TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Eric Sundström, chefredaktör
eric.sundstrom@sap.se skriver en träffande och viktig ledare i senaste numret av Aktuellt i politiken.

 

För två veckor sedan påpekade vi att den borgerliga regeringens problem kan analyseras genom att använda begreppen ”politics” och ”policy”. Det förra begreppet avser själva regerandet, det senare de politiska förslagens innehåll.

Uppdelningen, som är hämtad från engelskan, är ett enkelt men användbart analysverktyg. Och vi skulle naturligtvis inte tjata om dessa begrepp igen, om inte skälen var synnerligen angelägna.

Göteborgs-Posten publicerade nyligen (23 mars) en nyhetsartikel som har fått alldeles för lite uppmärksamhet. Artikeln bygger på en intervju med det före detta justitierådet Bo Svensson, som är en av de verkliga tungviktarna i lagrådet. Och det är ju lagrådet som ska se till att ”politics” fungerar. Att lagförslagen från Reinfeldts regering är rättssäkra och överensstämmer med grundlagen.

Kritiken mot Reinfeldts regering är fullständigt skoningslös. Lagrådet har aldrig varit så pressat, säger Svensson. Orsaken är att regeringen har startat lagarbetet för sent, att regeringen ”inte har haft juridiskt kunnigt folk till sin hjälp” och är ”nybörjare i att regera”.

Man kan lägga till Sveriges Radios kritik som avser Arbetsförmedlingen och de miljarder som satsas på coaching: Enligt avtalet ska varje coach hjälpa 30-40 arbetslösa i veckan. Men P1 Morgon har granskat ett av de privata företag som ska coacha långtidsarbetslösa på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Och där är det snarare 70 arbetslösa per coach - mer slussning än kvalitativ coachning, enligt våra källor. Det beskrivs som att  coach - företag skor sig på arbetslösheten.

 

Det är viktigt att uppmärksamma detta. Reinfeldt har varit rätt hånfull mot Sahlin när det gäller regeringsduglighet. Det är ord som klingar tomt och falskt när man skådat verkligheten i hans regering.

 

 

Tord Oscarsson2010-04-06, 20:27  Permalink
Andra bloggar om:  


Bäst vore att skriva in socialdemokratiskt styre i grundlagen, så att vi slipper sådana här nybörjare.
Problemet ligger i att alliansen inte ser till funktion utan agerar blint utifrån ideologi. De är politiska fundamentalister om man så vill. Hade de varit mer pragmatiska och resultat inriktade hade de tagit större hänsyn till att deras reformer också skulle fungera.

Jobbcoaching var ett skämt innan och det är fortfarande ett skämt och ett hån emot många arbetssökande. De ca 10% arbetslösa skall peppas till att söka de få jobb som finns. Som om det inte fanns någon annan som ville ha dem? Vad jobb coaching i själva verket är, är en reform som når ut till ganska många men med väldigt små effekter. Att den når många ser bra ut men gör föga nytta. Att den har små effekter ter sig förmodligen demoraliserande för de som tvingas deltaga. Att den sen ger arbetstillfällen och inkomster till privata coachingföretag anses förmodligen vara bra av alliansen. På sätt och vis är det ju också det eftersom det är de enda jobben som vi kan vara säkra på att kommer att skapas av reformen. Dyra blir de dock.
Där har du fe Erik , men det vore klädsamt av "arrogansen" att inse sin inkompetens någon gång.
Om vi anlägger ett historiskt perspektiv tycks det vara så att även socialdemokratiska regeringar har varit frekventa mottagare av kritik från Lagrådet. Detta är inte märkligt då regeringsmakten varit i socialdemokratiska händer under lång tid.

Vad som dock är märkligt att kritiken från Lagrådet varit konstant under lång tid, vilket, enligt Tord Oscarssons resonemang, torde betyda att inkompetensen hos de tidigare regeringarna varit konstant.

En mer rimlig tolkning är att Lagrådets uppgift är att vara kritisk oavsett regering.
Kritiken mot Reinfeldts regering är fullständigt skoningslös. Lagrådet har ALDRIG varit så pressat, säger Justitierådet Bo Svensson. Orsaken är att regeringen har startat lagarbetet för sent, att regeringen ”inte har haft juridiskt kunnigt folk till sin hjälp” och är ”nybörjare i att regera”.

Det har inte förekommit tidigare att lagrådet haft så hård kritik som nu mot kvaliten på lagförslag - på rutinerna. OBS att Svensson skriver att de aldrig varit så pressade.
Till Erik Eriksson och Christer Eriksson.

Den svenska författning av år 1974 avskaffade begreppet statschef och överförde statschefens befogenheter till statsministern. Statsministern skulle alltid vara socialdemokratisk eftersom partiet naturligt alltid skulle ha minst 50 procent av rösterna.

Var det inte Marita Ulvskog som en gång sa att det var närmast en statskupp att se en moderat som statsminister.

Men sedan håller jag med Tord O. att det är verkligen förvånande att regeringen inte har bättre styrsel på mycket av vad den gör.
Tors Oscarsson,
Vad jag säger är att Lågrådets roll är att kritiskt granska och denna funktion gäller oavsett regering. Vad som är intressant är huruvida regeringen beaktar lagrådet eller inte.

Om vi sedan tittar på vad Bo Svensson faktiskt säger i artikeln framförs flera orsaker till lagrådet arbetssituation. En av dessa är brist på erfarenhet inom departementen. Utöver detta framförs en rad andra faktorer som kan vara värda att beakta som t.ex svårigheter att sammanjämnka fyra partiers åsikter, det svenska ordförandeskapet, en stor mängd lagförslag samt ambition att leverera det man lovat.

Så brist på erfarenhet är en av flera faktorer, vilket i sig är nog så allvarligt.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM