TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

I dag 23 augusti minns vi dagen då Nazister och Kommunister delade upp östra Europa och invasionen av västra Polen (Tyskland) samt drygt två veckor senare östra Polen (Sovjetunionen). Anfallet på Finland samt en annektering av de Baltiska länderna. Molotov-Ribbentrop-pakten 1939.

 

 

 

 

Länkar. Engelska.

 

Wikipedia - Baltic Way.

 

 

Slidshare - Baltic Way

 

 

Balticway.net

 

 

baltic way

 

 

 

Baltiska kedjan var en manifestation för självständighet från Sovjetunionen som ägde rum i Estland, Lettland och Litauen den 23 augusti 1989 (på 50-årsdagen för Molotov–Ribbentrop-pakten). Under manifestationen tog cirka två miljoner människor varandra i händerna under 15 minuter och bildade en 600 kilometer lång mänsklig kedja som sträckte sig över de tre baltiska sovjetrepublikerna.

 

 

baltic way

 

 

 

Atmostas Baltija / Bunda jau Baltija / Ärgake Baltimaad


Latvian


Three sisters stand by the coast of sea
Their are pressed by weakness and tiredness.
There waded land and spirits
Of honour and sense of three nations.


But in the towers of destiny belling loud
And the sea starts to wave.
Three sisters wake up from the sleep,
Come to stand for theirselves.


The Baltics is waking up, the Baltics is waking up
Lithuania, Latvia, Estonia!


Lithuanian


Three sisters sleep by the sea
They are pressed by the bond, desperation
Wandering like a beggar by the sea coast
The spirit of nations' honour


But the bell of the destiny reechos again
And the sea tousles its waves
Three sisters wake from the sleep
To defend the honour of theirs.


The Baltics is waking up, the Baltics is waking up,
Lithuania, Latvia, Estonia!


Estonian


Three sisters with faces of sea,
they were made sleepy by the song of waves.
Three nations fighting here for centuries
sacrified ancient honour.


When the bell rings in towers,
the sea is taken by the will of freedom.
To protect the fate and life,
three sisters wake now.


Wake up Baltic countries,
Lithuania, Latvia, Estonia!


[Latvian]
Trīs māsas jūras malā stāv,
Tās nespēks un nogurums māc.
Tur bradāta zeme un dvēseles,
Trīs tautu gods un prāts.


Bet torņos jau likteņa zvani skan,
Un jūra bangoties sāk.
Trīs māsas no miega modušās,
Par sevi pastāvēt nāk.


Atmostas Baltija, atmostas Baltija,
Lietuva, Latvija, Igaunija!


[Lithuanian]


Prie jūros miega sesės trys
Jas slegia pančiai, neviltis
Klajoja lyg elgeta pajūriu
Dvasia tautų garbės


Bet varpas likimo nuaidi vėl
Ir jūra šiaušia bangas
Trys sesės iš miego kyla jau
Apginti savo garbės.


Bunda jau Baltija, bunda jau Baltija,
Lietuva, Latvija, Estija!


[Estonian]


Kolm õde mere palged ees,
neid uinutas lainete laul.
Kolm rahvast siin sajandeid heideldes
tõid ohvriks muistse au.


Kui tornides juba lööb kella hääl,
merd haarab vabaduspüüd.
Et saatust ja elu kaitseda,
kolm õde virguvad nüüd.


Ärgake Baltimaad, ärgake Baltimaad,
Leedumaa, Lätimaa, Eestimaa!


Atmostas Baltija, atmostas Baltija,
Lietuva, Latvija, Igaunija!


Bunda jau Baltija, bunda jau Baltija,
Lietuva, Latvija, Estija!


Ärgake Baltimaad, ärgake Baltimaad,
Leedumaa, Lätimaa, Eestimaa!


 

 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV


 

min blogg 

 


 

 2014-08-23, 06:13  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  joehilldottv

 

 

Länk. Lyssna på P4 Värmlands serie i tio delar - Gustaf Fröding 150 år.

 

 


 

Länk. Dagens visa. Gustaf Fröding 161 dikter.

 

 


Gustaf Fröding (1860-1911)Om kroppsarbetets ära och dess bristande uppskattning hos "de rika" eller "de höga" talade dessa arbetare ofta. De talade även om börd och pengar. De stavade alltid ordet "Arbete" med stort A och likaså ordet "Arbetare". De ägde yrkesstolthet. Så var till och med fallet med en lång, kraftig karl med stora mustascher, vilken var hamnarbetare och bar säckar och tunnor i land från fartygen. Han var ren grovarbetare, men t. o. m. han ägde yrkesstolthet.


Senare hörde jag i en fackförening Frödings "Den gamla goda tiden" och "Atlantis" samt "Maj på heden" av August Strindberg. De blev våldsamt applåderade. Intensiteten i bifallet var av ett betydligt hårdare slag än den på nykterhetslogen. Det var också idel socialister, bärare av den nya tidens klasskampsbetonade arbetarrörelse, som skötte applåderna med järnnävar.


Det var mitten och slutet av 1890-talet. De strofer, som slog mest an, var ur Frödings dikt "Smeden":


Här fanns både realism och romantik. Arbetarna var vid denna tid särskilt i högtidsstunder mycket romantiska.


För arbetarna var gudarna i dikten de härskande kapitalisterna, klassrepresentanterna. Smeden symboliserade för dem det kämpande proletariatet, som var på väg att vakna och resa sig till frihet och makt och hämnd.

 

 

text: Fredrik Ström, Arbetardikt i kamptid, Bonniers, 1941
Verdandis småskrifter N:r 440


 


1860 född den 22 augusti på Alsters herrgård öster om Karlstad.
Föräldrar: Ferdinand Fröding (1826-1881) och
Emilia född Agardh (1827-1887)
1880 studentexamen vid gymnasiet i Karlstad.
I september till Uppsala för universitetsstudier.
1885 första tryckta dikten i Karlstads-tidningen 16 september.
1886 medarbetar i Karlstads-Tidningen
1891 debut med diktsamlingen GITARR OCH DRAGHARMONIKA.
1892 FOLKSKALDEN ROBERT BURNS i serien Studentföreningen Verdandis småskrifter
1894 i maj utkommer NYA DIKTER
1895 första samlingen av RÄGGLER Å PASCHASER
1896 i september utkommer diktsamlingen STÄNK OCH FLIKAR. Åtal för tryckfrihetsbrott (EN MORGONDRÖM). Den 27 november förklarar jurun skalden icke skyldig.
1897 RÄGGLER Å PASCHASER. Boka numra två; NYTT OCH GAMMALT (december)
1898 GRALSTÄNK utkommer juni.
1910 EFTERSKÖRD I (poesi) och II (prosa)
1911 avlider på Gröndal, Djurgården Stockholm den 8 februari.

 

 


Vaulunder = smideskonstens gud

 

Smeden
text: Gustaf Fröding

Jag drömde jag gick i en kolmörk skog,
men likt järn tycktes kronornas valv,
och en underlig vind genom valvet drog,
ty det susade ej, det skalv.


Och på stigen jag gick var ej gräs men sot
och det ljöd liksom tramp av folk
och det var som ett dovt och förbittrat knot
och som rassel av svärd mot dolk.


Och jag drömde en tanke av sällsam form:
det är Järnskog och Ulvdalens nejd
och de ljuden jag hör föra bud om storm
och de väldiga makternas fejd!


Då klingade gällt i ett nattskumt hult
som en hammares vreda hugg
och av stigande gnistor var valvet fullt
och det sken från en smedjas glugg.


Jag gick fram för att se, men allt jag såg
var en knotig och årbräckt smed,
och hans hår var vilt och hans panna låg
och hans rygg var krokig och sned.


Och jag tänkte med växande sinnesro:
Det är endast en arbetsträl,
en av trälarnas folk som i källrar bo
under herrarnas trampande häl.


Blott en nutida smed, vilken smider en plog,
det var intet med makternas fejd,
det var dröm, det är endast en vanlig skog,
blott en skog i en fredlig nejd.


Då reste sig smeden, hans växt blev hög
och gestalten blev ädel och rak
och den väldiga armen med hammarn flög
över skuldran mot smedjans tak.


Och då såg jag den mäktige Alfens drag,
det var Vaulunder, Ivaldes son,
och tungt som ett fjäll föll hammarens slag
och som åskan var slagets dån.


Han har smitt som en träl under tusen år,
men han smider på hämndens svärd,
som skall härja, när striden om Asgård står,
genom gudarnas fallande värld.


*


När jag vände mig om, var ej skogen sig lik,
ty den var som ett järnsmitt hus
och det var som jag gick i en mörk fabrik
bland de välvande hjulens brus.


Och det rasslade vasst liksom svärd mot dolk
och likt sot tycktes väggar och valv,
och jag gick ibland mörkt och förbittrat folk
och det väldiga huset skalv.

 


 

 

Atlantis
text: Gustaf Fröding

 

 


Livssorlet forsar från staden,
tung är den välvande kampens musik.
Högt ur den dova kaskaden
stänker ibland som ett skrik.
- Här är det stilla,
här ligger vattnet
stilla i tigande vik.


Här är ödsligt och stilla,
här är det långt från det verkligas strand,
drömmarnas svävande villa
väves om vatten och land.
Luta ditt huvud
hit mot min skuldra,
se över relingens rand!


Tingen, som skymta på botten
äro ej klippor och revlar och skär
- ser du de glänsande slotten,
ser du palatserna där?
Sagans Atlantis,
drömmens Atlantis,
världen, som sjönk, det är!


Skinande vita fasader
runt kring en skimrande marmorborg,
heliga stoder i rader,
gårdar och gator och torg!
Nu är det öde,
hän genom staden
vandrar dess minne i sorg.


Guldet fick makt att förtrycka,
rikmännens kast, en förnäm myriad,
stal millionernas lycka,
åt och drack och var glad,
vann sin förfinings
segrar, och nöden
växte med segrarnas rad.


Så efter mäktiga öden
sjönk och förgicks Atlantidernas makt,
folket, som självt gav sig döden,
ligger i gravarna lagt.
Härligt begåvat,
sjunket, förfallet,
sist till sin undergång bragt!


Havet har prytt med koraller
dödsdrömmens stad, där de hänsovne bo.
Solljus likt stjärnskimmer faller
matt över gravarnas ro.
Algernas fibrer
grönskande näten
kring kolonnaderna sno.


En gång, ja en gång för oss ock
slocknandets kommande timme är satt.
En gång, ja en gång på oss ock
faller väl slummer och natt,
vagga väl vågor,
lyser väl solens
sken genom vågorna matt.


Staden, som sorlar från stranden,
står på en grund, som är lera och slam.
En gång går hav över landen,
går över städerna fram.
Över oss sorlar,
över oss gungar
folk av en främmande stam. 

 

Den gamla goda tiden
text: Gustaf Fröding

Stjärnorna tindrade tysta för hundrade
år tillbaka och skogen sov.
Forsen dånade, hjulen dundrade,
gnistorna sprakade,
marken skakade,
hammaren dunkade tung och dov.


Bälgen blåste och blästern ljungade,
kvävande hetta ur ässjorna slog,
svettiga sotiga smederna slungade
släggan mot stängerna,
nöpo med tängerna,
formade järnet till harv och plog.


"De giva oss slagg för malm
och spark för vårt släp och slit,
de tröska oss ut som halm
och läska oss sen med sprit.


Min käring har svälten knäckt,
min dotter är brukets skarn,
förvaltaren själv är släkt
med stackarens första barn.


Han eldar oss helvetet hett
med rapp och med knytnävsslag,
han får allt ett vitglött spett
i nacken en vacker dag!"


Forsen dånade, hammaren stampade
överdundrande knotets röst,
ingen hörde ett knyst från de trampade,
skinnade, plundrade
ännu i hundrade
år av förtvivlan och brännvinströst.

 


 

Observera ej Gustaf Fröding. Dikten är omnämnd ovan.

Maj på heden
text: August Strindberg

Solen lyser på lärkväg! Hå!
Heden sträcker sig brun och dyig.
Inga blomster i gräset stå,
ingen lärka ännu hörs slå,
sjön i fjärran är svart och byig.
När man plöjer och sår
ifrån år och till år,
är väl skörden vår?
Eller är den ej?
Säj!
Nej!


Heden ligger så tungt! O!
Karlar komma med läkt och bräder,
timra, snickra som till en bro,
måla sedan med rött som blod -
rött är grundfärg, det syns och kläder!
Den är lik en schavott,
den bådar ej gott
men står där den stått.
Bådar den gott?
Säj!
Nej!


Solen lyser på lärkväg! Hör!
Heden av kaserner är kransad,
ibland trupper man trumman rör
och trumpetaren vår högtid stör -
stora staden är väl förskansad.
Och soldater till fot
se ut som ett hot.
Är det krig eller fred?
Vred
säg ut eller tig!
Det är krig!


Skaror tåga i rad! Framåt!
Röda fanor de föra!
Utan vapen och utan ståt,
ingen mäktar dem att skilja åt,
ingen vågar de tysta röra!
Då höras där ord
från talarebord,
ej om brand eller mord,
blott om orätt och rätt!
Rätt
vill vi ha!
Ja!


 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV


 

min blogg 

 


 

 2014-08-22, 09:18  Permalink  1 kommentarer
Andra bloggar om:  Jag var 17 år 1968.

 

 

Ett händelserikt år som har satt sina spår i mitt politiska liv. Upptäckte att jag var vänster men hade inget parti. Jag gick i gymnasiet i Vällingby, Stockholm. Var medlem i en vänstergrupp på skolan som kallades Föreningen För Socialism.

 

 

Utanför Sverige fortsatte Vietnamkriget. I USA två politiska mord, Martin Luther King Jr och Robert Kennedy. I Europa Pragvåren, uppror i Paris. I Sverige kårhusockupationen i maj.

 

 

Sommaren och september dominerades av Tage Erlanders sista val som partiledare. Olof Palme var stjärnan som skulle ta över ledarskapet året efter.

 

 

I Tjeckoslovakien var något stort på gång i och med Alexander Dubceks ledarskap. Reformer i ett östland. Socialism med ett mänskligt ansikte löd slagordet. Utmanande för Warszawapaktländerna. Natten mellan den 20 och 21 augusti 1968 invaderades Tjeckoslovakien av trupper från Sovjetunionen, Bulgarien, Polen och Ungern.

 

 

Den dagen, 21:a augusti, fick jag lägga till ett parti i min identitet.

 

Vänsterpartiet Kommunisterna var det nya namnet på Sveriges Kommunistiska Parti. C.H. Hermansson partiledare och riktningen eurokommunismen. En fraktion i VPK arrangerade en demonstration på eftermiddagen mot Sovjetunionens ockupation. Jag var en av deltagarna. Men det var bara ett hundratal i ledet.

 

 

På kvällen höll socialdemokraterna, Stockholms Arbetarekommun, ett stort möte på Sergels Torg med ordföranden i arbetarkommunen som huvudtalare, utrikesminister Torsten Nilsson. Vi var flera tusen på plats. Och här upptäcktes en sådan kraft som gjorde att partivalet var klart - Socialdemokraterna.

 

 

I valkampanjen augusti-september hjälpte jag till varje dag i SSU:s valstuga mittemot Åhléns. Resultat i valet - Socialdemokraterna 50,1 procent, VPK 3,01 procent.

 

 

Hösten blev jag medlem i SSU-Blackeberg.

 

tjeckoslovakien augusti 1968

 

Länk: Soviets invade Czechoslovakia

 

 

 

tjeckoslovakien augusti 1968

 

 

Invasion of Warsaw pact army to Czechoslovakia. Broadcast of Czechoslovak radio fracted with gunfire. Refill with period photos. Since that year we were under the soviet army domination almost 30 years. Finally, in June 1991, have left our country more than 74,000 Soviet soldiers, thousands of tanks, hundreds of aircraft technology and hundreds of tons of ammunition. And it could not remove everything. They left hectares of land contaminated and devastated buildings.

 

 

Today it is 46 years after the biggest military operation in europe after WW2. It all started because of Prague spring. It began on 5 January 1968, when reformist Alexander Dubček was elected the First Secretary of Communist Party of Czechoslovakia, and continued until 21 August when the Soviet Union and all members of the Warsaw Pact, with the notable exception of Romania, invaded the country to halt the reforms. This "liberation army" was here for next 23 years ... This is last uncensored radio transmission for next 21 years.

 

 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV


 

min blogg 

 


 

 2014-08-21, 00:08  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Russia flag

 

 

joehilldottv

 

 

 

  • The Prayer of Russians (1816–1833)
  • God Save The Tsar! (1833–1917)
  • Worker's Marseillaise (1917–1918)
  • The Internationale (1918–1944)
  • Hymn of the Soviet Union (1944–1990)
  • The Patriotic Song (1990–2000)
  • Hymn of the Russian Federation (since 2000)

 


 

Wikipedia - Länkar

 

The Prayer of Russians (1816–1833)
God Save The Tsar! (1833–1917)
Worker's Marseillaise (1917–1918)
The Internationale (1918–1944)
Hymn of the Soviet Union (1944–1990)
The Patriotic Song (1990–2000)
Hymn of the Russian Federation (since 2000)

 

 


 

Ljudfiler

 

 

Flash

 

Spellista

 


 

Mina kommentarer.

 

Första nationalsången är på melodin God Save the Queen som ett tjugotal andra. Även Sverige ägde en nationalsång på just den melodin.

 

Andra nationalsången har en egen melodi men titeln snarlik den engelska.

 

Nu kommer vi till vår tid. Revolutionerna 1905 och 1917. Arbetarmarseljäsen hördes sjungas i revolutionerna och är med i räkningen som nationalsång av wikipedia. Melodin är förstås den franska nationalsången men texten ursprungligen skapades vid tysken Lasalles begravning. Lasalles lära är grunden för socialdemokratin. Därför är revolutionerna 1905 och första revolutionen 1917 av socialdemokratisk prägel.

 

Fjärde nationalsången är Internationalen då bolsjevikerna, kommunisterna, tog makten.

 

Femte nationalsången ersatte Internationalen med en fosterländsk dito av Stalin 1944 under brinnande fosterländskt krig.

 

Sjätte nationalsången är relaterad till dagens datum - 19:e augusti - tjugo år tidigare - den misslyckade kuppen 1991. Kommunismens fall. Ryssland med Jeltsin i spetsen hade bytt ut nationalsången, året innan, till en ny sång i toner av rysk patriotism.

 

Sjunde nationalsången och den som gäller i dag är samma melodi som femte nationalsången.

 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV


 

min blogg 

 


 2014-08-20, 01:59  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Augustikuppen 1991. Sovjetunionen (engelska)

 

joehilldottv 

 

 

Sovjetunionen var på väg att upplösas. Republikerna gjordes sig fria. Ryssland en folkvald president, Jeltsin. Reaktionen agerade i den misslyckade statskuppen 19-21 augusti. Gorbatjov i husarrest. Efter statskuppen upphörde det Kommunistiska Partiets ledande roll. Och Järn-Felix, statyn, slogs omkull. December samma år, 1991, upplöstes Sovjetunionen. På riktigt. 

 

 

Länkar

 

englishrussia.com

 

valdaiclub.com

 

 

Iron Felix 

 

 

 

 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV


 

min blogg 

 


 

 2014-08-19, 07:22  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Joe Hill dot TV visar en långfilm (stumfilm) med musik av Dmitri Shostakovich samt textning på engelska. Filmen är gjord 1927/1928 av Sergei Eisenstein. Filmen handlar om Oktoberrevolutionen 1917 i Ryssland. En timma och fyrtio minuter.

 

joehilldottv 

 

 


 

eisenstein

 

 

Filmography:


Strike! (1924),
The Battleship Potemkin (1925),
October: Ten Days That Shook The World (1927),
Bezhin Meadow (unfinished),
Que Viva Mexico! (unfinished),
Alexander Nevsky (1938),
Ivan The Terrible, Part I,
Ivan The Terrible, Part II,
and Ivan The Terrible, Part III (unfinished).

 

 

Länkar Sergei Eisenstein (engelska)

 russianarchives.com

culturahistorica.esrosenstoneoctober_as_history (PDF)

www.carleton.educurricularMEDA

www.siskelfilmcenter.orgeisenstein

www.marxists.orghistoryetol

soviethistory.macalester.edu

russianrevolution.umwblogs.org

www.filmbug.com

cinewiki.wikispaces.comEisenstein,+Sergei

 


 

october

 

 

 

 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV


 

min blogg 

 
2014-08-15, 05:43  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Joe Hill dot TV

 

joehilldottv

 

 

 

 

 

Gorbachev

 

Länk: Wikipedia Michail Gorbatjov (svenska)

 

 

 

 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV


 

min blogg 

 


 

 2014-08-14, 07:23  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Der 13. August 1961 Die Mauer in Berlin.

 

 

berlin wall

 

Länk: Die Mauer in Berlin

 

 

Länk: Berlin Wall History

 

 


 

 

Socialdemokrater!

 

 

Aldrig en kommunist i en Socialdemokratisk regering. Aldrig.

 

 

I valkampanjen 2010 vägrade undertecknad att valarbeta på grund av meningen ovan.

 


 

Tear down

 

 

 


 

Lars Ohly kommunisten

 

 

 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV


 

min blogg 

 
2014-08-13, 10:00  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Joe Hill dot TV

 

joehilldottv

 

 

Den långsamma revolutionen (Otto Bauer) omvandlade Das rote Wien i austro-marxismens anda från 1900-talet och fram till 1934, året då socialismen förbjöds i en fascistkupp i Österrike.


I Sverige inspirerades Per Albin Hanssons Folkhemmet av austro-marxismen. Under efterkrigstiden ser vi tredje vägen i Eurokommunismen och Den Nya Vänstern.


Karl-Marx-Hof

 

Bostadskomplexet Karl-Marx-Hof är ett levande monument i dag för just Austro-Marxismen. Bostäder och Hälsa åt folket.


Per Albin Hanssons lösning av problematiken med Austro-marxismen fall 1934 var samarbete. Ty Per Albin Hansson tog med småbönderna (bondeförbundet) i regeringen. Svenska Kyrkan fick sitt. Kyrkominister Arthur Engberg (Lyckligt det land som har en kyrkominister som kan så många Brännvinsvisor Lennart Bernadotte) tog sig an en ny Psalmbok. Samt även överklassen fick sitt av Folkhemmet. Socialistutredningen lades i malpåse och finns kvar där än i våra dagar.

 

Således. Ingen Fascistkupp i Sverige tack vare Per Albin Hanssons Folkhem.
Länkar: Das rote Wien.


Svenska Wikipedia: Austro-marxism


Otto Bauers skrifter på svenska


Lexikon Das Rote Wien.

karlmarxhof

 
Die Arbeiter von Wien (Wir Sind Das Bauvolk)
Music by: Samuel Pokrass
Lyrics by:
Fritz Brügel Wikipedia16


Wir sind das Bauvolk der kommenden Welt
Wir sind der Sämann, die Saat und das Feld
Wir sind die Schnitter der kommenden Mahd
Wir sind die Zukunft und wir sind die Tat!


So flieg du flammende, du rote Fahne
Voran dem Wege den wir zieh'n!
Wir sind der Zukunft getreue Kämpfer –
Wir sind die Arbeiter von Wien!


So flieg du flammende, du rote Fahne
Voran dem Wege den wir zieh'n!
Wir sind der Zukunft getreue Kämpfer –
Wir sind die Arbeiter von Wien!


Herr'n der Fabriken, ihr Herren der Welt
Endlich wird euere Herrschaft gefällt!
Wir, die Armee, die die Zukunft erschafft
Sprengen der Fesseln beengende Haft!


So flieg du flammende, du rote Fahne
Voran dem Wege den wir zieh'n!
Wir sind der Zukunft getreue Kämpfer –
Wir sind die Arbeiter von Wien!


So flieg du flammende, du rote Fahne
Voran dem Wege den wir zieh'n!
Wir sind der Zukunft getreue Kämpfer –
Wir sind die Arbeiter von Wien!


Wie auch die Lüge uns schmähend umkreist
Alles besiegend erhebt sich der Geist –
Kerker und Eisen zerbricht seine Macht
Wenn wir uns rüsten zur letzten Schlacht!


So sieg du flammende, du rote Fahne
Voran dem Wege den wir zieh'n!
Wir sind der Zukunft getreue Kämpfer –
Wir sind die Arbeiter von Wien!


So sieg du flammende, du rote Fahne
Voran dem Wege den wir zieh'n!
Wir sind der Zukunft getreue Kämpfer –
Wir sind die Arbeiter von Wien!


 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV


 

min blogg 

 
2014-08-12, 10:46  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  joehilldottv

 

THE NAME of Peekskill will forever be linked with the name of Paul Robeson. Peekskill is a milepost in the great anti-fascist struggles of progressive America. Peekskill will also in the future be synonymous with Negro-white unity in struggle. Thereby Peekskill becomes more than a name, more than a city; Peekskill has become a symbol of progressive America.


August 27, 1949 was almost the great day of American fascism. On August 27, 1949, fascism unloosed its worst filth and anger against the American people in general and the Negro people in particular; and on that day, because Negro and white stood together, supported by the working class, fascism failed.


Where is it that the fascists are not inhumanly stupid beasts? They do not understand the people's love of democracy, nor can they ever understand the people's hatred of fascism, which is almost a quality of life itself. And here in America they had no concept of the depth of the people's love for Paul Robeson.


How reaction honored that majestic figure of an American when those murderous imitators of Adolf Hitler selected the Paul Robeson concert as the point of consolidation of storm trooper organization! It was only their blind white chauvinism and their blind hatred and fear of Paul Robeson which led them to make so colossal a mistake.


Paul Robeson is as beloved to all decent Americans as he is, for example, to the courageous anti-fascists of Spain before whom he sang his inspiring people's songs when they faced Franco in the trenches before Madrid. Paul Robeson is beloved of 475 million Chinese people. There is no child in Eastern Europe who cannot sing you one of the favorite songs of Paul Robeson. And among the people of Europe you will find an overwhelming love for this black giant of a man America has produced and given to the progressive struggles of all mankind.


When Paul Robeson made his memorable speech at the Paris Peace Conference, he declared with almost prophetic foresight, that Negroes who are lynched and degraded with impunity, who are jim-crowed and segregated even in so-called democratic armies, who are relegated to ghetto life, who are daily victims of police brutality, of malnutrition and of slum life, will not fight those whose program has, in a few short years, ended man's exploitation of man. When Paul Robeson said that, he identified Negro America with the best and most forward-looking elements of mankind.


American fascism did not want this man to elaborate upon those brief remarks. He had too much evidence to support his words. The case of the Trenton Six, of the Martinsville Seven, the case of Willie McGee, of Rosa Lee Ingram, and most clearly the case of the Communists, supported too well the arguments of Paul Robeson.


Reaction wanted to quiet his voice once and forever. The murder of Paul Robeson was a part of the official program of American reaction on August 27, 1949.


But the people took the issue under advisement and the fascist program was revised. The great lesson of Peekskill is that the American people have the will to fight back and the power to smash tyranny and fascism. Peekskill has taught us that 300 years of filthy racist propaganda, unchallenged by any moral crusade on the part of the church, has blunted but not destroyed the moral sensitivity of the white masses. It has proven that sections of labor are moving in defense of Negro rights, not through charity but animated by an understanding that neither worker nor Negro can win alone.


Spokesmen for the ruling cliques argue with great fervor, "If only the people of Europe knew us as we truly are they would willingly listen to our program for war and armaments."


Perhaps it is because the people of Europe know only too well what happened at Peekskill and what the meaning of Peekskill was that they doubt the "peaceful" purposes of American reaction. Perhaps it is because the people of Asia and Europe know the conditions under which the American Negro lives that they have such a great measure of distrust and contempt for those who scream of their right to moral leadership of the world.


"As we held the line at Peekskill, we will hold it everywhere."


This was the slogan that emerged from the Peekskill struggle. These words echo and re-echo throughout the land. This book will give impetus to these words.


These words are a reaffirmation of our will to struggle. August 27 and September 4, 1949, the two dates of Peekskill, are fixed upon the calendar of free America. Through this struggle we have come closer to the free America we all dream of.


Howard Fast adds to his stature with this simple story. He lived through both Peekskill incidents. He was in the front line of the battle against the fascists. That they were beaten is due in no small part to his heroic leadership.


Now to the greatest lesson that Peekskill taught us — unity, more unity, and still more unity of white and Negro America. Such unity guarantees greater victories for peace and democracy. Disunity spells death and world disaster.


The Civil Rights Congress, dedicated to the cause of constitutional liberties and civil and human rights, is proud to make this timely book available to the American people. We believe that it strengthens the arsenal of human liberty, that it will rearm the weak, clarify the thinking of those who are still confused, and refute those whose lies and vicious racism have brought such disgrace to our country.


WILLIAM L. PATTERSON

 

 

Länkar.

 

Wikipedia Peekskill Riots 1949 (engelska)

 

 

Howard Fast 

 

Howard Fast. Peekskill USA

 

 


 

Paul Robeson 

 

 

 

 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV


 

min blogg 

 
2014-08-03, 03:11  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM