TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Självklart våndas vänsterpartiet över sina låga noteringar i opinionsmätningarna. Lösningen på detta, vilket nu är huvudnumret vid en kommunpolitisk konferens i Nässjö, är mer av aktivism och gräsrotsaktivitet. Självfallet kan det bidra till att i någon  mån liva upp det luggslitna partiet.

Gräsrotsaktivitet, folkrörelsearbete eller vad man föredrar för ord är också något socialdemokratin måste fundera på. Trots högerregeringens provocerande politik så sover alltför många s-föreningar i godan ro. Protestens vågor borde vara större. Fler borde vara på barrikaderna.

För vänsterpartiets del är nog en del av grundproblemet alltför mycket av anda, nostalgi och psykologiska bindningar till havererade samhällssystem. Sådant är svårt att tvätta bort särskilt som Lars Ohly fortsatte att kalla sig kommunist långt efter att Berlinmuren fallit. Men att gräva där man står och finnas bland människor och inte i slutna möteslokaler är rätt.

Men just denna tanke är varken ny eller särskilt revolutionerande. Varje politiskt parti med självaktning bör arbeta så. Att vänstern nu lanserar detta som ett framgångsrecept säger en del om sakernas tillstånd.2008-01-19, 10:36  Permalink
Andra bloggar om:  


Är inte sossarna "vänster" längre?????
Sharons skuld har aldrig prövats i domstol

Vi lever väl i Sverige = är det inte infoöverskott på denna fråga? Det finns ju många andra frågor.
Gud är ju kärlek, känsla
hus= land
Israel lär inte rädda någon = GT vi lever ju i evangeliet
Man kan lika gärna ta upp rättvis handel, rättvis mat etc
Älska din nästa som dig själv, gud program
GT= judarna etc och varningen, ni har djävulen till fader (klåda, bölder etc som märke)
Israel är ju en stat
Skulle vi leva för någon abstrakt fråga i den meningen = bättre å välja logiska frågor som befrämjar "det högsta i människosjälen"

Jo, jag det är klart v har en utopi etc = människan ska vara snälla mot varandra och välja frågor etc
Så blir det ju i himmelriket en gång
Det är sanningen i div frågor som är sant = få som finner den som Marx som självklart fann en del sant (profetiskt med rädda änkor och föräldralösa barn och kritik mot kapitalet mm)
Men det är annat också (så på sikt vore det bäst att skitpartiet som vill skingra försvinner ut= tex höjd spärr till riksdagen)
Men problem med korruption, nepotism, dolda agendor, konspirationer etc finns ju alltid (mänskligt beteende)
Aktivt granskas och övervakas
Rättvisa, solidaritet och jämlikhet är ju ideal och perfekta tankar som alltid behövs och som är sanna (då de går att förverkliga = det är ju en evolution som Branting sa)
Jag tror ju på EMU och försöka balansera i EU (liksom utträdesklausul= det är ju det största freds - och civilisationsprojekt som världen känner)
Sen är det EU och arbfrågan etc
Det är många som vill ställa till det med falsk flaggning mm
Idag behövs både kvinnokraft och bröderna för motverka denna jordens herre. PG Gyllenhammars "kålle" och sanna förvaltare som behöver "fattig i anden" som stöd mot hybris.
Biofascism kommer in.
Sen behövs mer fackligt och ren kulturell och vetenskaplig tradition i bästa andan. S måste återta vad man delvis förlorat och den andan som en gång fanns.
Bidrag och omfördelning behövs = vi lever med den biologiska bas vi har (vi kan inte påverka mer och ska kanske inte göra det = se sina egna brister och fel). Allergener och allt som påverkar.
Det mesta har ju sas utvecklats och fulländats.
Nästa generation också = kultur, anda, sanning mm. Om man förstår mig rätt.
IT är kanske den största boven i sammanhanget= bättre med kultur och sanning och sport men också fritid bla it mm förstås (biologiska basen sas).
Sen all motstånd mot teknokrati (management synen= ska den dominera "herrarna en gång bestämde"). Vad ska man ära?
Det man hade på 90-talet var rätt bra i alla fall.
EU frågan = arbreglering (borde väl gå)
Holdingbolagen mm = kapitalet kan krossa arbetarrörelsen för 20-30 år framöver.
Dom viktigaste värdena är ju ovan = bättre å hålla sig till dessa i olika politikområden (rikare än någonsin och jfr andra länder som är rikare men med sämre gini koefficient= ojämlikhet). Fraser indexet tex som visar på skillnaderna ml olika länder (som rikast ska det vara ojämlikhet etc).
Det är olika människor man bör se upp med tex Enneagrammet (Rohr och Ebert= personlighetsanalys).
Det går att motivera jämlikhet med empati och rimliga frågor


jag tror det är bäst att hålla fred med liberalerna. De 2 stora strömningarna i sv politik.
Kd kunde ju delas på mitten så "egentligen rösta på s" går dit (avslöja egenintresset) och liberaler rösta på personvalskampanjer etc.
kd vill ju bara ljuga egenintresset och hindra integritet och fri och rätt (den liberala polen behöver ju inte denna med rätt frågor från usa och även eu länder)
Bästa är väl att fokusera på marknadsmekanismer och liberal pol där var och en bestämmer.
Det bör ju inte gå med arbetskraftsinvandring och fiskala instrument etc (måste ju arbetarrörelsen säga ifrån som ett rent "existentiellt svar").
Jag menar att S borde vinna en del frågor via en dynamisk ekonomi som samarbetar med liberalerna kring frågor som är möjliga
Monarkin borde ju avlägsnas om man vill ha en mer liberal arbetarprofil med klassiskt arv
Kungen är ju kd el så och därmed inte i samklang med Sverige (bakåt). Åt lunch med Bush och delar utvecklingshämmande neokonservativa ideal som vi inte behöver
Fri och rätt behöver fokuseras med integritet
Komma överrens om fred, republik, personvalssystem, ngn konstitutionsfråga (integritet kanske först och främst) och samarbetsanda förhoppningsvis
Kungen vill ju gå tillbaka i tiden och inte utvecklas och följa ekonomin etc

Utveckling är bättre att satsa på
Mer transparent och öppen praxis (inte patent etc men)
Jfr Bush dolda agendor, krigsinramning, konfrontation och falskspel (förtal och diskriminering mm) och lögner (bla i sociala program)
Möjligen skulle försvaret avskaffas också (varför betala för det?)
Neoliberalismens , Bush ideologi och dess falskhet och utvecklingshämning har vi lärt av (lärt av historien) och måste nå en konsensus om
Den fungerar inte och behövs inte
Ulvar, fariseer och andra sprider ju denna (vill inte hjälpa nästa generation) men de ska självklart inte få vinna
Dom som kör med detta ska ju få konstitutionens konsekvenser (jfr Tyskland och Japan lite).
Förtal och dubbla agendor måste bekämpas här
Dom ser apokalyps etc = inte kapabla att inneha ämbeten eller inte förses med varningsmärken (indoktrinera andra)
Den som vill detta få då driva val - och personvalskampanj (och fri och oberoende press med liberala värden i första hand)
Jag anser att religion ska väck ur skolan, religionsfrihet innebära att flera religioner beaktas och kungen inte har 1 religion
Bla den muslimska befolkningen måste ju beaktas
religionsfrihet och mötesfrihet givetvis
men internetbaserad religionsfrihet ska då objektivt fastställa religionen utan agendor (ska förbjudas typ mission xp= hets, förtal, diskriminering, agendor etc)
De kristna ska hålla sig på sin kant i samhället (värderingsfritt och objektivt)
Dom vill ljuga och sätta agendor som inte är sanna (enligt sin referensram= bedrägeri helt enkelt) = effekterna av paranoia, förvirring, ondska etc
Reinfeldt, Hägglund är väl två såna typer och kanske Lejonborg också
Såna måste röstas väcka för de liberalas skull eller väljas in som personvalskampanj (kristna röstsedlar eller listor)
Det är en bluff kristendomen (bhl empiriskt och historiskt)
Bättre å gå till socialdemokratisk och liberal respektive pol

en del av de kristna är i min mening reella satanister = tänker på sig själva
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM