska Rikspartiet, som styrelsesuppleant.[12]

Partiet kandiderade i riksdagsvalet 1988 och erhöll 1 118 röster.[13] Samma år inleddes närradiosändningar.[14] Partiet var också aktivt på nej-sidan inför den lokala folkomröstningen om invandring till Sjöbo kommun.[14] Under 1990 byggdes nya lokalavdelningar upp och i Kimstad deltog Sverigedemokraterna i protesterna mot en ny flyktingförläggning.[14]
Valåret 1991 ställde ungefär en fjärdedel av partiets 43 lokalavdelningar upp i de allmänna valen,[14] och partiet erhöll mandat i två fullmäktigeförsamlingar, Dals-Eds kommuns och Höörs kommuns.[14] I detta val hade en del kandidater i Stockholm, Mölndal, Malmö, Sigtuna och Hedemora tidigare figurerat i nationalsocialistiska sammanhang.[15] Valkampanjen inleddes med ett demonstrationståg på Engelbrektsdagen den 27 april. Marschen samlade då 150 deltagare, till stora delar skinnhuvuden och uniformerade aktivister från VAM, som brukade dyka upp på Sverigedemokraternas möten och som man i mitten av 1990-talet tog avstånd från.[16] I september höll partiet ett möte i Medborgarhuset i Stockholm. Bland talarna fanns Waffen-SS-veteranen Franz Schönhuber, då ledare för det tyska partiet Republikanerna. Även antisemiten och rasisten Anthony Hancock var närvarande på mötet.[17] Den sverigedemokratiske politikern Joakim Larsson i Uppsala har kommenterat kontakterna med Franz Schönhuber.[18]
När vänsterpartiets ledare Gudrun Schyman förstamajtalade i Kungsträdgården 1993 fanns Robert Vesterlund, ordförande för Sverigedemokratisk Ungdom, och två andra skinnskallar, i publiken beväpnade med en skarpladdad handgranat. Trion greps och Niklas Irberger, som suttit i Sverigedemokraternas styrelse, dömdes till ett års fängelse.[12]

Valåret 1994 satsade partiet stort inför valet. Resultatet blev 13 954 röster i riksdagsvalet och sammanlagt fem kommunfullmäktigemandat fördelade på två i Höör, två i Dals-Ed och ett i Ekerö kommun.[14] Även i denna valrörelse hade en del av partiets kandidater tidigare figurerat i nationalsocialistiska sammanhang.[15] En av partiets grundare, Leif Ericsson, lämnade partiet 1994 för att senare bilda Hembygdspartiet.[19]. Valet resulterade i stora skulder och många aktiva medlemmar lämnade politiken. Lokalavdelningen i Ekerö och ytterligare enskilda medlemmar hoppade av partiet för att i stället ansluta sig till Leif Ericssons Hembygdsparti.[20]
Mikael Jansson från Örebro tog över partiledarskapet 1995,[14] och började städa upp i partiet.[21] Samma år lämnade Robert Vesterlund, tidigare ordförande för partiets ungdomsförbund SDU. Han blev istället ledande inom det högerextrema nätverket Info-14. Partiet har senare hävdat att han var att betrakta som infiltratör. Efter ett valmöte 1996 där förintelselitteratur brändes, bland annat författad av överlevaren Ferenc Göndör, och där Tina Hallgren-Bengtsson valtalade iklädd naziuniform framför en stor hakkorsflagga,[12] beslutade partiet att förbjuda bombarjackor och uniformsliknande klädsel vid sina möten.[21] Samma år lämnade Tina Hallgren-Bengtsson, som var ledamot för Sverigedemokraterna i Höörs kommunfullmäktige, partiet för att aktivera sig i Nationalsocialistisk front.
Henrik Enmark, partistyrelseledamot i Sverigedemokraterna och Lars Emanuelsson, partiorganisatör, använde 1997 hot och våld mot kommunfullmäktigeledamoten för SD i Ekerö, Freddy Fjällklint, och förmådde honom att skriva under ett skuldebrev och överföra pengar från sitt personkonto till Sverigedemokraternas riksorganisations postgirokonto. Motivet var att han hade hoppat av till Hembygdspartiet. Pengarna tillhörde lokalavdelningen, inte Fjällklint personligen. Emanuelsson och Enmark dömdes till fängelse för bland annat utpressning.[20][22]
Inför valet 1998 hade partiet vuxit och antalet röster i riksdagsvalet ökade. I kommunvalen vann partiet sammanlagt åtta mandat.[23] Partiets ungdomsförbund Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) blev samma år ett självständigt och fristående förbund.[24]

 

1999–2004
Sverigedemokraterna ställde 1999 upp i valet till Europaparlamentet och blev för första gången det största icke-riksdagspartiet. I valet erhöll SD 8 568 röster och i medierna beskrevs partiet som valets vinnare.[25] Sverigedemokraterna kandiderade i kyrkovalet 2001 och erhöll två mandat på riksnivå i kyrkomötet och ett mandat i vardera Lunds och Stockholms stiftsfullmäktige. Med anledning av kyrkovalet startades också ett nytt förbund, Fädernas kyrka.[26] Samma år (2001) uteslöt partiledningen ett flertal företrädare ur partiet, vilka då bildade Nationaldemokraterna. Sverigedemokraterna menar själva att partiet i och med uteslutningen gjorde upp med sina ”extremistiska tendenser”.[27]
Den 4 februari 2002 anslöt sig riksdagsmannen och före detta moderaten Sten Andersson till Sverigedemokraterna. Senare meddelade Sjöbopartiets grundare, kommunpolitikern Sven-Olle Olsson att även han anslutit sig till Sverigedemokraterna.[28]
År 2003 uppmärksammade Expo att ordföranden och hälften av styrelsemedlemmarna partiets lokalavdelning i Gävle var dömda för brott, bland annat misshandel och hot mot tjänsteman. Flera av dem hade också kandiderat för partiet i kommunfullmäktigeval.[29]
I december 2003 väckte partiorganisatören Tommy Funebo uppmärksamhet, då han efter att ha anklagat ledande partiföreträdare för att i realiteten vara nationalsocialister, lämnade partiet.[30] I Sveriges Televisions Debatt hävdade Tommy Funebo att en kommunpolitisk ansvarig för Sverigedemokraterna gjort en Hitlerhälsning på en fest där stora delar av partistyrelsen deltog och att en styrelseledamot tidigare kallat sig nationalsocialist. Både den kommunpolitiske ansvarige och styrelseledamoten Jimmy Windeskog uteslöts senare ur partiet, som en följd av Funebos avslöjanden.[31]

I januari 2004 framkom att den belgiske författaren Bernard Mengal bidragit ekonomiskt till Sverigedemokraternas kampanj inför Europaparlamentsvalet samma år.[32] Expressen fann att Mengal hade anklagats för rasistiskt tryckfrihetsbrott.[33] Sverigedemokraterna hävdade att man gjort en egen granskning där man inte lyckades finna något stöd för anklagelserna, varför man tog emot pengarna.[34] Partiet fick 1,1 procent av rösterna i Sverige i Europaparlamentsvalet 2004[35]


2005–2009
BILD av Jimmie Åkesson på ett torgmöte i Uddevalla 2009.
BILD av att Sverigedemokraterna använder sig sedan 2006 av en blåsippa som partisymbol.
-------------
År 2005, på riksårsmötet i maj, valdes Jimmie Åkesson till partiledare för Sverigedemokraterna efter inre stridigheter. På samma årsmöte antog också partiet ett senare mycket kritiserat 33-punktsprogram[36] om invandringen.[37] Samma år uteslöts Sverigedemokraternas partisekreterare Jimmy Windeskog, efter att ha gjort en hitlerhälsning 2 år tidigare[38] Senare gick han istället över till Nationaldemokraterna.[39]
Ett år senare bytte Sverigedemokraterna partisymbol. Tidigare hade SD haft en hand hållande en fackla i svenska flaggans färger, en symbol lånad av brittiska National Front. Den ersattes med en blåsippa.[40] Jimmie Åkesson förklarade bytet av symbol med att partiet genomgått så djupgående förändringar att partiet inte var detsamma som för 10–15 år sedan och att detta måste visas i yttre symboler.[41]
I kyrkovalet 2005 erhöll Sverigedemokraterna fyra mandat till kyrkomötet.[42]
I riksdagsvalet 2006 erhöll Sverigedemokraterna 2,93 procent, och passerade därmed 2,5-procentsgränsen för statligt partistöd.[43] Partiet gick framåt även i de kommunala valen och fick mandat i 144 av Sveriges 290 kommuners fullmäktigeförsamlingar. Inför valet hade, enligt Expo, en lokal partiföreträdare i Stockholm ett strategimöte med medlemmar från Nationaldemokraterna, ett parti som Sverigedemokraterna självt tar avstånd från och som Sverigedemokraterna har påstått har kopplingar till nationalsocialism.[44][45][46] När uppgifterna om mötet nådde media uttalade partiets ordförande Jimmie Åkesson för Expo.se att agerandet, om händelsen ägt rum, var omdömeslöst.[44] Inför valet 2006 framkom att var tionde av Sverigedemokraternas kandidater var kriminellt belastade.[47]

Den 17 april 2007 mötte ett riksdagsparti Sverigedemokraterna i en offentlig debatt för första gången. Det var Folkpartiet liberalernas partisekreterare Erik Ullenhag som debatterade med Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson i TV 8:s Adaktusson. Därefter följde debatter med både Moderata samlingspartiets partisekreterare Per Schlingmann och socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin.
I augusti samma år väckte Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder uppmärksamhet genom att på sin blogg på SD-Kuriren påstå att homosexualitet skulle vara en sexuell avart. Han jämförde också homosexualitet med tidelag och pedofili.[48][49][50] Björn Söder har senare poängterat att kritiken var riktad mot Pridefestivalen och det han kallade sexualiseringen i samhället och inte mot homosexualitet i sig, men vidhöll att det handlade om avarter som inte var normala.[50]
Tidskriften Expo visade strax före valet 2006 att nästan 10 procent av de som ställde upp för Sverigedemokraterna i valen till kommunfullmäktige samma år var straffade för brott under de då närmast föregående 15 åren.[51] Ett flertal av toppkandidaterna hade varit dömda för grova brott, som misshandel, rån, dopingbrott och stöld.[52]
Under hösten 2006, på Region Skånes Kulturnämndsmöte, uttalade sig Björn Söder positivt om en våldsam nazistattack och skadegörelse på Andres Serranos fotoutställning ”A history of sex” på regionmuseet Kulturen i Lund, vilket väckte mediauppmärksamhet.[53] Björn Söder sa att "Sjuka utställningar som den i Lund får finansiera sig själva." Attacken kommenterades också av SDU:s ordförande Erik Almqvist som på sin blogg menade att Andres Serranos konst var ”sjuk” medan Anders Zorns var ”frisk”.[54]
Aftonbladet uppmärksammade i maj 2007 att sjutton av partiets förtroendevalda kommunpolitiker hade dömts för brott, ett flertal av dem till fängelse och även i en del fall flera gånger. Samtidigt redovisade man att elva av partiets förtroendevalda kommunpolitiker hade stora skulder hos Kronofogden, i många fall för obetalt underhåll till sina barn.[55] En av politikerna, Ronny Lind, ombads lämna partiet på grund av sin kriminella bakgrund och gjorde så, men behöll sin plats i kommunfullmäktige i Falköping.[55]

År 2008 visade Expo och Expressen med hjälp av listor över postgiroinbetalningar och telefonlistor att medlemmar i Sverigedemokraterna gett finansiellt stöd till nationalsocialistiska organisationer.[56][57][58] Kort därpå avsade sig en av de utpekade, Jan Kassberg, alla uppdrag inom partiet och lämnade sitt uppdrag som nämndeman i Gävle tingsrätt.[59][60][61][62] Sverigedemokratiska företrädare kommenterade granskningen på sina hemsidor.[63][64][65][66] Ytterligare en av de utpekade, Göran Lagrot, avgick en kort tid därefter.[67]
I mars 2009 visade Sveriges Radios program Kaliber att flera aktiva sverigedemokrater uttryckte rasistiska yttranden om olika invandrargrupper, internt inom partiet.[68] Programserien kom till efter att tre reportrar hade blivit medlemmar i partiet under sex månader för att granska partiet inifrån. I samma programserie redovisades en ljudinspelning där SDU:s förbundsordförande Erik Almqvist, partiledaren Jimmie Åkesson och andra medlemmar i partiet på en konferensresa till Tallinn sjöng till musik från olika typer av politiska band, däribland nazistisk och rasistisk sådan, och även sådan som satiriserar Olof Palmes död.[69][70][71] Från de deltagande har hävdats att de också sjöng andra sånger, till exempel kommunistisk kampsång. Detta sägs inte förekomma på band.[72]
I valet till Europaparlamentet 2009 fick Sverigedemokraterna 3,27 procent av rösterna.[73] I kyrkovalet samma år fick Sverigedemokraterna 2,84 procent av rösterna i valet till kyrkomötet. Totalt utökade man där sina mandat från fyra till sju.[74] Inför valet framkom uppgifter i media som visade att flera av Sverigedemokraternas kandidater i valet var dömda för brott.[75]
Den 19 oktober 2009 publicerade kvällstidningen Aftonbladet en kontroversiell debattartikel författad av partiledaren Jimmie Åkesson, vari olika företeelser förknippade med islam beskrivs som det största hotet mot Sverige sedan andra världskriget.[76] Jimmie Åkesson menade att Aftonbladets rubrik ”Muslimerna är vårt största utländska hot” innebar att han blev felciterad.[77] Artikeln ledde till att Aftonbladet anmäldes ett antal gånger till Justitiekanslern (JK) för hets mot folkgrupp, men JK beslutade att artikeln inte kunde anses utgöra hets.[78] De åsikter partiet förde fram i artikeln ledde till skarp kritik från såväl riksdagspartierna,[79] som andra samhällsdebattörer,[80]. Ett stort flertal av påståendena i artikeln motsades också av flera myndigheter och oberoende forskare[81][82][83]
Inför valet 2010 hoppade partiets ledande företrädare i Mariestad, Staffan Gising, av partiet. Hans motivering var att han inte kan ställa sig bakom partiets syn på muslimer.[84]
Partiet hade 31 december 2009 4 094 medlemmar.[85][86]

 

2010–
Den 27 augusti 2010 beslutade sig TV4 för att inte sända Sverigedemokraternas reklamfilm. Bakgrunden var att TV4 menade att reklamfilmen kunde utgöra hets mot folkgrupp och att den bröt mot radio- och tv-lagen.[87] Den 1 september 2010 bestämde sig TV4 att tillåta en omarbetad version av reklamfilmen där Sverigedemokraterna ersatt vissa avsnitt med texten "Censurerad av TV 4" och en hänvisning till hemsidan.[88] Justitiekanslern (JK) beslutade senare att filmen inte utgjorde hets mot folkgrupp till den grad att det är straffbart.[89] Inför riksdagsvalet 2010 fick partiet i flera opinionsundersökningar över fyra procent, vilket ledde till diskussioner om partiet kunde få en vågmästarroll efter valet. Företrädare för de dåvarande riksdagspartierna uttalade att de under inga omständigheter skulle komma att söka stöd från Sverigedemokraterna.[90][91] Ian Wachtmeister, tidigare partiledare för det främlingsfientliga, nyliberala och högerpopulistiska partiet Ny demokrati, agerade rådgivare åt Jimmie Åkesson under 2010 års valrörelse.[92][93]
I valet den 19 september erhöll Sverigedemokraterna 5,7 procent av rösterna och fick därmed 20 mandat i riksdagen och blev även vågmästare.


Sverigedemokraterna i riksdagen
Den första omröstningen i riksdagen där Sverigedemokraterna deltog gällde valet av talman den 4 oktober 2010. Samtliga riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna röstade på den tidigare talmannen, moderaten Per Westerberg. Dock menade man från flera håll att SD:s röster saknade avgörande betydelse eftersom två ledamöter från det rödgröna blocket var frånvarande och någon från detta block röstade på Per Westerberg.[94][95] Sverigedemokraterna förklarade att man lade sin röst på Westerberg för att han var det största blockets kandidat.[96]
Samma dag på kvällen var det ca 4 000 demonstranter på Sergels torg i Stockholm som protesterade mot att Sverigedemokraterna nu har kommit in i riksdagen.[97]

I och med ingången i riksdagen kommer partiet få ökat ekonomiskt stöd. Under mandatperioden 2010-2014 kommer Sverigedemokraterna få 231 miljoner kronor i partistöd vilket är en fyrdubbling från föregående period.[98] Sverigedemokraterna debuterade i sin första partiledardebatt den 3 november 2010. Åkesson som höll anförandet, inledde med orden:
”Fru talman. I valet fick Sveriges riksdag ett nytt parti för första gången på 19 år. (...) SD utmanar etablissemanget och är emot den splittringspolitik som är ett hot och som eroderar grunden för den svenska modellen med en solidarisk välfärd.” Jimmie Åkesson yttrade detta, 3 november 2010 [99]

Den första gången SD påverkade direkt ett politiskt beslut, var den 9 december samma år. Då röstade SD för oppositionens beslut att spara 300 miljoner kronor i regeringskansliet. SD hade egentligen ett eget förslag om att spara över 600 miljoner, men de valde istället att rösta för oppositionens förslag för att över huvud taget få igenom en besparing. Regeringen Reinfeldts förslag om att inte ha någon besparing blev då nedröstat.[100]
Uppmärksammat uttåg ur Storkyrkan
Biskopen i Stockholms stift, Eva Brunne, talade i Storkyrkan i Stockholm på den gudstjänst som inledde Riksmötets öppnande 5 oktober 2010. Predikan handlade bland annat om demonstrationer mot främlingsfientlighet och rasism.[101] När hon i positiva ordalag nämnde en demonstration (där hon själv aktivt deltagit), direkt riktad mot det nyblivna riksdagspartiet Sverigedemokraterna som hade ägt rum i Stockholm dagen innan, lämnade de flesta sverigedemokratiska riksdagsledamöterna Storkyrkan i protest mot vad de ansåg vara ett politiskt ställningstagande av biskopen.[102] Demonstrationen i Stockholm anordnades av Septemberalliansen, Stockholms antirasistiska kulturförening och Facebookgrupper mot rasism.[103]

”Igår kväll samlades många tusen människor i Stockholm och i olika delar av landet för att ge sin mening till känna. Ropa ut sin avsky mot det som gör skillnad på människor. Den rasism som säger att du är inte lika mycket värd som jag. Du ska inte ha samma rättigheter som jag. Du är inte värd ett liv i frihet. Och detta av en enda grund – att vi råkar vara födda i olika delar av vår värld. Det är inte värdigt en demokrati som vår att göra skillnad på människor. Det är inte möjligt för troende människor att göra skillnad på människor. Det är inte värdigt människor att göra skillnad på människor. Här räcker det inte att vi ger några hundra människor mandat att föra vår talan. Här har vi ett gemensamt uppdrag. Och om någon tystnar eller tystas i kampen för människovärde, måste vi se till att också stenarna ropar. Vi gör det med Guds hjälp.”

De övriga partiledarna blev upprörda över Sverigedemokraternas agerande. "Ska man gå ut från Riksdagen också? Man måste kunna lyssna på kritiska åsikter", menade Mona Sahlin (S). Hon beskrev uttåget som patetiskt, medan Lars Ohly (V) tyckte att händelseförloppet klargjorde att Sverigedemokraterna var ett rasistiskt parti. Maud Olofsson (C) ansåg det vara märkligt att man valde att lämna kyrkan under en predikan som handlade om allas lika värde, samt att det var svårt att förstå hur man kunde vara negativt inställd till ett sådant budskap.[104]
Göteborgs-Posten (liberal) yttrade i sin ledare 6 oktober 2010 om Jimmie Åkessons (SD) agerande att det var en "märklig reaktion av en partiledare som energiskt hävdar att hans parti inte härbärgerar några rasistiska åsikter."[105] Ledaren i Dagens Nyheter (oberoende liberal) från samma datum, av Peter Wolodarski, var också kritisk mot aktionen och menade att Eva Brunnes predikan var en konventionell sådan om solidaritet, medmänsklighet och respekt för alla människors lika värde. Sverigedemokraternas protest sade enligt Wolodarski mer om partiet än om biskopen.[106]
I en debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet (obunden moderat) 6 oktober 2010 skrev Hans Wallmark (M), ledamot i Kyrkostyrelsen och i Riksdagen, att det inte är ovanligt att man i predikstolen gör en personlig tolkning av evangeliet. Han ansåg inte Brunnes tolkning vara särskilt kontroversiell.[107] Helle Klein, präst i Svenska kyrkan och tidigare politisk chefredaktör för Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk), gick ett steg längre och berömde Eva Brunne. Biskopen gjorde det som var och en måste göra, menade Klein: "hon tydliggjorde människovärdet och nästankärleken och stod upp mot främlingsfientligheten."[108]
Riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C) kritiserade däremot predikan i en debattartikel i SvD den 7 oktober 2010 då Brunne enligt hans mening hade utgått från en politiserad demonstration och att Septemberalliansen består av en lös sammanslutning av radikala vänstergrupper, där ett flertal olämpliga uttalanden hade gjorts i talen enligt Danielsson. Däribland hade Lars Ohly (V), en av huvudtalarna, sagt att "det är ingen som ska lämna Sverige, förutom Sverigedemokraterna".[109] Även prästen Dag Sandahl framförde 6 oktober liknande kritik mot biskopen; "och hur kan man få för sig att anknyta till en demonstration som uppenbart anordnats mot ett av riksdagspartierna när uppgiften är att predika för samtliga riksdagsledamöter." [110]
Journalisten, författaren och debattören Göran Skytte menade vid en debatt i P1 Morgon att det var fel av Sverigedemokraterna att lämna Storkyrkan, men ansåg också att var uppseendeväckande att biskopen hade baserat sin predikan på en aggressiv demonstration, ledd av Lars Ohly.[111] Författaren Dick Erixon menade att "det råder ingen tvekan om att biskopen gav tummen upp åt de vänsterextremister som misshandlar sverigedemokrater och saboterar deras möten med stenkastning." [112]

 

Premiären i Almedalen
Den 10 juli 2011 var första gången som Sverigedemokraterna hade en egen dag i Almedalen på Gotland.[113][114][115]
Nationalism kompletteras med konservatism
I slutet av 2011 reviderade partiet sin ideologiska profil, genom att anta ett principprogram där man beskriver sig som socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället.[116][117] Partiföreträdare och flera politiska bedömare menar att detta inte innebär någon förändring av partiets politik.

Nolltolerans och järnrörsskandalen
Huvudartikel: järnrörsskandalen
I september 2012 publicerades en video på Youtube där partiets ekonomisk-politiske talesperson och pressekreterare Erik Almqvist hade kommit i bråk med komikern Soran Ismail.[118] Den 12 oktober formulerade Jimmie Åkesson nolltolerans mot extremism, rättshaverister och rasistiska uttalanden, med hänvisning till att det med jämna mellanrum har framkommit uppgifter om att företrädare genom sitt agerande har skadat partiets anseende.[119]
I november 2012 publicerade Expressen en video filmad av Kent Ekeroth (riksdagsledamot och partiets rättspolitiske talesperson) som visade att Erik Almqvist, och Stockholmspolitikern Christian Westling, hade beväpnat sig med järnrör en juninatt i Stockholm och gett sig på en berusad man.[120] Enligt vittnen hade de fällt rasistiska och sexistiska kommentarer och knuffat en kvinna.[121][122] Erik Almqvist avsattes därefter. Ekeroth och Westling lämnade en tid efteråt sina förtroendeuppdrag, men behöll tills vidare riksdagsplatserna.[123]
Partiledningens beslut att sparka Erik Almqvist mötte hård kritik från ungdomsförbundet SDU, genom dess förbundsordförande Gustav Kasselstrand och vice förbundsordförande William Hahne.[124][125] Kasselstrand avsattes strax efteråt från sin tjänst vid Sverigedemokraternas kansli, men kvarstod som SDU:s förbundsordförande.[126] Några av partiets invalda kommunpolitiker övergick till nazistiska Svenskarnas parti eller blev politiska vildar.[127]

 

EU-valet 2014
Sverigedemokraterna fick 9,67 procent i Europaparlamentsvalet 2014,[128] men ville inte svara på om man kommer att samarbeta med parlamentets nazistiska och högerextrema partier.

Vidare läsning
* Lodenius, Anna-Lena (1994). Extremhögern. Stockholm: Tiden. ISBN 91-550-4048-9 
* Slätt, Richard, red (2004). Sverigedemokraterna från insidan: berättelsen om Sveriges största parti utanför riksdagen. Stockholm: Hjalmarson &  Högberg, Expo. ISBN 91-89660-69-2 
* Sverigedemokraterna 1988–1991. Ett partis framväxt. Stockholm: Sverigedemokraterna. 1993 
* Gerle, Elisabeth (2010). Farlig förenkling : om religion och politik utifrån Sverigedemokraterna och Humanisterna. Stockholm: Nya Doxa. ISBN 978-91-578-0565-2 
* Leandersson, Jens, red (2008). 20 röster om 20 år: Sverigedemokraterna 1988–2008. Helsingborg: Blåsippans Förlag. ISBN 91-977376-0-7 
* Åkesson, Jimmie (2009). Åkesson om... Vecka 40-52 2008. Helsingborg: Blåsippans förlag. ISBN 9789197737616 


Det är mycket oförskämt!
Det är djupt kränkande!
Det Sverigedemokraterna skrivit är lögner!
Flygbladet är en lögn!
Man skriver, att alla svenskar tycker som dom skriver!

Det står, att "The People of Sweden" har skrivit under dessa lögner!

Det står i flygbladet.

 

Jag är en av svenskarna!

Jag tar helt avstånd från denna skrivning!

Jag fördömer denna skrivelse med lögner!


Att detta utförs av ett politiskt parti i vårt land är mer än förskräckligt!
Var finns trovärdigheten i detta parti?


Här nedan är en kort sammanställning av artiklar om Sverigedemokraternas lögnaktiga beteende:


10 nov 2015, Jönköping
Riksdagsledamot delade ut flygblad mot flyktingar
http://www.aftonbladet.se/lokala-nyheter/1b86fd57-301e-440e-bcab-73a615e5471d@omni  
Riksdagsledamoten Johan Nissinen var en av de sverigedemokrater som i helgen delade ut flygblad för att avskräcka flyktingar på den grekiska ön Lesbos. Det bekräftar han själv för Värnamo Nyheter, men ger inga ytterligare kommentarer och hänvisar till ett påbud från SD.
I flygbladet påstods det felaktigt bland annat att heltäckande slöja ska bli förbjudet i Sverige.
----------
9 nov 2015, Lena Mellin
SD svartmålar Sverige – med skattepengar
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article21727923.ab Sverigedemokraternas kampanj för att avskräcka flyktingar från att komma till Sverige saknar motstycke.
Sällan eller aldrig har ett riksdagsparti engagerat sig i att svartmåla Sverige utomlands.
   För flera veckor sedan berättade SD-ledningen med partiledaren Jimmie Åkesson och gruppledaren Mattias Karlsson i spetsen att partiet skulle ställa om partiarbetet och jobba som om det vore valrörelse.
De avslöjade också att de planerade för en annonskampanj i utländska medier i syftet att avskräcka flyktingar från att komma till Sverige.
Nu är kampanjen igång. Ett av inslagen är att fotografera flyktingar på den grekiska ön Lesbos vilket styrks av en volontär som lämnat bilder till Aftonbladet.
   SD bekräftar att personerna på bilden är utsända av partiet och att de bland annat dokumenterar flyktingkrisen. Det är självfallet inte förbjudet så länge personerna som avbildas inte har något emot det.
Men vad är syftet? Dokumentation låter som en bortförklaring. Jakt på flyktingar som lever i lyx förefaller ligga närmare till hands. Men de lär bli svåra att hitta.
   En annan del av kampanjen är annonser, både i ord och bild och i rörlig bild, i utländska medier. Ett tredje inslag är osanna flygblad.
Sverigedemokraterna bekräftar nu att partiet står bakom det osanna flygblad som sprids på Lesbos. Undertecknare är SD, SD-kvinnor och ”svenska folket”. Det senare är inte heller sant.
   På flygbladet påstås att Sverige inte längre är säkert. Den enda boendeformen för flyktingar är tält och de som kommer skickas tillbaka dit de kommer ifrån. Båda utsagorna är osanna.
I texten hävdas också att halalslakt kommer att förbjudas i Sverige liksom att klä sig i niqab och burka offentligt. Ytterligare två osanningar. Halal- och kosherslakt är sedan länge tillåtet i Sverige om det föregås av bedövning. Klädseln är och kommer att förbli helt valfri så länge den inte kan klassas som förargelseväckande beteende.
   Sverigedemokraternas beteende är unikt. Ett politiskt parti har aldrig tidigare ägnat sig åt att svartmåla Sverige.
Men det ägnar alltså Sveriges tredje största parti skattepengar åt. Har de ingen skam i kroppen?
Fotnot: Samtliga riksdagspartier finansieras till största del av skattepengar.
-----------------
9 nov 2015, AB Nyheter
SD: Vi ligger bakom flygbladen
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21727865.ab  
Flygblad som varnar flyktingar för att komma till Sverige dök för några dagar sedan upp på ön Lesbos.
De innehåller flera osanna påståenden – som att det ska bli förbjudet att bära niqab och burka offentligt.
Nu bekräftar Sverigedemokraterna, SD, att det är de som ligger bakom flygbladen.
-------------------------
9 nov 2015, AB Nyheter
SD:s påståenden – punkt för punkt
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21729453.ab  
I Sverigedemokraternas flygblad som nu delas ut bland flyktingar i bland annat Grekland blandar man sanningar och lögner hejvilt.
Aftonbladet har granskat SD:s påståenden
----------------------
9 nov 2015, AB Nyheter
Ministern: ”SD pratar skit om Sverige”
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21728719.ab  
Sverigedemokraterna delar ut flygblad till flyktingar på bland annat grekiska ön Lesbos för att avråda dem från att ta sig till Sverige.
Partiet ska inom kort också visa tv-reklamfilm om den svenska flyktingmottagningen.
Migrationsminister Morgan Johansson anklagar SD för att prata skit om Sverige.
-----------
9 nov 2015, AB, Lena Mellin
SD svartmålar Sverige – med skattepengar
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article21727923.ab Sverigedemokraternas kampanj för att avskräcka flyktingar från att komma till Sverige saknar motstycke.
Sällan eller aldrig har ett riksdagsparti engagerat sig i att svartmåla Sverige utomlands.
----------
15 okt 2015, AB
SD tänker annonsera utomlands
http://www.aftonbladet.se/nyheter/paflykt/article21588957.ab  
SD lägger miljontals kronor på annonser utomlands – för att måla upp en skräckbild av Sverige.
Partiledningen uppmanar samtidigt SD-ledamöter att dra ner på arbetet i riksdagen och börja dela ut flygblad i stället.

--------------------

1 okt 2015, AB Samhälle
”En symbol för den vita rasistregimen”
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article21508616.ab  
SD:s it-ansvarige använder apartheidflagga i mejlen
SD:s it-ansvarige använder Sydafrikas gamla flagga som profilbild.
Apartheidflaggan togs ur bruk i samband med demokratiseringen.
– Anmärkningsvärt. Det är verkligen en symbol för den vita rasistregimen, säger Afrikaexperten Sten Rylander.
 

 

 


Jag skriver detta, därför att SD försvarar sitt människofienliga handlande att skriva ett brev, som bl.a. undertecknats med orden ”The People of Sweden”.
SVERIGEDEMOKRATERNA  LJUGER!!!


Jag är inte på något sätt med i den skrivning som SD gjort.
Jag tar helt avstånd från SD:s skrivning!
Jag är kränkt av SD:s skrivning!
SD:s skrivning är fullständigt falsk!
SD:s skrivning är åtalbar!!!

Det är många som kraftigt och upprört reagerat på SD:s falska skrivning!
SD är ett parti, som inte hör hemma i dagens Sverige!
SD är ett nynazistiskt, fascistiskt och djupt människoföraktande och kränkande parti!!!

Här nedan är några av många reaktioner från svenska folket:


11 nov 2015, Aftonbladet Nyheter
Birgittas mejl till Åkesson:

”Ta bort mitt namn från ert bruna brev”
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21741239.ab  
Birgitta Hult, 70, blev rasande när hon hörde nyheten om att Sverigedemokraterna delat ut flygblad till flyktingar och undertecknat med "svenska folket". Så hon skrev ett uppmärksammat mejl till Jimmie Åkesson.
– Jag förväntar mig dock inte att få något svar. SD:s metod är ju att stå där med blanka ansikten och säga att de inget visste, säger hon till Aftonbladet.
– Jag skrev mejlet för att jag blev fullständigt rasande när jag fick höra om att de delat ut flygblad till flyktingar och jag blev rasande över att de använde vårt namn, säger hon till Aftonbladet.
------------
10 nov 2015, Aftonbladet Nyheter
Över 100 personer har anmält SD-kampanj
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21736886.ab  
”Har ingen rätt att tala för mig eller svenska folket”
Över 100 personer har anmält Sverigedemokraterna till justitieombudsmannen, JO.
Detta på grund av de flygblad som partiet delat ut på grekiska ön Lesbos.
- SD är långt ifrån en majoritet och har ingen rätt att tala för mig eller det svenska folket, skriver en anmälare.
JO har nu fått in fler än 100 anmälningar mot flygbladsaktionen. Många vänder sig emot att partiet har signerat texten med "svenska folket".
– Partiet, som i egenskap av riksdagsparti är att betrakta som en myndighet, har använt skattemedel för en falsk marknadsföring mot Sverige, skriver en anmälare.
– De sprider rena lögner och förtal där de skriver under med det svenska folket och på så vis använder de mitt namn i deras flygblad utan att först fråga mig om det är ok. Och de skriver "att det svenska folket står bakom" och jag är svensk medborgare och jag står absolut inte bakom deras flygblad, skriver en annan person i sin anmälan.
– SD är långt ifrån en majoritet och har ingen rätt att tala för mig eller det svenska folket, resonerar ytterligare en anmälare i sin skrivelse till JO.
----------------------
10 nov 2015, Aftonbladet Debatt
"Därför polisanmäler jag SD för bedrägeri"
http://www.aftonbladet.se/debatt/article21734096.ab  
Debattören: Flygbladet fyllt av lögner – och underskrivet av det svenska folket I går uppdagades det att Sverigedemokrater har rest till Grekland för att på plats varna flyktingar för det hemska landet Sverige. Genom flygblad har de meddelat människor som precis gjort den mest påfrestande resan man kan göra att Sverige är ett land i ruiner. Här saknas jobb, pengar och bostäder, heltäckande slöjor kommer att förbjudas och vi måste låna pengar för att kunna ge våra medborgare en utbildning.
Det är ett flygblad fyllt av lögner, sakfel och felaktiga resonemang om invandringens konsekvenser. Texten skrivs under av det svenska folket.
----------------- 
7 nov 2015, Aftonbladet, På flykt
Flyktingar varnas med osanna budskap
http://www.aftonbladet.se/nyheter/paflykt/article21720939.ab  
Ett flygblad som uppges komma från SD sprids i ett flyktingläger på grekiska ön Lesbos, skriver Sörmlands Nyheter.
– Det är propaganda på ett väldigt fult sätt, säger volontärarbetaren Mohammed Mouaid som är på plats på ön.
Aftonbladet kan nu avslöja att hemsidan som flygbladet hänvisar till har kopplingar till SD.
Flyktingar varnas för att komma till Sverige.
Enligt ett flygblad som hittats på den grekiska ön Lesbos är Sverige inte säkert längre. Det enda boende som erbjuds är tält och flyktingarna kommer "att skickas tillbaka hem", skriver SN.
Texten avslutas med påståenden om att halalslakt kommer att förbjudas, liksom att bära niqab och burka offentligt – vilket är direkt osant.
Lappen är undertecknad Sverigedemokraterna, SD-kvinnor och svenska folket. 


 2015-11-13, 18:59  Permalink  12 kommentarer
Andra bloggar om:  Vi upplever nu alla resultatet av invandrarhatet som sprids
Det är ingenting att undra över
Det är ju helt förståeligt
Tycker du, att det är underligt?
Nej, det kan du väl inte tycka?

 

Men man frågar sig:
Finns det verkligen de som tycker att så här skall det vara?
- Skall vi hata varandra?
- Skall vi hata människor?
- Skall vissa människor försvinna?
Och svaret tycks i vissa fall vara: Ja, det skall vara så!
Det finns ett politiskt parti som sprider hat

Vad som är djupt tragiskt är
- att det finns människor även idag som är så djupt falska
- och som anser, att det skall vara så här
Och kanske vara ännu värre!

 

Medan alla demokratiska partier fördömer hat och terrorism
Så finns det ett parti som inte säger annat än att mobilisera hatet

Jo, vi minns ju väl
Det var ju så också på den tiden
Falskheten rådde över människor då också
Så småningom över många
Ja, på slutet kanske nästan alla!

 

Och
- det skall väl inte behöva bli så nu också!
Men visst undrar man?

De som politiskt verkar för detta hat
De säger ju ingenting
De vill inte direkt säga det
Men det är ju det som gäller!
Hatet finns och skall spridas
Lögnen finns
Oärligheten finns

 

Falskheten är som tidigare
Den är som på 1930-talet!
Jag minns det tyvärr alltför väl!

Hur var det nu?

Det var nazister som bildade Sverigedemokraterna
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverigedemokraternas_historia  
------
Expressen grundades för att ”motverka nazism” och bekämpa främlingsfientlighet
– inklusive Sverigedemokraterna.
http://www.friatider.se/thomas-mattsson-expressen-ska-bekampa-sd  
-------
Och nazismen är seglivad
http://www.svd.se/nazismen-ar-mer-seglivad-an-vi-vill-inse  
-------
Sverigedemokraterna vill ju inte ha några som helst invandrare.
En rasistisk och invandrarfientlig våg finns nu i landet
Det har skett efter SDs intåg
Vågen sprids nu på olika sätt över landet
-------
Nazismens rasistiska retorik präglar Sverigedemokraterna
http://www.dn.se/debatt/nazismens-rasistiska-retorik-praglar-sverigedemokraterna/  
-------
Jimmie Åkesson och SD uppträder allt kaxigare
Vi kommer att bli det största partiet.
http://www.expressen.se/kronikorer/k-g-bergstrom/jimmie-akesson-och-sd-upptrader-allt-kaxigare/  
-----
VI MÅSTE UPPREPA DET:
För att åstadkomma stopp för all invandring genomfördes under nazitiden ett omfattande arbete för att upplysa om och vidta olika åtgärder mot den immigration som skett.

 

Idag ordnar SD motsvarande kampanjer och åtgärder för att förhindra immigrationen.

Här nedan finns artiklar bl.a. om SDs krav på stopp för asyl-invandring, om att avskräcka flyktingar.


Klicka på dessa länkar:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/akesson-tyvarr-ni-kommer-inte-in-det-ar-fullt/  
och
http://www.va.se/nyheter/2015/10/15/sd-ska-annonsera-for-att-flyktingar-inte-ska-komma/  

En del insatser under nazitiden gick ut på att avskräcka invandrare, immigranter och flyktingar.
Idag avser SD att genomföra motsvarande kampanjer för att avskräcka flyktingar.
------------
Klicka på länken:
http://www.expressen.se/nyheter/sds-kampanj-for-att-avskracka-flyktingar/  
Vi är nog några som upplevde och minns fortsättningen av invandrarhatet under nazitiden.
Vi skakar när vi erinrar oss förföljelsen av vissa människor
Vi minns väl händelserna med förintelsen, förintelselägren, gettona, utrotningen av människor, gaskamrarna m.m.
-------------
Klicka också på den här länken:
http://www.metro.se/nyheter/har-sprider-sd-adresser-till-planerade-flyktingboenden/EVHojw!bwEhkU6On6f62/  
Här sprider SD adresser till planerade flyktingboenden
--------------
Här är en lista över koncentrationsläger i Nazityskland:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_koncentrationsl%C3%A4ger_i_Nazityskland  
-------------
GLÖM INTE

 

Förintelsen
Klicka på länken:
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rintelsen  
Förintelsen var nazisternas program för massmord på judar i Europa under andra världskriget.
Namnet är en översättning av tyskans die Vernichtung.
Det beräknas, att nazisterna under sina 12 år vid makten dödade mellan 5,6 miljoner och 6,3 miljoner judar varav cirka 2,9 miljoner i förintelseläger där många mördades i gaskammare eller dog på grund av misshandel, svält, sjukdomar och hårt arbete. I siffrorna 5,6 – 6,3 miljoner ingår också de cirka en och en halv miljon judar som arkebuserades av bland annat de mobila insatsstyrkorna, Einsatzgruppen, på östfronten och de omkring 800 000 som dog till följd av gettoiseringen.
---------------
OCH GLÖM INTE ATT DET SKER I SVERIGE IDAG!
Åkesson: ”Tyvärr, ni kommer inte in, det är fullt”
Klicka på länken:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/akesson-tyvarr-ni-kommer-inte-in-det-ar-fullt/  
DN, 2015-10-17
Jimmie Åkesson vill ha ett totalt stopp för asylinvandring till Sverige.
Flyktingar är inte välkomna hit.
Han vill att Sverige ska lämna EU och den fria rörligheten inom unionen.
Det säger Åkesson i en intervju med DN:s Karin Eriksson, på dagen ett år efter att han sjukskrev sig från posten som SD:s partiledare.
---------------
SD:s kampanj för att avskräcka flyktingar
Klicka på länken:
http://www.expressen.se/nyheter/sds-kampanj-for-att-avskracka-flyktingar/  
Expressen, 2015-10-15
Sverigedemokraterna byter riktning på sin politik.
De vill nu få till en folkomröstning om invandring - samtidigt som de drar i gång en kampanj utomlands för att avskräcka flyktingar från att komma till Sverige.
– Vi försätter Sverigedemokraterna i valrörelse, säger partisekreterare Richard Jomshof.
----------------
SD ska annonsera för att flyktingar inte ska komma
Klicka på länken:
http://www.va.se/nyheter/2015/10/15/sd-ska-annonsera-for-att-flyktingar-inte-ska-komma/  
Veckans Affärer, 2015-10-15
-------
Många vill inte vara med om vad som sker
Och det gäller att arbeta emot den hatiska utvecklingen!

Men: Vi måste inse den verklighet som nu råder i vårt land!
Vi vill verkligen inte ha samma utveckling som i nazi-Tyskland krigsåren 1939-1945 !
Vi måste på allvar hjälpas åt att motarbeta denna utveckling!

Det är idag på det här sättet
Vi har ett politiskt parti, SD, som initierar hatet
Man odlar hatet
Man sår ut hatet
Man inspirerar till hat
Hatet kan uttryckas på många olika sätt
Man säger inget
– men tycker att det är bra, när hatet växer
Det går ju deras väg!

 

Man hör aldrig ett ord om att det är en förskräcklig, tragisk utveckling
Det sker flerdubbla mord, men det hörs ingenting från SD!
Nej, detta parti är hur falskt som helst
Det vill ha kvar den rådande utvecklingen
Det är mycket bra som det är!
Och det bör bli ännu bättre genom hatet!
De arbetar för den förskräckliga utvecklingen

Och när frågor ställs, om det är bra
Då förnekas det förstås!
Det handlar om
- FALSKHET “I SIN PRYDNO”! 


Vi alla födda före år 1940
Vi är överlevande!!!
Tänk vilka förändringar vi har bevittnat.

 

Vi fanns före television, före penicillin, före poliosprutor, före djupfryst mat, datorer, kontaktlinser, frisbees och p-piller.

Vi fanns före radar, kreditkort, atombomber, satelliter, kulspetspennor, strumpbyxor, diskmaskiner, torktumlare, mikrovågsugnar, elektriska filtar, luftkonditionering, dropptorkande kläder och långt innan människan promenerade på månen, innan teflonstekpannor och anordningar som stänger av sig själva.
Förr i tiden gifte vi oss först och levde sedan ihop. Hur gammalmodig kan man vara?
En toalett var en fin klänning och inte en klosett.
Bunnies var små kaniner och inte lätt klädda flickor.

 

Jämlika möjligheter betydde rusning efter den första taxin eller en plats på bussen eller spårvagnen.
Och ingen dömdes för sexuella trakasserier.
Vi trodde att snabbmat var något för fastan, och att yttre rymden var en plats längst bak i den lokala biografen.
Vi fanns före hemmamän, före att vara gay var att vara glad.
Vi fanns före datorträffar, dubbla karriärer och skenäktenskap.
Vi fanns före dagis, gruppterapi och pensionärsområden med omsorg från 55 år till graven.
Vi hade aldrig hört talas om FM-radio, elektriska och elektroniska skrivmaskiner, ordbehandlare, konstgjorda hjärtan, youghurt och killar som bar örringar.

 

För oss betydde timesharing att vara tillsammans och inte försäljning av semesterlägenheter.
Ett chip var ett träspån. Och silikonimplantat fanns inte ens i vårt språk.
Hårdvara var något man köpte i en affär, och mjukvara var inte ens ett ord.
1940 betydde "Made in Japan"-skräp.
Pizza, McDonalds och snabbkaffe hade vi aldrig hört talas om.

På vår tid var cigarettrökning något mycket fashionabelt, men "gräs" betades och röktes inte.
"Coke" var en populär läskedryck.
Rockmusik var mormors vaggsång.
Heavy Metal var något man strök kläder med, och Aids var folk som jobbade på sjukhus.

 

Vi fanns absolut inte innan skillnaden mellan könen upptäcktes, men vi fanns helt visst före könsbytesoperationerna. Vi fick vara nöjda med vad vi hade.
Och vi var den sista generationen som var dum nog att tro, att man behövde en man för att bli med barn.
Undra på att vi är så förvirrade, och att det är en sådan generationsklyfta idag.
Men vi överlevde och det vill vi fortsätta med.
Finns det någon bättre orsak att fira?2015-10-18, 18:16  Permalink  2 kommentarer
Andra bloggar om:  Märker du utvecklingen?
Vad var det jag sa?
Jag behöver väl inte säga det mer?
SD har bara en fråga: Alla invandrare skall ut ur landet!
SD bedriver kampanj för att avskräcka flyktingar!

 

Någon immigration skall inte förekomma!
Sverige skall ha en ren ras av människor!
Nazisterna idag har alltså bara denna fråga: Ut med alla invandrare!
Nationalsocialisterna har återkommit!
Det skall vara som på 1930-talet!
Hitlers krav skulle uppfyllas!
I Sverige är det kravet från partiledaren i SD som skall uppfyllas!

 

För att åstadkomma stopp för all invandring genomfördes under nazitiden ett omfattande arbete för att upplysa om och vidta olika åtgärder mot den immigration som skett.
Idag ordnar SD motsvarande kampanjer och åtgärder för att förhindra immigrationen.

 

Här nedan finns artiklar bl.a. om SDs krav på stopp för asylinvandring, om att avskräcka flyktingar.

Klicka på dessa länkar:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/akesson-tyvarr-ni-kommer-inte-in-det-ar-fullt/  
och
http://www.va.se/nyheter/2015/10/15/sd-ska-annonsera-for-att-flyktingar-inte-ska-komma/

 

En del insatser under nazitiden gick ut på att avskräcka invandrare, immigranter och flyktingar.
Idag avser SD att genomföra motsvarande kampanjer för att avskräcka flyktingar.


Klicka på länken:
http://www.expressen.se/nyheter/sds-kampanj-for-att-avskracka-flyktingar/

Vi är nog några som upplevde och minns fortsättningen av invandrarhatet under nazitiden.
Vi skakar när vi erinrar oss förföljelsen av vissa människor
Vi minns väl händelserna med förintelsen, förintelselägren, gettona, utrotningen av människor, gaskamrarna m.m.

 

Här är en lista över koncentrationsläger i Nazityskland:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_koncentrationsl%C3%A4ger_i_Nazityskland


Här är några få av många länkar om det förskräckliga:


Förintelsen / Forum för levande historia
Klicka på länken:
www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/forintelsen  
5 juni 2013 - Förintelsen är ett skrämmande exempel på vad som kan hända om vi inte håller debatten om demokrati och människors lika värde vid liv. Cirka sex miljoner judar dog i förintelsen.
---------------
Förintelsen
Klicka på länken:
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rintelsen  
Förintelsen var nazisternas program för massmord på judar i Europa under andra världskriget. Namnet är en översättning av tyskans die Vernichtung.
Det beräknas att nazisterna under sina 12 år vid makten dödade mellan 5,6 miljoner och 6,3 miljoner judar varav cirka 2,9 miljoner i förintelseläger där många mördades i gaskammare eller dog på grund av misshandel, svält, sjukdomar och hårt arbete. I siffrorna 5,6 – 6,3 miljoner ingår också de cirka en och en halv miljon judar som arkebuserades av bland annat de mobila insatsstyrkorna, Einsatzgruppen, på östfronten och de omkring 800 000 som dog till följd av gettoiseringen.
---------------
Åkesson: ”Tyvärr, ni kommer inte in, det är fullt”
Klicka på länken:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/akesson-tyvarr-ni-kommer-inte-in-det-ar-fullt/  
DN, 2015-10-17
Jimmie Åkesson vill ha ett totalt stopp för asylinvandring till Sverige.
Flyktingar är inte välkomna hit.
Han vill att Sverige ska lämna EU och den fria rörligheten inom unionen.
Det säger Åkesson i en intervju med DN:s Karin Eriksson, på dagen ett år efter att han sjukskrev sig från posten som SD:s partiledare.
---------------
SD:s kampanj för att avskräcka flyktingar
Klicka på länken:
http://www.expressen.se/nyheter/sds-kampanj-for-att-avskracka-flyktingar/  
Expressen, 2015-10-15
Sverigedemokraterna byter riktning på sin politik.
De vill nu få till en folkomröstning om invandring - samtidigt som de drar i gång en kampanj utomlands för att avskräcka flyktingar från att komma till Sverige.
– Vi försätter Sverigedemokraterna i valrörelse, säger partisekreterare Richard Jomshof.
----------------
SD ska annonsera för att flyktingar inte ska komma
Klicka på länken:
http://www.va.se/nyheter/2015/10/15/sd-ska-annonsera-for-att-flyktingar-inte-ska-komma/  
Veckans Affärer, 2015-10-15
Sverigedemokraterna ska genomföra två annonskampanjer i Sverige: En för en folkomröstning om invandringen och en för att förmå flyktingar att inte söka sig till Sverige.
Sverigedemokraterna kommer att genomföra två annonskampanjer, en i Sverige för att få till stånd en folkomröstning om invandringen och en internationell kampanj för att förmå flyktingar att inte söka sig till Sverige.
Det framkom vid en pressträff på torsdagen.
"Vårt mål är att skapa ett så starkt tryck att vi tvingar fram en kursändring", sade partiledaren Jimmie Åkesson.
Paula Bieler, Sverigedemokraternas integrationspolitiska talesperson, sade att kampanjen utomlands ska ha budskapet att flyktingar inte kommer att få en bättre framtid i Sverige.
"Det är tält, det är snö, det är kyla, det är ingen hjälp, för det klarar inte Sverige", SD har blivit ett pajasparti.
Han sade att det kommer att bli aktuellt med annonser i Turkiet, Jordanien och Libanon, men även i Europa, i exempelvis Tyskland och Danmark.
---------------------
Motståndare till EU
Jimmie Åkesson är också beredd att rösta nej till ett EU-medlemsskap.
Klicka på länken:
http://www.aftonbladet.se/tagg/054f7ef046319f2890ff28784054cd759c033f2b/ac35369b51/ "Sverige ska vara en suverän stat", tycker han och säger att han kommer fortsätta lyfta frågan om EU-utträde.
-------------------
”Jag kommer aldrig kalla mig feminist”
Klicka på länken:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/valaret2014/article19147742.ab  
AB, 2014-07-01
Jimmie Åkesson om den biologiska skillnaden mellan kvinnor och män.
--------------------
SD har blivit ett pajasparti
Klicka på länken:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article21582305.ab AB, Krönika, 2015-10-14
Sverigedemokraterna har slutat vara ett enfrågeparti.
Det har blivit ett pajasparti.
SD vill förstöra och riva ner.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM