TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Irland har nu sagt nej till det s k Lissabonfördraget. Hade det ställts under folkomröstning i Sverige hade det säkert också blivit ett nej. En ny folkomröstning om EMU i vårt land skulle också sluta med ett nej. Var finns den fråga inom EU som klarar att möta en folkomröstning och det hela slutar med ett ja ?

Jag vet inte. Kanske någon annan vet. Men man ska ha klart för sig att Europa är en kontinent med olika språk, olika kulturer, olika religioner och traditioner. Därför finns det en tröghet och ett motstånd som riktas mot nya försök till överstatlighet. Misstron mot de argument och förslag politikerna presenterar finns tydligt.

Jag tror definitivt inte att vi ska lämna EU. Men vi måste betrakta samarbetet som just ett samarbete mellan nationalstater och inte ett bygge av Europas Förenta Stater. En hel del politiska företrädare drömmer om och agerar efter detta. Avståndet mellan dem och de som de representerar, d v s sin egen befolkning, är mycket stort.

Nu efter att Irland sagt nej så borde även högerregeringen i Sverige inse att oklarheterna kring svenska avtals suveränitet måste redas ut innan riksdagen behandlar Lissabonfördraget. Varför ska det vara så omöjligt att värdera hållfastheten i den svenska arbetsmarknadsmodellen högt ? Men det är väl som vanligt. Högern säger en sak, men gör en annan !

 2008-06-14, 20:58  Permalink
Andra bloggar om:  


Skillnaden mellan Hitlers EU och dagens EU är bara "finliret". Men syftet är densamma .
nyttja slavarbete och öka klyftor, skapa en slags
rasskillnad är du sjuk ska du inte ha nåt mer än till överlevnad d.v.s socialbidrag och socialbidraget ska du jobba för annars blir det inte en krona
Samma gäller om du är arbetslösa.

Självmorden ökar med senaste sjukförsäkringslagen
samma med den försämrade a-kassan utgallringen av folk sker inom sjukförsäkringen. och socialbidragstagare kan företag få gratis som praktikanter medan socialbidragstagren enbart får socialbidrag.

Så är EU och framtiden om främst moderatalliansen får härja.
Förslag till reformer inom EU, som kan få ett folkligt stöd i medlemsländerna.

Förslag till ändringar av Lissabonfördraget, som skulle gå kritikerna till mötes.

Förslagen ska demokratisera EU, skapa ett fördrag som inte påtvingar länderna en viss politisk inriktning, reformer som gör det lättare att bekämpa sociala problem inom EU samt förändringar som skulle innebära att EU spelar en mer positiv roll i det globala samarbetet.

En demokratisera av EU kräver att makten avgränsas och kontrolleras av de nationella demokratierna. När den avgörande makten över EU-politiken hanteras av de nationella parlamenten får det som sker i EU en demokratisk förankring och blir en del av den nationella politiska debatten.

Nationella parlamentens makt måste öka och EU-kommissionens makt minskas. Rätt att föreslå nya lagar i EU bör i framtiden tillhöra de folkvalda i de nationella parlamenten och inte kommissionen.

Kommissionärerna ska utses och kunna avsättas av de nationella parlamenten. Makten över EU förankras därmed i de nationella demokratierna.
All lagstiftning måste ske i offentlighet. De nationella parlamenten och därmed väljarna ska kunna ställa de som lagstiftar till ansvar och ge dem tydliga mandat. Det innebär att rådsmöten och de ambassadörsmöten, Coreper där lagar stiftas ska vara offentliga. En regering ska bara kunna rösta för ett förslag om det har stöd för det i det nationella parlamentet.

Makten i EU ska avgränsas och beslutanderätten i medlemsländerna skyddas. En maktdelning gentemot EU måste göras tydlig. Parallell och flexibilitetsklausulen i Lissabonfördraget ska utgå för all framtid. De ger EU möjlighet att utöka sitt maktområde på egen hand utan att ändra fördraget genom att fråga de nationella parlamenten. Besluten i EU ska styras av folkmajoriteten.

Alla regler om miljö, konsumentskydd och alkoholpolitik ska vara minimiregler. Den inre marknaden ska inte kunna förhindra länder att ha en mer ambitiös politik även om det begränsar införseln av vissa varor.

Medlemsländer ska alltid ha rätt att föra en mer progressiv politik, men inte en med lägre ambitioner. Medlemsländer ska tillåtas att bli föregångare inom miljöområdet genom att ha högre krav och ta fram ny teknik.

I fördraget ska det skrivas in att den fria rörligheten på arbetsmarknaden ska ske med full respekt för nationella lagar och kollektivavtal som är till för att skydda löntagarna och deras sociala rättigheter. Det möjliggör en gemensam öppen arbetsmarknad utan risk för att arbetare utnyttjas till sämre villkor eller att löntagarnas rättigheter undergrävs.

Välfärd och full sysselsättning ska vara överordnade mål för samordningen av den ekonomiska politiken i EU. Målen ska jämställas med målet att hålla inflationen när centralbanken att tar beslut om valutapolitiken. Valutapolitiken blir därmed en del i en politik för ekonomisk utveckling och högre sysselsättning.

En demokratrisk kontroll över ECB (eurons centralbank) ska införas. Det är inte rimligt att instruktionerna för en mäktig institution, som ECB inte kan påverkas av folkvalda.

Det ska införas en reglerad rätt för länder som har infört euron att åter införa nationell valuta under ordnade former. Om det inte införs riskerar de stora olikheter och spänningar som finns inbyggda i systemet att resultera i allvarliga kriser. EU ska ta en mer ansvarsfull roll i världen. Politiken innebär idag att de egna intressena sätts främst och försvårar utvecklingen i de fattigaste länderna.

EU: s militarisering ska avbrytas. Planerna på en gemensam armé, försvarsallians och obligatorisk upprustning som präglar konstitutionen ska bort.

Parlamenten i medlemsländerna ska få en starkare demokratisk kontroll över hur EU agerar i handelspolitiken. Global rättvisa och utveckling i de fattigaste länderna bör bli uttryckliga mål för EU: s handelspolitik.

EU: s mål för jordbruks och fiskepolitik ska sätta miljö och en rättvis global handel främst. Alla exportsubventioner ska avskaffas. De försvårar möjligheten att utveckla jordbruket i utvecklingsländer. Finansieringen och utformningen av politiken ska i allt väsentligt återgå till medlemsländerna. Därmed kan stora besparingar göras samtidigt som utrymmet för den nationella demokratin och nationella olikheter växer. Regler för jordbruket som ser till att handeln inte snedvrids och att miljökrav följs ska vara på EU-nivå.

Om EU reformeras enligt ovan kommer EU att bli en mer demokratisk och mindre centralstyrd union. Tjänstemännens makt i EU kommer att minska. Det ger en ökad öppenhet och de folkvaldas makt ökar. Det ger möjlighet för folkmajoriteten att styra unionens politiska inriktning.Hej, äntligen en känd s-politiker som tänker som oss andra Socialdemokrater. Det är ju faktiskt så att en majoritet av oss är emot Eu fördraget och snudd på även är emot Eu. Man har ju hävdat att en omröstning om fördraget är för komplicerad för att genomföra, då undrar jag, är vi då dummare än Irländarna?, en folkomröstning kan göras på samma sätt som i Irland, med ett ja eller nej.
Jag tycker att vi i Sverige måste få en möjlighet att säga vår mening i en så här viktig fråga, som ju kan betyda ett slut för fackföreningsrörelsen.
Jag tror att ett S-nej till fördraget kommer att öka vår väljarandel väsentligt, kanske till och med så vi får egen majoritet.
Hälsn Roland


EU- projektet handlar bl. a om att utnyttja och förslava arbetare och spela ut dem mot varandra över nationsgränserna. Där till har det allt mer och mer börjat handla om att odla fram en superstat. Det hela har spårat ur.

Pinsamt att se (s)- toppen kravla och knäböja i denna vidriga EU-sörja. Som små strykrädda inställsamt gläfsande taxar.

Att (s)- toppen sedan försöker sig på konststycket att utmåla människor som sett igenom hela detta odemokratiska projekt att de är bakåtsträvare är ingenting annat än förräderi.


European Parliament: Members' Protest
http://www.youtube.com/watch?v=2JJlI9swbsA

Chicken Run in the EU Parliament
http://www.youtube.com/watch?v=pw7XwexR2ec&;feature=related


A Say NO to Lisbon Treaty
http://www.youtube.com/watch?v=-Jg-qzJ-L_A
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM