TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Efter att ha läst försvarsberedningens rapport så är den slutsats som kan dras att den allmänna värnplikten är på väg ut. Att ha värnplikten som bas för framtidens försvar anses inte som relevant. Men frågan överlåts med varm hand till den s k pliktutredningen att hantera.

Om försvarsberedningen får råda så kommer framtidens försvar i huvudsak att bygga på yrkessoldater, friviliga kontrakterade soldater och nationella skyddsstyrkor som utvecklas ur hemvärnet. Som hela upplägget är så markeras värnplikten ut som otidsenlig.

VIsst, försvaret behöver säkerligen förändras. Men om värnplikten som rekryteringsbas ska rangeras ut så kan man fråga sig hur det blir med de folkliga förankringen i framtiden. Även om försvarsberedningen inte tar ställning fullt ut på denna punkt så känns ändå dess inriktning klar.

NU görs det stort nummer av att hotet om yrkesarme är avvärjt. För min del tycker jag konturerna ser ut som en variant på yrkesarme men där ordet frivillighet används för att det hela inte ska bli så tydligt.

 

Socialdemokratin och landet behöver nu en ordentlig debatt om försvarspolitiken. I en demokrati är detta inte något som enbart ska skötas av experter !Insatstrupper och lokalt försvar skall samordnas. Det skall inte vara två olika styrkor.

Det är en omöjlighet att med plikt tvinga ut människor på livsfarliga uppdrag. Insatstrupperna måste vara frivilliga.

Om insatsdelen blir densamma som försvaret av svenskt territorium så blir kombinationen omöjlig med ett värnpliktsförsvar.

Värnplikten bygger dessutom på en folkarmé, en armé där varje svensk medborgare är skyldig att göra sin plikt. Det är fullständigt orealistiskt att påta sig ansvaret för utbildningen av så många människor.

Även hemvärnet måste vara frivilligt.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM