TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Bakom ordet rehabilteringskedjan så döljs hårdare krav på sjuka, en brutalare försäkringskassa, risk för att bli av med jobbet och en ökad skuldbeläggning av den som är långtidssjuk. Vad har detta med rehabilitering att göra ?

Högerregeringen försöker sätta positiva ord på sådant som av den som drabbas upplevs som djupt negativt. Det är en svart, cynisk och brutal politisk taktik. Så blir det när reklambyråerna får ta över och ändamålet helgar medlen.

Kom och köp konserverad gröt, är ungefär lika seriös marknadsföring som högerns försök att sälja in den s k rehabiliteringskedjan.Om socialdemokraterna med bihang vinner nästa val kan du lova att rehabiliteringskedjan försvinner?
Jag kan inte förstå hur du tänker.

I debatten om de nya sjukförsäkringsreglerna har tidigare diskuterats att rehabiliteringen fungerat dåligt.

Nu har tillförts mer pengar till rehabilitering och mer kommer att komma. Nu har kontrollstationer satts upp, inte för att plåga en sjuk utan för att se till att en person som är sjuk men skulle kunna återkomma till arbete genom rehabilitering får sådan.

Jag skulle vilja kritisera detta att den första kontrollen efter tre månader skall syfta till att återföra den sjukskrivne till den tidigare arbetsplatsen. Det är en onödig begränsning. De som har hand om rehabiliteringen, företrädsvis den allmänna sjukvården anser jag, skall i stället bortse från den tidigare situationen och koncentrera sig på framtida sitautioner. Som någon skrev - en person som blivit sjukskriven p g a skador av tunga lyft bör omedelbart rehabiliteras till ett annat arbetsfält utan tunga lyft, som exempel. Den som är elöverkänslig bör inte tillbaka till ett arbete framför en dataskärm t.ex.

Varför och på vilket sätt är detta svart, cynisk och brutal politisk taktik av en högerregering.

Är det inte Alliansregeringen du syftar på???
Jag håller helt med Peter Hultqvist. Blir du sjuk så är det inte bara sjukdomen du ska brottas med du ska utsättas för oro på olika sätt inte minst pressen att du kan förlora jobbet relativt snabbt ( 6 mån)

Sedan vad som väntar om vi hoppar fram till den sluliga lösningen är rätt otäckt antingen en slags utvecklingsgaranti med vilken lön då?
Eller ut i arbetslöshet till vilken värdelös a-kassa då.
Den nya sjukskrivningslagen är, en form av ytterligare förstärkning av konkurens och elitsamhälle. Där en elit ska jobba få bra lön , medan övriga ska indelas i olika lag b,c,d,e, o.s.v Man ser ju nu hur ex alliansen t.o.m vill splittra pensionärer med olika skatteskalor
splittra arbetslösa med jobbgaranti med olika ersättningsnivåer, sjuka med olika ersättningar.
Allt för att en överklass elit ska kunna berikas och ingå i den välfärd som alliansen kallar välfärd.
Medan resten kallar man utanförskap och där gäller ingen annan politik än ständiga försämringsreformer.
Sjuka, arbetslösa, pensionärer, har under högkonjuktur förlorat i princip över 20% i försämringar
och än är det inte försämrat nog . Många kan få en 100% försämring också där kapitalisthökar tar allt de äger innan socialbidrag är slutlösningen.


Peter är en oerhört kompetent politiker som jag anser borde få en ministerpost när sossarna förhoppningsvis gud bevare vinner nästa val.
Det är de sämst ställdas sitsa hopp.
Peter, jag tycker att du borde studera den norska modellen "Aktiv sykemelding" och avtalet mellan regeringen och arbetsmarknadens parter "Inkluderende arbeidsliv." Där finns en hel del att hämta. Min största mardröm är att vi återställer det gamla. En berättigad oro eftersom vare sig fack eller PS på något sätt antytt vad de vill med nytt system, vad som skall ligga till grund, hur en modern socialdemokratisk sjukförsförsäkring skall utformas. Vi har hört dina argument mot regeringens politik ett par runder för mycket, nu är det dags för blåställ och verkstad.
Bertil - Skrämsel är inte nyttigt för de sjuka som verkligen har problem med sin sjukdom.

Du har tydligen inte förstått, att 6 månaders perioden är ett direktiv till myndigheten i form av FK och sjukvård att en person som behöver och kan hjälpas av rehbilitering skall få en rehabilitering som syftar till vilket arbete som helst som den sjuke kan utföra. Fram till den 6 månaden sker sådan rehabilitering med sikte på att gå tillbaka till sitt tidigare jobb. Dessa gränser kom till för att de fanns klara uppgifter om att det hittills inte varit lätt att få ändamålsenlig rehabilitering.

Att en person som är sjukskriven skulle bli av med sin sjukpeng efter sex månader är inte riktigt. Att en sjukskriven skulle bli av med sin dittillsvarande anställning efter sex månader är en självklarhet eftersom meningen med de första 3 månaders rehabilitering syftat till att återgå till sin tidigare anställning men att detta visat sig vara olämpligt. Du kan väl inte mena, att det skulle vara en hjälp att efter rehabiliteringen återgå till ett arbete som visat sig olämpligt eller t o m förorsakat sjukdomen.

Så får jag alltmer uppgifter om, att de nya reglerna faktiskt är bättre för de sjuka än de gamla. Klart emellertid att med en förändring går det alltid att hitta någon som får sämre, men de allrra fletsa fär det bättre (krönika Gelotte GP idag - finns på nätet.)
Jag håller inte med dig Per. K . Hur du än vrider tungan i munnen för att försvara den nya sjukförsäkringen så går det inte övertyga mig.
Klara fakta säger allt.
Man försöker genom ordvinklingar förvrängningar säga att den nya sjukförsäkringen är bra eller bättre än den varit.
Sannigen är att det är en ren och skär social nedrustning.
Sjuka anställda som företag vill bli av med, kan lätt sparkas så är det bara, Andra löjliga påståenden är lögn. man kan mobba ut en anställda se till att arbetsplatsen blir "skadlig" så det är lättare avskeda.
Arbetarskyddet kommer försämras genom den nya sjukförsäkringen så är det bara.

Vad vi ser är 100 års kamp som pulvriseras av en alliansregim. Alla andra påstående vackra uttalande förvrängnigar av ord är bara manipulation.

Sjuka arbetslösa pensionärer har förlorat uppemot 20% i försämrad inkomst med alliansen i en högkonjuktur, Lägg märke UNDER EN HÖGKONJUKTUR och nu ökar det så fula ordet utanförskap också detta sedan smörgåsbordet är tömt, och smulorna ska delas ut till pensionärer, sjuka, arbetslösa detta sedan man först tagit av dem deras smörgåsar.

Aldrig mer en borgelig regim, det är samma visa varje gång klyftorna ökar och överklass som tar för sig.

Sture Nilsson visar på ett fantastiskt vis varför varken det borgerliga systemet eller det gamla sossesystemet är användbart. Sätter man inte människans värdighet och och individens efetansvar och rätt till sitt eget tillfrisknande, så är det inget bra system. Lyssna på Sture Nilsson!
http://s-info.se/page/blogg_reply.asp?id=1312&blogg=24425&multiple=1
Det inhumana i hela denna soppa är att långtidssjuka forslas raka vägen på soptippen! Riskerar att falla igenom alla skyddsnät. Hamna i evigt utanförskap.

Att socialförsäkringen behövdes ses över är väl de flesta överrens om. Men som det löst sig nu är det hela en katastrof. Och bakom denna katastrof ligger Anna Hedborg (s). Alliansen måste ha varit överlyckliga att kunna luta sig tilbaka på denna inkompetent, beställda, amatörmässiga enmansutredning.

Alliansen skulle utan dessa faktorer endå gladeligen monterat ned hela sjukförsäkringen till förmån för den privata sjukförsäkringen. Som det är nu sammanföll dessa intressen med EU:s. Som i så mycket annat.

Det gränslösa Europa medför för Sveriges del nedmonterad välfärd.
I kläm kommer den lilla människan som vanligt.
Inte de som redan har sitt på det torra.


Till Peter Hultqvist eller kunnig person om hur denna nya sjukförsäkringslag funkar.

Jag funderar ofta hur denna nya sjukförsäkringslag kommer slå.
så här tänker jag.
2,5 år är max sjukskrivning, undantag finnes, om du är dödsjuk kan du få lite längre tid.

Men vad händer efter 2.5 år ja alternativen är som jag ser det

1. Du anses frisk för återgång till ditt tidigare arbete om ej arbetsgivaren avskedat dig .Avsked kan ske efter 6 månaders sjukskrivning

2 Du anses frisk. är numera arbetslös, du får gå till arbetsförmedling har du a-kassa får du stämpla samt söka lämpligt jobb i hela landet. Får du jobb måste du ta jobbet oavsett var, annars blir a-kassan sänkt.
vilket sker i olika steg. Läs mer om regler för a-kassa.


3. Du är frisk får inget jobb eller är för sjuk för återgång till öppna marknaden du erbjuds någon form av samhällsjobb det talas om utvecklingsgaranti eller liknande men vad blir lönen ?

4. Du är 100% sjuk och anses inte kunna jobba, du får sjukersättning,tidigare kallat sjukpension. Förmodligen s.k "tills vidare sjukersättning." Sjukersättingen utbetalas med ca 64% av tidigare lön.
Tidsbegränsad sjukersättning är ju numera slopad som jag uppfattat det.


5. Du anses inte uppfylla kriterier för sjukersättning utan anses kunna söka jobb i hela landet.
Du har ingen a-kassa, återstår socialbidrag,
MEN! för att få socialbidrag måste dina tillgångar förbrukas, samt att du för att få socialbidrag måste stå till arbetsmarknadens förfogande. alternativet att du får samhällsjobb typ punkt 3. och därifrån kan jobba upp till en a-kassa. men då måste du söka som medlem i a-kassa alternativt alfakassan.

Krångligt? javisst

Därför Fråga: Har jag uppfattat det rätt eller finns en annan förklaring.
Skriv gärna ner den i detalj om så är.
Varför vill högern montera ner hela välfärden? De har verkligen satt sin sista potatis, dom kommer aldrig mer tillbaka efter det här.

Varför plågar de ihjäl sjuka människor? Sverige håller på att bli en högerdiktatur. Har de ingen som helst verklighetsförankring? Har någon av dem träffat en fattig, sjuk människa privat?
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM