TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Elisabeth Thand Ringqvist, 39, Stockholm.

Vd, Företagarna skriver i Aftonbladet

 DEBATTEN

Nye S-ledaren Stefan Löfven flirtade med Företagssverige då han häromdagen slog fast att S, till skillnad från regeringen, inte betraktar näringslivet som ett särintresse. När S nu formulerar en ny jobbpolitik bör han titta särskilt på hur små företag ska få lättare att växa, menar debattören.


Socialdemokraterna måste helt enkelt utgå ifrån entreprenörens vardag. Det är avgörande förutsättningar för Sveriges alla företagare för att de ska kunna och våga växa. Samtidigt gör ett gott företagarklimat det möjligt för potentiella företagare att ta steget.


Hur det går för det svenska näringslivet är avgörande för hur det går för Sverige. Hur det går för Sverige är i sin tur avgörande för hur det går för alla som bor och arbetar här. Därför är företagens förutsättningar ett framtidsintresse inte bara för Stefan Löfven, utan för oss alla.


Det återstår att se om Socialdemokraterna lyckas skapa politik som botar tillväxtvärken hos Sveriges företagare.


Löfvens första vecka som partiledare tyder på att han har för avsikt att bli en oppositionsledare som tar en riktig match om Sveriges framtida näringspolitik.


Läs mer i AB 


En hastig koll på situationen visar att Sveriges situation kräver en mycket mer målmedveten och skarp näringspolitik. I dag är det en stor nyhet att Astra Zeneca lägger ner sin forskningsenhet i Södertälje. Omkring 1 100—1 200 tjänster försvinner.I Norrland där jag bor upplever de flesta arbetslösa att det är hopplöst att få jobb. 


Arbetsförmedlingen skriver 


Var finns jobben 2012?

Tillgången på lediga jobb, inom de flesta områden, kommer att minska under åren 2012 och 2013. Arbetssökande kommer få svårare att hitta arbeten och de yrken som har brist på efterfrågad arbetskraft blir allt färre.

Arbetsförmedlingens yrkesprognoser, som redovisas i Yrkeskompassen, visar att möjligheten att hitta jobb försämras inom många yrken. I år beräknas sysselsättningen öka med endast 5 000 personer, jämfört med att den ökade med drygt 90 000 år 2011.

Konsekvenser av en försämrad arbetsmarknad är att arbetsgivare höjer sina rekryteringskrav då antalet arbetssökande ökar. Det försvårar för nyutexaminerade att finna ett arbete, men också för andra arbetssökande som är på väg in på arbetsmarknaden såsom nyanlända från andra länder.

Yrkesprognos i stora drag

För data- och teknikyrken väntas en fortsatt god arbetsmarknad även om tillskottet av nya jobb mattas av. Tillgången på jobb inom byggnadsyrkena minskar under det kommande året, men det kan bli brist på utbildad arbetskraft inom flera av dessa yrken.


Inom industrin minskar jobben påtagligt inom tillverkningsyrkena under det kommande året. Nedgången blir störst för yrken där utbildningskraven inte är så höga.


Efterfrågan på yrken inom handel, hotell, restaurang och även övriga serviceyrken minskar då hushållen blir mer försiktiga att konsumera. Utbudet av jobb är stort på grund av hög personalomsättning, men konkurrensen ökar om jobben då det är fler arbetssökande. Konkurrensen ökar även inom administrativa och finansiella yrken. Det betyder att konkurrensen förblir stor för samhällsvetare och humanister.

Bristen på högskoleutbildad personal inom hälso- och sjukvård fortsätter att vara stor. Framför allt gäller det läkare, tandläkare och vidareutbildade sjuksköterskor. Men för vårdbiträden, barnskötare och i viss mån undersköterskor förblir konkurrensen stor.


Behovet av lärare kommer att mattas av en aning under kommande år, men på fem till tio års sikt ökar dock behovet av lärare till följd av stora pensionsavgångar och ett stigande elevunderlag. Det fortsätter att vara brist på utbildade förskollärare, yrkeslärare och specialpedagoger.

Tord Oscarsson2012-02-02, 11:11  Permalink
Andra bloggar om:  


Det som måste till också är en gemensam Europeisk Arbetsmarknadsstyrelse kallad (ELMB)European Labour Market Board med huvudsäte i Sverige och Göteborg.

På franska heter den (CEMT)Conseil Européen Du Marché Du Travail.

Därtill skall det finnas i varje europeisk stad inom Europaunionens 27 medlemsländer kallad för den Europeiska Arbetsförmedling, på engelska (EE) European Employment och på franska (EPL)Européenne Pour L'emploi.

På så sätt skapas kontinuitet och stabilitet på HELA den Europeiska Arbetsmarknaden.

Därför måste det skaffas en gemensam Europeisk Arbetsmarknadsfond där varje av Europaunionens 27 medlemsländer, Europakommissionen, Europeiska Näringslivet,Europeiska Fackföreningsrörelsen,ECB och IMF bidrar.

På så sätt kan massarbetslösheten i Europa gå ned till på sikt och 2020 till 3 %.

Detta är den enda vägen för att få kontinuitet och stabilitet som är Socialdemokraternas varumärke.

What needs to is a single European labor board called (ELMB) European Labour Market Board, with headquarters in Sweden and Gothenburg. In French it is called the (CEMT) Conseil Européen du Marché Du Travail. In addition it must be in every European city in the European Union's 27 member states called for the European Employment Service, in English (EE) European Employment and French (EPL) Européenne pour l'emploi. This will provide continuity and stability on the European labor.

Therefore, it disposed of a common European social fund in which each of the European Union's 27 member countries, European Commission, European Industry, European trade union movement, ECB and IMF help. In this way, mass unemployment in Europe goes down eventually to 3%.

This is the only way. This is the Social Democrats' platform in Europe for an attractive European Labor market.


http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/labour_market/introduction
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM