TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Bra att Stefan Löfvén förordar en bred överenskommelse om energipolitiken!

Men är det möjligt?

Lyssna på Ekots lördagsintervju på Sveriges Radio.

 

Sig-Britt Ahl

 2012-05-12, 21:48  Permalink
Andra bloggar om:  


Moderater och Socialdemokrater är ju överens men vågar inte säga det.

Socialdemokraterna vill ha kärnkraft för att säkra energi till industrin.

Moderaterna vill ha kärnkraft men vill inte att staten skall satsa skattebetalarnas pengar.

Så oenigheten består i ägandet. Statlig eller privat?
Ett försök bör göras i blockpolitiken att enas kring energifrågan. Vindkraften står idag för ca 4% av vårt behov och är ett marginellt tillskott.
Solcellsutbyggnad är f.n. experimellt outforskad och region- och klimatmässigt osäker.
Av hänsyn till vårt ökande energibehov för industri och hushåll bör nuvarande kärnkraftsverk behållas och uppgraderas och ledningsnätet skyndsamt byggas ut.Använt kärnkraftsbränsle kan i vissa fall återutvinnas och vid en ev nyutbyggnad av verk så är fjärde generationens kärnkraftverk säkrare och tillvaratar kärnbränslet bättre. - I väntan på bättre framställning/överföring av solenergi så behövs övergångslösningar
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM