TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Riksgälden skriver i dag: Statens upplåning kommer att öka mer än väntat under de närmaste två åren eftersom budgetunderskotten blir större än Riksgälden bedömde i sin förra prognos från den 4 november 2008. Vi räknar nu med budgetunderskott på i storleksordningen 90 miljarder kronor 2009 och 65 miljarder kronor 2010.

 

Det är märkligt hur situationen börjar likna de perioder då vi tidigare haft höger - mittenregeringar 1976-1982 och 1991-1994. Båda dessa perioder brändes massor av miljarder till drastiska skatte- och avgiftssänkningar i början av perioden. Och när sedan det behövdes pengar för krisbekämpning uppstod enorma underskott.

 

Vi minns hur i nafs förmögenhesskatt och fastighetsskatt togs bort. Och sedan följde stora inkomstskattesänkningar.

 

När varslen nu står som spön i backen och arbetslösheten rusar i höjden har de kaxiga Reinfeldt och Borg inga pengar.

 

Rapporterna från USA och övriga världen talar nu om att krisen kan komma att vara många år.

 

Det är ingen tvekan om att Alliansen nu sprätt ut svenska folkets samlade tillgångar på ett ansvarslöst sätt så att inget finns när de skulle behövas.

 

 

Tord Oscarsson
2009-01-15, 11:21  Permalink


Jag håller med - men du menar väl "dränerat 'överskott'"?!.

Dessutom hade vi en borgerlig regering från 1976 till 1982.

Kamratligen
Daniel


Tord Oscarsson: Tack för påpekandena.Det är rättat.
1 )Du glömde skriva att S har accepterat det mesta av skattesänkningarna. Om S bildar regering kommer de väl varken röra förmögenheten eller fastighetsskatten och inte heller inkomstskatten.

2) Regeringen har ju inte sprätt ut svenska folkets samlade tillgångar . De har bara låtit bli att ta in mer skatt från folket vilket är stor skillnad. Du kanske menade tvärtom, regeringen har sprätt ut tillgångarna tillbaka till folket som fått mer i plånboken?

3) Tycker du staten ska ta in mer pengar från folket än vad som behövs? Personligen behåller jag gärna lite av mina pengar.
Förmögenhetsskatten bedömdes av flera utredningar vara godtycklig och direkt skadlig för sveriges ekonomi. Avskaffande innebar att kapital flöde in i landet och där blev och är föremål för beskattning. Detta tycker jag är rätt bra.

Fastighetsskatten avskaffades till förmån för en kommunalavgift, vilket innebar att kommunerna fick ytterligare en inkomstkälla. Detta tycker jag också är bra.

Det kanske också skall nämnas att Riksgälden inte ser någon problem med denn upplåning och att Sveriges finanser är i ett utomordeligt skick. Det gillar jag.
Hur exakt skattesystemet i framtiden ska se ut kan diskuteras som jag skrev i min blogg.

Jag menar att i en svår kris kan det vara nödvändigt att via skatt eller omprioritering klara en uppgift.

Jag vidhåller att mer eller mindre ofinansierade skattesänkningar i så stor omfattning som skett i konjunkturuppgången leder till de problem som regeringen nu har när krisen kräver nya miljarder.


Johan pettersson skriver:
"Du glömde skriva att S har accepterat det mesta av skattesänkningarna. Om S bildar regering kommer de väl varken röra förmögenheten eller fastighetsskatten och inte heller inkomstskatten. "

man vågar nog inte innan valet säga vad man kan göra , Det betyder inte att man acepterar alliansens politik. Som jag ser det är det rätt omöjligt genomföra en total omändring av nuvarande skattepolitik
Att låginkomsttagare bör få lägre skatt och höginkomsttagare högre är väl rätt.
Detta bör ske progressivt inte att inkomsttagare från
sjuka arbetslösa, pensionärer ska betala högre skatt på samma inkomst.
Vi får se hur man kan lösa saker. Men alliansen har gjort en brote av beslut som måste redas ut.

91-94 fick sossarna reda ut budgetunderskotten borgarna ställt till med. Nu 2006 när finanserna var under kontroll och frukten kunde börja skördas . Då visar folket en underbegåvning av sällan skådat slag och röstar in en manipulerande borgarregim.
Som nu återigen roffar åt sig.

Det tar minst 15 år komma tillbaka till 2006 års politik igen. Sedan hänger det på folket hur de vill.


Bertil Lund:Du menar sålunda att människor som har en annan uppfattning och väljer fel röstsedel därmed är underbegåvande. Jag vill påstå att den uppfattningen är kontroversiell och inte är helt förenligt med den demokratisyn som råder i Sverige.

Att skattesänkningar är ofinanserade är inte det budskap som har trummats ut av Anders Borg och media under de senaste åren. Men jag gissar att du avser budgeten för 2009. Beslutet att låna upp kapital i tider av lågkonjunktur för att föra en expansiv politik är annars det som traditionellt förs fram från Socialdemokratiskt håll. I dett falla kanske det är värt att återigen hänvisa till de bedömningar som framförs av Riksgälden och ekonomiska bedömare att dagens upplången inte skall vara något problem.

En fara är dock om upplåningen tar fart och resurserna enbart riktas till konsumtion. Detta kan leda till en situation som inte alls är fördelaktig.
Skatt skall tas ut efter bärkraft, vilket innebär att man betalar lika skatt på samma inkomst - före individuella avdrag man är berättigad till vill säga. Däri håller jag med Bertil Lund.

När det gäller skattesänkningar allmänt brukar man räkna med dynamiska effekter d.v.s. att skattsänkningarna leder till att ekonomin stimuleras och att skattesänkningen på så sätt betalas. Det kallas dynamiska effekter. Om skattesänkningar sker strax före en lågkonjunktur uppkommer inte de dymaniska effekterna visar erfarenheterna. Det var en av orsakerna till att budgetunderskottet 1994 rusade upp till 240 miljarder. Jag fruktar att det är på väg att upprepas.
Tord Oscarsson: Hur ska du ha det, är skattesänkningarna ofinansierade eller har de betalats av stora neddragningar i välfärden?

Man kan inte ha kakan och äta den, det är hög tid att välja argument nu.
Som vamligt ställer Per fråga på fråga.
Ett gissel som kan förstöra för bloggaren som skrivit blogginlägget.

"Bertil Lund:Du menar sålunda att människor som har en annan uppfattning och väljer fel röstsedel därmed är underbegåvande."

ja på sätt och vis menar jag det. det finns underbegåvning för oss alla, den ena kan vara en hejare på spela dragspel. Den andre är värdelös på det.
Många är alltså helt ointresserade av politik, vet eller kan ingeting de kan rösta på en politiker som är snygg eller häftig.
jag har mött flera sådana.

Denna underbegåvning kan sedan förstärkas genom att politiker undeviker omtala sannigen i sin politik därmed får dessa inegn reko info heller.
Så skedde när alliansen vann valet. En massa manipulationer .

Varför tror ni så många unga ej gått med i a-kassan.
de är i princip lurade, men är ointresserade även ointresserade av fack och vad a-kassa är.

Så mycket handlar egentligen inte om underbegåvning som jag skrev utan bristen på politiskt intresse, som senare visar sig som en slags underbegåvning.
Att vara intresserad av politik är viktigt. Men det kanske är mer roligt vara intresserad av älgjakt . bilmotorer, spel på internet.o.s.v

Vi har brist i Sverige på politiskt intresserade. Så enkelt är det.

har du fler frågor Per kan du lägga ut din mejl ska jag svara dig.Alliansens stora inledande skattesänkningar betalades av alla löntagare genom lägre A-kassa och högre avgifter. Sedan hände det att många tvingades lämna A-kassan för de hade inte råd att betala. Så uppstod en underfinansiering och den ligger säkert bakom Alliansens ovilja att gå in med några pengar för att lösa jobbkris och stödja kommuner och landsting med katastrofala underskottsproblem.
Bertil Lund, Om frågor stör dig så finns det ett bra sätt att undvika detta obehag. Sluta läsa.

Tors Oscarsson, Dynamiska effekter handlar om att sänkta skatter som skall generera tex mer arbetstillfällen, vilket skall skapar större intäkter i det längre perspektivet. Dagens genomförda skattesänkningar är finansierade så risken att tala om de dynamiska effekternas hemska inverkan på statens budget är felaktigt.
Per.

Eftersom vår inkompetenta regering chocksänkte skatterna och intäkterna till statskassan under brinnande högkonjunktur så finns det nu då lågkonjunkturen slår till några pengar till en expansiv finanspolitik. Det är grundläggande makroekonomi.

Och vem i hela friden har sagt att S inte skulle återinföra förmögenhetsskatten? Självklart ska det göras. Dessutom höjs fastighetsskatten för de förmögna samt inkomstskatten. Helt rätt.

Ifall man genomför inkomstminskningar genom skattesänkningar samtidigt som man måste låna med andra handen så ÄR det så att man lånar till skattesänkningar. Och dessa får ej heller normalt genomslag eftersom skatten dumpats innan lågkonjunkturen.

Kan dessutom påpeka att förmögenhetsskatter vilket finns i de flesta västerländska länder EJ på något vis påverkar samhällsekonomin i varken positiv eller negativ riktning. Det enda som uppnås är att kapitalutjämningen i samhället försämras vilket ger rikare rika och fattigare fattiga. Skattesystemets poäng är ju faktiskt i alla moderna civilisationer också ett sätt att utjämna ett totalt orättvist kapitalistiskt system.

:)
Krister Hegsund
Statens finanser för 2008 gick med ett överskott på över 100 miljarder. Statsskulden är lägre än på länge och riksgälden, OECD mfl. bedömer Sveriges ekonomi som synnerligen stark. Budgeten för 2009 bedöms som en av de mest expansiva i hela OECD området så den kontracykliska politik som du efterfrågar genomförs.

De marginella skattesänkningar som genomförts medför inte att Sverige lämna skatteligans toppskikt.

Visst påverkar skatter människor beteenden. Förmögenhetsskatten har utretts vid ett flertal gånger och där har det konstaterats att skatten, som den varit utformat, har varit godtycklig och skadlig för kapitalbildning. Detta slår mot tillväxten vilket i sin tur hotar välfärden.

Sedan undrar jag vilka är alla dessa förmögna som skall betala förmögenhetsskatt och fastighetsskatt? Är det som förut var det i högsta grad en mängd medelinkomsttagare som råkade illa ut och tvingades flytta från sina hus.

Sedan kan det påpekas att endast Frankrike är det land inom EU som har kvar förmögenhetsskatt. Redan 1997 avskaffades Danmark förmögenhetsskatten.
Idag kom arbetsförmedlingen med nya chocksiffror

I december var det närmare 110000 män och 78000 kvinnor som var arbetslösa. Sedan i december år 2007 har:
- antalet arbetslösa kvinnor ökat med 5000
- antalet arbetslösa män ökat med 21000.
Även bland de yngre på arbetsmarknaden har arbetslöshetstalet stigit det senaste året. Bland ungdomarna mellan 18 och 24 år var drygt 38 000 arbetslösa. Det är 6000 fler än för ett år sedan.

Anders Knape(m) Ordf i Sveriges kommuner och landsting skriver i ett pressmeddelande: Kommuner och landsting behöver ett stimulanspaket.l

Lågkonjunkturen har nått kommuner och landsting. Det ekonomiska läget börjar bli alltmer ansträngt. Det behövs ett "kommunalt stimulanspaket" på minst tre miljarder 2009 och åtta miljarder 2010 för att mildra långkonjunkturens konsekvenser för kommunsektorn och beskedet behöver komma snart.

Bakom alla dessa siffror ligger tragedier som drabbar de svagaste i samhället. Är det rimligt i detta läge att tveka om att omprioritera resurser. Att t.ex. lägga på en krisavgift på dem som har bäst i samhället.

Det är ett brett krav från både opposition och vissa alliansrepresentanter och företagare att någor görs.


En krisavgift finns redan den kallas värnskatt.
Per!

"Sedan undrar jag vilka är alla dessa förmögna som skall betala förmögenhetsskatt och fastighetsskatt? Är det som förut var det i högsta grad en mängd medelinkomsttagare som råkade illa ut och tvingades flytta från sina hus. "

- Vilket sk*tsnack! De allra flesta har av alliansen fått förhöjd fastighetsskatt. Inklusive jag själv. Tidigare regler hade ett tak på hur hög fastighetsskatten fick vara i % relaterat till inkomsten. Denna regel avskaffades av högern vilket direkt ledde till att pensionärer som bodde i hus som ökat mycket i fastighetsvärde DIREKT efter valet fick en enorm ekonomisk börda! - Läs på vad din regering egentligen gör! - Sedan att de som köper en bostad i S-holm till vansinnespriser sedan får hög skatt är inget problem. Problemet är den bubbla av fastighetspriser som blåses upp i S-holm. Priserna är absurda och har ingen koppling till verkligheten, dvs. genomsnittlig inkomst i omr. och nyttjande värde samt material och läge. Detta har hänt för att S-holmare av någon anledning gladeligen har betalat dessa vansinnespriser i tron att dom ska kunna få ut ett ännu vansinnigare pris när dom säljer. Ett system som bygger på att massan är dum och något som är ett storstadsproblem och inget som skattebetalare i övriga landet ska subventionera då vinsterna ändå i mångt och mycket hamnar i mäklares händer. Mäklare som utan något ansvar får miljoner. Något som är totalt orelaterat till deras kompetens och värde i affärsuppgörelsen. Att någon i en 750.000 kr villa betalar samma skatt som någon i 10-miljoners villa är vidrigt. Resultatet av detta leder dock till att bostadsbubblan i bla. S-holm ytterligare eldas på och folk köper bostäder till ännu högre priser. Smart!?

PS. Tycker dessutom att vi borde kika på Polens skattesystem där yrken som inte producerar något till samhällsekonomin, tex. mäklare ska betala dubbel skatt då deras yrken helt saknar det dubbla värde som ett vanligt yrke genererar.

Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM