TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Vid ett välbesökt möte på Stora Torget i Härnösand i dag hölls en manifestation för en mänsklig sjukförsäkring.


Berndt Olofsson, f d arbetsförmedlare i Umeå, kritiserade jobbskatteavdraget i media,eftersom det betalas från sjukförsäkringen.

Själv avstår jag gärna den extra tusenlappen för en bra sjukförsäkring,sa han i radion - och stoppades från fler vikariat som arbetsförmedlare.

 

Bernth Olofsson var en av talarna vid Solrosuppropet Stora Torget i Härnösand Annandag påsk, måndag den 9/4 2012. 


Program i övrigt bestod av:                                   


Sång:        Lars T Johansson

Tal:           Tord Carlsson, ordf HSO Västernorrland

                 Gertie Gladnikoff, Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt

                 Annika Kallin, LO-facken i Ångermanland

                 Tor Frylmark, domprost Härnösand

Dikt:          Gertie Gladnikoff läser ur boken ”Vägen upp”

Konferencier:  Kajsa Perstrand, diakon domkyrkoförsamlingen

 Avslutning:       Fika på Café Trädgårn

 Kontaktperson: Gertie Gladnikoff, tel 076-138 98 45, gertie.gladnikoff@gmail.com

 

Arrangörer:  Härnösands domkyrkoförsamling, HSO, Handikappföreningarnas  Samarbetsorgan, i Västernorrland, LO-distriktet i Mellersta Norrland, Aktionsgruppen de sjukförsäkrades rätt, RME, Riksföreningen för  ME-patienter i Västernorrland, ABF Västernorrland.

Det var skarpa inlägg vid mötet. Huvudkritiken gäller: Är det viktigare att spara pengar än att gör insatser för att sjuka människor ska bli friska.


Sjukförsäkringen är en ersättning för sjuka människor som inte kan arbeta. De första 180 dagarna när man får sjukersättning prövas ens arbetsförmåga mot det arbete man hade innan man blev sjuk.


För att få pengar sen måste din ”generella arbetsförmåga”, vara nedsatt. Men hur ska Försäkringskassan bedöma det? Ska man förhålla sig till de jobb som finns på arbetsmarknaden eller ska man förhålla sig till din förmåga att utföra ett jobb, oavsett om arbetet finns i verkligheten eller inte.


I Försäkringskassans nya metod ska man pröva de sjukas ”medicinska för­utsättningar för arbete”, men man ­kommer inte att ta hänsyn till ålder, kön, utbildning eller något annat.


Det är inte längre nedsättningen i sig som ger rätt till ersättning. Bedömningen kommer i stället ta fasta på vad den försäkrade trots allt kan arbeta med.


Risken är alltså stor att sjukförsäkringen blir en helt och hållet behovsprövad försäkring, ett sorts socialbidrag för sjukskrivna.

Samtidigt återstår det huvudsakliga problemet: Regeringen har inte i grunden tänkt om. Anders Borg och Fredrik Reinfeldt tror fortfarande att hårdare krav på sjuka och arbetslösa gör folk anställda och friska.

Därför kommer lidandet för sjuka att fortsätta.


vHär är länkar till SR P4 Västernorrland och Mittnytt om Solrosuppropet:
Tord Oscarsson
2012-04-09, 15:25  Permalink


Ja så fungerar moderaternas toppstyrning och nya direktiv till Försäkringskassan.
Det blir kommunernas socialkontor som får stå för utgifterna på en redan överansträngd ekonomi.
Bedrövligt - vi måste få till stånd ett regeringsbyte med det snaraste.
I detta ögonblick, som det svenska folket har genomlevt sin mest hårda ekonomiska och sociala åtstramningar någonsin ljuder det över hela Sveriges avlånga land allt starkare en kör av röster med krav på förändringar och social rättvisa, där stora utmaningar och möjligheter finns att genomföra men som inte har gjorts på sex år, detta tack vare Allianspartiernas totala handlingsförlamning.

Det svenska folket önskar sig de enkla saker som Rosenbad sedan sex år tillbaka INTE har tillhandahållit; en arbetsmarknads-och social politik, en nationell kunskaps-och utbildningslyft som i slutändan ger det svenska folket jobb och trygghet.

Det är inte för mycket begärt.

Det är den förändring det svenska folket förtjänar med råge idag 2012.

Svenska familjer lever med ett borgerligt skattesystem som kostar mer och levererar mindre och som driver familjer till skilsmässor, utanförskap, barnfattigdom och försätter små-och medelstora företag i konkurs.

Det svenska folket lever idag med ett arbetsmarknads-och socialförsäkringssystem som har blivit ett s.k. socialbidragssystem.

Under sex års tid har Alliansens partier privatiserat mertalet av svenska myndigheter, skolor, omsorg och äldrevård, som i många fall har helt misslyckats med att ge våra barn, kvinnorna och de äldre samma livschanser som tidigare har upplevt.

Bland annat dessa närmare 2 500 000 seniorer ser nu till sin stora förtvivlan hur den svenska Alliansregeringen har urholkat hela det svenska pensionssystemet och som nu inte kommer att kunna betala ut vad de lovat.

Idag kan det konstateras att det råder en social och humanitär kris i Sverige.

Runt om i Sveriges Lands-och Glesbygder betalar familjer, ensamstående kvinnor med barn och ungdomar rekordbelopp för att fylla bensintankar och sina kundvagnar.

Livsmedelsbolagen aviserar 30 % höjningar av basvaror som kommer att drabba det svenska folket som bor utanför Stockholms län med ett oerhört hårt slag.

Idag 2012 är det för många svenskar som tvingas oroa sig över hur det skall gå att uppfostra sina barn i trygghet och säkerhet och kunna ge dem chansen till en bättre tillvaro.

Det visar de senaste sex årens vålds, hot-och diskrimineringshändelse runtom i svenska samhällen och skolor.

Men dessa händelser var inte oundvikliga.

Det är ett samlat resultat av bristfällig borgerlig politik och misslyckat ledarskap ifrån Alliansens partier.

Ett växande antal svenskar är arbetslösa och den Svenska Alliansregeringen har mist kontrollen över sitt eget öde.

Denna Svenska Alliansregering har haft sex år på sig att visa styrka och att vända motgångar till ny förändrade idéer, möjligheter och utmaningar, d.v.s. att ha klokheten att anta helt andra perspektiv och att ha modet att ifrågasätta sina egna slentrianmässigt tänkande och slitna idéer.

Istället kommer den borgerliga regeringen, de gångna sex åren, att bli ihågkommen vid valdagen den 14 september 2014, för sitt borgerliga stelbenta och dogmatiska fastklamrande vid idéer som har mist varje trovärdighet.

Svensk Inrikes-och Utrikespolitik har gått i träda.

Det kan konstateras idag att Alliansens, d.v.s. Centerpartiets, Folkpartiets, Kristdemokraternas och de nya Moderaternas misslyckande beror på bristande ledarskap, INTE på det svenska folket.

Det svenska folket från alla bakgrunder och landsdelar har längtat länge nog efter en politisk process som enar istället för att söndra itu det svenska folket in i märgen.

Det har inte Alliansens partier visat under sina sex år i maktens centrum.

Nu är det dags att skilja agnarna från vetet
Carl Schad - 9 april 17:43, 2012 skriver:

"Livsmedelsbolagen aviserar 30 % höjningar av basvaror som kommer att drabba det svenska folket som bor utanför Stockholms län med ett oerhört hårt slag."

har du nån länk till de siffrorna.
Det är ju enorma belopp som Alliansen inte kommer kompensera

Indexen bore kompensera detta på pensioner, a-kassa, sjukförsäkring. Men är indexen anpassade efter detta.

När man ser på Bränslepriset så inte kompenseras inlandet för den kostand det innebär.

Det leder självklart till främst Norrlands Inlands totala
förfall.
Glömde skriva är det inte så att priset på basvaror, hyror redan under borgeligt styre höjts ordentlig.

Detta försvarar man med att sjuka, arbetslösa, pensionärer inte fått mindre i plånboken.

Det kommer en tid i Sverige då folk kommer frysa, svälta ihjäl på gatorna.

Men då är alliansen borta från maketn och socialdemokraterna får skulden för den politik högern skapat.

Det tar nämligen tid vända skutan åt rätt håll.
D

Tack för ditt inlägg Bertil Lund.

Arla,Melko och livsmedelsproducenter har aviserat radikala höjningar efter den 1 maj runt om i Sveriges Lands-och Glesbygder. Allt står att läsa i SVT:s och SR:s internetsajter.

Tillsammans med bensinpriset når nu mjölken och dess livsmedelsprodukter nya rekord.Det pågår tragedier idag i Sverige. Det är inte bara utförsäkringarna utan härtill kan läggas den svenska Alliansregeringens jobbskatteavdrag.

Alliansens jobbskatteavdrag innebär att lika inkomst beskattas olika för olika grupper. Eftersom pensionerna inte omfattas av detta avdrag så betalar en vanlig pensionär närmare 1000 kronor mer i skatt varje månad jämfört med en förvärvsarbetande med lika hög inkomst. Detta är unikt.

Mertalet av pensionärer inom Europaunionens 27 medlemsländer betalar lägre skatt, men det är bara i Sverige som de betalar högre skatt. Jag är säker på att Alliansen vill att den ekonomiska politik de företräder skall vara förenlig med en ekonomisk vetenskap, men det måste faktiskt ifrågasättas i detta fall.

En rad undersökningar, såväl i Sverige som i andra länder, visar att effekten på arbetsutbudet av förändringar i inkomstskatten är ytterst liten.

Ekonomer brukar förklara det med att minskad skatt på arbete får två ungefär lika stora effekter på arbetsutbudet:

1. Det ökar därför att många vill arbeta mer när lönen efter skatt ökar, d.v.s. substitutionseffekten.

2. Det minskar därför att många vill ha mer fritid när den disponibla inkomsten ökar, d.v.s.inkomsteffekten.

Även om arbetsutbudet skulle öka är det inte säkert att sysselsättningen ökar. Efterfrågan på arbetskraft kan vara alltför svag, vilket är vanligt på dagens arbetsmarknad när Alliansens parter och Svensk Näringsliv vill sänka lönerna för svenska arbetstagare och öka ojämlikheten mellan kvinnors och mäns lön.

Om det ökade arbetsutbudet och jämlikheten mellan könens löner INTE efterfrågas får det inte heller någon effekt på sysselsättningen.

En tänkbar invändning är att jobbskatteavdraget kan leda till ökad efterfrågan på arbetskraft.

Men lönekostnaden för arbetsgivaren förblir densamma eftersom bruttolönen inte påverkas av detta avdrag.

Alliansens jobbskatteavdrag har inneburit att sysselsättningen ökar om skatten sänks på den del av ersättningen för arbete som utbetalas direkt.

Men sysselsättningen ökar inte om skatten sänks på den del av ersättningen för arbete som senare utbetalas som pension.

Hur kan denna Alliansekvation gå ihop?

Om sysselsättningen skulle öka om skatten sänks, av vilka skäl skulle sysselsättningen inte öka om skatten sänks i det andra?

Tror inte Centerpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet och de nya Moderaterna att löntagarna är intresserade av hur mycket de får ut av sin pension av sina arbetsinsatser?

Därför är det förunderligt att den Svenska Alliansregeringen fortsatt tror idag på att sysselsättningen ökar genom jobbskatteavdraget när arbetsutbudet, enligt en rad oberoende undersökningar, knappast alls påverkas av sänkta skatter på arbete?

Därför har Alliansens jobbskatteavdrag varit tandlöst.

Därför behöver Sverige en helt ny skattereform inte ett femte och tionde jobbskatteavdrag.

Nu är det dags att skilja agnarna från vetet.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM