TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Sverige behöver en ny färdriktning. Vi rödgröna vill investera i en utveckling som bygger både samhället och individen friare. För det behöver vi starka offentliga finanser. Vår prioritering är glasklar: Välfärden måste sättas före nya stora skattesänkningar.

Vi vill se ett jämlikare Sverige. Välfärden ska förbättras och kvaliteten i vård, skola och omsorg måste höjas. I vår gemensamma rödgröna budgetmotion som presenteras i början av maj kommer vi att över en period om två år tillföra välfärden i kommuner och landsting sammanlagt 12 miljarder kronor mer än regeringen. Barnens skola, omsorgen och sjukvården är avgörande för vår framtida utveckling och varje individs förutsättningar.

Regeringens hantering av frågan om statsbidraget till kommunerna har allvarligt försämrat möjligheterna att planera personalförsörjningen. De som arbetar i skolan, sjukvården och omsorgen är värda en bättre behandling. Vi ger nu långsiktiga och stabila besked.

De senaste fyra årens borgerliga ekonomiska politik har byggt på idén att ökade klyftor skapar jobb. Det är denna idé som är förklaringen till att regeringen medvetet avvecklat stora delar av den aktiva arbetsmarknadspolitiken, prioriterat bort investeringar i välfärden och kraftigt ökat avgifterna till a-kassan.

Effekten av regeringens politik är att den procentenhet som tjänar mest fått lika mycket som 25 procent av svenska folket. Kvinnor har fått mindre än männen av regeringens skattesänkningar. Men ökade klyftor ger inte jobb. Fakta är att antalet jobb – mätt som sysselsättningsgrad – har blivit 100000 färre, enligt Finansdepartementet.

Vår gemensamma syn är att skatt ska betalas efter bärkraft och välfärd fördelas efter behov. Med höga ambitioner för välfärden kommer de med goda inkomster att behöva bidra mer.

Vi rödgröna lämnade över ett stort överskott om 70 miljarder kronor 2006. Efter flera år med Fredrik Reinfeldts ofinansierade skattesänkningar har Sverige nu ett underskott om 70 miljarder kronor. Sverige måste tillbaka till starka offentliga finanser.

25 000 välfärdsarbetare har försvunnit från den gemensamma välfärden. Enligt regeringens egen prognos fortsätter uppsägningarna i välfärden i år. Trots stora behov i välfärden valde den borgerliga regeringen att inte tillföra en enda krona till välfärden i kommuner och landsting i sin budgetmotion. Det är tydligt att de borgerliga partierna prioriterar sänkta skatter för de med goda inkomster framför investeringar i välfärden.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ser stora behov i välfärden under de kommande åren. Vi har som mål att kvaliteten i den offentliga sektorn ska förbättras, särskilt inom sjukvården, äldreomsorgen och skolan. Det ska bland annat ske genom ökad personaltäthet, satsningar på fortbildning och kompetensutveckling.

Vi ska kontinuerligt se över statsbidragens storlek för att under nästa mandatperiod se till att ha värdesäkrat statsbidragen.
Att investera i välfärden är av-görande för att öka jämställd- heten i Sverige. Kvinnorna är ofta de första som känner av konsekvenserna av regeringens politik. För att kunna jobba är många kvinnor beroende av att barnomsorgen fungerar, att äldreomsorgen går att lita på och att sjukvården levererar det den ska. När välfärden inte fungerar måste hushållen lösa mer själva och det innebär oftast att kvinnorna får dra ett tyngre lass.

En bättre statligt finansierad trygghet vid sjukdom och arbetslöshet räddar många från att behöva använda kommunernas socialbidrag. Då blir det också mer resurser till att istället utveckla välfärden.
I vårbudgeten tar vi ett första steg för att möta de utmaningar vi ser framför oss i skola, vård och omsorg. Vi föreslår att kommunernas resurser stärks med nio miljarder kronor mer än i regeringens budget i breda satsningar över en tvåårsperiod. Därutöver föreslår vi över tre miljarder i riktade satsningar över en tvåårsperiod. Vi gör särskilda satsningar på skolan och sjukvården. Det betyder att kommunsektorn tillförs över 12 miljarder kronor i förstärkningar av oss rödgröna sammantaget under år 2011 och 2012. Det kommer att stärka välfärdens kvalitet i Sverige. Det gynnar alla.

Totalt beräknas vår välfärdssatsning medverka till 10000–15000 fler jobb i välfärden i kommuner och landsting. Med våra satsningar, exempelvis på generationsväxling i äldreomsorgen och traineeprogram i välfärden, stärker vi kvaliteten i välfärden genom kompetenshöjning hos personalen samtidigt som vi ger unga en väg in i arbetslivet. Vår satsning på välfärden möjliggör en tryggare vård och omsorg för äldre, mindre barngrupper i barnomsorgen och fler utbildade lärare kring barnen i skolan.

Valet 2010 är ett vägval för Sveriges kvinnor och män. Det handlar om vilken färdriktning vi ska ta tillsammans. Då ställs vår rödgröna politik för fler jobb och en starkare välfärd mot Moderaternas politik med stora skattesänkningar och ökade klyftor.

Mona Sahlin, partiordförande för Socialdemokraterna
Peter Eriksson, språkrör Miljöpartiet de gröna
Maria Wetterstrand, språkrör Miljöpartiet de gröna
Lars Ohly, partiledare Vänsterpariet

Artikeln även publicerad i SVD Brännpunkt.

 

Källa: www.rodgron.se

 

I vår kommun måste vi räkna med ett stort underskott 2011. Det innebär att det blir ännu sömre situation för skola och välfärd än i dag.

 

Jag har inte känt behovet av en kursändring i svensk politik större än nu.Hur än detta jämna val slutar måste en ny regering samlas kring en paus i skattesänkningar och ägna ett antal år till att skapa fler jobboch stärka välfärden.

 

Tord Oscarsson
2010-04-27, 10:02  Permalink
Andra bloggar om:  


Hej
" bygga ett samhälle, där samhälle och individer blir friare"
Jag tänker på ordet och innebörden av " friare ".
Vad menar du med friare?
Friare att göra vad då?
Välja egen doktor!
Välja eget elbolag!
Välja eget telefonbolag!
osv
För trettio år sedan gjorde S det åt människorna, nu " tvingas " de göra det själva.
Är det frihet eller ofrihet i din värld?
Roger
Roger:

Är frihet att tvingas välja telefonbolag, elbolag och läkare själv, eller är frihet att få en bra start i livet och en reell möjlighet att ta tillvara på sin egen potential?

Vad spelar det för roll om man får välja telefonbolag om telefonen ändå fungerar och till ett rimligt pris? Vad spelar det för roll om man aldrig får en chans att bli något i livet. Om det mer eller mindre är kört ifrån början pga taskiga sociala förhållanden eller ett utbildningssystem som stänger ute individer som hamnat på glid tidigare?

Vad är viktigast? Att få välja telefonbolag när telefonförsäljaren ringer dig för tionde gången eller att få samhällets stöd när du som mest behöver det?
"Tobleronepolitik". Äntligen har vi fått ett ord som kommer att sänka den grönröda sidan likt titanic en gång sjönk.
Hörde just på radion, att Peter ERriksson höll med om att 3 miljarder i överskott hos kommunerna 2010
är tillräckligt. Det behövs inga extra pengar.
Medierådgivaren Paul Ronge anar att Odell-uttalandet är ett "genomtänkt övertramp".

– Detta är ett absolut bottennapp. Det är bland det lägsta jag har hört, säger han.
Hej
Chris B.

Nej, inte tvingas, utan att få möjlighet att göra det.
Om man vill kan man välja en gång och sedan strunta i resten av ev omval.
Ser du någon motsättning mellan de friheter jag beskriver och en bra start i livet och hjälp när jag behöver det.
Möjligtvis att det minskar politikernas makt och inflytande över " bra start i livet och hjälp vid behov
Jag gör det inte.
Beskriv gärna motsättningen.
I Härnösand har Alliansen ( politiker ) makten och skolans måluppfyllelse är 31 %.
Hur bra är den starten och stöd vid behov?
Roger
Medirådgivaren Paul Ronge som by the way är socialdemokrat men det glömde Tord visst att nämna...
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM