TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Trots uppmaning till återhållsamhet i avtalsförhandlingarna så fortsätter guldregnet över vissa delar av industrins toppchefer.

–Det är upprörande att vissa återigen skor sig själva medan de inte vill ge våra medlemmar någon löneökning , säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe.
Detta guldregn är en effekt av att företagen har kvar sina vinstmål sedan långt tillbaka. Vinstmål som inte alls stämmer överens med dagens inflation och löneökningstakt i övrigt.

–Vi får betala med höjd arbetslöshet, höjd pensionålder och återhållsamhet i avtalsrörelsen bara för att direktörerna vill ha ännu mer till sig själva.
Deras ökning på 15-20% ska jämföras med de 2,6% vi får ut i ökning och det är oerhört provocerande, säger Anders Ferbe.

Bonusar av det slag som Vd:ar och direktörer ofta har, kopplas ihop med ekonomin i företaget och bygger på kortsiktiga vinstkrav.
–Det är inte försvarbart att klyftorna i samhället ökar alltmer där rika blir rikare och fattiga får det allt sämre.

Bonusdiskussionen måste upp i företagens bolagsstyrelser. De måste börja ta ett långsiktigt ansvar , säger Anders Ferbe.
Uppdaterad 2012-03-19 Skribent: Camilla Wedin2012-03-22, 10:33  Permalink


Det är inte förvånansvärt, att Anders Ferbe, enligt Tord här ovan, tror att lönerna till vissa delar av industrins toppchefer förorsakar arbetslöshet, höjd pensionsålder och krav på återhållsamhet. Det förvånansvärda är att Tord Oscarsson, med den bakgrund om kunskaper i ekonomi som Tord meddelat, går på dessa påståenden.

En jämförelse skulle kunna vara, att en dalkulla målad av Zorn som sålts för 20 miljoner kronor skulle påverka priset på fläsk för arbetarklassen.
Märkliga tider vi lever i idag. Har mänskligheten egentligen utvecklats eller går vi i vissa stycken bakåt! Vi har i de senaste dagarna kunnat läsa om att VD-lönerna ökat mycket kraftigt och att vissa företag undslipper att betala någon bolagsskatt helt! Det finns exempel på VD-löner som på ett år överstiger vad en "vanlig industriarbetare" tjänar under ett helt arbetsliv om han/hon/hen får vara helt frisk från 20 till 65!
Detta samtidigt som företagen på inte några som helst villkor vill ge arbetaren längst ner i hierarkin mer än max 2,6% i löneökning, löneökningar utöver det kallas från näringslivshåll för "samhällsfarligt"!?
Arbetsgivarorganisationen Almega (bl a. städbranschen) anser t.o.m 2,6% vara för mycket!?

Vi lever i ett kapitallistigt ekonomiskt system och som av näringslivet och vissa politiker anses vara det enda ekonomiska system som leder till lycka och välgång för alla medborgare.
Låt oss säga att de har rätt då, vi köper det rakt av för inte kan väl samhällets toppskikt ha fel?
Varför blir det då ett fruktansvärt ramaskri från samma toppar när de längst ner på samhällsstegen vill försöka att få en liten större del av den kapitalistiska "tårtan"?

Jag menar, är det inte just själva grundtanken med det kapitalistiska systemet, att var och en hela tiden skall sträva efter att få mera att stoppa i plånboken? Eller har jag missuppfattat det?
Tittar man på VD-lönerna kan jag inte komma fram till någon annan slutsats!
Varför missunnar de då "de på golvet" att kunna öka sin köpkraft? Vill de inte att deras arbetare skall kunna köpa deras varor?
För det kan väl inte vara så att det kapitalistiska systemet egentligen inte ÄR tänkt att alla skall tjäna på det utan främst den allra högst samhällstoppen?

Dessa VD som man nu kan läsa har fått löneökningar i miljonklassen är helt säkert välutbildade människor, men förstår de inte vilka signaler detta skickar ut!? Att själva få jättelöner samtidigt som de inte vill ge dem som faktiskt jobbar ihop till deras löner några löneökningar alls helst ger ju verkligen ett girigt intryck!

Det visar väl om inget annat att utbildning inte nödvändigtvis behöver vara liktydigt med bildning!

Sedan kommer vissa politiker på högerkanten med utspel om att ingångslönerna måste sänkas!
Är det inte lika bra att vi börjar att bygga "statarlängor" igen? Vi sänker lönerna och människor får bo i små spartanska lägenheter ägda av företaget och när företaget inte längre har behov av dem är det bara för dem att omedelbart flytta ut och försöka att hitta jobb någon annanstans så att de återigen kan få en bostad för sig och familjen!?
Börjar bli mer och mer uppenbart att utveckling framåt enligt vissa högerpolitiker i själva verket är en tillbakagång till arbetsförhållanden som vi hade på 1800-talet!
Guldregnet fortsätter att dränka Svenska bankers aktieägare, Svensk Näringslivs företag,styrelser och verkställande direktörer medan Annie Lööf och Jan Björklund vill ha sänkta löner.

Under tiden växer för första gången i Sveriges 100 åriga historia kriminaliteten, våldtäkter, rån, utanförskapet,barnfattigdomen och hemlösheten till nya oanade höjder.

I en uppseendeväckande artikel i Aftonbladet 2012-03-21, säger Anna König Jerlmyr (M), socialborgarråd citat: ”Aldrig tidigare har så mycket pengar lagts på arbetet mot hemlöshet i Stockholm”, slut citat.

Detta innebär att den Svenska Alliansregeringen d.v.s. de nya Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna har struntat helt och hållet i sex år hur kriminalitet, våldtäkter, utanförskap, barnfattigdomen och hemlösheten har eskalerat till oanade höjder i Sveriges övriga städer och byar.

Det som gäller för den Svenska Alliansregeringen och Anna König Jerlmyr(M) är och förblir Stockholm inget annat.

Det har nu den svenska Alliansregeringen och Anna Köning Jerlmyr(M) bekräftat och konstaterat.

Nu fordrar det svenska folket en blocköverskridande kommission som nationellt tar tag i kriminalitet, våldtäkter, utanförskap,barnfattigdomen och hemlösheten inte bara i Stockholm utan som skall gälla ALLA Sveriges städer och byar.

Det svenska folket och dess pensionärer, arbestlösa, socialbidragstagare, kvinnor med ensamstående barn, ungdomar och skolbarn känner idag en stor iskall uppgivenhet inför hundratals olika bilder av den ringlande soppkön som visats i Sveriges städer och byar.

Men de sociala problem och den utsatthet som följer med varje stor stad och by är mer komplicerade än en bild ifrån Stockholm kan uttrycka.

Därför krävs nu idag ordentliga genomförda lösningar av den Svenske Alliansregeringen som i högre grad löser problemen än vad en portion varm mat gör i Stockholm.

Till stor häpnad har Anna König Jerlmyr(M), socialborgarråd i Stockholms stad tillsatt en extern hemlöshetsutredare som ska ta fram en ny strategi för att möta de nya utmaningarna i Stockholm har på hemlöshetsområdet.

Marie Nordfält är forskare och docent vid Ersta Sköndal högskola. Hennes uppgift är att komma med konkreta förslag för hur Stockholm skall minska hemlösheten.

Detta innebär att den Svenska Alliansregeringen struntar totalt i kriminalitet, våldtäkter,barnfattigdom utanförskap och hemlöshet i Sveriges övriga städer och byar.

Nu är det dags att den Svenska Alliansregeringen genom en blocköverskridande kommissionen tillsätter en nationell utredare för att bryta den höga kriminaliteten, våldtäkterna, morden, utanförskapet,barnfattigdomen och hemlösheten.

Det är nu hög tid att den svenska Alliansregeringen agerar.

Allt annat vore en gigantisk skandal för de nya Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

Nu är det dags att skilja agnarna från vetet.
Kent Karlsson - Jag hoppas att Tord O. låter oss använa hans blogg för att diskutera kapitalismen.

Kapitalismens grund är äganderätten. I grunden för äganderätten ligger att varje människa äger sitt liv och sedan äger det som människan skapar av att använda det naturen erbjuder och som förädlas genom människans arbete.

Kapitalismen fungerar inom den fria marknadsekonomin.

Då är vi framme vid liberalismen som grundar sig på människans rätt till frihet, framför allt frihet från tvång. Om människan skall vara fri från tvång måste människan också gå med på att aldrig använda tvång mot någon annan.

Ett undantag kommer när människor bildar samhällen. För att samhället skall kunna skydda sina medborgare bildas staten. Staten tillerkänns rätten att utöva våld för att skydda sig mot inre (kriminalitet) och yttre (imperialister och liknande) fiender.

Redan i detta finns ett stort område för åsikter och diskussioner. Kom igen med synpunkter på detta - det leder så småningom fram till åsikter om löner till direktörer också.
Många miljarder skattemedel försvinner till skatteparadisen som en konsekvens av den skatteflyktspolitk som Alliansen understödjer

Skattemedel blir till enorma vinster i de privata bolag som driver skattefinansierad vård- och skolverksamhet. Förra året kunde de 15 största räkna hem drygt två miljarder kronor, en vinstökning med nästan 30 procent jämfört med 2008. Med hela denna sektor inräknad hamnar vinsten på minst tre miljarder kronor. Och ofta är de riskkapitalbolag som står som ägare skrivna i skatteparadis – Triton har valt Jersey och EQT Guernsey – med obefintlig insyn.

Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM