TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Sverige deltar för offensivt i utlandsoperationer. Pengar rullar iväg för att finansiera militära insatser runt om på jordklotet. Samtidigt så är nedskärningarna i försvaret på hemmaplan kraftiga. Bl a ska hemvärnet som nu är den enda försvarsorganisationen som täcker hela landets yta halveras.

Det är bra att rustningarna i Ryssland nu börjar att uppmärksammas i den allmänna debatten. Mycket talar för att de bedömningar som ligger till grund för vad som idag sker med försvaret inte är aktuella för den tid vi nu lever i. Vi kommer att under de kommande åren få se ett militärt allt starkare Ryssland som också på olika sätt markerar sin position.

Något invasionshot föreligger inte. Men precis som bland annat en bedömare sa i TV Aktuellt igår så kan olika typer av krissituationer uppstå. Som det ser ut framöver så bedöms det att Sverige har bristfälliga resurser att hantera sådana situationer. Jag tycker det känns bekymmersamt.

Jag anser att det nu behövs en genomgripande debatt om det säkerhetspolitiska läget, hur värnplikten ska kunna överleva, hur ett rimligt nationellt försvar ska se ut och hur krisberedskapen ska utformas. Dessutom tycker jag att Sverige kan dra ned litet på utlandsoperationerna. Det skulle åtminstone lösgöra pengar som kan rädda hemvärnet.

 Jag anar, att du delar Tolgfors uppfattning - nämligen att det inte går att bara låta ÖB köra på med en siffra idag och en annan i morgon.

En bra början på den säkerhetpolitiska debatten var Tomas Ries anförande i Aktuellt igår. Balanserat, kunnigt och gav tankar om vilket försvar Sverige skall ha på hemmaplan.

Skall vi ha värnplikt när utlandstyrkan är kontraktanställd och hemmaarmén knappast kommer att överstiga 10.000 man?

Hemvärnet har uppgiften att ständigt bevaka anläggningar viktiga för beredskap och säkerhet. Här kommer risken för lokal terroristverksamhet in - tidigare kallad sabotage. Känsliga frågor för gräns mellan militär och polis. Hemvärnet måste vara frivilligt, det kan inte bygga på tvång. I anständighetens namn bör de som enrollerar sig också få ersättning.

Jag gillar inte ordvalet 'lösgöra pengar'. Politikerna måste bestämma sig för vad som är helheten och att ÖB inte får bolla sina tilldelade anslag mellan olika delar av försvaret. Nog har politikerna ett stort ansvar för den nuvarande situationen och det skall väl inte i en försvarsfråga vara så svårt att komma till en gemensam nationell ståndpunkt.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM