TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

I odräglig översittarstil ställer Fredrik  Reinfeldt krav på Mona Sahlin. Attityden liknar den som präglar förhörsledare som ska nita dit en brottsling.

 

Man undrar varför inte den mannen ställer större krav på sig själv och sin regering i stället.

 

Den regering som fört en politik som innebär att många kommuner håller på att knäckas av socialbidragskostnader som rusar i höjden och pengabrist som gör att tusentals i omsorg, skola, sjukvård sägs upp.

 

Den borgerliga regeringens politik har ökat klyftorna. Den rikaste tiondelen har fått nästan lika mycket av regeringens skattesänkningar som 60 procent av hela svenska folket fått tillsammans.

 • Ungdomsarbetslösheten är en av de högsta i Europa.
 • 100 000 fler har blivit arbetslösa sedan regeringen tillträdde.
 • Stupstocken i sjukförsäkringen och försämringarna i a-kassan har gjort att sjuka och arbetslösa blivit allt fattigare. Regeringen har experimenterat med nya orättvisor och skapat en ny stor grupp av försäkringslösa.
 • Men några nya jobb har inte tillkommit.
 • Inkomstskillnaderna har aldrig varit större i modern tid.
 • Barnfattigdomen har nått rekordnivåer och socialbidragen ökar lavinartat.
 • Avvecklingen av platser inom vuxenutbildning och yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning har gjort att allt färre får en andra chans.
 • Den orättvisa pensionärsskatten ökar skillnaderna mellan löntagare och pensionärer.

Det kan inte bli tydligare: Ökade klyftor är inte lösningen på Sveriges problem. När utanförskapet och klyftorna ökar blir det svårare för människor att förverkliga sina drömmar. Friheten minskar.

 

Jag har aldrig röstat på högerledare. När de som styrde partiet tidigare var det i värsta fall en möjlighet. När det gäller Fredrik Reinfeldt är det otänkbart. Tvärtom ska jag ägna min tid fram till valet att varna så många som möjligt för konsekvenserna av 4 år till med den mannen som överste ståthållare i Rosenbad.

 

Tord Oscarsson
2010-04-24, 17:08  Permalink
Andra bloggar om:  


Det är bara arbetarna som tjänat på Reinfeldt.
Du måste räkna in, att dom där 10 % som är så populärt att tala om, förlorat halva sin förmögenhet på börsen.
Jag vet inte vilka erfarenheter du har. I min värld träffar jag bara förlorare fast de inte äger en enda aktie.
Hej Tord. Vad har det tagit åt dig på den senaste tiden. Från att ha varit en synnerligen seriös debattör, som hållit sig till sakfrågan och sällan eller aldrig fällt personliga nedlåtande kommentarer om de politiska motståndarna, kan du nu nästan aldrig avhålla dig från sådana omdömen i dina inlägg. Jag tycker det är oerhört trist och ett sätt att spä på det gryende politikerföraktet som bara gynnar extrempartierna. Nu är det knappt fem månader kvar till valet. Den främsta demokratiska manifestationen i Sverige. Kan vi inte komma överens om att under den tiden avstå från omdömen om personer och i stället koncentera debatten kring de politiska alternativen.
När det då gäller sakfrågan i det här fallet är det väl rimligt att ställa kravet på den opposition som vill styra landet att den tydligt redovisar hur deras alternativa politik ser ut i de frågor där den kritiserar den förda regeringspolitiken. Demokratins kärna är granskning och debatt av tydliga politiska alternativ. Då är det väl inget orimligt krav att vi medborgare som skall göra valet får veta t ex hur oppositionen vill ha det med skatterna, skall de höjas och i så fall hur mycket, vilka förändringar vill man göra i sjukförsäkringen, hur vill man ha det med den svenska militära närvaron i Afganistan, mm mm. Jag som medborgare ställer där samma krav som statsministern och jag tycker att de är absolut befogade. Eller har du en annan uppfattning när det gäller tydligheten i alternativen?
Jo, Tord! Nu har du felaktiga fakta. Fler jobb har de facto tillkommit. Det är betydligt fler sysselsatta idag än 2006. Alltså har vi fler jobb.

Det betyder dock inte att arbetslösheten är lägre. Utbudet har ökat med befolkningsökning och betydligt färre sjukskrivna.
Har Tord Oscarsson gripits av någon slags panik? I de senaste inläggen så nedvärderas allliansen i allt de gör. Sådana uttalanden som översittare vittnar på att inte kunna respektera att inte alla har Tord Oscarssons åsikter.

Jag tror inte de flesta väljarna tycker det fått det sämre. Och det finns väl inget parti i alliansen som vill ta bort trygghetssystemen? Enligt Tord som kommer folk att sitta och tigga för sin överlevnad om alliansen får styra.

Tord! Svenska folket är inte dumma utan kan själva avgöra vad de vill rösta på. Du behöver inte varna! De har förstånd att själva avgöra hur de vill att kommande politik ska föras.

För att förtydliga mitt inlägg så kan jag meddela att jag inte tillhör något parti, utan läser många bloggar.
Jag tycker bara du ska sluta att nedvärdera alla som inte tycker som du!
Jag står för vad jag skriver och jag har säkra fakta ur tillförlitliga källor. Jag har lång erfarenhet av politiker och politik. Det jag fått erfara av de som drabbats under Alliansens tid är det värsta jag upplevt.
Mona Sahlin blir en mycket bra översittare som statsminister men inte kommer hon sitta över människor inte. Möjligen översitteriet.

Fri tolkning ordet "översittare" då.
Till Gunnar Westman.

Jag reagerar starkt mot att Fredrik Reinfeldt saknar varje spår av ödmjukhet. Han ställer krav på Mona Sahlin som om det är ett perfekt samhälle han skapat. Sanningen är att en ny regering får ta över raserade trygghetsystem, i väsentliga delar nedrustad offentlig verksamhet, en dogmatisk privatisering av samhällsservice, som drabbar glesbygden och håller på att förinta det gamla fina centerpartiet.

Tord visar i åtta punkter hur människor drabbas av regerigens politik. I detta läge skall normalt sett en statsminister förklara sin politik. I stället går han till attack. Kortfattat beskriver Tord detta.

Det borde vara lätt att bli populär om man som Reinfeldt försämrar budgeten med ofattbara 140 miljarder - från plus 70 till minus 70. Strör man ut dessa enorma belopp uppstår problem senare. Så har det blivit varje gång en högerregering styrt och en socialdemokratisk tvingats ta över det obehagliga jobbet att städa upp efteråt.

Framförallt reagerar jag mot att Reinfeldt konsekvent säger en sak, men agerar tvärtemot.
Håller helt med Tord, Reinfeldt är en empatilös sate.
Ursäkta uttrycket men så är det faktisk, Den falskaste ledare vi haft i en regering nån gång.
Det har aldrig funnist nån vilja att minska arbetslöshet, Det är skattesänkningar som varit målet, och det har man gjort utan hänsyn.
Där ex arbetslösa drabbats tredubbelt.
Först sänkt ersättning sedan högre avgifter för a-kassmedlemskap sedan diskrimineringen gällande skatter.
Samma gäller i princip sjuka.
Pensionärer har han falsk låtsas göda genom att ge fattigpensionärern nån säck potatis extra d.v.s ca: 68 kr plus lite till många får inte nåt till skattesänkning t.ex.sjukpemnsionärer.
Men det nämner inte den saten.
Det vore kapatsrof för Sverige om borgarna vinner valet iu höst, Då säger jag som Jonas Sjöstedt:
Där är det nog risk att välfärden för Sverige är körd. Det går nog inte återställa inom överskådlig tid .

Så jag hoppas ni vet vad ni gör i Höst låt er inte luras av den falska retorik Rerinfeldt kör med.
Tänk efter och beter som empatiska människor rösta
Rödgrönt. Annars är det kört. Jag vill kunna se min granne i ögonen, hopas även nii vill det. Annars ska ni inte förvånas om kriminalitet o.s.v ökar.
Inlägget innehåller bara vad Tord tycker illa om i alliansens politik - inte ett ord om hur (S) tänker komma till rätta med problemen.

Är det bara återställare som väntar? Blir det som i augusti 2006 om de rödgröna vinner i september?

Nej, det tror väl ingen så därför behöver väljare veta vad de rödgröna kommer att göra, hur det de tänker finansiera höjda ersättningar, längre sjukskrivningar etc. och när tänker de göra det 2011 eller 2014?


Jag citerar Mona Sahlin. En utförligare beskrivning med förslag till finanisering kommer i Vårbudget-motion den 3 maj:

Vi vill vinna valet så att Sverige kan byta färdriktning. Vår idé bygger på att du – oavsett din bakgrund, oavsett under vilka förhållanden du föds – ska ha möjlighet att förverkliga ditt livs drömmar. Det handlar om frihet på jämlikhetens grund. Vi socialdemokrater sätter nu upp fyra mål som vi lyfter in i det rödgröna samarbetet: Fler jobb, mer utbildning, minskad barnfattigdom och minskat socialbidragsberoende.

Fler jobb.
Fler jobb är den viktigaste frågan för att öka jämlikheten. Vi sätter jobben först. Vårt mål är full sysselsättning. För att nå det målet måste sysselsättningsgraden öka. Varje arbetad timme behövs. Vårt delmål är att höja sysselsättningen till 80 procent i reguljär sysselsättning i åldersgruppen 20-64 år. Det innebär att särskilda insatser måste sättas in för unga och nyanlända som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Det innebär också att kvinnors sysselsättning måste öka.

Mer utbildning.
Inget är så viktigt för individens möjlighet att utvecklas och för samhällets konkurrenskraft som god tillgång på utbildning. Regeringen har i fyra års tid stängt dörr efter dörr till utbildningsmöjligheter för både unga och vuxna. Ökad social rörlighet kräver en fortsatt utbyggnad av högskolan, och ytterligare insatser för att fler vuxna ska ha möjlighet att gå högskoleutbildningar. Snedrekrytering betyder att klassklyftor cementeras och ska därför motverkas med kraft. Vårt mål är att hälften av varje årskull ska ha påbörjat högre studier innan de fyller 25 år.

Minskad barnfattigdom.
Barnfattigdomen når idag rekordnivåer och beräknas öka med närmare 50 procent mellan år 2006 och år 2010. Den borgerliga politiken har ökat klyftorna. De drastiska nedskärningarna i trygghetsförsäkringarna har tvingat in nya grupper i socialbidragsberoende. Därför lever var sjunde barn idag under fattigdomsstrecket. Det är oacceptabelt. Nu krävs fler jobb och kamp mot klyftorna. Men det krävs också höjda flerbarnstillägg, höjt tilläggsbidrag för studenter med barn och höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar. Vårt mål är att minska antalet barn i familjer som går på socialbidrag med 50.000 till år 2015.

Minskat socialbidragsberoende.
Regeringens politik har ökat bidragsberoendet. Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd har ökat i mer än 90 procent av landets kommuner. De väntas öka med 50 procent. Att behöva gå på socialbidrag är den tydligaste formen av utanförskap. Denna utveckling är en direkt konsekvens av den misslyckade jobbpolitiken, misskötseln av sjukförsäkringen och den cyniska hanteringen av dem som förlorar jobbet. Sverige har inte råd med fyra år till av ytterligare stora skattesänkningar på lånade pengar tillsammans med fortsatta nedskärningar i välfärden. Vårt mål är att minska andelen som går på socialbidrag med en fjärdedel till år 2015, därefter ska den halveras.

Jag vill att Sverige ska bli ett möjligheternas land byggt på idén att vi står starkare tillsammans. En socialdemokratiskt ledd regering kommer i alla väsentliga beslut att sätta jobben först och ta kampen mot klyftor och ojämlikhet.

Frihet förutsätter jämlikhet. Och frihet är att ge individen fler möjligheter att växa, att leva ett rikare liv, att nå framgång och att förverkliga sitt livs äventyr. Alla vinner på att de möjligheterna är stora i vårt land. Friheten ökar när jobben blir fler och klyftorna minskar – inte med fyra år till av motsatsen. Där står huvudkonflikten i valrörelsen 2010.

MONA SAHLIN, partiordförande (S)Mörkret blir tyngre och tyngre här ju närmare valdagen närmar sig. S fortsatta katastrofsiffror verkar påverka mentaliteten. Smutskastning och lögner blir vardag.
Tvärtom det ljusnar. Det våras. Sammanställning av mätningar i vårens månad april visar stabil ledning för De rödgröna och Monas Sahlin S hade i den senaste stora mätningen ca 8 procent mer än Fredrik Reinfeldts M.
Ett parti som fortsätter sin kräftgång ?

Ett parti som för första gången är så desperata att de kan regera med kommunister som hyllat DDR ?

Desperationen och maktlusten är total.

Jag får avsmak för valrörelsen redan.
Vänsterpartiet är mindre extremistiska och dogmatiska idag än flera partier i högerfållan.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
 • ej undertecknade med förnamn och efternamn
 • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
 • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
 • innebär brott mot tystnadsplikten
 • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
 • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
 • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM