TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Vid fullmäktiges sammanträde på måndagskvällen riktade kommunrevisionens ordförande Rolf Andersson stark kritik mot kommunstyrelsen ledning av kommunen. I styrelsen har alliansen mellan M,C,FP,Kd och sjv.partiet majoritet.

– Han menade med hänvisning till revisionsberättelsen och revisionsrapporter att nämndernas uppfyllelse av målen inte är tillfredställande- att målen måste vara tydligare och styrande. Resultaten är inte i överensstämmelse med de mål för finanserna fullmäktige bestämt. Trots tidigare påpekande om brister i ledning och styrning har ingen förbättring skett.
– Kritiken gällde också att först i år har personalutskott utsetts. Det skulle ha utsetts vid kommunstyrelsen första sammanträde och haft som uppgift att ta fram riktlinjer för ledning och styrning i kommunen och handlägga entlediganden. Chefer entledigades av ordföranden i kommunstyrelsen trots att han saknade behörighet. Kritik riktades även mot arbetsmiljön inom kommunstyrelseförvaltningen.

Det är mycket ovanligt att kommunens ledning får så hård kritik för att inte ha skött sin huvuduppgift. Jag kan inte erinra mig att, oavsett majoritet, kommunstyrelsen fått så hård kritik tidigare. Det har varit en självklarhet att fördela ansvar på utskott och i nära kontakt med nämnder och förvaltningar utöva den ledning och samordning som kommunallagen föreskriver.
När man lyssnar på vad invånarna i Härnösand tycker om kommun kan noteras att medborgare faktiskt uppmärksammat brister av det slag revisorerna nu konstaterat.

Tord Oscarsson


2010-04-27, 08:56  Permalink
Andra bloggar om:  


Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM