TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

 v            


 TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER

 

                                  25 APRIL 2012

 

Ny toppnotering för Socialdemokraterna

 

I TV4/Novus väljarbarometer för april fortsätter stödetför Moderaterna att minska samtidigt

som Socialdemokraterna ökar. Den rödgröna oppositionenskulle nu få egen majoritet.

 

Den nedåtgående trenden för Moderaterna fortsätter ochpartiet får nu stöd av 29,1 procent av

väljarkåren. Det är en nedgång från mätningen i mars med1,4 procentenheter. Från toppnoteringen i januari har stödet för partiet minskat med 6,5procentenheter. Det innebär att Moderaterna nu för första gången har ett stöd under partiets valresultat iseptember 2010. Moderaterna håller ställningarna i Sydsverige och i Stockholm, men tappar iövriga landet.

 

Stödet för Socialdemokraterna fortsätter att öka. Partietfår stöd av 35,9 procent av väljarkåren, det högsta efter valet hösten 2010. En statistisktsäkerställd uppgång med 3,5 procentenheter jämfört med mätningen i mars, och den tredje månaden i rad medstatistiskt säkerställda uppgångar för partiet. Från bottennoteringen i januari har stödet förSocialdemokraterna ökat med 13 procentenheter. Kvinnorna kom först, men nu har ävenmännen återvänt till partiet.

 

Allianspartierna får nu stöd av 43,2 procent av väljarna.En nedgång med 1,4 procentenheter jämfört med mätningen i mars. Den Rödgröna oppositionen samlartillsammans stöd av 50,6 procent av väljarkåren vilket är en uppgång med 2,1 procentenhetersedan mätningen i mars. Med dessa förändringar har nu den rödgröna oppositionen en ledningmed 7,4 procentenheter. Flödet från det borgerliga blocket till oppositionen fortsätter att varanegativt och det är främst till Socialdemokraterna dessa väljare går.

 

Stödet för Vänsterpartiet fortsätter att minska i NovusOpinions mätningar. Vänsterpartiet får stöd av 6,5 procent av väljarkåren. En nedgång med 0,8procentenheter jämfört med mätningen i mars.

 

Stödet för Folkpartiet minskar något och partiet får stödav 5,2 procent av väljarkåren. En minskning med 0,5 procentenheter jämfört med mätningen i mars.

 

Kristdemokraterna ligger kvar under fyraprocentspärrenoch får nu stöd av 3,8 procent av väljarkåren. En marginell uppgång på 0,2procentenheter jämfört med mätningen i mars.

 

Miljöpartiet fortsätter att tappa och får i mätningenstöd av 8,2 procent av väljarna. En minskning med 0,6 procentenheter jämförtmed mätningen i mars.

 

Centerpartiet återhämtar sig något och får nu stöd av 5,1procent av väljarna. En ökning på 0,3 procentenheter jämfört med mätningen i mars.

 

Sverigedemokraterna får stöd av 5,3 procent av väljarna.Det är en nedgång på 0,4 procentenheter jämfört med föregående månads mätning.

 

Om det var val idag skulle mandaten fördela sig enligtföljande: Moderaterna 107, Folkpartiet 19,Centerpartiet 19, Kristdemokraterna 0, Socialdemokraterna131, Vänsterpartiet 24, Miljöpartiet 30,Sverigedemokraterna 19.


Alliansen får 145 mandat och derödgröna 185 mandat.Sverigedemokraterna skulle med dessa förändringar förlorasin vågmästarposition och de rödgröna skulle få en majoritet i riksdagen.

 

Novus Opinion har för den här mätningen intervjuat 2000personer per telefon under tiden 27 mars –23 april 2012. Andelen osäkra väljare är 10,6procent. Intervjuerna är genomförda av Norstat.


Tord Oscarsson2012-04-26, 07:39  Permalink


Väntar med viss bävan på vad propagandaminister Schlingmann har i bakfickan.

SD:s siffror ligger nog närmare 10 %...i verkligheten...
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM