TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Det finns en ansvarsfördelning i Sverige mellan stat, kommun och landsting.

 

Staten brukar därför styra genom ramlagar och ge generella statsbidrag för att kommuner och landsting ska klara sina uppgifter.

 

I dag föreslår KD att äldre med stora sjukvårdsbehov bör få en person som lotsar dem i vården, en särskild äldrelots. Devill satsa drygt en miljard under tre år och lagstifta om äldrelotsar.

 

Inom skolan har Jan Björklund satt i system att införa detaljregler. Hans skolpolitik tycks förutsätta att ansvariga för skolan är helt inkompetenta. Nu föreslår M något slags nätbaserad stödundervisning. Det finns redan såvitt jag vet.

 

Inget hindrar att man i ramlag har förslag om olika sätt att lösa problem men att generellt beordra alla kommuner och landsting att införa ett visst slags tjänster och knyta pengar till detta strider mot den kommunala självstyrelsen.

 

Detta är inte bara en formalitet. Redan tidigare var utrymmet för reell kommunal självstyre litet. Ska Alliansregeringen ytterligare minska detta utrymme blir det garanterat svårt att rekrytera förtroendevalda till kommuner och landsting. Vem vill ägna ett liv åt att lokalt förverkliga olika hugskott från den ena eller den andra regeringen.

 

 

Tord Oscarsson


 

 2009-01-04, 07:07  Permalink
Andra bloggar om:  


Redan nu är det svårt att i kommuner och landsting tvingas ta beslut om besparingar pga. begränsningar och regeringsåtgärder.Kommunerna och landstingen får ökade kostnader pga. dels inskränkningar i sjukersättningar och arbetslöshetsersättningar. Begränsningar i t.ex Arbetsförmedlingarnas regler och privatisering.

Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM