TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

De starkt forcerade försämringarna i sjukförsäkringen ska införas från den 1 juli. Då får cirka 70.000 långstidssjukskrivna sin ersättning sänkt från 80 till 75 procent. Detta ingår i något som högern kallar rehabiliteringskedjan. Hur denna straffexpedition i förhållande till de långtidssjukskrivna gör dem friskare eller skapar bättre arbetsförmåga kan ingen förklara.

Att sedan efter sex månader riskera att förlora jobbet är minst sagt absurt. Finns det något arbete någonstans som man med sin "restarbetsförmåga" kan tänkas klara så ska tillvaron med hus, hem och allt annat kunna rivas upp. Så fungerar det i högerns överhetssverige där man tror sig kunna administrera bort sjukdomar.

Det är denna minst sagt sjuka förändring som högerns riksdagsmajoritet nu driver igenom. Den är ett utslag av en vardagsbrutalitet som de s k nya moderaterna försökte tvätta bort i den förra valrörelsen. HÖgern är densamma som förut och de lyssnar överhuvudtaget inte på någon mer än sig själv. Allra minst de långtidssjukskrivna !I motpropagandan får jag uppgiften om att i dagsläget skall långtidssjukskrivning prövas mot sjuk- och aktivitetsersättning med ersättning på 64 procent. Alltså idag. Nu öppnas möjligheten till 75 procentig ersättning vid långtidssjukdom. Är det en förbättring eller en försämring?

Förslaget innebär, av vad jag kan uppfatta, att en sjukskriven i rehabiliteringsprogrammet i första hand skall försöka återgå till sitt tidigare arbete. Om detta, efter sex månader, inte visar sig möjligt, så skall rehbiliteringsarbetet anpassas efter vad patienten kan och vill göra.

Jämför med nuvarande regeler där det tydligen inte finns några riktlinjer för detta förfarande.

Om en person inte kan återgå till sitt tidigare arbete - är det att betrakta som ett avskedande? Menar du att en person, en gång anställd i privat eller offentlig verksamhet, för alltid skall vara kvar i den anställningen, oavsett arbetsförmåga, eller ens vilja att fortsätta. Att byta jobb är väl inte detsamma som att bli avskedad?
Om vi för ett ögonblick bortser från det pinsamma faktum att vi sossar inte hade något enda motförslag till regeringens förändring , än att hålla fast vid det gamla, av oss snabbutredda och av alla utdömda systemet, så tror jag att vi missar målet med vår motpropaganda. Jag är ingen expert på sådana här frågor, men av det jag har förstått så är det stora problemet och missen i regeringes förslag att man helt och hållet har glömt arbetsgivarens roll i rehabiliteringen av den sjuke. Ska vi skapa ett värdigt sjukförsäkringssystem så måste det delade ansvaret för arbetet fastslås i lagstiftningen. Låt oss formulera detta i stället för att fastna i demagogiska teknikaliteter.

Välfärdsadministrationsteknokrater har vi haft nog av.
Till Anders.
Dels får arbetsgivaren ett ansvar i sjukskrivningsprocessen enligt det nya förslaget. Tidigare kunde arbetsgivaren passivt invänta gränsen för förtidspension. Detta blir nu ändrat, (Citerat från Cristina Husmark-Pehrsson).

Dels är arbetsgivaren inte den som skall rehabilitera folk. Rehabiliteringen skall ske i samarbete mellan sjukkassa och olika sjukvårdsinrättningar, som är specialister på detta. Rehabiliteringsgarantin riktar sig till den sjuke.

Redan tidigare har regeringen anslagit medel till en förbättrad företagshälsovård.

Mycket är bra med propositionen. säkert finns det svagheter. Dessa borde oppopsitionen påvisa och inte skrämmas med att en sjuk kan bli av med sin sjukersättninge på grund av avsked från sin tidigare anställning efter tre månaders sjukskrivning. (Idag gäller inte ens en tremånadersgräns för att en arbetsgivare kan säga upp anställningen p g a sjukskrivningen.)
Tack Per, som sagt jag är inte någon expert på det här utan försöker bara att orientera mig i mediabruset. Jag har dock personliga erfarenheter från det system som Norge har inrättat, "Inkluderende arbeidsliv" *som i de fall jag känner till har varit mycket framgångsrikt. Där har arbetsgivaren ett mycket stort ansvar, ekonomiskt och för arbetsmiljön. Och arbetstagaren har faktiskt "sista ordet" under en lång tid av sjukperioden.

*Man kan Googla på det begreppet, vad jag har förstått så kan man ställa in Google så att även träffar utanför Sverige visas. För att vidga perspektivet, tänkte jag. :)
Om en person blir sjuk av arbetet borde arbetsgivaren vara ansvarig för rehab.

Om en person blir sjuk av någonting
utanför arbetet borde samhället vara
ansvarig för rehab.

Det orimliga är om arbetsgivaren får
ansvaret oavsett orsak.

Beslutet fattades med röstsiffrorna 138—126.
Var höll alla "fina solidaritetskämpande"
Socialdemokratiska riksdagspolitiker hus vid röstningen om den nya "sjukförsäkringen"?!

Var alla sjuka när det skulle röstas om 2/3 dels samhällets vara eller icke vara?!
( För det är ju detta det hela handlar om egentligen, läs artikel nedan)
http://www.aftonbladet.se/debatt/article2570319.ab

Frånvarande vid röstningen, samtliga nämnda medlemmar i (s):

Björck, Patrik, Sinikka Bohlin, Claes-Göran Brandin, Roland Bäckman, Susanne Eberstein, Birgitta Eriksson, Lars U Granberg, Marie Granlund, Michael Hagberg, Hans Hoff,

Peter Hultqvist,

Eva-Lena Jansson, Peter Jeppsson, Ann-Kristine Johansson, Peter Jonsson, Håkan Juholt, Yilmaz Kerimo, Lars Mejern Larsson, Louise Malmström, Carina Moberg, Marie Nordén, Hans Olsson, Jasenko Omanovic, Leif Pagrotsky, Nikos Papadopoulos, Leif Pettersson, Raimo Pärssinen, Carin Runeson, Britta Rådström, Mona Sahlin, Björn Sydow, Anneli Särnblad, Tommy Waidelich, Börje Vestlund, Kristina Zakrisson, Sven-Erik Österberg.

Du var ju inte änns där och röstade!!
Jag har påpekat tidigare att du hycklar kraftigt Peter Hultqvist och att detta kom upp i dagen under en interpellationsdebatt. Där Husmark avslöjade att (s) och alliansen har en gemensam överenskommelse.
Det hjälper inte hur mycket än Siw Wittgren står och försöker ursäkta Anna Hedborg (s) . Det hela klingar falskt!

Peter Hultqvist: Jag var utkvittad pga arbetsplatsbesök på Kvarnsvedens pappersbruk. Kvittningssystemet garanterar bibehållen balans mellan de politiska blocken. Att vara utkvittad är inte detsamma som att strunta i en omröstning. Det är ett vedertaget system där en ledamots frånvaro för andra arbetsuppgifter är godkänd. Att bara utebli från en omröstning är en helt annan sak.
Här är listor som verifierar hur det hela gick till när sossarna inte slöt upp och prioriterade. Detta agerande kommer att leda til att sjuka lämnas vind för våg och att ett 2/3- samhälle cementeras! För detta finns inga ursäkter!

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3158&guid={1C62C63F-18FD-4780-8E04-028CDB3F75C2}&rm=2007/08

Resursbloggen
http://resurs.blogg.se/2008/june/nej-nej-nej-ingen-ville-lyssna-och-ingen-vagade-ba.html#commentPeter Hultqvist: Din analys är helt felaktig. För varje ledamot som är utkvittad så sker en balansering i förhållande till det andra blocket. Att försöka ge bilden av att utkvittade s-ledamöter hade kunnat stoppa högerregeringens förslag är felaktigt.
Peter Hultqvist,
du valde således Kvarnsvedens pappersbruk istället... Sak samma. Du kunde gott varit med och röstat för att göra en markering.

Kvittningssystemet i sin helhet, i det större sammanhanget borde sättas under djupare analys. För kvittningssystemet garanterar på intet vis en bibehållen balans mellan de politiska blocken i en djupare bemärkelse. Det förhindrar tillexempel inte "taktikröstning". Dock är kvittningssystemet ett försök att rätta till helt u p p e n b a r a brister i voteringssystemet. Skrapa på ytan!

Så hittar du skillnaden.Peter Hultqvist: Kvittningssystemet är just ett sätt att garantera bibehållen balans mellan de politiska blocken. Det är ett system som är accepterat av samtliga politiska partier i riksdagen och används av dem alla. Ledamöter som följer regelverket och har fått godkänt för att delta i andra aktiviteter har ingen anledning ta kritik för detta. Däremot är frånvaro utan att man sökt kvittning en annan sak.
Peter Hultqvist,
jag vet vad kvittningssystemet innebär. Men politiken är ett rävspel. Läs om igen:

Kvittningssystemet i sin helhet, i det större sammanhanget borde sättas under djupare analys.
För kvittningssystemet garanterar på intet vis en bibehållen balans mellan de politiska blocken i en djupare bemärkelse. Speciellt när ett samarbete över blockgränserna pågår och det förhindrar till exempel inte "taktikröstning". Dock är kvittningssystemet ett försök att rätta till helt u p p e n b a r a brister i voteringssystemet. Skrapa på ytan!

Så hittar du skillnaden.


Du valde Kvarnsvedens pappersbruk istället för att vara närvarande och rösta, att fixa den saken är inte svår att arrangera, om det är en sak som ligger en varmt om hjärtat. Du kunde gott varit med och röstat för att göra en symbolisk markering. Men du uteblev.
Faktum är väl att sossarna egentligen också ville ha en förändring för sjukskrivna,sjukersatta men av idelogiska skäl så "låtsades" man protestera.

Att så många uteblev från denna röstning visar antingen en slags uppgivenhet eller ett slags dolt medhåll. Man kan även ifrågasätta själva röstsystemet, borde inte röstning kunna ske även om berörda är ute på uppdrag?
Eller att en senare röst skulle kunna acepteras. typ 5 dgr eller liknande.Jag tror det finns förbättringar att göra i detta system.

Att nu många sjuka blir sjukare drivs till djupa depressioner och i förlängning självmord får vi nog ta i beräkning.
Detta medan de som röstade igenom detta applåderade glatt när de nu ser f-kassan gå ännu mer i "vinst" och därmed kan få fler egna skattesänkningar.

Vad tänker sossarna göra nu istället åt denna rehabkedja, jag har inte hört nåt om att det ska rivas upp om de vinner valet eller att nån annan form ska bearbetas igenom.
Nää hyckleriet lär fortsätta och man gräver hela tiden i de fattigas fickor för att ev, hitta nån ettöring.
Man hörde nu på morronen vidare tankar på utarbetande av privata försäkringslösningar.

Precis vad jag befarade, USA som förebild är målet från alliansens sida.
Där saknar 50 miljoner sjukförsäkring hur många kommer att sakna sjukförsäkring i Sverige inom en snar framtid?

Hade sossarna visat pondus i denna fråga hade man ställt in alla möten och manngrant röstat mot rehabkedjan. Samma borde Vänstern och miljöpartiet gjort.

Till min stora glädje fann jag att vi i reservationen talade om ett avtal mellan arbetsmarknadens parter och regeringen där den nya sjukförsäkringslagen bör preciseras. Där har vi möjlighet att rätta upp det som kan sluta i en riktigt dålig lagstiftning. Norrmännen har ett sånt avtal som vi borde studera noggrannare. Läs min blogg där jag presenterar det systemet http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1750 . Det vi själva inte kan får vi lära oss utomlands.
Kvittning eller supleanter, sak samma anna. Man kan nog ändra både det ena eller det andra men i en demokrati vinner liksom majoriteten.
Du tycks inte begripa vad det hela är frågan om. Använd inte kvittningssystemet för att skyla över ett system som haltar. Det hela blir inte mer legitimt för det. Systemet blir icke legitimt endast för att ett kvittningssystem införts. Var inte naiv. I maktens korridorer är det hela mycket mer utstuderat. Kvittningssystemet är endast till för att skyla över de allra mest uppenbara bristerna i systemet.

Frågan är hur relevant röstningssystemet är. Det spel politiker deltar i är korrupt, utstuderat, beräknande och kallt planerande. Jag tror att det är en hel rad med frågor av den här typen som behövs diskuteras.

Frågan är om det inte behövs helt nya metoder och ett mer kritiskt granskande öga och mer ifrågasättande till metodsystem som förlorat i aktning just därför att politikerna är korrupta.

Och frågan är hur mycket demokrati det blir när samtliga partier är hopplöst toppstyrda?
Anna, Vad vill du att ska styra istället? Vilket system tycker du passar bäst?
Anna svarar inte heller här på frågor.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM