TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Demoskop/Expressens väljarbarometern för april (28/3-4/4) visar på spännande svängningar i opinionen – bland annat är Socialdemokraterna sedan första gången sedan valet större än Moderaterna.

 

De rödgröna (50,2%) har sedan första gången sedan våren 2010 starkare stöd än Alliansen (42,4%). Det är givetvis inte säkert att det är två block som kommer stå mot varandra i nästa riksdagsval, men detta är de regeringsunderlag vi nu känner till.  De senaste månadernas mätningar har de flesta väljarströmmar skett inom blocken, men nu är det tydligt att de borgerliga partierna och i synnerhet Moderaterna tappar väljare till den rödgröna sidan och då primärt Socialdemokraterna. Detta är en dramatisk utveckling.

 

Socialdemokraternas stöd är nu 34,1%, vilket är en stark ökning med 4,4 procentenheter sedan föregående mätning. För första gången sedan valet 2010 är S över 30%-strecket – för att hitta ett lika stort stöd måste vi gå tillbaka till våren 2010.

 

Det var efter att Sahlin 2010 hade presenterat S-skuggbudget som väljartappet till Moderaterna började. För Löfven väntar här en stor utmaning: att presentera en egen politik och samtidigt vinna väljare. För att hitta en tidpunkt då Socialdemokraterna senast lyckades med detta måste man gå tillbaka till Göran Persson i valet 2002.

 

En faktor som talar för Lövfen är att han, till skillnad från sina senaste två företrädare, inte har några starka ”negatives” bland några grupper. Löfven har ett brett demografiskt stöd.

 

Det är främst de väljare som gjort tillfälliga utflykter till V, MP och M som nu återvänt till Socialdemokraterna. Den reella utmaningen är vinna tillbaka de S-väljare man tappade i ödesvalen 2006 och 2010.

 

I skuggan av S-dynamiken rör det sig inte särskilt mycket  hos V (6,5%) och MP (9,5%). Värt att notera dock är att MP backar för tredje mätningen i rad, det är uppenbart att man under en period hade opinionssiffror som var dopade av tillfälliga S-väljare. Nu är man tillbaka på mer normala nivåer och konkurrensen om att få uppmärksamhet har hårdnat.

 

På Allianssidan är de största  förändringarna jämfört med marsmätningen Moderaterna som minskar med 2 procentenheter till 29,9%. För första gången ligger man nu under valresultatet på 30,1%. Givetvis ligger det mycket symbolik i att man nu för första gången sedan valet är mindre än Socialdemokraterna.

 

Bland övriga Allianspartier är förändringarna mindre. FP tappar 0,2 (5,2%), KD tappar 0,5 (3,1%), och C tappar 0,7 (4,2%). Tillsammans har de mindre allianspartierna stöd av endast 12,5%. Det är en av de lägsta nivåerna som Demoskops mätningar har uppmätt.

 

Behovet av en profilering vid sidan av M blir alltmer påtaglig. Frågan är hur det ska ske – Centern och Folkpartiet har under den senaste mätperioden gjort uppmärksammade utspel gällande t ex minimilönerna med en retorik och angreppssätt som borde locka borgerliga väljare, men det verkar inte ha ge någon effekt.

 

Sverigedemokraterna ökar med 1,4 procentenheter (6,6%).

Statistiskt signifikanta skillnader är S uppgång och de borgerliga partiernas nedgång (blocknivå).  

Läs hela undersökningen här.

Per Nilsson
Head of Public Opinion Analysis

Tord Oscarsson2012-04-06, 11:37  Permalink
Andra bloggar om:  


C och fp är invecklade i en - särskilt för fp - förödande strid om de borgerliga kärnväljarna, som inte är särskilt benägna att byta block. Sänkta löner för dem som redan har de lägsta lönerna kan kanske te sig lockande för en del väletablerade företagare samt en del högre tjänstemän i arbetsgivarställning.

Däremot knappast för verkliga småföretagare, vars prissättning på de egna produkterna påverkas av löneläget i branschen. De har all anledning att vara rädda för den låglönekonkurrens, som lönesänkningsracet mellan c och fp kan leda till.

Fp måste tänka om, och profilera de delar av den egna politiken, som kan locka lite bredare väljargrupper - och som även kan fungera som en grund för samförståndslösningar med s om exempelvis naturvården, energipolitiken, skolan och arbetsmarknadspolitiken.

Det är iofs riktigt att alla partier måste vara rädda om sina kärnväljare (men det är ett större problem för c än för fp), men man måste också locka nya väljargrupper. S, och i synnerhet kd, är partier som har försummat kärnväljarna i ivern att bredda väljarunderlaget. Det är möjligt att Löfvén bättre än någon annan s-ledare sedan Tage Erlander har förstått att klara båda dessa uppgifter.

Det stora problemet för c är att bönderna nu bara utgör 3 % av befolkningen, och att kvarvarande bönder till ganska stor del är storbönder, som tillhör moderaternas kärnväljare. Säg att c:s kärnväljare utgör 2 % av befolkningen.

Kd kommer att gå i graven med Hägglund, om inte Odell tar över snart. Vem ska annars göra det? Kd har med åren blivit ett alltmer utmejslat borgerligt parti, som snart sagt inte lockar en enda kristen väljare med politiska vänsteråsikter. Och vem, med tillräcklig kompetens och erfarenhet av rikspolitiken, kan locka borgerliga väljare med en traditionell kristen tro? Nog utgör de väljarna mer än 4% av hela väljarkåren?

Utan de moderata taktikväljarna hade kd redan fallit ur riksdagen. Vilket parti kommer dessa moderater att lägga sina röster på, om det går dåligt för m och både c och kd behöver taktikväljarna för att hålla sig kvar i riksdagen? Odell skulle troligtvis klara att lyfta kd över 4 %-spärren, utan några taktikröster, men inte mycket mer än så. Att Hägglund i kristna värdefrågor som abort mm inte för någon annan politik än v, s och fp gynnar givetvis de partierna.

Att sd skulle kunna få särskilt många moderata taktikröster är däremot mindre sannolikt. Det är däremot möjligt att sd fungerar som politikens järnvägsknut, alltså som en station där man sover över i väntsalen medan man byter tåg, och då speciellt från m-tåget till s-tåget.

Så se till att de kommer med det nya tåget! Det är ju också fråga om hur frågorna ställs. När de, som intervjuas svarar att de inte har bestämt sig, brukar de pressas på besked ändå. typ "Vad lutar det mest åt just nu?"

Det finns nu tydliga tecken på att den borgerliga alliansen har börjat falla sönder. Fp,som tidigare klarat sig bättre än c och kd, har tappat väljarsympatier på sitt deltagande i lönesänkningsracet. En allt starkare opinion inom kd vill ha en partiledning, som vågar utmana alliansbröderna om de kristna värdefrågorna.

C som inte har många kärnväljare kvar på landsbygden - och inte har lyckats göra några större inbrytningar i städerna - håller på att få resten av landsbygdsbefolkningen mot sig i vindkraftfrågan. Som håller på att bli det stärsta hotet någonsin mot både de oskattbara skönhetsvärdena i naturen, fågellivet och landsbygdsbefokningens livskvalitet och psykiska hålsa.

Men detta kan bli en kvarnsten även kring socialdemokraternas hals. Bl.a. har Anita Ullman i ett aggresivt blogginlägg gått till ett skarpt angrepp mot väljare i sin egen kommun, Hörby, för att de vill rädda Linderödsåsen. Då är s tillbaka i 1960 -talet, då man såg miljöförstörelse som ett tecken på framåtskridande. När lokala s-politiker börjar driva kampanjer för att till ringa nytta förstöra oskattbara miljövärden i sina egna kommuner har det gått för långt. Försök åtminstone hitta en bättre plats, Ullman!

Centern har nu tvingats erkänna att ohämmad vindkraftutbyggnad leder till fortsatt kärnkraftberoende. När allt större delar av vattenkraften måste användas som reglerkraft till vindkraften, ökar behovet av en pålititlig och driftbillig energikälla för baspruduktionen av el. C har alltså gått med på statliga investeringar i ny kärnkraft. Så slopa vindkraften, i logikens namn!

Ska kristendom och kärnkraft bli kd:s räddning? Gud har inte bara skapat atomerna. Han har även satt människan att råda över resten av skapelsen, och därför utrustat människan med hennes förnuft.

Räkna med att vi kanske har tre borgerliga partier i riksdagen efter nästa val, att antingen c eller kd hamnar utanför. Om regeringsfrågan ställs på sin spets, och mp dessutom återgår till sin gamla roll som tungan på vågen mellan blocken, kanske även sd hamnar utanför riksdagen.

Det var inte alls något genidrag av Sahlin att "binda upp" mp före valet. I stället band hon upp socialdemokratin till en orealistiskt energipolitik, som förebådade minskat utrymme för välfärdssatsningar, samtidigt som hon lämnade ett tomrum mellan blocken, som bekvämt kunde intas av sd.

Som därigenom kunde förespegla sina väjare att det skulle bli kohandel om invandringspolitiken vs regeringsmakten om sd kom in i riksdagen. Sahlin, eller hennes rådgivare Stefan Stern, verkade inte ens ha varit medveten om att sd fanns.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM