TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Kjell Lundgren Skellefteå skriver på AB debatt:Regeringen ger bidrag till de rika.Alliansens regeringsprogram domineras helt av ”arbetslinjen” och ”bidragslinjen”. Man menar att alla ska kunna arbeta, oavsett förutsättningarna. Även sjuka, handikappade och arbetslösa, oavsett var i landet jobben finns – och om de finns. Detta är alltså arbetslinjen.

Lustigt nog har regeringen startat arbetslinjen med att ge alla som redan har ett arbete ett extra bidrag – det så kallade jobbskatteavdraget.

 

Ett exempel på rika som gynnats av borttagen förmögenhetskatt, fastighetsskatt och jobbbidrag är Jakob Wallenberg. Nu är han orolig för sina miljarder. Enligt DN har han  en särskild insyn i den kinesiska ekonomin som ger anledning till oro. Ett hot mot svenska företag  med  ny tuff konkurrens. Därtill är han tydligen sömnlös för Mona Sahlins tankar  om ett återinförande av en mindre förmögenhetsskatt för att alla soldariskt ska delta i att alla får ett bra liv.Alla styvbarn i högerns överklasshem. Vi har inte i mannamine varit så långt från Per Albins folkhem utan styvbarn som nu.

 

Ibland undrar jag om dessa börsmiljardärer kan stava till ordet solidaritet. Jag tror inte det.

 

Tord Oscarsson


 2010-04-14, 16:11  Permalink
Andra bloggar om:  


Det antas att möjligheterna ska förändras genom större skillnader och att möjligheten på arbetsmarknaden ska förändras genom individuella försök att finna sysselsättning på detta sätt med hårdare press på lagarna om arbetstagarens och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter. Målet för ursprunfgs iden kan tolkas vara motsatt förd politik, inte individen men effekten är naturligtvis denna

Detta ger resultatet att ansvaret för människors försörjning faller på invånarna i samhället som enskilda individer att sörja för sin rättighet i detta ett sådant utvecklat samhälle som Sverige är. Istället för att politiker i regeringen ser över att förändra den höga arbetslösheten som bör vara en lands regering plikt och skyldighet. På detta sättet har ensam styrka hos person och familj det oförtjänta ansvaret och betalar detta ansvar med moms på varor, mat och skatt till lednings arbetet att föra landet mot en framtid, ger människor personliga kval utöver de ekonomiska problem och svårigheter de redan har att föra sig framåt i vanlig vardag.

Problemet är att arbetslösheten fanns, stegrade från stor till idag enorm för över tjugo år sedan.

Annan tolkning kan nämnas. Kravet samhället har på individer finns inte på samma sätt i politiken. Föräldrar uppmanas samarbeta för barnen bästa av omgivning och rådgivning men politiker undslipper tanken om samarbete med ett helt lands invånare sjaskiga möjlighet att försörja sig. Är inte det intressant så säg. Vuxna människor är kanske olika mogna beroende på inkomst och var tjänsten är samhällspyramiden. Rika välpositionerade människor undgår mer än bara att sopa rent golven kring matskålen.
Hej. Du skriver jobbidrag. Menar du att en skattesänkning är ett bidrag från staten.
Detta är inte utveckling. Påstå inte det. Vi vanliga människor har vår utbildning bakom oss.
Jobbavdraget motsvaras inte av någon kostnad och utgår inte till alla skattebetalare. Det har därför karaktären av en särskild förmån. Debattören i AB kallar det ett extra bidrag. Det är en smaksak vad man kallar det.
En skattesänkning kan aldrig vara ett bidrag. Då är i så fall din utgångspunkt att den enskildes pengar är samhällets och det är en samhällelig nåd att få behålla någon del av dessa.
Nettoinkomster på en viss nivå ska ha samma skatt. Pension eller lön - på ett och samma belopp ska samma skattetabell gälla. Om vissa skattebetalare får avdrag när skatten ska betalas, som inte motsvarar någon kostnad är det ett bidrag som övriga skattebetalare får vara med och betala förr eller senare.

Om man läser taxeringslagen finner man att den känner inte till något annat sätt att beräkna skattepliktigt belopp än att från inkomster dra kostnader för intäkternas förvärvande. Därutöver finns grundavdrag som gäller alla.
"Nettoinkomster på en viss nivå ska ha samma skatt. Pension eller lön - på ett och samma belopp ska samma skattetabell gälla."

Innebär det att avdragsrätten för fackavgiften inte kommer att återinföras?
Avgifter som kan betraktas som kostnader för intäkternas förvärvande kan anses avdragsgilla. Det är en bedömning som lagstiftaren måste göra i vad mån i olika kostnader ska vara avdragsgilla.
"Avgifter som kan betraktas som kostnader för intäkternas förvärvande kan anses avdragsgilla."

Så om regeringen hade valt att lägga jobbskatteavdraget på deklarationen istället för via olika skattetabeller hade det varit okey enligt dig?
Nej det skulle strida mot att avdragsgill kostnad ska avse utgift som var nödvändig för intäktens förvärvande.

Jobbskatteavdraget är generellt och inte kopplat till någon kostnad. Det är ett sätt för lagstiftaren att via skatterabatt/bidrag gynna en viss kategori skattskyldiga.
Och de som arbetar har inte merkostnader kopplade till sitt arbete?

Verkar som om du vill gå tillbaka till den gamla goda tiden då allt var avdragsgillt bara det avsåg kostnader för intäkternas förvärvande......
Inkomstskattelagen reglerar vad som får dras av:
T.ex. 2 § Den skattskyldiges levnadskostnader och liknande utgifter får inte dras av.
Utgifter för gåvor, premier för egna personliga försäkringar samt avgifter till kassor, föreningar och andra sammanslutningar som den skattskyldige är medlem i räknas som utgifter enligt första stycket.
"Utgifter för gåvor, premier för egna personliga försäkringar samt avgifter till kassor, föreningar och andra sammanslutningar som den skattskyldige är medlem i räknas som utgifter enligt första stycket. "

Inte i SAP:s Sverige där fackavgiften skall vara avdragsgill......du vet att företagens föreningsavgifter under SAP:s regeringstid inte var avdragsgilla.
Huvudregel är att inga föreningsavgifter får dras av. De omfattas av det som sägs i första stycket: 2 § Den skattskyldiges levnadskostnader och liknande utgifter får inte dras av. Det är väl detta du menar också.

Om någon avgift av speciella skäl bör få dras av måste det finnas särskild bestämmelse om detta.
Det blir roligare och roligare att se din brist på argument i Anderssons korseld. Bara rabblande av...ja, vadå? Inte ens klyschor kan man kalla det.

Låter som en god idé att ordna en särskild bestämmelse för jobbskatteavdraget så att "jag bestämmer vad som är rätt och riktigt"-Tord äntligen slipper pränta meningar utan betydelse som argument mot det.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM