TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

”Dags för politikerna att ge besked om nivån i a-kassan”
Publicerat i dag. 00:50

Ny rapport om a-kassan: Dags höja ”taket” och ändra regelverket så att fler får a-kasseersättning. Bara drygt var tionde av alla arbetslösa når upp till 80 procent i a-kasseersättning. Uppemot hälften av de inskrivna hos Arbetsförmedlingen har ingen ersättning alls. För att inte helt urholka värdet och legitimiteten för försäkringen är det dags att höja dagpenningbeloppet, skriver Melker Ödebrink,kanslichef Harald Petersson ordförande
Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO på DN Debatt.

De skriver: Målet, som vi ser det, är att 80 procent av löntagarna ska få 80 procent av den förlorade inkomsten. I en avhandling som läggs fram vid Umeå universitet den 7 maj, ”Arbetsmarknadspolitikens betydelse för arbetslöshetens konsekvenser över tid”, visar dessutom forskningen att relativt höga nivåer i a-kassan hjälper arbetslösa att hitta tillbaka till ett arbete där deras tidigare kunskaper och erfarenheter kan tillvaratas. Detta bidrar i sin tur till att individernas inkomstnivåer kan bevaras. Annan forskning har dessutom visat att modellen med en generös a-kassa fungerar i kombination med hög kontroll.

 

Inte minst denna rapport visar på brister i vårt samhälle som borde föranleda Reinfeldt och Borg att ägna sig åt att reparera brister i det samhälle de skapat. Genom att rasera A-kassan för att få pengar till 100-miljarders sänkningar av skatterna. Samtidigt har de  räknat med att lägre A-kassa skulle funka som en piska för att tvinga arbetslösa att ta ett arbete någonstans i världen. 

 

Nej i stället har vi sett att de ägnat sig åt att med ärekränkande attacker försöka krossa Mona Sahlin.

 

 

 Tord Oscarsson


 2010-04-29, 01:07  Permalink
Andra bloggar om:  


"Ärekränkande attacker"?
Nu har jag faktiskt Mona Sahlin gjort sig skyldig till detta Toblerone-beteende som Odell och Littorin syftade till. Därmed är det knappast fråga om några ärekränkande attacker - Sahlin har helt på eget bevåg tappat respekt hos många i och med hennes inkompetens i att sköta sin privatekonomi.

Tycker att ni sossar borde avdramatisera hela händelsen och själva skämta om Tobleronehistorien. Då blir det inte länge roligt att ge Sahlin tjuvnyp i debatten.

Dessutom kläcker Sahlin gärna ur sig ärekränkande omdömen om de borgerliga, stridstuppen Jan Björklund till exempel. Är det ok menar du?
Valforskare har noterat: Odell definierade Tobleronepolitik som att "Man tar det på kortet och skickar fakturan till svenska folket." Innebörden är otvetydig - man går och handlar och låter någon annan betala. Ett sådant agerande är oärligt och ohederligt.

Mats Odell vet att Mona Sahlin aldrig gjorde något sådant. Mona Sahlin hade tydligt markerat med ordet "privat" vilka inköp som var hennes privata och vilka som inte var det.

Det är ett sundhetstecken för svensk politisk debatt att kritiken mot Odell varit så hård och kommit från så många olika håll. Det är mänskligt att de borgerliga partiernas kampanjgeneraler funderar över hur de skulle kunna använda Toblerone-affären i valrörelsen. Men de negativa reaktionerna, eller spinnet som man säger, blir sannolikt en varningsklocka. Toblerone-argumentet riskerar att av väljarna uppfattas som ett billigt påhopp, som kan slå tillbaka på den som använder det.

I en undersökning av Demoskop som presenteras i Expressen (ej på nätet) svarade nästan hälften (47 procent) av de tillfrågade att de blivit mer negativt inställda till alliansen efter Mats Odells utspel. Endast tio procent sade sig ha fått en bättre bild av alliansen.
Men tack vare er känslighet för hela affären, där Mona S bröt mot både lagar och regler, så kommer begreppet att leva kvar i debatten. Och påminna folk om att vi kan få en statsminister som inte klarar av att hålla ordning på sin egen ekonomi, att besiktiga bilen i tid och som har betalat dagmamman svart.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM