TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Tonen i pressen alla kategorier är inriktad på att ge en negativ bild av Mona Sahlin och De rödgrönas energipolitik. Det måste ändå finnas en möjlighet att komma överens om en energipolitik som i första hand inriktas på att förnybara energikällor. Kärnkraften kan med tanke på tveksamhet om avfall mm.  och pågående forskning på framtida kärnkraftslösningar rimligen bordläggas till senare tillfälle. Det råder ju enighet om att inget kraftverk ska avvecklas i närtid t.ex. nästa mandatperiod.

 

Nu har vi också ett väl fungerande samarbete med miljöpartiet och vänstern. Det finns förnuft i den inriktning man valt inför energialternativen.

 

Under detta och nästa år kommer en politik för framtiden att formas både i varje parti och i en gemensam valplattform. Det är ett lag som leder i opinionsmätningar. Nu laddas för att möta väljarna 7 juni i år i val till EU-parlamentet. Sedan är det ett år och ett par månader kvar till valet 2010.
S kan. De rödgöna kan. Och vi vill ha en politik där folket är i centrum - är mål för politiken. Marknadskapitalismen är medel.

 

 

Tord Oscarsson2009-02-12, 11:09  Permalink
Andra bloggar om:  


"Kom överens om satsning på förnybar energi".

Där ska nog tyngdpunkten ligga när det gäller den framtida elförsörjningen.

En artikel i dagens Aftonblad tar upp förvaringsfrågan betr kärnavfall. En artikel, ett budskap, som ger funderingar hur säker är egentligen hantering av kärnavfallet.Kapslar för förvaring har beräknats hålla i 100 000 år. Nu redovisas uppgifter att de håller i 50 år. Vad ska man kunna lita på?

Alla vill ha billig, säker, tillräcklig mängd elenergi inför framtiden, vilket måste innebära att krafter sätts in för att ta fram alternativa energilösningar till kärnkraft.

Kan en Nordisk elmarknad visa sig ha goda fördelar med sig för svenskt vidkommande?

Vindkraftsindustrin uppger i dag att en utbyggnad som kan ge 55 TWh är på gång. Utöver detta planeras för ytterligare utbyggnad av vindkraft.

Kan det vara goda tecken på att det rör på sig?
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM