TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

v

 

I dag skrivs på DN debatt att det är strid om Rotavdraget. Vem för den striden. De rödgröna deklarerade för länge sedan:

 

Mona Sahlin: Rotavdrag även för hyresrätter

I dag presenterar de tre oppositionspartierna ett gemensamt förslag om ett nytt stöd på två miljarder kronor per år som stimulans till energibesparande renoveringar av flerfamiljshus. Med det stödet ska uppemot 50 000 lägenheter kunna renoveras varje år. Förutsättningen för det nya rotavdraget är att renoveringen leder till en minskad energianvändning på minst 30 procent. Det nuvarande rotavdraget för villor ska vara kvar och utvidgas med särskilda klimatsatsningar. Totalt skulle vi tillföra sex miljarder kronor per år och skapa omkring 15 000 fler jobb, skriver Socialdemokraternas ledare Mona Sahlin, Vänsterpartiets ledare Lars Ohly och Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand och Peter Eriksson.
Vi vill bygga om Sverige genom klimatsmarta investeringar samtidigt som vi skapar tusentals jobb inom byggsektorn och rustar upp eftersatta bostadsområden. Våra tre partier presenterar i dag ett gemensamt förslag till ett nytt rotavdrag.
Det finns stora renoveringsbehov i flerfamiljshusen, inte minst i miljonprogrammen. Vi vill därför införa ett nytt stöd om två miljarder kronor per år för att stimulera renoveringar av flerfamiljshus när man samtidigt är beredd att genomföra en betydande effektivisering i energi­användningen.
Beskedet till landets radhus-, villa- och bostadsrättsägare är att vi kommer att behålla det nuvarande rotavdraget så länge som det behövs för att bekämpa den djupa jobbkrisen. Vi kommer dessutom att utvidga avdraget med en klimatbonus för att främja minskad energianvändning i hushållen. Totalt vill vi investera sex miljarder i en bred rotsatsning som skapar runt 15 000 fler jobb.
Bygginvesteringarna har fallit dramatiskt under det senaste året. Resursutnyttjandet i byggsektorn är historiskt lågt och det finns därför goda förutsättningar att kombinera en effektiv konjunktur­stabiliserande politik med att genomföra samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt lönsamma energieffektiviseringsåtgärder. Genom ett utvidgat rotavdrag riktat till så väl småhus som flerbostadshus kan nya jobb skapas, samtidigt som det stora behovet av upprustning av de äldre flerbostadshusen, inte minst inom miljonprogrammet, stimuleras.
Genom att utforma en smart och modern konjunkturpolitik som både stabiliserar efterfrågan i ekonomin, minskar arbetslösheten och samtidigt leder till att nödvändiga energiåtgärder genomförs minskas de kortsiktiga skadorna i ekonomin av kraftiga konjunktursvängningar. Samtidigt stärks ekonomin långsiktigt genom att vi skapar förutsättningar för en effektiv, långsiktig resursanvändning. Detta är att ta ansvar både på kort och på lång sikt.
Det finns en stor potential till att minska energianvändningen i bostadsbeståndet. Genom totalrenoveringar av flerfamiljshus, inte minst inom miljonprogrammen, uppnås ökade möjligheter till en förbättrad social utveckling, en stor sysselsättningseffekt samtidigt som energianvändning i fastigheterna minskar. Eftersom så många av flerfamiljshusen är byggda under en kort period sammanfaller flera hundra tusen lägenheters upprustningsbehov tidsmässigt.
Med ett stöd skulle uppemot 50 000 lägenheter i flerfamiljshus – hyreshus och bostadsrättsföreningar – kunna totalrenoveras per år. Det är ungefär en fördubbling jämfört med i dag. Enligt beräkningar från Sabo skulle en renoveringsvolym i denna omfattning skapa cirka 35 000 fler jobb. Vi gör en mer försiktig bedömning.
Vi inför möjligheten till stöd för alla flerfamiljshus som genomför totalrenovering förutsatt att renoveringen leder till minst 30 procent minskad energi­användning. Stödet utgår till 50 procent av arbetskostnaden upp till ett tak om 100 000 kronor per lägenhet. Två miljarder kronor satsas per år.
Vårt besked till landets radhus-, villa- och bostadsrättsägare är att vi kommer att behålla det nuvarande rotavdragets grundläggande konstruktion. Taket fortsätter att vara 100 000 kronor, skatte­reduktionen är fortsatt 50 procent av arbetskostnaderna och fortsätter att vara knuten till individen, och de rotarbeten som i dag omfattas kommer även att omfattas med vår modell.
För att främja rotarbete med en klimatprofil vill vi utvidga det existerande rotavdraget med en extra klimatbonus för radhus, villor, ägarlägenheter och bostadsrättsföreningar som gemomför energieffektiviseringar. Klimatbonusen kopplas, till skillnad från rotavdraget, till den enskilda fastigheten och kan därför sökas av bostadsrättsföreningar. Klimatbonusen är på 10 procent utöver rotavdraget och ger upp till 10 000 kronor i avdrag per småhus/antal lägenheter i en bostadsrättsförening. Bonusen kopplas till åtgärder som rekommenderas i fastighetens energideklaration.
Vi kommer naturligtvis att ställa krav på F-skattesedel för att man ska kunna utföra rotarbete med skattereduktion. Seriösa företag måste slippa illojal konkurrens.
Vi kommer också att gå småföretagen till mötes i kritiken mot regeringen och utforma systemet så att avdraget kan göras i efterhand. Regeringens ”fakturamodell” innebär att framför allt småföretag som redan i dag ofta har stora likviditetsproblem missgynnas konkurrensmässigt.
Varje krona som satsas i kampen mot jobbkrisen ska användas så effektivt som möjligt. Vår bedömning är att det inte är prioriterat att ge rotavdrag för renovering av fritidshus utanför Sveriges gränser, till exempel på Franska rivieran. Vi vill begränsa avdraget till fastigheter i Sverige.
Vi menar att ett rotavdrag är en effektiv konjunkturstabiliserande åtgärd om det utformas som en tillfällig insats. Regeringens egna experter, till exempel Konjunkturinstitutet, rekommenderar att avdraget görs temporärt för att öka sysselsättningseffekten.
Jobbkrisen är djup och vårt besked är att vi kommer att behålla rotavdraget så länge som det behövs för att bekämpa jobbkrisen. Vi beräknar att det utvidgade rotavdraget för småhus och bostadsrätter kostar cirka fyra miljarder kronor per år.
Vi är övertygade om att Sverige måste möta den ekonomiska nedgången med investeringar. Det rödgröna rotavdraget leder till förbättrade boendemiljöer och att fler är beredda att renovera, bygga om och effektivisera sin energianvändning. En satsning där alla är vinnare och som innebär tusentals nya jobb, minskad klimatpåverkan och en ökad framtidstro i vårt land.
Totalt tillför vi sex miljarder kronor per år för ett brett rotprogram som både rymmer en vidgning av det rotavdrag regeringen infört och dessutom en stor satsning på att totalrenovera flerfamiljshus i miljonprogrammen. Sammanlagt bedöms detta skapa omkring 15 000 fler jobb.

Mona Sahlin
Maria Wetterstrand
Peter Eriksson
Lars Ohly

Källa: Socialdemokraterna

 

Tord Oscarsson2010-04-20, 01:06  Permalink
Andra bloggar om:  


Jamen se där ja. Här är de. De rödgröna!
Så skall det låta !
Jobb som främjar och skapar- inte minst rättvisan....
Bra att man gör det tydligt att detta är en konjunkturåtgärd och därmed tillfällig
Bra att den omfattar alla även hyresrätter och att man satsar på klimatsmarta lösningar

Kanske vi satsar på jordvärmepump+solfångare då.....
Hyresfastigheter har alltid avdragsrätt för sina kostnader, så därför är all upprustning redan nu avdragsgill från fastighetens inkomster.

Artikeln aviserar inte ROT eller RUT utan ett bidrag till ägare av hyresfastigheter - eller är kanske avsikten att fördela bidraget på hyresgästerna?

Att kalla artikelns förslag för utvidgat ROT-rabatt är utläggande av dimridå som kräver en förklarning.
Först skall folk luras investera i jordvärme med tredubblad elförbrukning. Sen höjer man elpriserna dramatiskt just för dessa stackare som sitter bakbundna i elberoende. Bondfångeri i klimatreligionens namn.
För att man ska få skattereduktion för ROT-arbete krävs att man äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) där ROT-arbetet utförs.
Mycket bra. Inga passiva åtgärder utan man utnyttjar potentialen i krisen för att föra Sverige framåt mot ett mer energieffektivt samhälle. Proaktiva åtgärder ifrån de rödgröna. Precis det jag vill se! Mycket bra!
Ni vill alltså ge 50 000 kr per lägenhet till alla hyresvärdar?
Tord.....den här frågan har jag ställt tidigare;

Har inte redan hyresvärdar avdragsrätt för reparationer och renoveringar?
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM