TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

I Dala-Demokraten läser jag att Borlänge kommun räknar med att 270 nya hushåll nästa år kommer att söka socialbidrag. En stor del av dem beräknas göra det mot bakgrund av de nya reglerna för sjukersättning. Återigen bekräftas det att regeringens politik som slår hårt mot de sämst ställda leder till ökat utanförskap.

När arbetslösheten nu hotar att öka så kommer försämringarna i a-kassan att märkas ordentligt. Att många lämnat a-kassan p g a att regeringen drivit fram högre avgifter gör att de står utan skyddsnät om de blir arbetslösa. De har inget annat alternativ än att söka socialbidrag.

I högerns Sverige så ökar bidragsberoendet och utanförskapet. Allt detta sker medan de mest välbeställda får det rejält mycket bättre. Tala om omvänd Robin Hood politik !Det är du som inte för en "Robin Hoodpolitik". Hårt arbetande människor får behålla mer av sina pengar.
.... och mindre av sin hälsa och rättigheter.
Är det så du menar Alam?
Avsikten med sjukförsäkringsreglerna är att se till att sjuka får rehabiliteringshjälp. Alliansen har anslagit över 3 miljarder till att förbättra för sjukskrivna att få hjälp med sin rehabilitering. Det är också en form av vård.

Avsikten med förändringarna i a-kassan är att a-kassan icke skall vara så hög, att det kan bli bättre ekonomiskt att ha a-kassa än att arbeta.

Då blir principen den, att sjukpenning till sjuka, a-kassa till arbetslösa.

Skall en person, som inte är sjuk och inte är arbetslös ha möjlighet till sjukpenning och a-kassa. Det skulle vara rena snurren att ha det så.

En person då som av olika skäl inte klarar sin försörjning måste få försörjningsstöd, socialbidrag, från kommunen. Det måste väl vara riktigt, eller hur?

Två problem måste bearbetas. Det första och vikitgaste är att ge bättre möjligheter till en person som är frisk och arbetsför att kunna få ett arbeta, som personen kan försörja sig på. Det andra är att se till att försörjningsstödet har en sådan nivå och sådana villkor, att stödet inte blir negativt och kränkande.

Samtidigt som Borlänge kommun förbereder sig för ökade utbetalningar av socialbidrag så meddelar RUT att hittills har socialbidragen minskat i de flesta länen, varit oförändrade i Uppsala och Norbotten län och ökat i Värmland och Västerbotten.

Enlligt: RUT-PM Dnr 2008:0882 samt Socialstyrelsens rapport ”Ekonomiskt bistånd kvartal 1, år 2008”
Är det inte Eu och internationella storhajar som till syven och sist lagt beställningen på 2/3 samhället? Jag önskar att hela denna grejen kunde klargöras, bort med alla dimridåer vad gäller eu.
Många har insett att Sverige och europas folk och politiker samt massmedia är under belägring/ ockupation, inlåsta i ett EU- projekt som har spårat ur.
FRA är ett utmärkt exempel på detta. Det handlar inte om Reinfeldt eller Bodström. Beställningen kommer utifrån och frågan är vem det är som egentligen vill kolla upp folket. För terroristerna använder sig troligtvis av mycket mer softare metoder.


Massvis av länder har tvingas in i unionen under massiva påtryckningar och under hot om sanktioner som lett fram till den situation vi ser i dag.
Samma sak är ju på gång med Den nordamerikanska unionen.

Kunde vi få en redogörelse på hur mycket sossarna dragit åt höger och övergett sin politska bas för att partiet själv strävar dit och vill dit och hur mycket som går hand i hand med eu- politiken. Det är lättare att se på sossarna med snällare ögon då.


När man läser socialstyrelsens kvartalsrapport så ser man Per att socialbidragen totalt har ökat med 1 procent, det är rätt mycket pengar. Men det handlar mycket om introduktionsersättningar som ökat. Det visar att vi i Sverige inte är så bra på integrering. Det sociala biståndet har minskat med 4 % totalt i riket vilket är bra men totalt inkl introduktions .ers. har vi ökat med 1%. När det gäller biståndsdelen så kan knappast sittande regering slå sig för bröstet då trenden med minskade bidrag började långt tidigare någon gång kring 2005 och beror på en högkonjunktur och på tidigare regeringars arbete med ekonomin. Ser man däremot in i det ekonomiska kalejdoskopet så ser man med oro framåt då konjunkturen är vikande. Eller har Volvos varsel gått dig förbi, att det faktum att oljepriserna slår rekord, att USA fortfarande inte hämtat sig osv. Detta kommer erfarenhetsmässigt att få genomslag på våra socialbidrag. Men den här gången kan det få en dubbeleffekt beroende på den sittande regeringens politik Per. De kan dämpa fallet men det är inte troligt eftersom de inte är intresserade av att skydda de som har det svårt i samhället och ligger på marginalen. Förra året kunde vi avläsa hur skattesänkningarna gynnar få människor i samhället enligt RUTs undersökning. Skattesänkningarna gynnade 1 tiondel av befolkningen, så anna det är inte ens ett två tredjedelsamhälle den här regeringen strävar efter det är 1 tiondels.
Per Madsen


..."så anna det är inte ens ett två tredjedelsamhälle den här regeringen strävar efter det är 1 tiondels. ..
:-)!!!


Men, du undviker helt att tala om EU i sammanhanget, landet styrs till 85% av EU- direktiv...
I ett större perspektiv, i ett bredare sammanhang, i ett makro till mikroperspektiv är EU alltid inräknat.
EU har mycket stor inverkan på den nedmontering som sker i sverige nu.Ja eftersom att eu inte var frågan. Men du är ju duktig på EU så du kan säker hitta något som passar in på våra socialbidrag. JAg för min del håller mig till den här frågan som det handlade om, borlänges socialbidrag.Sen kan vi alltid diskutra eu, gerorge sores, friedman, bush vilka alla är delorsak men nu handlade det om regeingens sätt att hantera skattepengar. Ibland kan man liksom skjuta över målet och det minns ingen, man mins om man gör mål liksom.OK Per Madsen. Tack vare den socialdemokratiska regeringen har socialbidragen minskat under 2007 och 2008. Det är utmärkt.

Nu påstår du, att socialbidragen i framtidnen kommer att öka, inte som Peter H. anser, p g a regeringen nya regler för sjuk- och a-kasseersättningar, utan p g a de vikande konjunkturerna.
Detta anser du erfarenhetsmässigt får genomslag i socialbidragen.

Vad är det i regeringens politik, som gör att denna ökning av socialbidragen i Sverige kommer att fördubblas? Skatterna för låginkomsttagare sänks, arbetsmarknadens ökningstankt minskar visserligen men inte finns det tecken på att alliansregeringen kommer att ändra sin jobbpolitik. Om regeringens jobbpolitik ännu inte fått något genomslag,(eftersom du säger att ökningen hittills är effekter från den tidigare regerings politik) , så kommer väl den så småningom och kommer då att motverka ökningen av socialbidragen.

Volvos och andras varsel är ett led i 'den kreativa förstörelsen'. Det är riktigt att förlustgivande företag minskar eller lägger ner. Att driva företag av sysselsättningsskäl är och förblir förödande. De som kommer att friställas från Volvo skall mötas av en arbetsmarknad som anställer dem i framgångsrika branscher och som kan betala högre löner (som i sin tur bidrar med mer skatter till stat och kommun). På kort sikt kommer säkerligen några att få svåra problem. Som yttersta hjälp har vi då socialbidragen och det är bra. Kanske måste villkoren för socialbidragen ändras. Jag förstår att de sociala myndigheterna är mycket krävande och hårda i sina bedömningar.

När det gäller statistik så kan de som tjänar mindre än 6000 i månaden knappast räkna med att får någon stor andel av en skattesänkning på runt 60 miljarder, eller vad den var.
Man kan dämpa konjunkturerna lågperioder genom att ha en aktiv arbetsmarknadspolitik och generösa ersättningar för arbetslösa. När regeringen ändrar förutsättningar för en massa människor ökar socialbidragen, plustillskottet kommer då man även har försämrat förutsättningarna för de som är arbetslösa. Är det svårt att se kopplingen Per, till regeringens försämringar för de som har det sämst ställt och ökade socialbidrag. Socialbidrag är det yttersta skyddet och ska inte användas som en arbetslöshetsförsäkring eller sjukförsäkring.

Problemet i korthet är alltså att man sänker skatterna på bekostnad av de som har det sämst ställt, det slår tillbaka när konjunkturen vänder och vi riskerar att få en dubbeleffekt som drabbar kommunerna. Staten tar allt mindre ansvar för arbetsmarknadspolitiken genom detta beteende vilket gör att kostnaderna vältras över på kommunerna i form av socialbidrag.

Vore det inte bättre om de som är arbetslösa får gå på adekvata utbildningar som ger jobb än att gå hemma på socialbidrag och minska sina chanser. Vore det inte bättre om arbetsförmedlingarna fick tillbaka sina verktyg för att hantera arbetslösheten.

Vi vet att konjunkturerna kommer, hur lågkonjunkturen möts är starkt beroende av hur regeringen agerar.
Per - Vi har redan tidigare varit överens om att socialbidragen i Sverige minskat.

Skatterna har inte sänkts på bekostnad av de sämst ställda. Argument utan grund.

Staten som sådan har inget ansvar för arbetsmarknadspolitiken. Du måste syfta på Alliansregeringen.

Alliansregeringen har inte minskat på yrkesutbildningar, utan satsat på detta både inom arbetsmarknadspolitiken och inom skolpolitiken. Det som Alliansregeringen gjort var att ta bort alla som försvann ur arbetslöshetsstatistiken genom kurser och utbildningar som inte hade med verklig yrkesutbildning att göra. Märk vilken obefintlig kritik som kommit från den berörda myndiheten.

En person, som har arbetsförmåga får bättre hjälp nu av arbetsförmedlingarna än tidigare. Du har glömt de uppgifter som kom tidigare från arbetsförmedlingarna, hur de brast i sin organisation av att förmedla jobb.

Detta har förbättrats och aliiansregeringens mål är att undvika att personer med arbetsförmåga går hemma på socialbidrag.

För övrigt, en person som har arbetsförmåga skall väl ha a-kassa och inte socialbidrag.

Men utgångspunkten är att socialbidragen har minskat och politiken skall syft till en vitalare arbetsmarknad. Det är lätt att måla --- på väggen. Jag minns den stora varvskrisen då i Göteborg på ett år 15.000 varvsarbetare blev friställda. Med all rätt fruktade många svåra problem. Men märkligt nog de 15.000 sögs upp av arbetsmarknaden. Givetvis med hjälp av många olika åtgärder - från företagen, från kommunen och från staten med benäget tillstånd av regeringen.

Men förneka gärna att AMS hade stora utbildningar som inte ledde till förbättringar för de personer som gick där.
Förneka gärna att det är bättre möjligheter till arbete och utbildning idag än tidigare.
Förneka gärna att Alliansregeringen skulle kunna anpassa sina åtgärder till förändrade lägen

men tro inte att det blir sanning bara för att du tycker så.
Per - Vi har redan tidigare varit överens om att socialbidragen i Sverige minskat.

Skatterna har inte sänkts på bekostnad av de sämst ställda. Argument utan grund.

Staten som sådan har inget ansvar för arbetsmarknadspolitiken. Du måste syfta på Alliansregeringen.

Alliansregeringen har inte minskat på yrkesutbildningar, utan satsat på detta både inom arbetsmarknadspolitiken och inom skolpolitiken. Det som Alliansregeringen gjort var att ta bort alla som försvann ur arbetslöshetsstatistiken genom kurser och utbildningar som inte hade med verklig yrkesutbildning att göra. Märk vilken obefintlig kritik som kommit från den berörda myndiheten.

En person, som har arbetsförmåga får bättre hjälp nu av arbetsförmedlingarna än tidigare. Du har glömt de uppgifter som kom tidigare från arbetsförmedlingarna, hur de brast i sin organisation av att förmedla jobb.

Detta har förbättrats och aliiansregeringens mål är att undvika att personer med arbetsförmåga går hemma på socialbidrag.

För övrigt, en person som har arbetsförmåga skall väl ha a-kassa och inte socialbidrag.

Men utgångspunkten är att socialbidragen har minskat och politiken skall syft till en vitalare arbetsmarknad. Det är lätt att måla på väggen. Jag minns den stora varvskrisen då i Göteborg på ett år 15.000 varvsarbetare blev friställda. Med all rätt fruktade många svåra problem. Men märkligt nog de 15.000 sögs upp av arbetsmarknaden. Givetvis med hjälp av många olika åtgärder - från företagen, från kommunen och från staten med benäget tillstånd av regeringen.

Men förneka gärna att AMS hade stora utbildningar som inte ledde till förbättringar för de personer som gick där.
Förneka gärna att det är bättre möjligheter till arbete och utbildning idag än tidigare.
Förneka gärna att Alliansregeringen skulle kunna anpassa sina åtgärder till förändrade lägen

men tro inte att det blir sanning bara för att du tycker så.
Förlåt dubbleringen. Jag fick nämligen påpekandet att jag skrivet målat frun på väggen och för att ändra det till ingenting så schabblade jag.

Nu skrev jag inte 'frun' men kan inte skriva vad det vad som målades på väggen på grund av den lutheranska kontrollen av inläggen.
Den sista ger ett asg Per. Jag håller med om att lutter har lite för stor makt över s-info......;-)

JAg var på arbetsförmedlingen för ett par veckor sedan, eftersom jag arbetat med dem så känner jag många förmedlare. De ger uttryck över att få order utan resurser, genomför utan medel. Ljuger dom då? De ser en dyster utveckling av AF de senaste två åren.

Sen det där med statestik, jag tror att vi ska vara ganska tysta om alliansens sätt att hantera statestik och utanförskap, eller bjuder du upp till en lyster dans som avhandlades för en tid sen när det visade sig att utanförskapet innehöll även kortidsjuka, barnlediga och människor som i princip var lediga från jobbet.

När det gäller utbildning så ser vi med förskräckelse på hur man sakta men säkert monterar ned komvux. Samtidigt som man tar bort möjligheten i gymnasiet att få högskolekompetens. Det innebär att om du ändrar din inrikting och ser att du skulle vilja vidareutbildad dig så är den chansen snart ett minne blott med alliansregeringens politik. Bliv vid din läst, är väl deras nästa valordspråk i skolpolitiken.

Att brista i att förmedla jobb har flera orsaker, det fanns inte jobb att förmedla kan ju vara en.

Alliansregeringens sätt att undvika att människor går på socialbidrag är obefintlig då de flesta som drabbas av detta långvarigt inte står till arbetsmarknadens förfogande. Istället riskerar antalet som hamnar där att öka när sjukförsäkringen och sjukpensioner förändras, när människor riskerar att stämpla ut osv. Om och när konjunkturen vänder så riskerar vi en dubbeleffekt som kommer att drabba kommunerna.

Socialbidragen har minskat där de normalt minskar då tillgången på jobb ökar i högkonjunkturer i dessa områden. Frågan är vad som händer i en lågkonjunktur? Vad händer när allt fler tvingats lämna a-kassan för att de inte har råd att vara med?

Jag minns många kriser, när skofabriken i Bjursås lades , stålkrisen, tk industrikriser det finns många kriser. Men frågan är hur en regering arbetar för att kunna tackla problemen, den här tycks leva för dagen. Sticka upp fingret och känna efter vad som händer idag, FRA är ett bra exempel på att man inte kände rätt vind, vilken vind ska man missa härnäst?

Jag har aldrig förnekat att AMS upphandlade dåliga utbildningar, tvärt om. Jag var när jag jobbade med arbetsmarknad mycket kritisk till hur man köpte utbildningar som inte ledde någon vart. Men de stora flertalet som jag stötte på och som fick rejäla utbildnignar har det gått riktigt bra för. När jag var ner på en it avdelning i en kommun för inte så länge sedan så konstaterade vi att samtliga utom en tekninker hade bytt jobb från byggnadsarbetar, undersköterskor, svetsare, städare, bilmontör osv. De hade tack vare AMS och komvux lyckats byta jobb i sin arbetslöshet.

Jag förnekar inte att det är goda möjligheter för att få jobb idag men utbildning är inte lika enkelt. Det är konjunkturberoende, frågan kvarstår, hur tänker regeringen göra när de glidit färdigt på vågen som började långt tidigare än när de tillträdde.

Jag vare sig förnekar eller bekräftar hur alliansregeringe kan förändra sin politik, jag bara påstår att de nedmonterar i en rasandefart de möjligheter de skulle kunna använda i till både introduktion av nya svenskar och för arbetslösa i konjunktursvackor.

Tro inte att det du säger är sanning bara för att du håller på alliansen och för att du har skygglappar för ögonen med en smal springa öppen. Bredda din syn även till de som har det sämst ställt.
Jag har tittat på scbs statistik över socialbidrag i Borlänge kommun.

2005 var det 58,7 miljoner i stöd
2006 var det 65,0 miljoner i stöd
2007 var det 75,0 miljoner i stöd

Från 2005 till 2007 ökade det ekonomiska stödet med 27,7%

Om man tittar på en likvärdig kommun, befolkningsmässigt som Skövde så har de 2007 en socialbidragskostnad på 21 miljoner.

Alla siffror finns att se och läsa på http://www.scb.se

Man kan även se vilka hushåll som fick vad ensamstående/ gifta el sammaboende och svenskfödda/utrikesfödda men det är sådan siffror som man enligt partisekreteraren inte får räkna på.
tänkte redovisa lite till hur det ser ut specifikt i Borlänge kommun.


2005 gick 50% av socialbidraget till "utrikesfödda"
2006 gick 58% av socialbidraget till "utrikesfödda"
2007 gick 63% av socailbidraget till "utrikesfödda"

2005 fanns det 1001 ensamstående och 59 svenskfödda hushåll som fick stöd.
För gruppen "utrikesfödda" var samma siffror 423 resp 171.

2007 var det 857 ensamstående resp 56 gifta/sammaboende svenskfödda hushåll som fick stöd.
Samma siffror för utrikesfödda är 609 resp 246 för utrikesfödda.

Biståndet för utrikesfödda ensamstående har ökat med ca 10 miljoner mellan 2005 till 2007 och ca 8 miljoner för gifta/sammanboende under samma tidsperiod.

Trevlig dag önskar jag dig....

All statistik är hämtad från scbs hemsida

Ps hoppas det är okey att jag räknade på sådant som man INTE får räkna eller visa Ds
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM