TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

I dag läser jag i Tidningen Ångermanland om att Alliansens prioriteringar av resurser nått Härnösand. Rubrikerna säger mycket: Tuffa besparingar inom äldreomsorgen.Stora minskningar av vårdplatser vid tre stora boenden, 50 anställda, vikarier och fastanställda tvingar lämna sina jobb. Inne i tidningen signaleras att Komtek och musiskskolan kan dras in.

 

När de stora sparprogrammen tvingades på landstinget läste man på ledarplats om hur den politiska ledningen misskött sig. När det gäller högerstyret i kommunen finns inte ens en notis.

 

I och för sig måste orsaken till denna turbulens sökas högre upp. Det försökte många säga  även när det gällde landstinget. Det handlar om plus- och minusräkning - om var man lägger pengarna.

 

Alliansen valde 2007 ett stort skattesänkningprogram på bekostnad av välfärden. A-kassa, sjukförsäkring,sjukvård,kommunal välfärd fick stå för stort antal miljarder av de bortåt 100 miljarder som skattesänkningarna kostade. Då är slopandet av Förmögenhetsskatt och fastighetskatt inräknat.

 

Det är naivt att tro att denna politik inte fått konsekvenser. Den har osakat att det inte funnits pengar till större satsningar mot arbetslöshet. Inte heller att se till viktiga välfärdsområden fredas.

 

 Socialdemokraterna rustar nu för återgång till en politik där välfärden är viktigare än dogmatiska miljardsänkningar av skatten.

 

1. När det gäller jobben sätter S upp ett delmål - höjd sysselsättning till 80 procent i åldersgruppen 20-64 å. Det ska uppnås genom särskilda insatser för unga och nyanlända.

2.För utbildning är delmålet att hälften av varje årskull ska ha påbörjat högre studier innan de fyllt 25 år.

3.Barnfattigdomen ska minskas genom höjda flerbarnstillägg, höjt tilläggsbidrag för studenter med barn och höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar. Målet är att 2015 ska antalet barn i familjer med socialbidrag minskas med 50 000.

4.S vill också minska beroendet av socialbidrag med en fjärdedel till 2015, därefter ska det halveras.

 

Alltså valet står mellan välfärd och stora skattesänknngar. Enligt uppgift kommer regeringen med ett femte steg i jobbskatteavdragshysterin.

 

Sådan är kapitalismen skrev Joe Hill.

 

 

Tord Oscarsson 

 

 2010-04-14, 08:12  Permalink


Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM