TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

v

J
ag fann Håkan Juholts tal vid Skånedistriktets distriktskongress på Youtube.

Jag  lyssnade jag på  talet. Det var enormt kraftfullt och idérikt.

Jag har svårt efter alla år i politiken att finna politiker med sådan förmåga att engagera en publik. Men min kamrat i SSU Olof Palme kunde röra upp känslor både nationellt och internationellt med sina attacker på diktatur och förtryck. Nu kommer  Håkan Juholt att höras och synas med idéer och djärva tankar om mänsklig gemenskap, som vi under trycket av kampanjer från höger trodde var omöjliga i vår tid.
Men även Håkan Juholt får leva med en våldsam förföljelsekampanj på samma sätt Palme från den rabiata höger som hoppats på att nya S skulle  bli ett annex till högern.

Han markerar med många exempel fyra viktiga arbetsuppgifter som han tagit med sig från extrakongressen:


För det första: Barnfattigdom har ingen plats i Sverige. Vi kommer att utarbeta ett program för att utrota barnfattigdomen. Vi ska vända på varje sten. Det handlar om fler jobb. Föräldrars fattigdom är samma sak som barnfattigdom. Det handlar om rätten till heltid. Det handlar om att titta på barnbidragen. Det handlar om bostadspolitiken. Det handlar om hela socialpolitiken. Barnfattigdomen ska bekämpas varje dag och med alla till buds stående medel.


För det andra: Vi kommer att ta initiativ till en översyn av pensionssystemet. Vi ska ha ett starkt, gemensamt pensionssystem. Det är dags för vårt parti att tillsammans med LO, TCO och SACO göra en ordentlig utvärdering av pensionssystemet. Sedan ska vi diskutera frågan med regeringen och göra de justeringar som behövs. Alla ska kunna lita på att pensionssystemet ger en trygg inkomst på ålderns höst.


För det tredje: Vi kommer att genomlysa avregleringarna för att tillse att de har uppnått sitt syfte. Har avregleringarna levererat vad de lovade? När det gäller telemarknaden är svaret utan tvekan: Ja. Priserna har sjunkit kraftigt – samtidigt som vi kan kommunicera med varandra på allt mer avancerade sätt. Men när det gäller elmarknaden verkar svaret vara ett lika tydligt Nej. Bolagen täljer guld samtidigt som elpriserna skenar för både hushåll och företag. Det var inte vad vi väntade oss. Nu ska vi noga undersöka hur vi kan reglera marknaden i medborgarnas intresse.


För det fjärde: Vi kommer att ta initiativ till en översyn av skattesystemet. Många talare på kongressen har vittnat om de behov vi står inför i välfärden. Befolkningen åldras och människors krav på kvalitet höjs. Samtidigt har den borgerliga regeringens politik inneburit tydliga avsteg från skattereformens principer om transparens, tydlighet och enhetlighet. Nu är det hög tid att genomlysa skattesystemet för att skapa konkurrenskraftiga villkor för det svenska näringslivets tillväxt.


Här har vi fyra arbetsuppgifter: Utrota barnfattigdomen, Trygga pensionerna, Tänk igenom avregleringarna och se över skattesystemet.


Så bygger vi en social demokrati.

Håkan JuholtTord Oscarsson2011-04-25, 05:57  Permalink


Jag hittar direkt ett viktigt område som är bortglömt och det är bostadspolitiken. Idag har bostadspriserna lämnat verkligheten i våra tillväxtregioner och människor har inte längre råd att flytta dit för att ta de arbeten som erbjuds. Ett kraftigt ökat bostadsbyggande måste till med det snaraste. Detta är dessutom ett område där alliansen har misslyckats kapitalt så det är straffspark utan målvakt för S om man kan komma upp med en mer expansiv politik inom det området.
I sitt linjetal utvecklar Juholt politiken:

Social demokrati bär ett löfte om att alla –ska få del av det goda som växer fram; ska kunna känna att vingarna bär.

Eller som Johanna Petterson, doktorand i statsvetenskap från Uppsala formulerar det i senaste numret av SSU:s tidning Tvärdrag: ”-Frihet börjar i solidariteten.”

Vi socialdemokrater kan aldrig förlika oss med tanken på att rovdrift av naturen, förstörda livsvillkor för kommande generationer, ökande barnfattigdom och sönderstressade otrygga löntagare ska vara förutsättningen för tillväxt och en växande ekonomi.

Vi ser det precis tvärtom.
Insatser mot barnfattigdom är tillväxtskapande.
Satsningar på Komvux, högskolor och universitet är en förutsättning för tillväxt.

Investeringar för en bra miljö, med rent vatten, frisk luft och nyttig mat, driver oss gemensamt framåt.
När sjuka och arbetslösa kan bo kvar i sina bostäder, bli friska, söka jobb och utbilda sig utan oro, skapar det bättre förutsättningar för ekonomins utveckling.

Vi kan beskriva det som en värdeburen tillväxt;
- en moralisk tillväxt.
Ingenting är viktigare för ett lands utveckling och växtkraft än trygga och utbildade människor. Det är med oro som jag ser att vi inte bara har sjunkande resultat i vår skola utan att vi också tappar mark som forskningsnation.

Sverige behöver omgående en storsatsning på lärande: För unga och gamla. För löntagare och arbetslösa. För låg- och högutbildade. Sverige ska konkurrera med höga förädlingsvärden, högt kunskapsinnehåll och innovationskraft - inte med låga löner och billiga produkter.
Det handlar om att hålla fast vid och förstärka den socialdemokratiska idén om kunskapsbaserad tillväxtekonomi. Nu är det tid att investera i utbildning.att bygga morgondagens Sverige starkt., Nu är det dags att återupprätt visionen om det livslånga lärandet.

Och vi ska med självförtroende bygga vidare på den svenska modellen, med dess trepartssamverkan mellan näringsliv, fackföreningar och politik. Där samhället tar ansvar för den långsiktighet som är så nödvändig.

Till detta lägger vi sådant vi kan, bättre än de flesta – en traditionell politik för tillväxt.

Det bär namn som industriella branschprogram och exportstöd, vägar och järnvägar, energiomställning och miljöteknik, riskkapital och småföretagarstöd, IT och bostadsbyggande, kollektivavtal, arbetsmarknadspolitik och mycket, mycket mer.

Och vi måste se hela Sverige med dess pulserande storstadsområden, medelstora städer, bruksorterna och den mjuka landsbygden.

Vi är förnuftiga nog att inte ställa det ena mot det andra.Vi tar de vidgade klyftorna mellan stad och land på allvar. Men vi ser också rikedomen i glesbygden och fattigdomen i storstaden.

Därför behövs en ny regional utvecklingspolitik för de stora städerna, men också för medelstora städer och Sveriges landsbygder.

Det måste bli ett slut på denna ödestro att marknaden med automatik klarar uppgiften.
Medborgarnyttan och ansvaret för hela Sverige går före avregleringar och marknadstänkande.
Där kan vi socialdemokrater göra skillnad.Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM