TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Snart är det den 1 juli och då upphör värnpliktssystemet i Sverige. Värnplikten har varit ett av de sociala kitten som hållit ihop vårt land. Det skingras nu för ett yrkesförsvar där militären själv är rädd för att "möpare" ska tränga sig in. MÖP betyder militärt överintresserad person.

 

Värnplikten har gjort att det svenska försvaret bland annat vid utlandsoperationer visat sig ha mycket dugliga soldater. Men den har också gjort försvaret av Sverige till en angelägenhet för hela svenska folket. När det kalla kriget tog slut så ändrades också förhållandena och det har i sin tur lett till ökad kraft bakom krav på yrkesförsvar.

 

Just för att försvaret succesivt inte ska befolkas av s k MÖP, för att använda militärens egen beteckning, så är den folkliga förankringen viktig. Det hade gått att behålla dagens mönstrings- och värnpliktssystem trots små utbildningskullar. Som helhet hade det gett både bättre förankring hos svenska folket, bättre rekryteringsmöjligheter till hemvärnet och en bättre blandning av kompetenser och bakgrunder i förbanden.

 

Inom några år är risken stor för att försvaret har fjärmats från folkligt intresse och engagemang. Det skulle i så fall vara ett stort bakslag. Det renodlade yrkesförsvaret kan visa sig vara en stark nackdel för dels försvarets roll i samhället, dels förutsättningarna för att rekrytera rätt personer.

 

NOterbart är också att högerregeringen drev igenom denna stora förändring utan en blocköverskridande överenskommelse. Det vittnar inte om långsiktighet i tänkandet utan om en vilja att kompromisslöst diktera villkoren med egna uppfattningar som utgångspunkt. Det är inte särskilt klokt när det gäller försvars- och säkerhetspolitiken.Är det ett vallöfte från ditt parti eller de rödgröna att återinföra värnplikten?
varför inte använda orden utbildning och kompetens i detta fallet verses inkompetens. Det tycks många gånger fungera så väldigt bra i många andra sammanhang här på s-info. Blir helhets bilden för tydlig i detta fallet måntro ("vinstintresset")
Om du är orolig så slopa betygsystemet vid all militär utbildning.

Militärerna kan ju få nervösa besvär och senare i livet inte kunna ta sig fram.

Inrätta sedan särskilda gay och flatekompanier där lämpliga kvoteras in.

"Med försvaret i tiden"

Förbjud hemvärnet - inte skall väl dessa personer jobba för mindre än en svartjobbare.

LO- kräv: anständiga löner för hemvärnssoldaterna.
Dessutom är hemvärnssoldater mest höger - så förbjud dom!

Militär-makt förstår jag inte funktionen för riktigt. Är vi angripna i hus och hem så kallas polis till försvar. Angrips ett folk i ett land när de är svagare så behövs militär. När det finns de som dessutom vill släta över krigsfunktionen hos en arme, ger en arme av soldater namnet försvarsmakt. Logiken är då klarsynt eller mer en norm ?

Militär är och kommer alltid vara ett begrepp som lika mycket står för angreppet som försvaret.
Ordet försvarsmakt på en arme är lika fingerat som att atombomben över Hiroshima, Nagasaki tillverkades och fälldes över japan i syfte att skapa fred när nytillverkade vapen alltid sedan grottmannens stenyxa tillverkats i syfte att äga makt över andra grottmänniskor -så är principen med atombomben, alla vapen exakt densamma. Polismakten borde vara den som sörjer för detta stödet i andra länder, försvaret i Sverige. Utbildningen har varit lika märklig att skåda som förlegad försvarsindustri. Krig kan eller bör idag med ursäkt inte kunna utkämpas så mycket längre pga ekonomiska vinster etnicitet eller att åsikterna bör utgå från sådana tankeställningar när det är mer politik och bör handla mer om fel och rätt än tidigare med den mer globala samarbetet. Då är rättvisa mer intressant idag alltså ett polisväsende som försvar. Dessutom förstår inte jag varför ett främst manligt 2000 årigt jakt och vapen intresse skall finansieras statligt med skattemedel.

Eva Lindgren har sannerligen en poäng. Intresset bör först vara att förhandla fram lösningar och för det finns kompetens större än i någon "försvarsmakt" på denna sidan årtusendet.
atombomben över Hiroshima, Nagasaki försatte människorna i tragedi genom generationer frma till idag. Kan någon därmed på allvar mena att "kriget". Det tragiska med kriget därmed är över ? Nej tragedin är med denna atombomb förlängd att vara längre än vad kriget orsakat utan atombomben.
Allmänn värnplikt förutsätter att det finns förband att placera rekryterna i.

Sverige har rustat ned länge så platserna räcker inte till på långa vägar.

Alltså måste Sverige rusta upp innan värnplikt kan återinföras.

Tänker (s) arbeta för upprustning?
Erik och Tommy: Jag tror nog att de flesta kunnat se att vi haft ett problem med försvaret. Men bara för att man inte gillar moderaternas lösning på problemet betyder det inte att man inte ser problemet. Tommy har sannerligen en poäng i att det måste finnas några förband att sätta soldaterna i.

Jag kan tycka att värnplikten förr i tiden, när i princip alla gjorde den, var rättvis och den fyllde säkert en viktig social funktion också (förutom försvaret av riket då). En plikt emot samhället i utbyte mot fred och välfärd etc. Men när endast en man på 6 (inte helt säker på den siffran men det borde ligga där någonstans) faktiskt får göra värnplikten, då kan man börja diskutera om det är en plikt eller ett straff. Personligen ser jag helst att vi hade behållit värnplikten främst för att jag tror att den spelat en viktig social funktion men också för att den känns som något som det är svårt att återinföra om det skulle behövas någon gång. Men kanske utökat formen till andra områden (civilförsvar andra samhällstjänster etc) samt satsat mer på ett territorialförsvar som förmodligen ger mer trupp för pengarna än dyra utlandssatsningar. Det är inte heller helt oväsentligt att värnplikten håller en del personer borta ifrån arbetsmarknaden och förhoppningsvis sysselsatta med något som är meningsfullt och utvecklande för dem och samhället. På så sätt har värnplikten hjälpt oss att hålla nere arbetslösheten.
MÖP-En svensk socialdemokratisk konstruktion. De flesta militära organisationer vill undvika vapenfetishister men vill gärna ha fokuserade proffs. Svenska försvaret är det enda i världen som tidigare aktivt försökte hindra folk från att åka ut på flera FN-uppdrag i rad. Och så bra det gick. Yrkesarme som grund med värnpliktiga för att fylla ut leden är idealet.
FRamtidens Försvar skall domineras av detta -

Med Kommentarer - läs och begrunda -

http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000012&conference=10400000000000023&posting=19500000005921046

Arne Strand.
Jag anknyter till min första utsaga -

En Kristens tankar om Svensk Säkerhetspolitik.

Sverige har en väl utvecklad Militär teknologi Världsledande på
vissa områden.
Så det är självklart att det är här vi skall lägga våra ansträngningar.

Den så kallade Ökenstormen visade med önskvärd tydlighet att är man Militärtekniskt Överlägsen så får man inga förluster.

Varför skall vi satsa på förluster eller förlora ?.

Ska vi inte satsa allt på att Vinna ?.

Om inte vi Vinner varje Slag och Varje gång,
så är det inte bara en katastrof för oss själva,
utan för hela världen.

Nej det måste vara en Svensk kvalitativ Krigsmakt med bästa möjliga kvalitet,
både Materiellt och Personligt.

En professionell elit alla kategorier,
och den behöver inte vara stor,
kanske 30-35.000 man i de stridande enheterna på marken,
utrustade med den bästa utrustning som går att få för Pengar,
en Professionell Krigsmakt som inte ens en Supermakt kan kvalitativt överglänsa.

Ty om min önskan ovan att Skandinaviens länder kommer överens om ett Samgående,
så måste Sveriges Krigsmakt vara utformad så att vi kan med den försvara hela Skandinavien mot ett så kallat,
Strategiskt Överfall.

Det betyder att Hela Framtida Svenska Krigsmakten Måste vara Väldigt Operativt Rörlig/Mekaniserad,
och med ett dygns varsel skall i sin helhet kunna stoppa ett sådant Överfall var som helst i Skandinavien.

Vi har både Resurser och Teknologiskt Kapacitet till något dylikt
frågan är om vi Också har Viljan hos Politikerna.

DET STRATEGISKA ÖVERFALLET !.

Om vi som jag skisserat ovan kan få Skandinavien och Norden enat,
så har vi en Mycket stark Militär och Strategisk position,
med ett större Strategiskt djup om vi skulle misslyckas att,
Möta – Hejda och – Slå tillbaka,
ett så kallat Strategiskt överfall.

Vi kan då begära hjälp av den Andra Sidan,
och den enda hjälp vi behöver är då av Flyg,
som går mycket fort att föra fram.

Dock är det ju tvivelaktigt om någondera sidan ovan har större resurser att sätta in mot oss i denna Globala konflikt.

Det enda Realistiska Militära hot som jag då kan tänka mig är att,
man i ett initialskede och början av konflikten,
försöker att föra fram sina positioner i ett så kallat Strategiskt Överfall.

Ett sådant strategiskt Överfall sker då¨med Fiendens Bästa Stående Kvalitativa Militära Enheter,
och det är dessa Enheter vi måste rusta oss för att möta.

Klara vi att Möta – Hejda – Och slå dem,
så lär inte några andra av fiendens Trupper komma hit Heller.

Det kan aldrig bli fråga om Massarmeer vällande in över Finska Gränsen ifrån Öster,
ty sådana resurser har inte Ryssland då deras huvudfront blir i Centraleuropa.
Inte heller tror jag Ryssland tillåter Kina att sända Kinesisk trupp genom Ryssland,
det vore slutet för Rysk självständighet,
och Ryssland ställer sig nog bara på Östsidan av tvång för att inte bli första offret,
fastän de är på förlorande sidan så överlever Ryssland som Nation,
i Krig mot Kina inte.

Inte heller från Väst kan Ockupations och Invasionstrupper promenera över Atlanten och Nordsjön,
och från Tyskland inte heller då de har Östgränsen med Ryssland att tänka på.

Ett Enat och Neutralt Skandinavien,
har således en Mycket stor chans att klara sig igenom konflikten,
ja och i Krigets slutskede kunna bli Tungan på Vågen som avgör utgången.

http://www.youtube.com/watch?v=VQhFwSD0o1U&feature=related

JAG VET ATT DU ÄR,
”""OCH BLIVER VAD DU VAR""”,
NÄR ÄRAT DITT NÄMN FLÖG ÖVER JORDEN.

Arne Strand.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM