TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Den sjunde Thermidor.
av André Chénier


efterbildning från utländsk skald:
Edvard Fredin


(Dessa rader,
skrifna den 7 Thermidor 1794, är det sista som flutit ur Chéniers penna.


Dikten är en verklig profetia.


Innan han hunnit skrifva ned sista rimmet inträdde fångvaktaren och ropade upp hans namn.


Guillotinen väntade.)Nu domnar kvällens vind, nu kolnar solnedgången...
och trött till själ och sinn´
vid guillotinens fot jag diktar sista sången.
Måhända turen snart är min.
Hvem vet! Förrn visaren på taflans blanka skifva´
har glidit fram i gifna spår,
förrän hans sexti fjät tillryggalagda blifva
och klingande ett timglas slår,
kanske för bödelns järn mitt unga blod förrinner
och döden kalkar mina drag,
kanske förrn denna dikt jag färdigskrifva hinner
den randas natten på min dag
och fängseldörrn slås upp och väktaren mig ropar ...
mens ekot tynar af mitt namn
dödsoffret släpas ut till fröjd för vilda hopar - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


 

 

Skräcksystemet
Ifrån Dantons död
i april 1794
till den 9 thermidor
(27 juli 1794)


 

Döden blev det enda styrelsemedlet, och republiken gavs till pris åt dagliga och systematiska avrättningar. Utrotandet i massa av den demokratiska diktaturens fiender, verkställdes i Lyon och i Toulon, genom Nantes´ dränkningar, samt genom Arras´, Paris´ och Oranges´ schavotter.


 

Må man efterforska vad det år 1794 hade blivit av 1789 års män, och man skall finna dem alla förgångna i detta stora skeppsbrott.


 

För varje nederlag blev blodutgjutelsen allt större och tyranniets system våldsammare. Tiomännen, emedan de voro de sista, voro de obarmhärtigaste.


 

Robespierre och Saint-Just hade uppkastat planen till demokrati, vars grundsatser de förkunnade i alla sina tal; de ville förändra Frankrikes seder, anda och vanor; de ville därav göra en republik enligt forntidens mönster. Folkets herravälde, ämbetsmän utan högmod, medborgare utan laster, broderlighet i de inbördes förhållandena, dygdens dyrkan, sedernas enkelhet, karaktärens stränghet.


 

Upphovsmännen till detta system undersökte icke om det var utförbart; de ansågo det riktigt och naturligt, och då de hade makten i händerna, ville de med våld införa det.


 

Robespierre höll ett tal över de sedliga idéerna och över de fester, som anstodo en republik; han lät helga varje dekad infallande högtidsdagar åt


 

[Den revolutionära kalendern]


 

det högsta Väsendet, åt Sanningen, åt Rättvisan, åt Kyskheten, åt Vänskapen, åt Måttligheten, åt Redligheten, åt Äran och åt Odödligheten, åt Olyckan... På detta sätt förberedde han införandet av det högsta Väsendets nya gudstjänst. Det avgavs betänkande rörande tiggeriets utrotning och rörande det bistånd, som republiken var skyldig behövande medborgare.


 

Robespierre, som ansågs för denna moraliska demokratis grundläggare, uppnådde nu höjdpunkten av sin storhet och makt.


 

Den sjunde thermidor besteg poeten Chenier schavotten. Två dagar därefter, störtades skräckväldet. Den tionde thermidor besteg Robespierre schavotten; i det ögonblick, då hans huvud föll, skallade bifallsrop, vilka fortforo under flera minuter.


 

Länk

 

 

Tidigare blogginlägg: Den revolutionära kalendern - dag ett år 220

 2012-02-27, 08:26  Permalink
Andra bloggar om:  


Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM