TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

v

 

De rödgröna är överens om den största satsningen på järnvägsnätet sedan utbyggnaden av stambanorna i slutet av 1800-talet. Totalt ökas investeringarna med 120 miljarder kronor fram till år 2021 – en fördubbling jämfört med regeringens järnvägsplaner. Uppgörelsen innebär att byggandet av höghastighetsbanor i Sverige tar fart. De vill investera i

 • Ostlänken. Höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Linköping.
 • Göteborg–Borås. Höghastighetsjärnväg via Landvetter flygplats
 • Norrbotniabanan. Byggstart för en ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå.
 • Sundsvall–Gävle. Påbörjad dubbelspårsutbyggnad på Ostkustbanan
 • Tomteboda–Barkarby. Utbyggnad till fyra spår med tunnel under Sundbyberg.

Förslag innebär  modernisering och klimatanpassning av det svenska
transportsystemet. Det göra skillnad på såväl kort som
på lång sikt. Vi får ett sammanhållet transportsystem där kollektiv trafik och cykel är en själv klarhet i svenska städer,där järnvägen blir ett attraktivt alternativ även utanför de största regionerna och där snabba och bekväma tågresor i Sverige och till Europa är en självklarhet.Investeringarna stärker näringslivets möjligheter att skapa nya jobb i Sverige.

 

Den ökade satsningen på järnväg och kollektivtrafik innebär ingen minskning av den ram för väginvesteringar som regeringen föreslagit. De rödgröna hävdar att  att bilen, inte minst i kombination med andra transportslag, under överskådlig tid kommer att vara en förutsättning för att människors vardag ska gå ihop. Detta gäller särskilt i mer glest befolkade delar av landet t.ex. här i Norrland, där avstånden blir allt längre mellan bostad och arbesplats.

 

Med tanke på flygets dåliga ekonomi, klimatpåverkan och känslighet för störningar som vi den senaste tiden är det rätt politik att göra kollektivtrafiken mer konkurrenskraftig. Det innebär att man inte satsa på någon form av förbud utan nyttjarna ges möjlighet att välja bästa alternativ.

 

De rödgröna stärker med denna satsning som ett konstruktivt och spännande alterantiv i svensk politik.

 

Alliansen vill bara konfrontation och skapar stora klyftor och djupt missnöje i svensk politik. De bör få minst en mandatperiod i opposition för att förstå att Sverige består av mer än storstäder och rika medborgare.

Tord Oscarsson 

2010-04-26, 07:14  Permalink


Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
 • ej undertecknade med förnamn och efternamn
 • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
 • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
 • innebär brott mot tystnadsplikten
 • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
 • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
 • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM