TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

vKapitalismens svaghet är att den efter en viss välståndsnivå får tre problem. Den ger inte längre lycka, hälsa eller hållbarhet. Detta faktum är en ödesfråga för vår civilisation men också ett underliggande tema i höstens val, skriver Kajsa Borgnäs, ordförande för s-studenter, apropå torsdagens debatt på AF i Lund på sajten Newsmill

Hon skriver även: Regeringspolitiken under de senaste fyra åren har varit mycket konsekvent kortsiktig; kulturen kommersialiseras, utbildningsfabrikerna producerar allt mindre bildning, arbetsrätten urholkas och strandskyddet säljs ut i kommun efter kommun - av bildning, kultur, investeringar för en bättre framtid och traditionella borgerliga värden bidde mest ytterligare "tjack" till en dopad kvartalsekonomi.

 

Läs mer

 

Jag vill tillägga: Det finns en enorm trötthet hos svenska folket att privatisering till riskkapitalföretag av offentlig verksamhet gör den dyrare och mer otillgänglig.Ingen riskkapitalist räknar med att tjäna pengar på mindre orter och glesbygd.

 

Tord Oscarsson

 

 


 2010-04-22, 09:43  Permalink


Hej. Alla de stora framgångsrika företag som vi i Sverige är så stolta över har startat med pengar från riskkapital. Rikskkapital är en nödvändighet. Det är väl av den anledning vänsteroppositionen har föreslagit ett statligt riskkapitalinstitut.
Och inte är alla enormt trötta på privata initiativ i offentlig verksamhet. Tvärtom skulle jag vilja påstå. Vi ser ju hur listningen till de två privata vårdcentralerna i Härnösand varit hittillls. Uppemot 10000 listade på bara några veckor i en kommun med knappt 25000 inv. Det ser därigenom också ut som om det socialdemokratiska kärnområdet i Högsjö får tillbaka en vårdcentral. Den som det socialademokratiskt styrda landstinget la ner för några år sedan. Och nog är väl Högsjö att betrakta som glesbygd.
Och vad kan det bero på att så många vill till de privata vårdcentralerna. Jag vet att en av de allra viktigaste orsakerna är att de nya vårdcentralerna kan ge den trygghet som patienterna vill ha. Det viktigaste skälet till detta är att de inte behöver anlita stafettläkare. De har sina fasta läkare vilket innebär att man som patient får en "egen husläkare".
Vid besök på Sundet är detta en omöjlighet. Jag har haft lite problem med en fot nu undrer senvintern. Vid 4 olika besök på Sundet under en månad har jag fått träffa 4 olika stafettläkare angånde min fot. De har var och en beslutat om olika undersökningar och provtagningar. Jag har inte fått någon information om vad dessa givit för resultat trots att det gått snart en månad sedan den senaste undersökningen. Jag antar att det beror på att de stafettläkare som jag träffat inte finns kvar längre på Sundet. Och då är det väl ingen som bryr sig om min fot.
Den enorma tröttheten du talar om är i många fall riktad mot den offentliga sektorns misslyckanden. Vi får därför i stället vara enormt glada över att det finns privata aktörer som tar risken med att ta över offentlig verksamhet. Då finns möjligheten att vi kan får den offentliga service som vi har skäl att förvänta oss med tanke på de skatter vi betalar, men som vi nu inte alltid får.
Vårdcentralerna är offentligt finansierade och får inte ta större patientavgifter än landstingets egna vårdcentraler. De har mer karaktär av intraprenad.

Jag är inte emot att landsting och kommun lägger ut drift på entreprenad men anser att det ska prövas från fall till fall.

Vad väljare reagerar mot är att det finns ett slags dogmatism att allt ska privatiseras. Just nu reagerar många mot att bilprovningen inte fick fortsätta utan ska ersättas av privata bilprovningar. Man räknar med dubblerad kostnad.
Hej. De väljare du talar med och som tydligen reagerar mot ett slags dogmatism har en helt annan uppfattning än de väljare jag träffar. De är glada över att det finns duktiga och riskvilliga entreprenörer som vill ta över dåligt fungernade offentliga verksamheter. Vad de reagerar mot är den dogmatism som finns i inom socialdemokraterna och vänsterpartiet att allt offentligt skall bli vid det gamla. Denna bakåtsträvande konservativa dogmatism är inte bra för de som behöver välfärden.
Du vet nog inte riktigt vad som diskuteras på S-möten. Jag kommer just ifrån ett. Där betonades en pragmatisk och dogmatisk hantering av frågor om driftformen. Det togs fram exempel som visade att vid upphandling där offenlig drift ställts mot upphandlad var den offentliga billigast. Detta som ett argument för att fråga om drift form ska prövas utifrån vad som bäst i det enskilda fallet.
Hej. Du vet nog inte riktigt vad som diskuteras i de kretsar jag rör mig. Intressant också att det på mötet du deltog i betonades en dogmatisk hantering av frågor om driftformer. Inte förvånade men bra att du tydliggör er dogmatiska inställning i denna fråga.
Jag avsåg en pragmatisk och INTE dogmatisk hantering. Med dogmatisk menar jag då ett beteende där man oavsett omständigheterna i det enskilda fallet- går på en viss linje.När det gäller Navet gjordes en prövning som visade att det var bäst att de fick fortsätta.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM