TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

När högerregeringen nu drivit igenom sitt beslut om att försämra sjukförsäkringen så kommer socialbidragsutbetalningarna att öka. SKL, Sveriges kommuner och landsting, räknar med att 12 procent av de sjukskrivna kommer att söka socialbidrag. Högerregeringen driver in människor i utanförskap. Den säger en sak, och gör en annan !

2008-06-07, 11:08  Permalink
Andra bloggar om:  


Och inte bara det - vi kan också se hur alltflera stannar kvar ällt längre i socialbidraget/försörjningsstödet.

Hultqvist!
Regeringen säger en sak, och gör en annan!

Det låter precis som s- toppen!
Varför stödde inte samtliga socialdemokrater i riksdagen Siw Wittgren Ahls grupp vid omröstningen ang. den nya sk. "sjukförsäkringen"?
För att det rör sig om flera olika grupper har Siw Wittgren Ahl själv bekräftat.
Förtydligande,
i början av April kontaktade jag bland annat Siw Wittgren- Ahl (s), ledamot i Socialförsäkringsutskottet angående den nya "sjukförsäkringen"/ Utförsäkringskedjan/ Utsorteringskedjan- och dess utslagningsmekanismer och ifrågasatte både förslaget och (s) framförhållning vad gäller "oppositionsarbetet".

Här är hennes brevsvar.


To: xxxxxxxxxxxxxx

Subject: Ang. Den nya " sjukförsäkringen"/ Utförsäkringskedjan/ Utsorteringskedjan- och dess utslagningseffekter.

From: siw.wittgren-ahl@riksdagen.se

Date: Wed, 9 Apr 2008 12:19:38 +0200


"Hej !

Jag och min grupp står inte bakom detta förslag det är alliansen inte socialdemokraterna som har regeringsmakten.

Med vänliga hälsningar

Siw Wittgren-Ahl

telefon 08-786 5554".

S- toppen försöker skylla ifrån sig. Men det funkar illa.

Hur kan s- toppen lägga Anna Hedborgs (s) analyser som är helt ovetenskapligt dravel, som borde analyseras av oberoende instans innan de änns hamnat i klorna på Reinfeldt och Husmark?

Reinfeldt- mannen som uttalat bla. följande:

Till grund för varje bostadskvarter, daghem, undervisningstimme i skolan eller idrottsanläggning ligger oftast socialdemokratiska idéer och beslut. Än viktigare är de spår som deras politik mentalt har efterlämnat hos vanliga människor. Det går inte att peka på, det är ingenting konkret och de flesta människor skulle inte ställa upp på att de är offer för socialdemokratisk hjärntvätt. Det gör det inte mindre sant.

Välfärdsstaten är en omöjlig konstruktion. De som kortsiktigt vinner överröstar alltid de som långsiktigt har att betala. Överge den generella välfärdspolitiken och sluta att uttala löften om att välfärden kan garanteras politiskt. Politiker skapar inga resurser och kan därför inte heller ställa ut löften om resursernas fördelning.

Moderaterna fungerade under lång tid som en konserverande kraft vars främsta funktion var att bevara gamla strukturer. Målet var att rädda landet från en allt för långt gående socialisering. Idag har detta dock mycket lite med moderat politik att göra. Med intåget av liberala värden i Moderata samlingspartiet har idéerna främst blivit en framtidsvision


Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd.

Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt ska inga standardkrav skattefinansieras. De hälsosamma riskerna är mycket mänskligare än den falska tryggheten.

Skattebrott är en annan kategori av brott som oftast inte drabbar någon annan på ett mer direkt sätt. Det kan hävdas att skattebrotten delvis följer av ett orimligt högt skattetryck som inbjuder till olika manövrer för att undgå beskattning.

Den svenska modellen med en stor skattefinansierad välfärdssektor och omfattande trygghetssystem har bidragit till att öka tryggheten för många människor och till att öka jämställdheten mellan män och kvinnor. Det betyder emellertid inte att baksidan av den allomfattande välfärdsstaten kan negligeras.


Ja du anna, vi är några socialdemokrater som inte är imponerade av Anna Heborgs utredning.

Frågan till dig är, Vilka tycker du driver den mest humana sjukförsäkringspolitiken?

Fråga två , Har du funderat på att gå med i ett politiskt parti för att påverka? Fråga tre är, om i så fall vilket?

Jag har liksom för mig "lite svagt" att det är socialdemokratin som drivit igenom välfärdsstaten. Varför skulle vi inte försvara och utveckla den så långt det är möjligt?Per Madsen
Alliansen och s-toppen har bedrivit ett
a k t i v t samarbete som lett fram till den nya sk. "sjukförsäkringen". Hur human är den nya sjukförsäkrigen tycker du?

Jag förstår att det känns jobbigt att inse att s- toppen ständigt undergräver och sinkar allmänhetens förtroende och att s- toppen har blivit allt blåare och blåare. De säger en sak men bakom ryggen på oss gör de en helt annan sak. De säger att de lyssnar, men de lyssnar inte. De säger att de ser, men de ser inte. Partiledningen är korrupt och partiet är ruskigt toppstyrt.

Du säger "Jag har liksom för mig "lite svagt" att det är socialdemokratin som drivit igenom välfärdsstaten. Varför skulle vi inte försvara och utveckla den så långt det är möjligt?"
Naturligtvis tror jag att (s)- toppen och framför allt socialdemokrater i ett bredare perspektiv önskar att välfärdsstaten ska utvecklas och bevaras. Samtidigt rimmar välfärden mycket illa med EU. Det är detta som är (s) problem. S- toppen har mycket medvetet valt att gå alltför mycket i EU:s ledband. De facto EU och välfärden för Sveriges del är en ekvation som går illa ihop.

Allra ödmjukast tycker jag att du borde öppna ögonen lite mer och vakna. Politiken och varifrån direktiven kommer har förändrats. Därmed också s- toppens framförhållning. Förutsättningarna att fortsätta utveckla den svenska modellen har därför kraftigt reducerats. Stora delar av det svenska folket har bett om rannsakning vad gäller s- toppens politik. Men vad gör s- toppen? Lägger politiken ännu mer till höger. Tillslut framstår de som ingenting annat än hycklare.
Sahlin har rätt i det att partiet kommer att vara dött inom en 10- 15 års period.

Jag är i mina inlägg noga med att skilja på socialdemokrater och s- toppen. Eftersom det finns en distinkt skillad här. Det finns många socialdemokrater på gräsrotsnivå som gör ett fantastiskt arbete.
Som stretar på trots att sfären kring partiets inre krets är så, rigidt och maktfullkomligt stelbent.


Konstaterar bara att jag inte fick något svar på frågorna.

Per Madsen
jag har förstått att du har lite svårt att ta in fakta att s- toppen sinkar partiet, att de är skenheliga, maktgalna och att de förlorat idealen för länge sedan.

Du svarar fortfarande inte på frågor.
Men jag kan ställa dem igen.

Frågan till dig är,

Vilka tycker du driver den mest humana sjukförsäkringspolitiken?

Fråga två , Har du funderat på att gå med i ett politiskt parti för att påverka?

Fråga tre är, om i så fall vilket?
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM