TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

v

Bygg Sverige modernt

Artikel publicerad på DN debatt 17 april 2012

Sverige är ett modernt och framgångsrikt land. Vi svenskar är positiva till utveckling och öppna för omvärlden. Svenska ungdomar har självförtroende och framåt­anda. Sverige förtjänar en regering som vågar tänka offensivt och föra en modern, framtidsinriktad och jobbskapande politik.
 
Sveriges största tillgång är invånarnas arbete. Det är förutsättningen för vårt välstånd, och för att vi ska kunna lämna efter oss ett gott samhälle till våra barn. För varje människa är förmågan till egen försörjning nyckeln till att känna sig fri och kunna göra egna livsval.

Den som inte har ett arbete att gå till känner ofta att den hålls tillbaka och hur livskvaliteten försämras. En hög arbetslöshet slår dessutom direkt på de offentliga finanserna och Sveriges förmåga att finansiera skola, vård och äldreomsorg. Oavsett ur vilket perspektiv man ser det så är allt annat än full sysselsättning ett slöseri med resurser.
 
Arbetslösheten är i dag nästan 8 procent och prognoserna pekar på en fortsatt hög nivå. Allra mest bekymmersamt är den höga ungdomsarbetslösheten och den stigande långtidsarbetslösheten. Antalet personer som varit arbetslösa i mer än två år har under den borgerliga regeringens tid vid makten ökat med 175 procent – från under 25.000 till över 69.000 personer.

Trots det har regeringen inte några nya idéer och initiativ för fler jobb i den vårbudget de presenterade i går. Det är tragiskt, men kanske inte så förvånande. Det har blivit allt mer uppenbart att regeringen redan spelat ut alla sina kort, har slut på idéer och att deras politik inte biter på arbetslösheten.
 
Men en sak har regeringen lyckats bra med, och det är att respektera budgetreglerna, vilket vi vill ge dem beröm för. För oss socialdemokrater är ordning och reda i de offentliga finanserna grundläggande och något vi aldrig kommer att äventyra. Men lika grundläggande är insikten att sunda offentliga finanser inte räcker för att skapa framtidens tillväxt och jobb. Gör en enkel jämförelse med ett företag. Ska det bli framgångsrikt räcker det inte med att det betalar av sina skulder. Det behöver också investera i det som skapar framtida affärer.
 
Svenska företag konkurrerar genom kvalitet, kunskap och förnyelse. I den stenhårda internationella konkurrensen kan Sverige inte hävda sig med låga löner, lägre kompetens och gårdagens teknik. Vi måste ständigt förbättra oss, stärka våra kunskaper och ligga längst fram i utvecklingen av nya affärsidéer, produkter och tjänster. Det kräver en modern tillväxtpolitik som stärker konkurrenskraften. Inriktningen för en sådan politik och nya konkreta förslag till jobbreformer presenterar vi om två veckor i den ekonomiska vårmotion som kommer att ligga till grund för vårt samlade budgetförslag i höst.
 
En ansvarsfull ekonomisk politik för fler jobb kräver en aktiv näringspolitik så att människor kan starta nya företag, och så att befintliga företag kan växa och ta nya marknadsandelar.
 
I flera år har regeringen försummat samverkan med näringslivet och kallat företagen för ett ”särintresse”. Vi vill i stället ha en konstruktiv dialog. Vi vill fördjupa samarbetet med näringslivet, fackförbunden och forskningen. Vi har redan inlett en framåtriktad dialog med företag och akademi, bland annat inom Life Science, och vi kommer att gå vidare med fler områden.
 
För den som känner till företagarnas och forskarnas vardag är det uppenbart att många goda idéer till förbättrade eller nya varor och tjänster i dag inte tas till vara, ofta för att det är svårt att hitta riskkapital i de tidiga utvecklingsfaserna. Att entreprenörer hindras leder till att många framtida affärsmöjligheter går förlorade, och vi kommer i vårmotionen att presentera förslag för att stärka innovationskedjan.
 
För de nya företag som växer fram, såväl som för de redan befintliga, är det viktigt att kunna rekrytera kompetent personal. Det kan låta självklart, men regeringen har skurit ned på utbildning och kompetensutveckling och i stället fokuserat på sänkta kunskapskrav, försämrade villkor för sjuka och placerat tiotusentals människor i passiva massåtgärder.
 
Resultatet är att företagen, trots Sveriges höga arbetslöshet, har svårt att hitta rätt personal. Svenskt Näringsliv rapporterade nyligen att vart femte rekryteringsförsök misslyckas, och när företagen inte hittar den kompetens de efterfrågar tvingas de i många fall tacka nej till order. Det här håller inte, matchningen på arbetsmarknaden måste förbättras. Genom samverkan med arbetsmarknadens parter och fler möjligheter till utbildning vill vi öppna nya vägar så att de som söker jobb har den kompetens som företagen efterfrågar.
 
I vårmotionen presenterar vi också särskilda satsningar på utbildning och jobb för unga. Det pressar tillbaka ungdomsarbetslösheten och det stärker både individer och företag. I kombination med att vi ökar möjligheterna till praktik, traineeplatser och jobb för unga, kommer vi också att skärpa kraven på dem som får stöd. Vi socialdemokrater har ibland varit för dåliga på att betona människors eget ansvar för att göra sig anställningsbara. Samhället ska skapa förutsättningar och möjligheter, men för att det ska fungera måste den enskilde ta sitt ansvar. Alla ska kunna kräva sin rätt, men också göra sin plikt.
 
Regeringens politik har prövats i sex år, i både i hög- och lågkonjunktur, och det är uppenbart att den inte leder till fler jobb. Sveriges utvecklingsbejakande befolkning förtjänar bättre. Företag och jobb uppstår inte ur tomma intet. I vår motion presenterar vi i stället en framtidsinriktad ekonomisk politik. Vi vill satsa på ansvar, kompetens, företagande och innovation så att fler företag och jobb kan växa fram.
 
Det är bara så vi kan få fler i arbete, bygga Sverige modernt och stärka vår framtida konkurrenskraft.
 

Stefan Löfven, partiordförande 

Magdalena Andersson, ekonomisk-politisk talesperson

Artikel publicerad på DN debatt 17 april 2012

Sverige är ett modernt och framgångsrikt land. Vi svenskar är positiva till utveckling och öppna för omvärlden. Svenska ungdomar har självförtroende och framåt­anda. Sverige förtjänar en regering som vågar tänka offensivt och föra en modern, framtidsinriktad och jobbskapande politik.
 
Sveriges största tillgång är invånarnas arbete. Det är förutsättningen för vårt välstånd, och för att vi ska kunna lämna efter oss ett gott samhälle till våra barn. För varje människa är förmågan till egen försörjning nyckeln till att känna sig fri och kunna göra egna livsval.

Den som inte har ett arbete att gå till känner ofta att den hålls tillbaka och hur livskvaliteten försämras. En hög arbetslöshet slår dessutom direkt på de offentliga finanserna och Sveriges förmåga att finansiera skola, vård och äldreomsorg. Oavsett ur vilket perspektiv man ser det så är allt annat än full sysselsättning ett slöseri med resurser.
 
Arbetslösheten är i dag nästan 8 procent och prognoserna pekar på en fortsatt hög nivå. Allra mest bekymmersamt är den höga ungdomsarbetslösheten och den stigande långtidsarbetslösheten. Antalet personer som varit arbetslösa i mer än två år har under den borgerliga regeringens tid vid makten ökat med 175 procent – från under 25.000 till över 69.000 personer.

Trots det har regeringen inte några nya idéer och initiativ för fler jobb i den vårbudget de presenterade i går. Det är tragiskt, men kanske inte så förvånande. Det har blivit allt mer uppenbart att regeringen redan spelat ut alla sina kort, har slut på idéer och att deras politik inte biter på arbetslösheten.
 
Men en sak har regeringen lyckats bra med, och det är att respektera budgetreglerna, vilket vi vill ge dem beröm för. För oss socialdemokrater är ordning och reda i de offentliga finanserna grundläggande och något vi aldrig kommer att äventyra. Men lika grundläggande är insikten att sunda offentliga finanser inte räcker för att skapa framtidens tillväxt och jobb. Gör en enkel jämförelse med ett företag. Ska det bli framgångsrikt räcker det inte med att det betalar av sina skulder. Det behöver också investera i det som skapar framtida affärer.
 
Svenska företag konkurrerar genom kvalitet, kunskap och förnyelse. I den stenhårda internationella konkurrensen kan Sverige inte hävda sig med låga löner, lägre kompetens och gårdagens teknik. Vi måste ständigt förbättra oss, stärka våra kunskaper och ligga längst fram i utvecklingen av nya affärsidéer, produkter och tjänster. Det kräver en modern tillväxtpolitik som stärker konkurrenskraften. Inriktningen för en sådan politik och nya konkreta förslag till jobbreformer presenterar vi om två veckor i den ekonomiska vårmotion som kommer att ligga till grund för vårt samlade budgetförslag i höst.
 
En ansvarsfull ekonomisk politik för fler jobb kräver en aktiv näringspolitik så att människor kan starta nya företag, och så att befintliga företag kan växa och ta nya marknadsandelar.
 
I flera år har regeringen försummat samverkan med näringslivet och kallat företagen för ett ”särintresse”. Vi vill i stället ha en konstruktiv dialog. Vi vill fördjupa samarbetet med näringslivet, fackförbunden och forskningen. Vi har redan inlett en framåtriktad dialog med företag och akademi, bland annat inom Life Science, och vi kommer att gå vidare med fler områden.
 
För den som känner till företagarnas och forskarnas vardag är det uppenbart att många goda idéer till förbättrade eller nya varor och tjänster i dag inte tas till vara, ofta för att det är svårt att hitta riskkapital i de tidiga utvecklingsfaserna. Att entreprenörer hindras leder till att många framtida affärsmöjligheter går förlorade, och vi kommer i vårmotionen att presentera förslag för att stärka innovationskedjan.
 
För de nya företag som växer fram, såväl som för de redan befintliga, är det viktigt att kunna rekrytera kompetent personal. Det kan låta självklart, men regeringen har skurit ned på utbildning och kompetensutveckling och i stället fokuserat på sänkta kunskapskrav, försämrade villkor för sjuka och placerat tiotusentals människor i passiva massåtgärder.
 
Resultatet är att företagen, trots Sveriges höga arbetslöshet, har svårt att hitta rätt personal. Svenskt Näringsliv rapporterade nyligen att vart femte rekryteringsförsök misslyckas, och när företagen inte hittar den kompetens de efterfrågar tvingas de i många fall tacka nej till order. Det här håller inte, matchningen på arbetsmarknaden måste förbättras. Genom samverkan med arbetsmarknadens parter och fler möjligheter till utbildning vill vi öppna nya vägar så att de som söker jobb har den kompetens som företagen efterfrågar.
 
I vårmotionen presenterar vi också särskilda satsningar på utbildning och jobb för unga. Det pressar tillbaka ungdomsarbetslösheten och det stärker både individer och företag. I kombination med att vi ökar möjligheterna till praktik, traineeplatser och jobb för unga, kommer vi också att skärpa kraven på dem som får stöd. Vi socialdemokrater har ibland varit för dåliga på att betona människors eget ansvar för att göra sig anställningsbara. Samhället ska skapa förutsättningar och möjligheter, men för att det ska fungera måste den enskilde ta sitt ansvar. Alla ska kunna kräva sin rätt, men också göra sin plikt.
 
Regeringens politik har prövats i sex år, i både i hög- och lågkonjunktur, och det är uppenbart att den inte leder till fler jobb. Sveriges utvecklingsbejakande befolkning förtjänar bättre. Företag och jobb uppstår inte ur tomma intet. I vår motion presenterar vi i stället en framtidsinriktad ekonomisk politik. Vi vill satsa på ansvar, kompetens, företagande och innovation så att fler företag och jobb kan växa fram.
 
Det är bara så vi kan få fler i arbete, bygga Sverige modernt och stärka vår framtida konkurrenskraft.
 

Stefan Löfven, partiordförande 

Magdalena Andersson, ekonomisk-politisk talesperson


Tord Oscarsson2012-04-17, 11:29  Permalink


Tycker det där låter som Anders Borg som skyller på de arbetslösa, var är skillnaden?
Hej!
Nedanstående text har jag skickat till några tidningar, och det kommer att publiceras uinder Debatt i åtminstone två av dessa.
det är riktat till en borgerlig regering, men det kan även vara nyttig läsning för en socialdemokratisk ekonomisk talesman.
Tyckte du klartade dig bra i Tv mot den skicklige Borg
Det är ändå så, att nästan inga politiker begriper hur verkligheten ser ut på Arbetsförmedlingarna.
Tro inte att riktig information passerar AF cheferna uppåt!
AF är som en enda stor backventil. Information endast i en riktning.
Läs och begrunda!


Man kan inte bekämpa en arbetslöshet man inte begriper!Regeringen kämpar med en arbetslöshet som inte låter sig påverkas.

Det har även tidigare regeringar gjort, fast med något bättre framgång.

Regeringens företrädare, främst Moderater och Centerpartister, tror att det gäller att skärpa kraven på de arbetslösa.

På några få år har a-kassan och Arbetsförmedlingens regelverk förändrats till något som kan beskrivas som piska utan morot.

Jag har under 15 år arbetat på Arbetsförmedlingen med personer med olika former av funktionsnedsättning.

Ofta hör man politiker säga, att : Hur kan det komma sig, att det varje år utannonseras 100-tusentals jobb som inte går att tillsätta, och samtidigt finns det 250 000 arbetslösa som uppbär a-kassa?

Om våra politiker hade någon slags verklighetskontakt, så borde man inte behöva ställa den frågan!

Sanningen är den att det inte finns efterfrågan på andra än högbegåvade, socialt väl fungerande människor i det samhälle vi skapat de sista 30 åren.

Jämför med 60- och 70-talet, då arbetsplatserna hade många anställda med diverse funktionsnedsättningar. Många av dem hade vanliga anställningar utan stöd av lönebidrag.

Beredskapsjobben var vanligt förekommande, och där sysselsattes många människor som annars inte kunde få ett arbete med lön.


Under den stora arbetslösheten på 90-talet pratades det om att man skulle anordna en så kallad Övergångsarbetsmarknad för att sysselsätta de som inte platsade på den öppna marknaden.

Regeringen hade tillsatt Lars-Olof Pettersson som utredde frågan.

Jag skulle tro att de flesta arbetsförmedlare som arbetade som arbetsvägledare välkomnade detta som en efterlängtad möjlighet.

Detta var i princip en ny form av Beredskapsjobb.

När arbetslösheten avmattades under början på 2000-talet, förbjöds emellertid arbetsförmedlarna att överhuvud taget nämna ordet övergångsarbetsmarknad.

Nya hårda ideologer hade tagit sig in i Arbetsmarknadsverkets topp, och gjorde allt för att driva igenom sina idéer.

En av dom var för övrigt Susanne Ackum-Agell (moderat), en förment forskare som i dag är en av Anders Borgs närmaste medarbetare.

Piska utan morot inleddes således långt före borgarnas valseger 2006.

Efter valsegern skulle de borgerliga fördomarna ta sig uttryck i den så kallade Arbetslinjen.


Oavsett hur hurtigt man än döper sin arbetsmarknadspolitik, så kommer man att misslyckas om man utgår från fel grundförutsättningar!


Alla arbetslösa har ingen funktionsnedsättning, men en allt större del av arbetskraften har någon form av dysfunktion.

Varför har det blivit så? Människan har inte förändrats de sista 30 åren.

Samhället har däremot förändrats så att det inte tycks finnas plats för alla människor!


Fråga är: Ska vi skapa arbetstillfällen som passar även de som inte är akademiker med toppbetyg och socialt fungerande stjärnskott, eller ska vi fortsätta på den inslagna vägen och skapa ett samhälle där människan inte ryms längre?


Var och en som haft oturen att behöva ligga inlagd på ett lasarett, inser att städningen är under all kritik. Sjukhussjukan regerar!

Skolorna städas så dåligt att astmatiker har stora problem.

Kommunal och statlig egendom förfaller på grund av att sparprogrammen medfört en reell personalbrist.

Vägnätet ser ut som en testbana för lastbilar och stridsfordon.

Exemplen är många.


Är det verkligen bättre att så många människor slås ut?

Är det bättre att människor tvingas gå på socialbidrag i stället för på a-kassa?

Är detta verkligen det samhälle vi önskat oss?


Regeringen tror att det bara gäller att göra människor desperata och ruinerade. Är de nog hungriga så söker de de lediga jobben...


I verkligheten är det så, att hur hungrig den åldrade lagerarbetaren eller städaren än blir, så får han eller hon inte jobbet som marknadschef eller IT-konsult!

Efterfrågan motsvarar inte den arbetskraft som finns.


Vi måste skapa efterfrågan på tjänster som behövs i samhället, men som i dag är bortrationaliserade.

I stället för att en i dag arbetslös person får socialbidrag, så får han/hon en lön.

Viktiga arbeten blir utförda, samhället fungerar bättre och människorna återfår sin förlorade stolthet.


Ingen förändring är möjlig så länge de styrande inte frågar arbetsförmedlarna om hur verkligheten ser ut.

Under 15 års tid har jag eller mina kollegor aldrig blivit tillfrågade om vad vi tror skulle behövas!

Vi får bara färdiga men icke fungerande lösningar serverade från maktens centrum.

Vi kan inte vrida klockan tillbaka, men vi har heller ingen användning av en klocka som bara visar tiden för eliten...

Om jag var ansvarig för företaget Sverige, så skulle jag först skaffa mig en realistisk uppfattning om läget.

Därefter skulle jag utforma realistiska program för Arbetsförmedlingen.


Arbetslinjen fungerar inte – tänk om!

Lasse Pettersson, Nypensionerad arbetsförmedlare
precis när arbetsgivarna och samhället bara efterfrågar expertkompetens och/eller minskar sin personalstyrka så mer kompetens krävs blir det så här. Konstigt nepp de visste jag när jag var 16 (skratt). Hur många som helst skulle behövas i vården, ändå kör man med minibemanning som exempel. Bra blir det inte någonstans förutom att carema tjänar lite mer pengar då förstås.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM