TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

När man sanerar den  statsekonomin i syfte att rädda välfärdssystemen så skadas jämlikheten i samhället. Det blev effekten när socialdemokraterna efter borgerligt styre var tvungen att restaurera statsekonomin. Eftersom välfärdsstaten är det stora instrumentet för utjämning i det svenska samhället så blir det tyvärr resultatet av saneringsprogram.

Att LO nu påvisar detta i en rapport är bra. Ojämlikheten har ökat. Sedan högern tog över regeringsmakten i det senaste valet så har denna utveckling förstärkts med en medveten skatte- och omfördelningspolitik som gynnar de mest välbeställda. När lågkonjukturen kommer så kommer ökande klyftor att rejält manifesteras efter högerns försämringar i a-kassa och socialförsäkringar.

Visst finns det anledning för socialdemokratin att vara självkritisk. Men det viktigaste nu är att ta fram instrumenten för att öka jämlikheten i samhället. I nästa valrörelse måste de skarpa förslagen för ökad rättvisa ha en tydlig framtoning. Exempelvis så måste de med stora förmögenheter, de dyraste husen och de största tillgångarna genom högre skatt bidra till vården, skolan och omsorgen.

Men viktigast av allt är att värna välfärdsstaten och modernisera den. Generella välfärdssystem som riktar sig till alla och där plånbokens tjocklek inte avgör skapar viktiga grundläggande förutsättningar för en utjämning mellan olika samhällsgrupper. Det är dessa system högern vill komma åt och successivt ersätta med privata försäkringar där pengarna styr !

 2008-06-26, 09:52  Permalink
Andra bloggar om:  


Jomenvisst är det så, som jag också konstaterar:
http:://www.s-info.se/silfverstrand
Eventuella skatteändringar leder väl endå till att alla pengar tickar i väg till något bygge i forna öststaterna i EU, det blir inga pengar till behövande i sverige. Och sedan får de arbetslösa återigen skulden likaså de sjuka.
Viktiga beslut fattas över våra huvuden som kan göra att vi får det svårt i framtiden.
Det är ingen större skillnad om det är höger eller vänster regering i landet. Politiken som idag förs har sin grund i Lissabonfördraget.
Detta måste upp till ytan!
Var någonstans anna, står det i lissabonfördraget att vi ska sänka skatterna för tiondelen rikast? Var står det att vi ska förändra förutsättningarna för a-kassan? Var står det att vi ska minska arbetsmarknadsutbildningarna för att förbereda arbetslösa på högre konjunktur, som exempel liksom. Det flesta beslut som regeringen fattar fattas utifrån deras ideologi och tanke om hur de vill bedriva sin politik.

"Politiken som idag förs har sin grund i Lissabonfördraget.

Vid en paneldiskussion inför EMU-valet sa den dåvarande chefen för näringslivets Brysselkontor att meningen med EU är att ingen skall kunna klara sig på några som helst bidrag såsom A-kassa, sjukförsäkring eller socialbidrag.

Vidare informerade han om att en arbetslös skulle bli tvingad att söka arbete varhelst inom EU det skulle finnas.

Med andra ord är det inte bara moderatpolitik som vi nu kan se genomdrivas utan är helt i konvergens med Lissabonfördraget.

Socialdemokraten Göran Persson var den som började att nå överensstämmelse med EU:s stadgar vad det gäller ersättningstid inom A-kassan och andra försämringar, som drabbade arbetarna.

Alliansen fortsätter med att implementera det som förskrivs i Lissabonfördraget.

Bli aktiva när det gäller att förhindra att riksdagen ratificerar fördraget nu i höst. Kontakta ert parti och tala om vad ni anser om ratificeringen".

http://www.dagensarbete.se/home/da/debatt.nsf/Published/lissabonfordraget


"EU är till för att göra den europeiska ekonomin lika effektiv som USA:s och det kan man uppnå via att dra ned på sådana områden som finansieras av statsmakten. Vidare vill man minska arbetsgivarnas ansvar mot arbetstagarna så att det ska bli enklare för arbetsgivaren att göra sig av med anställda.

Detta försöker man implementera samtidigt som man försvårar för den arbetslöse att kunna få ta del av a-kassan. Man skärper också reglerna för den sjukskrivne som numera inte kan vara säker på att få någon ersättning från sjukkassan.

Beträffande den arbetslöses situation är stora förändringar på gång där man kan tvingas att ta anställning varhelst inom EU det lediga arbetet finns.

Enligt Lissabonfördraget ska en president och en utrikesminister för EU utses. Tidigare hade nationalstaterna rätt till veto i frågor där man inte ville delta.

Nu skall man ta bort "vetorätten" vid kvalificerad majoritet, vilket förmodligen innebär att de folkrika större nationerna i stort kommer att kunna genomdriva sådana frågor som gynnar dem, även om besluten skulle missgynna sådana nationer som Sverige och andra smånationer.

Det finns anledning att följa utvecklingen inom EU när medspelare som Merkel, Sarkozy och Berlusconi har maktbefogenheter i några av de viktigaste staterna i EU".
http://www.dagensarbete.se/home/da/debatt.nsf/Published/stora_forandringar_i_eu


Allt detta känner vi igen från alliansen.
Hur vill sossarna lösa det hela då när budgeten snävats ned av EU?
Och hur mycket pengar tickar i väg till EU- bygget för Sveriges del?
Och framför allt vad får vi tillbaks???!!!!!!!!!!!!

Med Lissabonfördraget ryker den svenska kronan också. Trots att EU konstitutionen och Lissabonfördraget är i princip identiska förövrigt.....
Med euron tappar vi den styrkontroll över landets ekonomi.


Den svenskamodellen nedmonteras och landet släpas ned i förnedring och under ett styre som doftar sovjet!
3000 hemliga arbetsgrupper som sitter och dirigerar som varken går att väljas eller att avsättas av folket...

Sedan har vi EU- armé bygget... Där kommer svenskarnas klausul med 100% att kringgås så då måste vi skicka i väg våra söner och döttrar ut i krig.


Lägg där till övervakningslagen...
Att Sverige ligger risigt till är bara förnamnet.


Där till kan man gripas och sättas under förvar i 6 månader utan giltlig anledning...
Det är en terrorstat som tornar upp sig.

Plus registrering av datainfo om människor som inte är integritetsskyddade, som kan lagras långt långtframåt i tiden. Sedan prats det om mikrochips och att det hela är den allra första superstaten byggd med demokratiska medel. Och att det hela är ett expriment... hela EU- bygget.

Nej Sverige ligger mycket illa till.
Brand tal anna, snyggt och ok men inget svar som vanligt
ps. du har inte funderat på att bli politiker? anna
Gud bevare oss!
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM