TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Slarva inte med skattebetalarnas pengar

Artikel publicerad i Dagens Industri 25 november 2011

Utgångspunkten för all offentlig finansiering bör vara att skattemedel ska användas för medborgarnas bästa. Eventuella överskott ska komma antingen verksamheten eller skattebetalarna till del. Som finansieringen av privat drivna välfärdsföretag är utformad kan detta knappast sägas vara fallet idag.


Problemen med läckage av skattemedel i välfärden är omfattande. Idag ägs majoriteten av de stora koncernerna inom vård och skola av riskkapitalbolag som är registrerade i länder med mycket låga företagsskatter. Genom internlån till skyhög ränta blir vinsten i Sverige minimal. Detta leder till att många av de stora välfärdskoncernerna i princip inte betalar skatt i Sverige. 


Det är inga små summor det handlar om. Enligt den senaste tillgängliga SCB-statistiken var avkastningen på totalt kapital för offentligt finansierad vård, skola och omsorg hela 15 procent 2009 – att jämföra med genomsnittet för alla företag, som låg på 8 procent. Det förklarar varför flera av de stora vård- och skolkoncernerna ägs av riskkapitalbolag, snarare än av entreprenörer som har ett specifikt intresse för själva välfärdsverksamheten.


De stora vinsterna sker dock vid försäljning. De riskkapitalägda välfärdskoncernerna byter ofta ägare. En genomgång av de senaste årens ägarbyten bland de största koncernerna visar att realisationsvinsterna uppgår till många miljarder kronor. Detta är vinster som i princip enbart består av skattemedel. Det handlar av ett läckage av skattemedel av gigantiska mått.


Anders Borg har aviserat att möjligheten att göra aggressiva ränteavdrag ska begränsas. Att täppa till möjligheten till skatteflykt är välkommet, men regeringen är för långsam. Socialdemokraterna har uppmärksammat regeringen på frågan i flera år. Först nu vill man göra något åt problemet. I den takt regeringen arbetar kan en eventuell ny lag börja gälla först 2013. Det är inte tillfredsställande. Regeringen bör omgående lägga en stoppskrivelse i riksdagen för att förhindra att ytterligare stora summor undandras beskattning.


Även om systemet med ränteavdrag förbättras, åtgärdar detta inte kärnfrågan; det stora slöseri med skattemedel som sker genom dagens överfinansiering av privat driven välfärd. Så länge välfärdens vinster varken återinvesteras i verksamheten eller betalas tillbaka till skattebetalarna handlar det om att skattemedel inte används effektivt.

En snabb titt på nyckeltal för privat respektive offentligt utförd välfärd avslöjar hur vinsterna uppkommer. I några upprörande fall handlar det om kostnadsnedskärningar så kraftiga att de medför grava kvalitetsbrister. Men slöseriet med skattemedel är ett generellt problem och handlar inte bara om de företag där det förekommer uppenbara missförhållanden.


Såväl den privat drivna äldreomsorgen som skolan har genomgående lägre personaltäthet och lägre utbildningsnivå hos personalen jämfört med det offentliga. I skolorna är även lokalytorna betydligt mindre. Detta tar dock inte de offentliga finansieringsmodellerna hänsyn till. I pengfinansierad verksamhet är finansieringen per brukare vanligen lika för alla utförare. Det innebär att exempelvis fristående skolor genomgående får offentliga bidrag för kostnader de inte har. Detta är inte ett effektivt system för skattebetalarna. De ska inte behöva stå för kostnader som inte existerar.


Det bör omgående göras en översyn över hur offentliga bidrag används i den privat utförda välfärden. Utgångspunkten i ett sådant arbete ska vara att skattemedel alltid bör användas på effektivast möjliga sätt. I detta arbete finns många lärdomar att dra från hur andra länder har hanterat denna fråga. I exempelvis Norge villkoras offentliga bidrag till privatdrivna skolor med att de helt och hållet används i verksamheten. Brott mot detta kan leda till krav på återbetalning. I Nederländerna får sjukhus inte bedrivas i organisationsformer som syftar till vinst.


En viktig början vore att redan nu jämställa villkoren i den privat och offentligt drivna välfärden, genom att införa ett meddelarskydd även i privata verksamheter. Att regeringen aviserar att de ska vänta ända till sommaren med att tillsätta en utredning i frågan är otillfredsställande.


Att visa handlingskraft vore att lägga fram ett lagförslag redan nu.

Möjligheten att göra reella jämförelser mellan olika typer av verksamheter är grundläggande för att valfriheten ska fungera. Därför bör offentlighetsprincipen gälla all skattefinansierad välfärd, istället för att som idag bara gälla den offentliga.

Fördelningen av skattemedel mellan kommuner ska ske enligt de principer som fastställs i det svenska skatteutjämningssystemet. Det är inte rimligt att en kommuns skattemedel förs över till andra kommuner genom interna transaktioner i vård- och skolkoncerner, på ett sätt som är mer eller mindre osynligt för medborgarna. Slutligen bör likalydande och höga krav på kvalitet ställas på privat, kooperativ och kommunal välfärdsverksamhet.


Det finns många vägar framåt att gå. Att fortsätta med dagens slarviga hushållning med skattebetalarnas pengar är inte ett alternativ. 

Tommy Waidelich
ekonomisk politisk talesperson

Jennie Nilsson
gruppledare skatteutskottet   2011-11-25, 14:54  Permalink


Vart är världen på väg? Stjäla från ”rörelsens bokhandel”?

http://mobil.aftonbladet.se/nyheter/article13957453.ab
http:/
/www.youtube.com/watch?v=ikNTOdHJbGI
Kolla Svt Text tv . Anders Borg uttalar att "Det är häftigt att betala skatt". Tydligen är det coolt när han säger det, men inte när Mona sa det för många år sen.

Jag tolkar uttalande som en taktikändring. Alliansen inser att mediadrevet inte kommer att funka, och byter taktik till att sno eller kamouflera sig mer och mer till Sossarna.

Det är hög tid för Juholt att gå till offensiv!!
Juholt är ute på offensiv nu.

Måndagen den 28 november besöker partiordförande Håkan Juholt Skaraborg och Södra Älvsborg. På programmet finns bland annat besök på högskolan i Skövde och Ellos postorder.

11.30 På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi – samtal med Håkan Juholt.
Öppet möte på Högskolan i Skövde, kort anförande och frågestund.
Högskolan i Skövde, lokal G 109, Högskolevägen 1, Skövde
17.00 Pressträff. Efter att Håkan Juholt besökt Ellos postorder för rundvandring och samtal med fackklubben om det hållbara arbetslivet finns chans att ställa frågor. Utanför Ellos, Ödegärdsgatan 6, Borås
18.00 Öppet möte för medlemmar och allmänhet
Folkets Hus, Textilgatan 1, Skene
Kommentar:Med tanke på de motgångar Håkan Juholt haft tycker jag det är fantastiskt att han nu reser till alla län och berättar om det socialdemokratiska partiets omsorg om alla. Om ett samhälle där människovärdet är viktigare än penning värdet. Viktigare än riskkapitalisternas möjligheter att försnilla miljarder till skatteparadis för att slippa skatt


Jag håller helt med dig Tord.

Det är vktigt att Juholt rör sig även utanför kärntrupperna, tror att det är där vi tappat mest den sista tiden.

Fortfarande förbluffad över Anders Borgs uttalande "att det är häftigt att betala skatt". Om det nu är så häftigt att betala skatt kommer han väl att genast höja skatten så vi alla kan vara ännu häftigare?
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM