TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Jag har bott på logement, varit inneboende, delat kök och toalett med andra, bott i hyresrätt, bostadsrätt och villa. Förutom det har jag haft många olika uppdrag inom bostadskooperationen HSB. Under en kort period var jag ordförande i ett allmännyttigt bostadsföretag.

Sedan ser jag att den nye folkpartiledaren Jan Björklund talar om socialdemokratisk dubbelmoral i boendet. MOna Sahlin äger sitt radhus, Marita Ulvskog har bostadsrätt o s v. Trots detta ska socialdemokraterna "stoppa" människor från att äga sin bostad.

Vad är detta för struntprat ? VI behöver olika boendeformer. Det behövs ett brett utbud. Och därför behövs också hyresrätter. Allmännyttiga välskötta hyresrätter har en positiv inverkan på bostadsmarknaden. Dessa företag har genom åren bidragit till att utveckla både standard i boende och haft en positiv inverkan på hyresnivån.

Jag tycker man ska säga nej till försäljning av allmännyttiga lägenheter med enbart ideologiska skäl som grund. De behövs också som alternativ till privata hyresrätter, privata bostadsrätter, kooperationen och egna hem. Jag tycker vi ska ha mångfald på bostadsmarknaden istället för privatiserad enfald.Skall ditt inlägg tolkas så att du vill ha frihet på bostadsmarknaden. Alltså frihet från subventioner, frihet från kommunalt planmonopol, frihet till ökad konkurrens mellan byggare, frihet för ägare sina bostäder att köpa och sälja utan beskattning, bort med beskattning av resultatet av sparande i egen bostad.

Eller vad vill du och socialdemokraterna?

Bra att allmännyttan finns, ja visst är det så, men tyvärr ställer dom inte upp på dom som hamnat utanför! Vilket vissa privata hyresvärdar gör.
Vi behöver en fördelning mellan ägda bostäder och hyrda bostäder som motsvarar den verkliga efterfrågan på de båda formerna.

Så ser det inte ut idag. Om folk i en hyresfastighet ges chansen att köpa sin bostad så visar det sig nästan alltid att en övervägande majoritet vill köpa.

Instämmer i att hänsyn bör tagas till de osm *inte* vill köpa. Det är lika berättigat att vilja bo i hyresrätt som i ägd bostad, och de ska inte behöva lida för att de hamnat i en övergång mellan två system. Men de som inte vill eller kan köpa är nästan alltid i minoritet, och alltför länge har flertalets önskan körts över genom denna auktoritära bostadspolitik.

Exemplet med ministrarna som äger sina bostäder illustrerar att de flesta köper en bostad om de får chansen. Det är denna möjlighet som vänstern motarbetar, och som de borgerliga försöker tillmötesgå.

Att många socialdemokrater liksom Peter försörjt sig på att jobba i dessa framtvingade och politiskt gynnade hyresbostadsbolag, är det menat som ett argument för er sak?


Peter Hultqvist: Hej Per och Johan

Nej jag önskar inte den utveckling Per frågar om. Jag vill ha en stark allmännyttig bostadssektor som är hyresledande. Det tror jag håller nere hyrorna och samtidigt ger en ordentlig möjlighet för de som inte vill köpa sin bostad att ha ett alternativ av god kvalitet.
Boende i allmännyttiga hyresrätter får inte som i många andra länder bli någon form av "socialt boende".

Sedan anser jag precis som idag att vi måste ha en sektor med privata hyresrätter, privata och kooperativa bostadsrätter samt egna hem. Med hjälp av ett kommunalt planmonopol så kan detta planeras på ett bra sätt.

Jag tycker det är viktigt att det finns olika boendeformer och äganden. Det svarar upp mot behovet i olika skeden i livet. En enskild kommun utvecklas också bäst om det finns ett brett utbud av alternativ och boendemiljöer att välja på.

Det jag bestämt är emot är ideologiskt motiverade privatiseringar. Dessa är mest för sin egen skull och glädjer främst nyliberala högerpolitiker. Denna utveckling kommer på successivt att stärka segregationen i samhället.

Sedan är det så att ett fungerande allmännyttigt bolag från tid till annan både säljer och köper lägenheter. Ibland kan det vara ett sätt att få pengar till investeringar, andra gånger kan det ingå i en strategi för att få bättre förvaltningsområden. men det är i så fall initiativ så har helt andra bottnar och syften än att sälja ut av ideologiska skäl.

Slutligen till Johan : Jag har aldrig försörjt mig på de uppdrag som jag haft som ledamot i bostadsrättsföreningsstyrelser. Mitt uppdrag som ledamot i HSB Dalarnas styrelser är heller inget som går att försörja sig på. Den korta tid jag var ordförande i kommunalt bostadsbolag gav inga inkomster till försörjning. Så sluta med argument av detta slag när du inte vet vad du pratar om.

Peter Hultqvist

Först: Jag kallar det valfrihet. Dvs att i bästa fall ha möjlighet att välja boendform. Jag och min/vår familj har också bott i (alltför) många boendeformer, bostadsrätt, radhus, villa, och hyresrätt. Det som jag anser är det mest överlägsna av alla, om man inte har små barn, är hyresrätten. Varför? Jo, därför där har man medvetet överlåtit problemen med boendet (trasiga maskiner mm) till hyresvärden. Det kostar en del, men det gör det även om jag "äger" mitt boende. Då blir den akuta kostanden dessutom större.
Visst finns det ideologiska motiv bakom, Peter. Det borgerliga ideologiska motivet är att ha en bostadsmarknad som motsvarar den efterfrågan som folket har.

Vänsterns vurmande för hyresrätten, som altså inte motsvaras av de boendes önskemål, har gjort svenskarna till ett fattigt och delar folk. Vår snittförmögenhet är oerhört mycket lägre än i de flesta andra jämförbara länder, eftersom vänstern aktivt styrt boendet bort från eget ägande. Det är det pris som svenskarna fått betala för *er* ideologi.'

Se här för statistik från SCB:
http://www.folkkapitalism.nu/?page_id=28

"Svenskarna är fattigast både när man ser till genomsnittsförmögenhet och medianförmögenhet."
"Sverige har den i särklass ojämnaste förmögenhetsfördelningen..."

Dessa skillnader kan till mycket stor del förklaras genom vänsterns ideologiska motstånd till eget ägande av bostäder. Dvs inte de *egna* bostäderna, som folkpartiledaren mycket riktigt påpekade - ideologin gäller tydligen bara de som inte är tillräckligt rika.

Vi har i Sverige, genom denna politik, mycket höga trösklar till att komma in på den självägande bostadsmarknaden. Detta pga avsaknad av billigare bostäder, eftersom de med lägre inkomster, genom vänsterpolitiken, styrts till boende i hyresrätt.

Vänsterns bostadspolitik *skapar* därmed onödiga trösklar och den ojämna förmögenhetsfördelning jämfört med andra länder som ses i statistiken från SCB.
PS bor själv i hyresrätt just nu, men har husköp på gång.
Komprimerat blir ditt första inlägg:

"Jag tycker vi ska ha mångfald på bostadsmarknaden"

Och i din kommentar skriver du; "Jag vill ha en stark allmännyttig bostadssektor som är hyresledande."

Sedan har du visat att du har en bred erfarenhet inom HSB och allmännyttiga bostadsbolag. HSB har förändrats med åren och är nu en aktör på en marknad där HSB inte har några fördelar genom politisk anknytning. (Tror jag.)

Jag har hört att privata hyresvärdar är ganska förtjusta i allmännyttan därför att deras produktions- och förvaltningskostnader ligger högre än de privatas. Därför blir hyresnivåerna mycket bekväma för de privata. Inte heller behöver de konkurrera med allmännyttan därför att bristen på bostäder fortfarande är stor.

Hela din kommentar har en underton av att konkurrens, en mångfald och en bostadsmarknad i de bostadssökandes intresse är något som vi skall eftersträva.

Men varför är det inte så? Kan det bero på bl.a. planmonopolet som en del påstår hindrar privata fastighetsägare från byggnation. Kan det vara byggfacket som sägs hålla en stark kontroll på byggföretagen och också på utbudet av byggnadsarbetare. Om allt detta är fel - vad är det då som hindrar fastighetsägare från att bygga hyresfastigheter när de vill göra det?

Har aldrig den tanken slagit dig att politisk och facklig styrning av marknad marknaden är just det som hindrar mångfalden?Peter Hultqvist: För min del har jag varit med och drivit fram projekt med privata hyresrätter, kooperativa bostadsrätter, hyresrätter ägda av kooperationer, allmännyttiga hyresrätter och villaområden. Det går bra att från ett kommunalt perspektiv samarbeta med olika intressenter. Jag upplever att alla är intresserade av att hålla nere kostnaderna och ha effektiva organisationer. Allmännyttan handlar upp sina byggprojekt fullt professionellt och kostar inte på sig några extra kostnader i onödan.
Nej, det privata planmonopolet är inget hinder. Det är helt enkelt en nödvändighet att det finns någon instans i samhället som håller ordning på bebyggelse och planering. Såväl allmänhet som fastighetsägare tjänar på detta. Jag har heller aldrig upplevt att privata fastighetsägare ifrågasatt det. Och då har jag ändå en tjugoårig erfarenhet bakom mig.
Kloka kommunpolitiker bygger breda samarbeten med olika byggherrar och intressenter. Så är det nog också på de flesta ställen. Men det jag tycker är att högerpartierna har en alltför negativ syn på allmännyttan och inser inte dess kraft för dels hålla ner hyresnivåer, dels värna kvalitet och standardutveckling på bostadssidan.
Peter skriver: "Jag tycker......... privatiserad enfald."

Och så kommer några inlägg som besvaras. Dina svar har något av HSB=Han Som vet Bäst.

Analysen? Om allt är så bra med allmännyttan och politikernas samarbete med kapitalet: Varför har vi då en bostadsbrist i vissa områden och varför rivs hyreshus i andra områden?

Mitt recept är detsamma:

Bort med politiker i branschen.

Bort med floskler som 'Bostaden är en social rättighet.'

Lita på dina medmänniskor.

När hyresgäster av ideolgiska skäl vill köpa sin lägenhet så skall inte politiker av ideologiska skäl hindra!


Peter Hultqvist: Eftersom ditt senaste inlägg inte innehåller särskilt mycket i sak så hänvisar jag till mina två tidigare inlägg.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM