TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

DN/TT uppger att i dag får unga inte fast jobb förrän de är uppåt 30 år. I början av 1990-talet kom de in på arbetsmarknaden mycket tidigare — vid 21 års ålder. Speciellt svårt är det för de allt fler unga som inte klarar gymnasiet. Ungdomsarbetslösheten har nått rekordnivåer kring omkring 25 procent i åldrarna 20—24 år.

 

Den svenska ungdomsarbetslösheten är en av de högsta i hela Europa och ett brott mot de borgerliga partiernas löfte om fler jobb. Dessutom är det ett obegripligt slöseri med ungas resurser och kunskap, och med statens finanser. Sverige behöver en jobbpolitik som ger våra unga en plats på arbetsmarknaden. Ungdomar är en tillgång. Deras kunskap, talang och nya idéer får i dag inte komma till sin rätt men behövs för att utveckla våra svenska företag och vår välfärd i framtiden.

 

Sveriges unga behöver nu snabba åtgärder som ger resultat. En viktig insats kan göras redan i sommar. För de allra flesta är sommarjobbet den första kontakten med ett arbete och för många också vägen in på arbetsmarknaden.

Det framstår som alltmer obegripligt att Fredrik Reinfeldt och Anders Borg kan blåsa upp sig som de gör och påstå att jobben kommer. Jobbskatteavdrag och arbetslinje?? Varför har det inte hjälpt alla dessa unga som inte har något jobb. Varför erkänner man inte att  huvudsyftet var att sänka skatten för att bli populär särskilt bland de välsituerade i storstäderna.

 

Sedan kommer de med sina tvivelaktiga nationalekonomiska teorier och påstår att det kommer 100 000 nya jobb.

 

 Tord Oscarsson

 

 

 

 

 

 

2010-04-09, 15:15  Permalink
Andra bloggar om:  


Flumskola och överinvandring. Det kan inget parti rätta till. Dom skall vara tacksamma att dom slipper förtidspension, som under förra styret.
Jag talar om friska unga som vill ha jobb men inte får det under högerstyret som prioriterar skattesänkníngar i stället för att satsa på de ungas kompetensutveckling.
Fakta: Rekordhög arbetslöshet bland unga.Ungdomsarbetslösheten har nått rekordnivåer kring omkring 25 procent i åldrarna 20—24 år.
Ungefär 30 procent av de ungdomar som är inskrivna vid arbetsförmedlingen får försörjningsstöd.
Etableringsåldern, den ålder då 75 procent av årsklassen är sysselsatt, låg på omkring 21 år mellan 1987 och 1990.
Under 1990-talskrisen steg etableringsåldern till 27—28 år för män, och för kvinnor var den ännu högre.
2007 var etableringsåldern omkring 26 år för män och kvinnor, och enligt studien har den stigit ytterligare sedan dess.
30 procent av 20-åringarna saknade slutbetyg från gymnasiet 2008.
I mitten av 1990-talet var andelen utan slutbetyg 20 procent.

Källa: Lunds och Umeå universitet (TT)
Berättelsen om ungdomsarbetslösheten är en av de mest populära i den politiska mytologin. Oscarsson refererar här en variant från TT på underlag från universitetsvärlden.

Att trettio procent får försörjningsstöd (socialhjälp) visar bara trygghetssystemens stora omfattning och att medborgarna anpassar sig väl till det utbud av bidrag som finns.
Bengt-Erik Johansson befinner sig i likhet med Anders Borg långt från den svenska verkligheten när de bedömer arbetslöshete,orsaker och vad som behöver göras. Ni kör med makroekonomiska teorier som innebär en nedvärdering av medborgarna.

Unga vill ha utbildning och jobb - inte bidrag.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM