TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Ingeborg Rådberg född 20 september 1916

 

Ernst Rådberg född 8 juli 1916

 

Född: 8 juli 1916
Död: Dog 9 augusti 1995 i Stockholm, Stockholm Sverige
Orsak: cancer
Närstående:
Son till Erik Johan Rådberg och Charlotta Larsson
Make till Ingeborg Berg
Fader till Rolf Rådberg, Tommy Rådberg, Arne Rådberg, Elsy Rådberg
Bror till John Rådberg; Ester Rådberg; Ellen Rådberg; Georg Rådberg; Allan Rådberg; Märta Rådberg; Sven Rådberg; Tore Rådberg;

 

 

 

Ingeborg Rådberg

 

 

Ingeborg Rådberg

 

Ingeborg Rådbergbojan ErnstBojan ErnstIngeborg 90 år

 

 

gravenannonsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Länk. Mamma äter tårta. Video.

 

Länk. Mammas rum på Koppargården. Video.

 

tårta

 

 

 

koppargården

 

 

 


 

 

Dikter

 

Tänk på din mor!
text: Edvard Bäckström
(1841-1886)


Tänk på din mor, närhelst du går på vägen,
när ned du lägger dig, när upp du står!
Tänk på den hand, den röst, som from och trägen
har rört din vagga, läst ditt fadervår!


Glöm ej din mor, ty närmast hennes hjärta
du legat, redan innan hon dig fött!
Och när det skedde, stor var hennes smärta,
men mångfalt större blir den, när du dött.


Tänk på din mor, ty hon har företrädet,
om än din far dig gav mer kraft och tukt!
När han dig förde fram till kunskapsträdet,
lät hon dess grenar bära känslans frukt.


Glöm ej din mor! Hon skall ej mer begära,
än att ej du vill slita edert band.
Blott om det gäller strid för land och ära,
hon väpnar, fastän gråtande, din hand.


Tänk på din mor, som helst dig följt i spåren,
ju mer din stig blev törnig, brant och sträng!
När du var blott en knopp, då var hon våren;
när du var tuva, var hon blomsteräng.


Glöm ej din mor, ty var din segers yra
kom hennes hjärta mer än ditt att slå!
Men led du nederlag, du blev den dyra
oändligt mycket mera kär ändå.


Tänk på din mor, som genast du förrådde,
när av en flyktig flamma du blev bränd,
och jämför sen det solsken, du försmådde,
med denna lusteld, för en natt blott tänd!


Glöm ej din mor, men sök i hennes boning
ett heligt rum, en vila blid och skön!
Törhända vann din vilda dag förskoning
på grund av hennes milda morgonbön.


Tänk på din mor, ty ingen jordmån gives
som mindre kostar, och som skänker mer
än varje stund, när du hos henne trives
och därigenom henne trevnad ger.


Glöm ej din mor, ty kanske har den ljuva
förr, än du anar, griften till sitt bo!
Låt hennes grav då bli ditt minnes gruva
och ankarplatsen för ditt hopp, din tro!


Tänk på din mor, ty om du själv dig gömmer
i jorden snart som stoftets arvedel,
hon blir den enda då, som aldrig glömmer
ett drag av dig - förutom dina fel.


Glöm ej din mor, glöm ej ett silverhårigt,
ett bleknat ansikte, en böjd gestalt,
ett samvet, men som log, ett femtiårigt
förbarmande, som såg i dig sitt allt!


Tänk på din mor, när du av vilan svalkas,
när striden stundar, faran tycks dig stor,
när strävan tröttar, frestelsen dig nalkas,
i liv och död tänk på din mor, din mor!

 

 


 

 

Dagen bär vår moders namn
text: August Blanche, 1827


 

Mamma, se den dag är inne,
Dagen bär vår moders namn!
Och vi barn med glädje hinne
Till ditt möte, till din famn;


 

Allt vad vi dig kunna önska
Det vet du, men det oss lär,
Huru vi barn skola grönska,
Vi, som mogna till besvär.


 

Snart vi ut i världen träda,
Växa liksom plantor opp;
Må du oss från törnen leda,
Vattna oss med himmelskt hopp.


 

Ack, hur ofta vi dig smärta!
Nästan varje dag Gud ger,
Men ditt goda modershjärta
Säger: jag förlåter er.


 

Må du ej ifrån oss ryckas
Uti våra späda dar,
Då vi utav världen tryckas, -
Världen ondskan med sig har.


 

Må du icke nederdigna
Under tyngden av besvär,
Men vår Gud skall nog välsigna
Dessa mödor, som du bär.


 

Men en gång vid målets möte
Skall du vila, trygg och nöjd,
Lugn i barnens ömma sköte;
Bort med sorg, i stället fröjd!


 

Nu vi barn så barnsligt bedje:
Gud, ack Gud! Hör blott vår bön,
Du i himmelen berede
För vår ömma mor sin lön!


 

Josefina "Lea" Wettergrund levde 1830—1903 och var en uppskattad skribent, författare och poet under 1800-talet. Hon skrev också poem och berättelser för barn i Folkskolans barntidning, som började ges ut 1892. År 1891 lämnade hon bidrag till förlaget Albert Bonniers illustrerade julbok för barn Lekkamraten. Hennes pseudonym är en förkortning av hennes bägge andranamn LEontina Amanda.

 

 

Mors lilla hjälpreda
text: Lea


 

Såsom roten, så blir toppen,
blomman artar sig som knoppen,
i naturn och i vår själ.
Vårda endast tidigt fröna,
och din omsorg skall sig löna
över all förväntan väl.


 

Se den lilla! Hur behändigt
hon sin mamma hjälper ständigt,
icke minst med yngsta bror;
pojken skrattar, värvet lyckas;
ringa skall det kanske tyckas,
är dock större än du tror.


 

Nu hon sköter om hans näsa,
sedan lär hon honom läsa,
torkar ömt hans första tår,
avstår äpplet, täljer sagan,
lappar tröjan, mildrar agan
och en kyss till gengäld får.


 

Liten växer. Ut i världen
vinkar nöjet, lockar flärden,
modershjärtat slår ej mer.
Men igenom synd och faror,
öppen last och dolda snaror,
systerns milda blick han ser.


 

Dessa ögon få ej tåras,
detta hjärta icke såras,
denna tillit svikas ej.
Nu till kampen har han styrka,
Ja för vad hans plikter yrka
och för frestelserna nej.


 

Så, du lilla, var ej ringa
första tjänsten, om ock inga
ögon sågo däruppå.
Mammas hjälp som liten var du,
och som vuxen modigt bar du
hennes ansvar, upphört då.


 

Vad är stort och vad är litet?
Allt sitt värde får av nitet,
hjärtats nit, som allt förmår.
Vårda, moder, späda knoppen,
såsom roten, så blir toppen,
livets vinter som dess vår.


 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV 

min blogg 

 2016-09-20, 03:15  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Mamma brukade sjunga denna för mig och mina systrar när vi var små. Och den satte sig i hjärtat redan som liten. I en sal på lasarettet - även kallad Den sjuka flickan och Lasarettvisan - är en visa om en flicka som blir sjuk i tuberkulos och dör på sjukhuset. Ända sedan slutet av 1800-talet har den berört människor i Sverige, Norge och Danmark. Ursprunget är inte helt fastställt, men i Norge - som tros vara dess ursprung - tillskrivs den överläkaren Nicolay Bath som ska ha skrivit visan år 1896 om en tuberkulos-sjuk flicka på Namdal Sykehus, då han sett hur hon sakta tynat bort. I den här versionen sjunger fantastiska Maritza Horn och när jag hör den i dag blir jag precis lika berörd som när jag var barn och min mamma sjöng den för mig.

 

Texten hämtad här.

 

Namdal Sykehus

 

 


 

 

I en sal på lasarettet

 

 

 

 

Lasarettvisan - wikisource länk här

 

I en sal på lasarettet
där de vita sängar står
låg en liten bröstsjuk flicka
blek och tärd med lockigt hår.


Allas hjärtan vann den lilla
där hon låg så mild och god.
Bar sin smärta utan klagan
med ett barnsligt tålamod.


Så en dag hon frågar läkarn,
som vid hennes sida stod:
Får jag komma hem till påsken
till min egen lilla mor?


Läkarn svarar då den lilla:
Nej mitt barn, det får du ej,
men till pingsten kan det hända
du får komma hem till mor.


Pingsten kom med gröna björkar
blomsterklädd står mark och äng,
men den lilla sjuka flickan
låg där ständigt i sin säng.


Så på nytt hon frågar läkarn
som vid hennes sida står:
Får jag komma hem till hösten
till min egen lilla mor?


Läkarn svarar ej den lilla,
men strök sakta hennes hår,
och med tårar i sitt öga
vänder han sig om och går.


Nu hon slumrar uti mullen
slumrar sött i snövit skrud.
Från sin tåligt burna längtan
har hon farit upp till Gud.

 

 


 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV 

min blogg 

 2016-09-16, 08:23  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Här vilar Lilla Vackra Anna

 

 

Lille vakre Anna  Källa Visearkivet Norge - här.

Elin Prøysen


Denne visa skal være skrevet i 1824 av presten Bengt Henrik Alstermark i Värmland (1800–
1840). I mange år ble viseteksten spredt anonymt gjennom avskrifter og i skillingstrykk. De
aller fleste skillingstrykkene kom ut på 1830-tallet, og visa har hatt stor spredning. I 1840
dukker den for første gang opp i ei trykt visebok, og etter 1850-tallet forekommer den ganske
ofte.


I 1862 ga Richard Bergström ut en samling Dikter af Bengt Henrik Alstermark. Her
har han med visa "Till Anna", som begynner med "Lilla vackra flicka". Dette er første gang
visa trykkes med noter og forfatternavn. Han skriver at teksten ble til da Alstermark besøkte
broren sin i 1824. Året etter dro han tilbake til Värmland "med bruten hälsa och förkrossad
själ". Grunnen til dette skulle være en ulykkelig kjærlighetshistorie. Bergström skriver ikke
hvem Alstermark var forelsket i, men det var antatt at det dreide seg om kusinen hans;
Mariana Kristina von Bähr.


Etter 1900 var visa sjelden å se i trykte visebøker, men den forekom i håndskrevne
visesamlinger og har holdt seg levende i muntlig tradisjon. Den har også vært kjent her i
landet, og ble gjerne sunget på et norsk/svensk blandingsspråk.
Mer enn 100 år etter at den ble skrevet fikk visa en ny popularitet. I 1955 sang Alf
Prøysen inn visa "Lille vakre Anna" på plate. Han hadde den fra ei handskrevet visebok etter
en svensk rallar. Visa ble populær og gikk raskt inn i folks bevissthet som ei "Prøysen-vise",
og både i Norge og Sverige tror mange at han har skrevet den. Senere har flere andre artister
sunget inn visa, blant annet Finn Kalvik.


Glava kyrka 

Glava kyrka.
 
 
Project Runeberg Bengt Henrik Alstermark
 
Dikter. Utgifna efter författarens död. Länk här.
 
 
 
Texten från Finn Kalvik. Album: Kom Ut Kom Fram

Lilla Vackra Anna

Lilla vackra Anna om du vill
Höre mig med själ och hjärta till
Jag är öm och trogen och till kärlek mogen
Tycker om at vara jäv och gill


Minns du hur vi lekte alla dar
Smekande varann som mor och far
Redde ler med handen byggde hus i sanden
Ack hur lätt och lustigt livet var


Men den glada tiden snart försvann
Jag fick lära tröska och du spann
Du gick vall i skogen och jag körde plogen
Mera sällan sågo vi varann


Röda kinder stora ögon blå
Vackra händer nätta fötter små
Rund och vit om armen blommig full i barmen
Det skall bli nånting att titta på


Snälla Anna när Gud skapte dig
Tänkte han helt visst i nåd på mig
Så kom att ja mig giva och min maka bliva
Så skall det bli ljust på livets stig


Sist vi följas åt till himmelen
Där vi träffa far och mor igen
Vi blir åter unga börjar åter sjunga
Kärleken är livets bästa vän


Lilla Vackra Anna
Originaltext
Bengt Henrik Alstermark


Lilla vackra flicka, om du vill
Hörer dig mitt hela hjerta till.
Jag är öm och trogen
Och i dygder mogen,
Tycker om att vara häf och gill.


Minns du hur vi lekte alla dar,
Smekande hvarann, som mor och far,
Redde ler med handen,
Byggde hus i sanden –
Ack, hur lätt och lustigt lifvet var!


Men den glada tiden snart försvann,
Jag fick lära tröska och du spann;
Du gick vall i skogen
Och jag körde plogen,
Mera sällan sågo vi hvarann.


Blott när sommarn stod i blomsterkrans
Och när julen bjöd oss opp till dans,
Kunde vi få råkas,
Rodna, le och språkas, –
Aldrig någon större glädje fanns.


Så det varit har i många år,
Aldrig nå'nsin läkas mina sår,
Aldrig är det roligt,
Aldrig rätt förtroligt,
Om jag icke Anna råka får.


Hvad jag tänker eller hvad jag gör,
Står mig samma glada flicka för.
Ofta plär jag drömma,
Att den trogna, ömma
Anna blir min brud förrän jag dör.


K ä r l e k sådan oro kallas plär,
Ingen vet just hvad den skälmen är,
Blott att han kan plåga,
Sätta oss i låga,
Som på en gång roar och förtär.


Röda kinder, stora ögon blå,
Vackra händer, nätta fötter små,
Rund och hvit om armen,
Blommig, full i barmen –
Det är någon ting att titta på!


Lilla Anna! Snart flyr dagen bort,
Lifvet har blott en och den är kort.
Liksom spån i strömmen,
Som en bild i drömmen,
Hastar menskan till en bättre ort.


Men på resan till den ljusa sal
Genom jordens mörka sorgedal
Ville Skaparn ställa
Att oss göra sälla,
Glädjen i en trogen makas val.


Snälla Anna, när Han skapte dig,
Tänkte Han helt visst i nåd på mig:
Kom att ja mig gifva
Och min maka blifva,
Så skall det bli ljust på lifvets stig.
 

 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV 

min blogg 

 


2016-09-15, 07:50  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  O Store Gud

 

Radioprogrammet. Länk här.

 

Elvisversionen här.

 

Carl Boberg samlade verk här.

 

Skillingtrycket signerat Carl Boberg här.

 

Öppet Arkiv här

 

 

 

O Store Gud

 

 

O store Gud,
När jag den verld beskådar
Som du har skapat
Med ditt allmaktsord,
Hur der din visdom
Leder lifvets trådar,
Och alla väsen
Mättas vid ditt bord;


Då brister själen
Ut i lofsångsljud:
O store Gud!
O store Gud!


När jag betraktar
Himlens höga under,
Der gyllne verldsskepp
Plöja etern blå,
Och sol och måne
Mäta tidens stunder
Och vexla om,
Som tvänne klockor gå;


När jag hör åskans
Röst i stormen brusa
Och blixtens klingor
Springa fram ur skyn,
När regnets kalla,
Friska vindar susa
Och löftets båge
Glänser för min syn;


När vestanvindar
Susa öfver fälten,
När blommor dofta
Omkring källans strand,
När trastar drilla
I de gröna tälten
Ur furuskogens
Tysta, dunkla rand;


När jag i bibeln
Skådar alla under,
Som Herren gjort
Sen förste Adams tid,
Hur nådefull
Han varit alla stunder
Och hjälpt sitt folk
Ur lifvets synd och strid;


När jag hör dårar
I sin dårskaps dimma
Förneka Gud
Och håna hvad han sagt,
Men ser likväl,
Att de hans hjälp förnimma
Och uppehållas
Af hans nåd och makt;


Och när jag ser
Hans bild till jorden sväfva
Och göra väl
Och hjälpa öfverallt,
När jag ser satan
Fly och döden bäfva
För Herren i
Förklarad korsgestalt:


När tryckt af syndens
Skuld jag faller neder
Vid nådens tron
Och ber om nåd och frid
Och han min själ
På rätta vägen leder
Och frälsar mig
Från all min synd och strid;


När slutligt alla
Tidens höljen falla,
Och i åskådning
Byter sig min tro,
Och evighetens
Klara klockor kalla
Min frälsta ande
Till dess sabbatsro;


Då brister själen
Ut i lofsångsljud
Tack, gode Gud!
Tack, gode Gud!

 


 

Också av Carl Boberg

 

Nykterhetsmarseljäs
text: Carl Boberg
melodi: Marseljäsen


Upp, alla Sveriges döttrar, söner,
Till kamp och strid på lif och död
Mot den tyrann, som, döv för böner,
Försänker folk och land i nöd!
I skydd av den bestuckna lagen
Han länge spritt sin avgrundsbrand,
Men folket vaknat efter hand,
Och härligt uppgår frihetsdagen.
Medborgare, stån upp!
Framåt i sluten trupp,
Tills dryckenskapens här
Totalt besegrad är.


Ack, skola Bacchi slott förgyllas
Med landets guld på nytt igen,
Fast fängelser och sjukhus fyllas
Med dryckenskapens offer än?
Och skola hospitalens skara
Förgäves i den mörka kväll
Ge hemska ekon ur var cell ?
Nej, Sverige vaknar ur sin fara!
Medborgare, framåt!
Hör, barns och mödrars gråt!
Mot krog och bränneri
Det ljuder hämndeskri.


Skall egoismens lumpna liga
Fritt sprida nöd, fördärv bland oss?
Kan mänskovännen se och tiga,
Fast tusen av vårt folk förgås?
Nej upp, I ädle, låten harmen
Få liva edra pulsars lopp
Emot den orm, som smyger opp
Att suga folkets blod ur barmen!
Medborgare, ack sen!
Snart in på våra ben
Den hydran äter sig;
Stån upp till frihetskrig!


Drev ej Guds son ur templets sköte
Den ockrarhop, som stört dess ro?
Gick han ej mörkrets makt till möte
Och angrep synden i dess bo?
O kristne, kristne, renen landet!
Ty varje krog en skamfläck är,
Som hädelse mot Kristus svär;
Stån upp och sliten träldomsbandet!
Medborgare, med makt
Stån upp på varje trakt
Och driven draken ut
Med ljusets blanka spjut.


O Gud, låt eldens flammor sänkas
Från himlens altar i vart bröst!
Låt ej vårt folk i lasten dränkas,
Låt syndens flodsvall ej gå löst!
Gjut helig ande i nationen,
Gör varje lem, som finns däri,
Från dryckenskapen träldom fri,
Från fattighuset och till tronen!
Medborgare, giv akt!
I Herren är vår makt;
Från honom strömmar tröst
Till varje troget bröst.


 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV 

min blogg 

 2016-09-12, 11:46  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Anna Lindh

 

Anna Lindh

 

Salvador Allende

 

Allende

 

 .

 

 

 

Allende

 

 

Canción del poder popular
(Julio Rojas - Luis Advis)


Si nuestra tierra nos pide
tenemos que ser nosotros
los que levantemos Chile,
así es que a poner el hombro.


Vamos a llevar las riendas
de todos nuestros asuntos
y que de una vez entiendan
hombre y mujer todos juntos.


Porque esta vez no se trata
de cambiar un presidente,
será el pueblo quien construya
un Chile bien diferente.


Porque esta vez no se trata
de cambiar un presidente,
será el pueblo quien construya
un Chile bien diferente.


Todos vénganse a juntar,
tenemos la puerta abierta,
y la Unidad Popular
es para todo el que quiera.


Echaremos fuera al yanqui
y su lenguaje siniestro.
Con la Unidad Popular
ahora somos gobierno.


Porque esta vez no se trata
de cambiar un presidente,
será el pueblo quien construya
un Chile bien diferente.


Porque esta vez no se trata
de cambiar un presidente,
será el pueblo quien construya
un Chile bien diferente.


La patria se verá grande
con su tierra liberada,
por que tenemos la llave
ahora la cosa marcha.


Ya nadie puede quitarnos
el derecho de ser libres
y como seres humanos
podremos vivir en Chile.


Porque esta vez no se trata
de cambiar un presidente,
será el pueblo quien construya
un Chile bien diferente.


Porque esta vez no se trata
de cambiar un presidente,
será el pueblo quien construya
un Chile bien diferente.

 


 

 

Hela minneshögtiden till Anna Lindhs minne den 19 september 2003. Minnesstunden hölls i Stockholms stadshus i Blå hallen med anledningen av knivöverfallet på Anna Lindh den 10 september samma år som ledde till hennes död under morgonen den 11 september.

 

joehilldottv 

 

 

 

 


 

 

joe hill dot TV

 

 

 

text: Ken Loach

Kära föräldrar och anhöriga till dem som dog i New York 11 september.
Jag är en chilenare som bor i London och jag tror att vi har något gemensamt.
Era kära mördades som mina mördades.
Det hände också den 11 september.
Tisdagen den 11 september.


1970 hölls det val. Jag var 18 år och röstade för första gången.
Vi drömde om att skapa ett samhälle i vilket vårt folk kunde njuta av sitt arbete.
Så i september 1970 röstade vi och vi vann valet.


Flaggorna vajar
röda, vita och blå
när vår historia börjar
i varje gathörn
rösterna höjde sig som vågor
i ett oändligt hav
händer sträcktes mot himlen
från berget ut till havs


Det betydde mjölk och utbildning till barnen.
Och mark gavs till jordlösa bönder.
Koppargruvorna och gruvindustrin blev ägda av oss alla.
För första gången i sitt liv kände folk värdighet.


Jag litar fullt och fast på folkets intelligens
för ett organiserat folk är intelligent.
Så hur kan man vara rädd när folket organiserar sig?


Men vi visste inte hur farligt det var.
Er utrikesminister Henry Kissinger sa:
"Varför ska vi låta Chile bli kommunistiskt för att folket inget fattar?"
Vårt demokratiska beslut, folkets röst, betydde ingenting.
För marknaden är profit viktigare än demokrati.
Efter det ögonblicket blev vår smärta och er smärta legaliserad.


President Nixon sa att han skulle få vår ekonomi att kvida.
Han beordrade CIA att iscensätta en militär revolt. En statskupp.
Minst tio miljoner dollar kunde satsas på att skaffa undan vår president Salvador Allende.


Vänner, era ledare bestämde sig för att förgöra oss.
De provocerade fram en transportarbetarstrejk som nästan lamslog vår ekonomi.
De stoppade all handel mellan oss. Och det ledde till kaos.
De samarbetade med dem i vårt land som inte kunde acceptera vår seger.
Era pengar finansierade nyfascister som slogs på gatorna och sprängde fabriker och kraftverk.
Otroligt nog lyckades de inte.


Allende, Allende
Folket försvarar dig!


Jag försvarar Allendes regering
för att det är folkets regering.


Allende: Vi kommer att försvara vår rätt att bygga en framtid med rättvisa och frihet.


I kommunalvalen fick vi faktist ökat stöd.
Vad gör USA då:


Bush: 11 september begick frihetens fiender en krigshandling mot vårt land.


I gryningen ryckte trupp och stridsvagnar fram mot vårt presidentpalats.
Allende och hans ministrar och rådgivare var där inne.
Allende flydde inte när palatset stacks i brand.


Allende: De har makten och kan förslava oss men den sociala utvecklingen kan inte hejdas.
Varken med brott eller med våld.
Historien är vår.
Den skapas av folket.
Leve Chile! Leve folket! Leve arbetarna!


Han mördades.
Han mördades.
På tisdagen. Vår tisdag också.
Den 11 september 1973.
En dag som förstörde våra liv för alltid.


Jag sköts genom knät och senare dängde de mitt huvud i marken.
De slog mig så många gånger att jag svimmade.


Du gick till ditt arbete
en tisdag i september
på Santiagos gator
under belägring
gator som inte hörde skotten
gator som inte såg sveket.
Kallsinnig inför döden
gick du till ditt arbete en tisdag och kom aldrig tillbaka igen.
I dag går jag runt på gatorna
jag reser från stad till stad
jag letar efter dig
jag frågar efter dig.
I min hand har jag ett litet foto av dig
och i dina ögon det gamla leendet som jag känner igen.
Var är du?
Var är du?
På övergiven mark, dina ögon kan inte se, din kropp är bruten
du gick till ditt arbete och kom aldrig tillbaka igen.


En dag i fängelset såg jag en medfånge dras ut i armarna.
Han kunde inte gå.
Han blödde ur öronen.
De slog sönder hans ben och mördade honom.
Vi hörde om tortyrlägren som drevs av arméofficerare utbildade i USA.
Vi hörde talas om människor som kastades ut från helikoptrar
om dem som torterades inför sina barn och hustrur.
Vet ni vad de gjorde?
De körde ström genom folks könsorgan.
De satte råttor i kvinnornas slidor.
De tränade hundar till att våldta kvinnor.
Sen hörde vi om Dödens Karavan.
Generalen som for från stad till stad och avrättade folk slumpmässigt.
30 000 människor mördades. 30 000!
Er ambassadör i Chile klagade över tortyren
men Kissinger svarade: "Säg åt honom att sluta predika om politik."
Kuppledaren general Pinochet log
och tog emot Kissingers gratulationer för ett väl utfört arbete.
Och amerikanska pengar började åter strömma in i Chile.


De kallade mig terrorist och gav mig livstid utan rättegång och försvar.
Jag frigavs efter fem år
men var tvungen att lämna mitt land för mina vänners säkerhet.
Jag kan inte åka hem till Chile nu, även om det är allt jag tänker på.
Chile är mitt hem, men vad hade hänt mina barn?
De är födda här i London.
Jag kan inte döma dem till landsförvisning, som jag blev dömd.
Jag kan inte göra det nu.
Men jag längtar av hela mitt hjärta efter att få åka hem.


Augustinus sa: "Hoppet har två vackra döttrar: Vrede och Mod.
Vrede över sakernas tillstånd och Mod för att förändra dem."

 

 

 

Föräldrar och nära och kära till dem som dog i New York...
Snart är det 29-årsdagen av vår tisdag den 11 september
och första årsdagen av er.
Vi ska komma ihåg er. Jag hoppas att ni kommer ihåg oss.


Paul.

 

 

chile

 

 

 

 

 


 

Program för minnesstunden för Anna Lindh i Stadshusets Blå hallen
Fredag 19 september 2003
Musik ”Till seger” av Joel Ljungkvist. Jan Bengtsson – flöjt, Bengt Forsberg kompar

 

Till seger
SSU:s kampsång
Joel Ljungkvist

 

Hör en susande vind genom ungdomens led,
se hur ungdomen rustar till kamp.
Är du redo till strid, är du med, är du med,
hör du dånet av skarornas tramp?
Hör du sången som klingar mot blånande höjd,
som en stormvind på härjare stråt?
Den är käck, den är ung, den är fylld utav fröjd
ty se ungdomen vandrar framåt.

 

Det är storm, det är strid, det är liv eller död,
det är seger för sanning och rätt.
Det är ungdomens livslust så flammande röd
som ger färg åt den stig de beträtt.
Det är morgonens glans över sovande värld,
det är sprudlande känsla och mod,
det är solljus och glädje vid fattigmans härd,
som i mörker och elände stod.


 

Fram till seger för sanningens röda baner,
för den kämpande ungdomens här!
Vilken känsla av liv och förhoppning den ger,
vilket segervisst märke den bär.
Det är framtidens kämpar för framtidens sak,
det är styrka och kraft i dess gång.
Det är frihet från låghetens trånga gemak,
det är livslust och glädje och sång.

 


 

Länk: minnesstunden för Anna Lindh

 


 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV 

min blogg 

 2016-09-11, 10:20  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Carola Häggkvist 50 år

 

Länkar

 

Öppet Arkiv Carola 50 år

 

 

Göteborgsposten Carola 50 år

 

Carola Häggkvist

 

 


 

Eftersom Gud skapade oss till sin avbild så måste följdriktigt också en moder finnas med i gudomen

 

 

Det har berättats för mig att förutom denna underbara sång om modersvingen av Lina Sandell - som Carola sjunger - så skrev Lina Sandell i sin underbara psalm "Blott en dag" i ursprungstexten: "Han som bär för mig en moders hjärta" men de kyrkliga prelaterna ändrade det till "faders hjärta"

Carola

 

 

Modersvingen
Carola Häggkvist/Lina Sandell


Nu vill jag sjunga
Om modersvingen,
Som mig betäcker
I nödens tid.
Nu vill jag vila
Vid modershjärtat;
Där blir jag stilla,
Där får jag frid.


Den modersvingen
Har ljuvlig skugga,
När solen bränner
Min arma själ.
Den modersvingen
Har varma fjädrar,
När stormen viner
Kring mig jämväl.


Det modershjärtat
Har ej sin like
I trofast kärlek,
Det ser jag nog.
Vem fattar höjden,
Vem mäter djupet
Utav den kärlek,
Som för oss dog?


Jag är i oro
I ständig fara,
Jag är i mörker,
Men tröstar på
Den modersvingen,
Det modershjärtat.
Vad nöd så länge
Jag har de två?


Ty jag vill glömma
All livets smärta,
All tidens oro,
Allt jordens ve
Och tyst mig gömma
Blott vid det hjärta,
Vars nåd och huldhet
Jag nu fått se.

 


 

Modersvingen
text Bibbi
länk. poeter.se Bibbi

Det har berättats för mig att förutom denna underbara sång om modersvingen av Lina Sandell - som Carola sjunger - så skrev Lina Sandell i sin underbara psalm "Blott en dag" i ursprungstexten: "Han som bär för mig en moders hjärta" men de kyrkliga prelaterna ändrade det till "faders hjärta"

 

Eftersom Gud skapade oss till sin avbild så måste följdriktigt också en moder finnas med i gudomen Då min modersbild i uppväxten var svag har detta blivit speciellt viktigt för mig att förstå att i Gud finns också en moder Gud vill vara för oss individuellt det vi bäst behöver


För den som vill ha ytterligare belägg för Gud som moder läs Jesaja 66:10 - 14, Psaltaren 27:10 och 131!


Jag tror att det är denna insikt som saknas då vi ger oss hän åt Mariadyrkan och annan helgondyrkan som mellanhand till Gud som vill vara vårt allt i alla både den förste och den siste - A och O - begynnelsen och änden


Guds ögat av medlidande kan jag bäst föreställa mig i Lukas 19:41,42: "Och då han (Jesus) kom närmare och fick se staden, grät han över honom och sade: O att och Du visste, och det i denna din dag, vad din frid tillhörer! Men nu är det fördolt för dina ögon"


"Jerusalem, Jerusalem, du som dräper profeterna och stenar dem som äro sända till dig, hur ofta har jag ej velat församla dina barn, liksom hönan församlar sina kycklingar under sina vingar, men I haven icke velat" Matteus 23:37


Det står också skrivet att vi har icke en sådan överstepräst, som ej kan ha MEDLIDANDE med våra svagheter, utan en som varit frestad i allting, liksom vi, dock utan synd

 


 

Som din dag är, så skall din kraft vara.
text: L. S. (Lina Sandell)
ur:
Första årgången av
Korsblomman, 1866 (tryckt 1865)


Vid blicken på en kommande tid och alla de svårigheter den kan medföra frestas vi stundom att giva oss utöver. Då är det ofta icke så mycket tanken på varje särskild svårighet, som oroar oss, utan snarare hela denna massa av bekymmer, arbete, möda, eller lidande och frestelser, vilka vi i föreställningen se resa sig omkring oss.


"Huru skall jag komma igenom alla dessa svårigheter?" heter det då.


"Huru skall jag bestå i alla dessa strider?"


"Huru härda ut i allt detta arbete?"


Vi förgäta trösten av det ljuvliga löftet:


"Som din dag är, så skall din kraft vara."


Vi sörjer för morgondagen, innan morgondagen är kommen.


Och likväl har Herren Jesus själv sagt: "Det är nog att var dag haver sin egen plåga."


O huru dåraktigt att vilja tillägga det närvarande ögonblicket det tillkommande tyngd!


Vi skola icke hava mer än en dag, en timme, en stund i sänder att genomgå och för varje dag ny nåd, ny kraft, ny hjälp.


En dag, ett ögonblick i sänder,
vad tröst evad som kommer på!
Allt vilar uti Herrens händer,
vi skulle jag väl ängslas då?
Han, som har mer än modershjärta,
han giver ju åt varje dag
dess lilla del av fröjd och smärta,
av möda eller av behag.


Själv är han alla dagar nära
med nåd för varje särskild tid,
var dags bekymmer vill han bära
och hjälpa i var särskild strid.
Ty att sitt arma barn försvara,
den bördan har han lagt på sig.
Men, "som din dag, din kraft skall vara",
det löftet har han givit mig.


Lär mig då vila tyst och stilla
vid dina löften, Herre kär,
och ej din dyra tröst förspilla,
som du åt mig förvarat där!
Evad mig under året händer,
lär mig att taga av din hand
en dag, ett ögonblick i sänder,
till snart jag nått ditt goda land.

llina sandell

 

Blott en dag ett ögonblick i sänder
text: Lina Sandell-Berg
1865 (se ovan) och 1872
musik: Oscar Ahnfelt 1872
Första gången publicerad i
tionde häftet, Andeliga sångerTexten hämtad från
Psalmer och Sånger, Libris Verbum
Noter (Nr. 249)


Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst, vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer,
skulle jag, som barn, väl ängslas då?
Han som bär för mig en faders hjärta,
han ju ger åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.


Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.
Morgondagens omsorg får jag spara,
om än oviss syns min vandrings stig.
"Som din dag, så skall din kraft ock vara",
detta löfte gav han mig.


Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
blott vid dina löften, Herre kär,
ej min tro och ej den tröst förspilla
som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer,
taga ur din trogna fadershand
blott en dag, ett ögonblick i sänder,
tills jag nått det goda land.

 

 


 

 

Joe Hill dot TV. Lina Sandell A Tribute.

 

joehilldottv

 

 

Lina Sandell

 

 

 

Lina Sandells dödsdag, 27 juli (1903)

 

 

Det fanns bara en man som kunde komma i fråga som enmansutredare, Karlstadsbiskopen J. A. Eklund. Han gjorde sitt i utredningen och efter diverse granskningskommittéer, finputsningar, blev Psalmboken "av Konungen gillad och stadfäst" den 26 november 1937. Den engbergska(S) psalmboken.

 

 

 

I den engbergska(S) psalmboken 1937 finner man åtskilliga vittnesbörd om de andliga rörelser och strävanden, som känneteckna 1800-talets och 1900-talets första decenniers historia; framför allt om missionsintressets tillväxt och utbredning, diakoniens ökade betydelse och den återvunna uppskattningen av folkkyrkan.

 

 

Socialdemokraterna i regeringsställning lyfte upp Lina Sandells sånger till psalmer.

 

 

 

Läs mer om Lina Sandell här .

 

Övriga länkar.

 

lutheranhymnlover.blogspot.se (engelska)

 

pietisten.org/winter0304  (engelska)

 

 

Dagens visa  Blott en Dag (text och bakgrund)

 


 

 

Day by Day, Thy Holy Wings O Savior, Dr. Gracia Grindal, Children of the Heavenly Father, The numberless gifts of God's mercies, Blott en Dag (Carola)

 

 

 

 


 

 

Året är 2003. Ett hundraårsminne av Lina Sandells dödsdag.

 

Lina SandellStart. Stadsvandring i Lina Sandells fotspår, lördag 26 juli.
Vi samlas vid pumpen, Stortorgspumpen, Stortorget, Gamla stan, klockan 1000.

 

 

Station 1. Grillska huset, Stortorget, och Stadsmissionen
Lina Sandell författade berättelser och visor där överskottet gick till Stadsmissionen

Station 2. Kindstugatan.
Det var på nuvarande Kindstugatan 14, som källaren Fimmelstång låg, där Lasse Lucidor dräptes år 1674.

"Det var likväl först på dödssängen, som han sjöng dessa på en gång så genomgripande, kraftigt bizarra och djupt religiösa psalmer, vilka ännu pryda vår (1819:års) Svenska psalmbok."

 

Station 3. Tyska brunn.
Under fler år hade C.O. Berg med intresse omfattat sjömännen - med vilka han i sin egenskap av köpman redan tidigt kommit i beröring - och sökt verka för deras andliga väl.
Sjömansmissionen var en gren av den kristliga verksamheten, vilken dittills blivit mycket försummad i vårt land.
För att kunna bedriva en sådan verksamhet i större omfattning och på ett sätt, som även kunde locka till större anslutning, inköpte Berg år 1870 den gamla judiska synagogan vid Tyska brunn, i vilken han inrättade sitt bekanta Sjömanskapell, med läsrum och spislokaler för arbetare.

Station 4. Skeppsbron 28.

Ur brev 14 okt. 1877. Följande morgon flyttade vi till den nya bostad, som Herren i sin nåd beredt oss.

Emellertid har Herren genast vid vårt inträde i detta nya vackra härbärge kommit med allvarlig påminnelse om ovaraktigheten däraf, i det min käre Oscar alltsedan första dagen varit sjuk...

Min lifligaste deltagande ha vi följt underrättelserna från Göteborg. Den käre farbror Wieselgrens minne är för mig förenadt med så mycket från min älskade faders lif, att detta dödsbud djupt gripit mig. Må Herren uppväcka många sådana kämpar inom sin kyrka.

Station 5.

 

Stockholms slott.
Syföreningen hos prinsessan Eugenie

Allt är så enkelt och hjärtligt, att man visst icke tänker sig vara inom ett kungaslotts murar. Sedan kaffe druckits och man samtalat något litet, hålles en bibelstund af någon lärare. Aftonen afslutas med bön och sång, och det är rörande se prinsessans glädje och tacksamhet mot Herren, som beredt en
sådan frihet, sedan hon under många år lefvat
så godt som fullkomligt isolerad.
Utom några få mera högt stående (i socialt
hänseende) är det några helt enkla fruar och
flickor som utgöra den lilla syföreningen och
jag är tacksam och glad att också få vara med.


Station 6
.

 

Stora Nygatan.
Sommaren 1853 fick Lina göra sin första
färd till huvudstaden i sällskap med sin far,
som där skulle bevista ett större prästmöte.
Lina skriver:
Fartyget lade till vid Riddarholmen, och efter
att en lång stund hafva betraktat det hvimlande
lifvet på alla sidor gingo vi omsider land.
Det var då redan sent. Vi bodde på Stora Nygatan,
hotell Köpenhamn. Det var den första natten jag
hvilade i Stockholm!
Morgonen därpå började våra vandringar. I Clara
kyrka där Franzén fordom predikat, vid Leopolds
och Bellmans grafvårdar, uppresta af Svenska
Akademien...

Station 7.

 

Riddarhuset.
Bland framstående dagar på sista tiden intager 7 december en utmärkt plats.
Jag hade fått en biljett till Riddarhuset och satt där hela dagen under den märkvärdiga diskussionen och voteringen om den nya representationsreformen samt fick åhöra de gripande talen å båda sidor.
En så spänd uppmärksamhet, ett mera koncentrerat intresse kan man knappt tänka sig. Det var underligt att se, huru flera allvarliga gråhårsmän under djup rörelse och under det tårarna rullade utför kinderna lade sitt ja eller nej i urnan.
Men då var det ock gott minnas, det "lotten faller vart Herren vill".

Station 8. Klara kyrka.

Morgonen därpå började våra vandringar. I Clara
kyrka där Franzén fordom predikat, vid Leopolds
och Bellmans grafvårdar, uppresta af Svenska
Akademien...
(På 1850-talet reste även Svenska Akademien en gravvård
över Anna Maria Lenngren)

Station 9. Mäster Samuelsgatan 46
Jenny Lind (1820-1887) finansierade
utgivningen av Ahnfelts sånger

 

Station 10. Hötorgskraporna. Platsen för Betlehemskyrkan.
Här predikade Rosenius

Station 11. Drottninggatan 82
Detta hem är så vackert, så trevligt och
dessutom så utomordentligt bekvämt,
att jag tycker att ingen av mina bekanta
i Stockholm bor så väl. Guds gåva är det!
Här är vidsträckt utsikt, och på den rymliga
gården äro tvenne höga popplar med
sittplatser under. Det ser nästan lantligt ut.
Som nygifta flyttade paret Berg, 1867, in på
tredje våningen i det Warodellska huset.

Station 12. Solna kyrkogård

Lina och Oscar Bergs gravplats hittar man i närheten
av Solna kyrka. Kvarter 13 nummer 659.
Om man går till fots från Drottninggatan (station 11):
Drottninggatan rakt fram
vänster Barnhusgatan
Torsgatan, från Norra bantorget till Solnabron
Solnabron
Solnavägen
höger Karolinskavägen, en kort bit
vänster Prostvägen
framme vid Solna kyrka
Det är en lång promenad men man kan åka
tunnelbana till Solna - byte till buss
tunnelbana Sankt Eriksplan byte till buss: 3 eller 507.
Immanuelskyrkan - se länk - har en kopia av statyn föreställande
Lina Sandell. Men kan endast ses när kyrkan är öppen.
Betlehemskyrkan finns numera på Luntmakargatan. Se länk.
EFS - Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen är Lina Sandells tillhörighet.
Betlehemskyrkan är Lina Sandells kyrka.

 


 

 

Lina Sandell

 

 

 

Lina Sandell, psalmförfattaren, uppmärksammas på sin dödsdag. Den inträffade den 27:e juli 1903. I sin hembygd, Fröderyd, där även ett museum finns. Minns byborna, far som var präst och dottern, genom Sandelldagen som är Kristi förklarings dag i kyrkoåret inom den Svenska kyrkan.

 

Veckan innan hundraåret av psalmförfattarens bortgång arrangerade jag en Lina Sandellvecka i Gamla Stan, Stockholm. Lina Sandell hade en tid sin bostad där och Sjömanskapellet i Gamla Stan var en lokal där paret Sandell-Berg var verksamma i.

 

Lördagen den 26 juli 2003 ägde en stadsdelsvandring rum med mig som ledare.

Den slutade, via tunnelbana plus buss, till Solna kyrkogård där Lina Sandell-Berg och Oscar Berg vilar.

 

Lina Sandell var yrkesverksam i Evangeliska fosterlandsstiftelsen som utgivare av skrifter med flertalet av Lina Sandells dikter och tankar. Även Stadsmissionen var Lina Sandell verksam i.

 

På dödsdagen ett hundra år, den 27:e juli 2003, arrangerade jag ett profant sångmöte på Sergels torg med förstärkning av Klara kyrkas kör.

 

Här tog jag fram poeten Lina Sandell och den frireligiösa kampen för tron mot den konservativa makten i dåtidens Sverige.

 

Tryggare kan ingen vara

 


 

Tryggare kan ingen vara

 

Psalm 248

 

text: Lina Sandell-Berg (1832-1903)
musik: Tysk folkmelodi


 

Tryggare kan ingen vara
än Guds lilla barnaskara,
stjärnan ej på himlafästet,
fågeln ej i kända nästet.


 

Herren sina trogna vårdar
uti Sions helga gårdar;
över dem han sig förbarmar,
bär dem uppå fadersarmar.

 

Ingen nöd och ingen lycka
skall utur hans hand dem rycka.
Han, vår vän för andra vänner,
sina barns bekymmer känner.

 

Gläd dig då, du lilla skara:
Jakobs Gud skall dig bevara.
För hans vilja måste alla
fiender till jorden falla.

 

Vad han tar och vad han giver,
samme Fader han dock bliver,
och hans mål är blott det ena:
barnens sanna väl allena.

 

 

 


 

1849-51
(1)
Trygghet


Tryggare kan ingen vara
än de trognas lilla skara,
stjärnan ej på himlafästet,
fågeln ej i kända nästet.


Ej så trygg för ondskans pilar
Mose i sin kista vilar,
Noak ej i arken, medan
syndafloden härjar redan.


Herren sina trogna vårdar
uti Sions helga gårdar;
över dem han sig förbarmar,
bär dem uppå fadersarmar.

 

 Lina Sandell

 

 

1855
(2)


Guds barns trygghet


 

Tryggare kan ingen vara
än de kristnas lilla skara,
stjärnan ej på himlafästet,
fågeln ej i kända nästet.


 

Herren sina trogna vårdar
uti Sions helga gårdar;
över dem han sig förbarmar,
bär dem uppå fadersarmar.


 

Ingen nöd och ingen lycka
skall utur hans hand dem rycka.
ty han älskar sina vänner,
och de sinas nöd han känner.


 

Gläd dig då, du lilla skara:
Jakobs Gud skall dig bevara!
För hans vilja måste alla
fiender till jorden falla.


 

Vad han tar och vad han giver,
samme Fader han dock bliver,
och hans mål är blott det ena:
barnets sanna väl allena.1873
Fredrik Engelkes Lovsånger och Andliga Visor
(3)


Fredrik Engelke ändrade orden i andra raden:
än Guds lilla barnaskara
Accepterades av Lina Sandell
men inte de fem verser,
som lagts till visan.


En av de ovan nämnda verser har dock blivit känd:


Se han räknar håren alla,
som från deras huvud falla.
Han oss föder och oss kläder,
under sorgen han oss gläder.


 

Dikten (melodin tillkom senare) hade som överskrift Trygghet
som senare i tryckt form (3) ändrades till den titel som Lina Sandell ville använda
Guds barns trygghet.


 

Alf Henrikson har i Verskonstens ABC
visans inledningsrad som ett exempel på bristande accentkongruens.
"Allbekant är anslaget i barnpsalmen Tryggare kan ingen vara
som alltför lätt förvandlas till Trygga räkan."


 

Lina Sandell skrev cirka 2000 dikter.


 

Tryggare kan ingen vara räknas som Lina Sandells första sång.


 

Traditionen berättar:


 

Lina Sandell skrev sången, då hon satt i det stora askträdet, fyra meter från

marken, vid flygelbyggnaden på prästgårdens mark.


Carolina Wilhelmina Sandell föddes i Fröderyds prästgård den 3 okt. 1832 och dog den 27 juli 1903 i Stockholm.


Källa: Lina Sandell av Oscar Lövgren Gummessons bokförlag 1965

  

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV 

min blogg 

 2016-09-08, 13:48  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Though many songs have been written about the United Nations or on related themes, there is no official anthem or hymn for the Organization. One such song, or hymn, was written and performed at the United Nations on 24 October 1971, on the occasion of the 25th anniversary of the United Nations, by Catalonian maestro Pau Casals (known professionally as Pablo Casals). The words were written by poet W.H. Auden of the United Kingdom.

 

United Nations

 

 

Title
“Hymn to the United Nations”
Lyricist
W.H. Auden
Composer
Pau Casals
First performed
October 24, 1971


Eagerly, musician.
Sweep your string,
So we may sing.
Elated, optative,
Our several voices
Interblending,
Playfully contending,
Not interfering
But co-inhering,
For all within
The cincture
of the sound,
Is holy ground
Where all are brothers,
None faceless Others,


Let mortals beware
Of words, for
With words we lie,
Can say peace
When we mean war,
Foul thought speak- fair
And promise falsely,
But song is true:
Let music for peace
Be the paradigm,
For peace means to change
At the right time,
as the World-Clock
Goes Tick- and Tock.


So may the story
Of our human city
Presently move
Like music, when
Begotten notes
New notes beget
Making the flowing
Of time a growing
Till what it could be,


At last it is,
Where even sadness
Is a form of gladness,
Where fate is freedom,
Grace and Surprise.


brevet i valurnan FN

 

Må jag som haft förmånen att få tillverka denna valurna, lägga den första röstsedeln i den.

Må Gud vara med varje medlem av Förenta nationerna och genom edra ädla ansträngningar bringa en varaktig fred till oss alla -
överallt på jorden

Paul Antonio
Mekaniker

 

text: Ture Casserberg: FÖRENTA NATIONERNA
Världens största förening GEBERS 1950

 

Det är lätt att vara kritisk och se svagheterna i FN. Men vad FN behöver, är stöd från alla människor, som vill ha fred. FN blir, vad man gör det till. De ord, som inleder stadgan är dess viktigaste del: Vi, Förenta nationernas folk ... Nyckeln till framgång för FN ligger i händerna på människorna i medlemsstaterna.

 

Vad hjälper det, om man har en förnämlig Stradivarius-fiol och ingen kan

spela på den? Men en musikens mästare kan framtrolla utmärkt musik ur en mycket enkel fiol. Förenta nationerna är instrumentet för fred.


 

Det är kanske inte fullkomligt, men om människorna förstår att handha det rätt, kan resultatet ändå bli mycket gott.


 

Mänsklighetens hopp kan illustreras av det brev man fann i Förenta nationernas valurna, då den levererades från tillverkaren.


 

Plåtslagaren, som gjort den, hade skrivit följande lyckönskan:

 

Den 23 mars 1946.


 

Må jag som haft förmånen att få tillverka denna valurna, lägga den första röstsedeln i den.


 

Må Gud vara med varje medlem av Förenta nationerna och genom edra ädla ansträngningar bringa en varaktig fred till oss alla -
överallt på jorden


Paul Antonio
Mekaniker

 


 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV 

min blogg 

 2016-08-29, 12:32  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  The film depicts how an obscure pre-war song recorded in German by Lale Anderson became the unofficial anthem of both the Axis and Allied Forces after being broadcast by the German Forces Radio Broadcasts from Radio Belgrade.

 

Lili Marlene

 

National Archives description: "Summary: English announcer starts telling about Lili Marlene. English soldier returning home brings war relics and a record. Camera zooms in on Lili Marlene record. Man at home writes the lyrics. The man gets up and starts reading them to bg music. Camera shows girl under a lantern waiting at the barracks' gate. Loli Anderson (Swedish singer) practices the song in a nightclub while a woman scrubs the floor. Hitler, in car, drives past cheering crowd. Officer enters the Belgrade radio station and gives the announcer records. Record is played. Camera shows German troops in the desert, in subs, and at other posts listening. Loli Anderson in nightclub singing the song to the patrons. German announcer tells how popular the song became and how many Loli Anderson canteens were opened. Poster on Smolensk Road of Lili Marlene. German troops and vehicles advancing across the desert. Opera star sings "Lili Marlene" in Berlin. British BBC announcer starts to tell how the English soldiers adopted the song."

 

The True Story of Lili Marlene

 

Night scenes of British soldiers walking in from the desert and gathering around radio to hear German broadcast of Lili Marlene. Night scenes of heavy artillery fire. British tanks, vehicles, and troops advance across desert. Mass of German and Italian prisoners.
Russian artillery fire at Stalingrad. German Gen Friedrich Von Paulus enters office and surrenders to Gen Vasily I Chuikov of the Russian Army. Surrender was on 2 Feb 1943. Mass of German prisoners in Russia.
Loli Anderson [SIC] behind barbed wire in concentration camp. Lucie Mannheim singing Lili Marlene with new lyrics. Miss Mannheim sings of Hitler's crimes and how he should be hanged from the lantern.
Night and dawn shots of ships at sea. Convoy of troopships. Men ready for battle. Stands and pushcarts at London docks. Pan to man in door of pub. (background music of Lili Marlene). Shot of British Tomb of the Unknown Soldier."

 

Joehilltv

 

Länk. The True Story of Lili Marlene

 


 

 

Länk. The Official Lili Marlene Page

 

 


 

 

Lale Andersen

 

 

 

Länk. Texter Lyrics

 


 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV 

min blogg 

 2016-08-27, 10:29  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Ukraina 24 augusti 1991 - 2016

 

euromaidan

 

 

stand with ukraine

 

 

 

Länk. Wikipedia  alternativ text till nedan officiella version.

 

Shche ne vmerla Ukrayiny i slava, i volya,
Shche nam, brattia molodiyi, usmikhnet'sia dolia.
Z-hynut' nashi vorizhen'ky, yak rosa na sontsi,
Zapanuyem i my, brattia, u svoyiy storontsi.


Refrain x2
Dushu y tilo my polozhym za nashu svobodu,
I pokazhem, shcho my, brattia, kozats'koho rodu!


Ukraine's glory has not yet died, nor her freedom,
Upon us, fellow compatriots, fate shall smile once more.
Our enemies will vanish, like dew in the morning sun,
And we too shall rule, brothers, in a free land of our own.


Refrain x2
Souls and bodies we'll lay down, all for our freedom,
And we will show that we, brothers, are of the Cossack nation!

 

 


 

Mina 21 inlägg om Ukraina på dess oberoendedag 24 augusti

 

 

Feministisk utrikespolitik och bofinken. Stand With Ukraine.

 

Mina två idoler. Beatrice Ask (demonstrationsrätten) samt Carl Bildt (Ukraina).

 

Att stiga ned i leden till att hjälpa uti andras nöd. Fredrik Sterky (Sverige). Petro Porosjenko (Ukraina).

 

Läsning för Fiaskovänstern. Östra Ukraina vill bli Tyska Demokratiska Republiken.

 

Kunde Estland bryta sig ut ur Sovjetunionen skall även Ukraina kunna bryta sig ut ur Putinland

 

FREE Journalist Simon Ostrovsky held captive in Eastern Ukraine by Russians

 

Vad skall EU-valet handla om? Mitt svar: Ukraina. Euromaidan.

 

Trappscenen i filmen 1925. Trappan i dagens Odessa Ukraina.

 

Euromaidan mourns the Heavenly Hundred murdered in Kyiv Ukraine

 

Has anybody heard of the Weimar Triangle? Joint Statement on Ukraine.

 

Ukrainas framtid i Europa eller måste Ukraina tillbaka till Sovjetunionen.

 

Till Viktor. Den förste som dog med Europaflaggan i sin hand. Ukraina. Euromaidan. Europahymnen. Odessa.

 

Svenskt bilateralt lån till Ukrainas regering avgörs av den socialdemokratiska riksdagsgruppen

 

Euromaidan har segrat. Ukraina har tagit ett stort steg in i EU. Vänstern gråter.

 

Man måste lida det man ej kan vrida. Finland igår och Ukraina idag.

 

Joe Hill dot TV. Makhnovshchina. Ukraine 1917-1921.

 

Vänstern är avundsjuk på oss som fullhjärtat står bakom den Ukrainska revolutionen

 

Hillary Clinton compares Vladimir Putin’s actions in Ukraine to Adolf Hitler’s in Nazi Germany

 

Putin Fuck Off. Euromaidan. Revolutionen i Ukraina.

 

Revolutionsetyden spelas under den Ukrainska Revolutionen

 

Euromaidan. Putin en Hitler. Invaderar Ukraina.

 

 


 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV 

min blogg 

 2016-08-24, 11:04  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Håkan Juholts Linjetal. Länk här.

 

Text. 20110326 – Håkan Juholt: Installationstal på Socialdemokraternas extrakongress 2011

 

 

Håkan Juholts Linjetal

 

 


 

Jämförelsen är signerad vår partiledare, Stefan Löfven.

 

Håkan Juholt är vår tids Fabian Månsson.

 


 

Fabian MånssonFabian Månsson(S), riksdagens andra kammare 1920

En kommande tysk, rysk Napoleon
Hurudan är ställningen i Europa för närvarande? Jo, den är till punkt och pricka densamma, som den var vid 1800-talets början. Genom den politik, som från segrarnas sida bedrives - framtiden må döma om den är klok eller ej - har Europa mer än någonsin förr blivit klyvt i tvenne hätska hälfter, lika hätska som någonsin Napoleon och de koalitioner, som bildades mot honom, voro mot varandra. Jag befarar, och jag är tämligen säker därpå, att ur denna motsatsställning mellan Europas folk kommer det att växa fram en ny Napoleon, så sant som nästan allting går igen och allting i historien i synnerhet.

Jag ser redan Napoleons spöke skymta, och ni kunna vara förvissade, mina herrar, att han kommer igen. Genom framtvingad samling på ekonomisk grundval mellan Tyskland och Ryssland, samt andra stater i Öst- och Central-Europa, och så kommer måhända ur denna framtvingade samling på ekonomisk grund att framgå en sammanslutning för militära ändamål. Sedan kan Napoleonsagan komma att upprepas, och så ha vi krigets alla olyckor över oss igen.


 

Fabian Månsson, tredje vänsterkongressen, 1919

Försvarstal

 

Uppgörelsen mellan Zeth Höglund och Fabian Månsson ägde rum under tredje vänsterkongressen. Frågan var skulle partiet anslutas till den tredje internationalen. Kongressen röstade för ett ja. Fabian Månssons var emot och här hans försvarstal:

"Man har skällt mig för borgare - jag godtar denna titel, ty det är en hederstitel, om den förstås rätt. Man har på kongressen klandrat mig för mitt inträde i psalmbokskommittén, som jag gjorde i samråd med min gode vän Fredrik Ström. Men jag har icke märkt det ringaste klander från mina valmän för den saken. För övrigt är jag mycket stolt över att det genom psalmbokskommittén givits mig ett tillfälle att bekämpa den materialism, som likt en förhärjande ökenvind drar fram över den svenska arbetarklassen. (Bravo!) Genom mitt medlemskap i denna kommitté har för arbetarklassen vunnits mera än genom 100 socialistiska broschyrer från Frams förlag.
Z. Höglund har grävt upp och citerat vad jag skrivit för 15 år sedan. För det citerades grundmening står jag ännu i dag. Z. Höglund har vidare förebrått mig bristande sinne för frihet. Det beror på vad slags frihet man menar - Sveriges grundlagsfästade frihet för svensk man att säga vad honom lyster sviker jag inte för despoter, de må hålla till i slott eller Torsgatan 10. Mot Höglund, som angivit sig som rysk bolsjevik, ställer jag mig som svensk demokrat. Vi ha haft vår bolsjevikperiod i Sverige - det var under Karl XI:s regering. Nu först ha ryssarna sin, men de ha ju alltid varit så där en 200 år efter sin tid. (Skratt).

 

Vårt parti har allt från sin början varit som en tvinnad tråd med två olika inslag. Vi var några stycken som bröt oss ut, därför att det gamla partiets påvevälde blev oss för starkt. Vi följdes av en annan grupp, som förvisso hade andra syften med brytningen. När det nu från det hållet skymtar liknande tendenser, som jagade oss ut ur det gamla partiet, så måste jag fortfarande lika kraftigt protestera mot dessa tendenser. Jag vet ytterst lite om Marx, men det bekymrar mig inte, ty det intresserar mig långt mera om den svenska arbetaren har en gris att slakta och en ko att mjölka än allt vad Marx skrivit och gjort.

 

Om få år har arbetarklassen majoritet i riksdagen. Hur många år dröjer det innan det inom samma klass finns majoritet för en revolution efter ryskt mönster. När Z. och Kilbom ger signalen hur många lystrar till den? Ponera att borgarklassen uppgav sitt motstånd i morgon dag och lämnade fältet fritt för en revolutionär regim. Skulle Z. och Kilbom då våga att gripa samhällstömmarna? (Kilbom: ja, utan tvekan.) Ja, då vore det synd om er, ty inom få veckor skulle Stockholms arbetare trampa ihjäl er i hungerns raseri. En sak är att skriva revolution, en annan att administrera ett samhälle. Jag säger bara: När Z. om tio år sitter i regeringen - Gud hjälpe Sveriges arbetare!

 

Nej vi här i landet förmår inte göra någon rysk revolution. Vi kan endast lova att positivt stödja de ryska arbetarna i deras kamp och för egen del lägga manken till på de framkomliga vägarna.

- - -

Vi bör sluta upp med att låta kommendera oss hit och dit. För någon tid sedan kom det ett par herrar och sade: Nu har vi varit i Zimmerwald och nu ska vi allihop bli zimmerwaldare. Jaha, det blev vi. Nu kommer några andra herrar, som varit i Moskva och säger: Nu ska vi allihop gå till Moskva! Och sedan ska de där herrarna sitta i Moskva och räkna sina massor precis som direktörerna i en kreaturstrust, vi ha tjugutusen får i Sverige och tiotusen suggor i Afrika.

 

Vi måste kämpa mot despotin i alla dessa former. Icke minst mot den i vår egna leder."(applåder).


 

Ur Fredrik Ström: Fabian - Kooperativa förbundets bokförlag Stockholm 1948

Fabian Månsson

 

"Av den långa raden [Fabian Månssons dikter] är det endast en som alltid kommer att stå sig, hans Stridssång. Jämte Internationalen, Arbetets Söner och Ungdomsmarschen av K. G. Ossiannilsson är den säkerligen den kämpande arbetarklassens monumentalaste dikt. Den blev aldrig tonsatt som de andra men den deklamerades alltid på mötena, den infördes gång på gång i arbetartidningarna och den citerades ständigt till vissa delar i diskussionerna. Oftast hette den bara Fabians Stridssång. Med sitt oerhört hänförande, eggande innehåll grep den obönhörligen. Borta är all sentamentalitet, all naturskildring, all utvikningar. Kvar står den nakna sanningen. Den är proletariatets vilda stridsbön, den vidgar sig och blir en hela folkets sång. Där finns något av Marseljäsens heliga, blodstänkta löften. Stridssång är en av våra stora frihetshymner. Nathan Söderblom blev så starkt gripen av den att han ville införa den i den nya psalmboken bland frihetspsalmerna. Men Fabian sade nej. Han menade att det var för stor ära att stå vid sidan av Wallin och Luther. Men stark som orgelbrus och dånande trummor är Stridssång.

---

Ärkebiskopen [Nathan Söderblom] å sin sida lär ha velat ta med Fabians Stridssång - man får väl anta i valda delar och omarbetat skick. Fabian satte sig energiskt emot detta:

- Då svimmar käringarna!

Då Söderblom och Fabian träffades några månader senare, berättade Söderblom:

- Nu har jag varit i Hälsingland. Jag tog och läste upp din Stridssång i en kyrka däruppe. Men käringarna svimmade inte.

 

 

Stridssång
text: Fabian Månsson

Till vapen, kamrater! Se, viggarna ljunga,
och stormmolnen vältra sig, brandröda, tunga
ur öster, där nyss man en ljusning förnam.
Ur grändernas kyffen, ur vildmarkens kojor;
till vapen! förrn våldet i eviga bojor
slår fast vår för friheten kämpande stam.

Du svek mig, du rosende dröm om försoning.
Nå, må det bli kamp utan nåd och förskoning!
ty död eller frihet är allt jag begär.
Ej likar det honom bland trälar bli funnen
och slava med tungan utskuren ur munnen,
som nordmannablod uti ådrorna bär.

Jag gick där och slet och kung Frode jag födde.
Med svett och med hjärtblod hans yngel jag gödde,
det ur mina benpipor märgmusten sög.
Dock led jag det tåligt och tänkte: omsider
det varder nog ljusare, sällare tider,
då alla bli bröder och alla få nog!

Men då kom tyrannen med piskan och bojan
och bjöd mig att bliva som hunden vid kojan
och krypa och slicka förtryckarens fot;
så skulle helt visst icke lyckan mig svika,
jag skulle få bröd och en sillbit tillika
och fattiginrättningen sist ta mig emot.

Jag skulle ett "hem" och en "hustru" mig vinna;
få slavpiskarns skändade "trotjänarinna"
och skänka mitt namn åt ett faderlöst barn.
Och efter som nöden hann slavskaran öda
så skulle jag avla och hon skulle föda
och fylla vakanser vid guldkungens kvarn.

Jag skulle var friboren längtan fördränka
och endast en gudsnådlig tanke få tänka,
som lyckats få nåd för prelatens censur:
att, eftersom guld ej i arv var mig givet,
så hade jag alls ingen rätt här i livet,
men stode i rang under stallarnas djur.

Vem? Jag? Jag, som tog första stegen på färden
vid handen av farfar, som slagits med världen
en gång, då bataljen vid Dennewitz stod;
som ägde en far, den för intet sig böjde,
och farbror, som domnad i blodpölen dröjde,
då negrernas frihet sköt upp utur blod.

Jag skulle bli slav! Nej, så djävlar anamma!
Om biltog och brödlös jag blir gör detsamma,
men frihet skall kämpa om fädernas jord;
så länge en man mäktar öppna ett öga,
så länge en trasa finns kvar av de höga,
de trotsiga, skumstänkta klippor i nord.

Jag hälsar er, frihetens, fylkade leder!
Det stundar till strid, låt mig få ibland eder
en plats under frihetens röda banér.
Jag kväves i tröghetens äckliga gömma,
vill ut! dit de sjudande dropparna tömma
sig ut ur mitt hjärta på slagfältet ner.

Och randas den dag, då jag friheten sviker
och ut ur dess led för en övermakt viker,
och feg eller trolös ur striden ses fly.
Då måtte mig fädernas skuggor förbanna,
och tankarnas ljus släckas ut ur min panna,
och tärnorna mig som en pestsmittad sky.

Och sviker jag även, ej rättvisan sviker,
den undran, men blott för ett ögonblick, viker
och skaffar i vildmarken stridbara män.
Och falla vi alla, ej sanningen faller -
den sönderslår bojor och bommar och galler
och samlar en skara till striden igen.

 


 

 

Dan Andersson: Lördagsbetraktelse den 15 september 1917

 

 

Ehuru jag långt ifrån kan kallas den rike ynglingen, och fast mina promenader vanligtvis ske vid Fattighusån och icke på stranden av Jordan, så har jag dock tack vare de hårda tiderna gynnats så pass, att jag kan hyra en dublett på Östra Hamngatan, hålla piano och städerska, och ha en brevlåda av holländskt bokträ i porten. Och som jag inte behöver arbeta för mitt uppehälle, har jag börjat tänka, på lediga stunder. Jag tänker för det mästa på allting nästan samtidigt, och därför bli mina omdömen mindre korrekta än min stil, och mina berättelser mindre sanningsenliga än jag själv. Och liksom mina intryck ramla på mig pell mell, så ramla även orden huvudstupa och utan ansvarighet ur min hals.


 

 

Av de uppseendeväckande saker som jag iakttagit under veckans lopp, noterar jag främst det alltmer stegrade valbråket. Min gamla faster, som var rösträttskvinna, hade kanske inte så orätt när hon kallade mig politisk idiot, ty jag lärde mig aldrig riktigt skilja på partierna, och min faster höll styvt på dem.


 

 

Medan jag nu en dag satt och tänkte på det här viset, slogs dörren upp och en jätte klev in. Hans händer voro - för att använda en gammal bild - som släggor, hans panna var hög och syntes rymma visdom, hans lurviga hår var i färd med att gråna och hans ögon, för att härma Hamsun, "voro tredubbelt blå" och skådade flera kilometer bortom tingen. En profet, tänkte jag, en väldig man, med en vikings kraft och brahmans visdom. Han slog sig ner i min nyfernissade korgstol och sade:


 

 

-Fy för den ledaste fadren, ett sånt sjå!


 

 

Det var Fabian Månsson.


 

 

-Det har jag alltid tyckt, sade jag, du ska bara inte ta det så tvärhäftigt. Hur mycket förtjänade du på din storbok?


 

 

- Sju öre i timman, men då skrev jag också som en djävul både natt och dag, så ibland steg det till två kronor dygnet.


 

 

-Det var bra att du kom, sade jag, i det jag grep min guldpenna med elfenbensskaft, som jag i ett högtidligt ögonblick fått av turkiske storvisiren under en av mina vistelser i Jönköping, nu ska du förklara för mig skillnaden på Luthers och Melangtons lära om nattvarden.


 

 

- Jag kan inte, förklarade han sorgset. En gång kunde jag det och var djupt inne även i vår inhemska kyrkostrid, men jag måtte ha svettats ut det. Jag har just hållit föredrag åt nysocialisterna i konserthuset och tänkte hela tiden bara på Dackefejden, som jag ska skriva en roman om, bara det här valet är över. Det är ett väldigt tjatande det här. Fy han fanen. Usch då - tvi för fäflugorna. Kan du spela tjuguett, gosse?


 

 

-Ja, något.


 

 

-Då ska ja säja däj något: Oppe i Orsa och Lima och Transtrand förtjäna skogsarbetarna 20 kronor om dagen. Res dit och spela av dom ungefär halva årsförtjänsten, det är en samhällsnyttig gärning. Sen ska du köpa statens räntebärande obligationer för tio tusen kronor, sen ska du sälja dem på börsen - -


 

 

-Stopp! Kan du inte göra det själv?


 

 

-Nej, jag ska skriva en bok. Men först ska jag ha ihop aderton kilogram anteckningar. Men nu ska du berätta något från Göteborg, så ska jag anteckna det.


 

 

-Tja - först och främst har du väl hört att Göteborgs Aftonblad blivit inblandad i en process alldeles som färg. Schöldström. Det lär visst ska avgöras nu om tidningen är vid sina sinnens fulla bruk. Orsaken till alltsammans är att dom härmat Hasselroth och skrivit i en ledare att högermännen är krokiga.


 

 

-Ah! Nu erinrar jag mäj en sak! En dag såg jag en karl på Kronhusgatan som var så krokig att han ständigt såg sig själv mellan benen, betraktande sålunda den värld han redan lagt bakom sig genom ett slags port, men jag trodde han var en sorts krympling, så jag gav honom 25 öre. Att det var en högerman som försökte att se sig själv på ryggen, begrep jag inte.


 

 

-Jag intresserar mig inte så mycket för politiken, sade jag. Däremot tänker jag deltaga i råttkriget. Jag mötte en råtta på Linnégatan i går. Hon gick och funderade på sitt släktes finansiella angelägenheter och släpade svansen så sorgset att det riktigt rördes i mitt hjärta. "Har du reda på att det ska bli krig?" frågade hon. Hon talade om att det planerades ett förbund mellan kattorna i Haga och råttorna i Masthugget. Under de senaste åren har nämligen ett slags sympati uppstått mellan dessa båda folkslag, i det att kattor och råttor bägge förföljas och misshandlas på gatorna. Till och med bostadsfrågan har på det sättet blivit tillkrånglad, sade hon, och de båda släktenas vanor hade så sammanblandats, att man numera inte, när man behöver ett gömställe, kan riktigt avgöra om ett katthål är ett råtthål eller ett råtthål eller katthål och tvärtom.


 

 

- Det var jäveln, sa Fabian. Men, fortsatte han, blir du med så bryter vi opp härifrån och placerar oss i en koja långt oppe i skogarna. Vi köper ett par famnar björkved och en tunna potatis och så struntar vi i hela politiken och bara skriver böcker. Du skriver spökhistorier och jag skäller på riksdagsmännen. Jag har också börjat studera Josefus och Talmud, så nog har jag att skriva om.


 

 

-Och kan du tänka dig, sade jag, snart är det lovligt på älg, och då gå vi ut och jagar; när så den första snön börjar falla och alla skogarna äro fulla av tramp efter alla vildmarkens djur, och de ödsliga myrarna ligga döda -


 

 

- Nej, stopp! ropade Fabian, nu är det nog, nu går jag ut och äter.


 

 

Och jätten Fabian gick sin väg så att hela våningen darrade och all luften skalv som av åska, under det de mäktiga intrycken av vad jag upplevat ramlade över mig som hårdkokta ägg.

 


 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV 

min blogg 

 2016-08-23, 10:30  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM