TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

The film depicts how an obscure pre-war song recorded in German by Lale Anderson became the unofficial anthem of both the Axis and Allied Forces after being broadcast by the German Forces Radio Broadcasts from Radio Belgrade.

 

Lili Marlene

 

National Archives description: "Summary: English announcer starts telling about Lili Marlene. English soldier returning home brings war relics and a record. Camera zooms in on Lili Marlene record. Man at home writes the lyrics. The man gets up and starts reading them to bg music. Camera shows girl under a lantern waiting at the barracks' gate. Loli Anderson (Swedish singer) practices the song in a nightclub while a woman scrubs the floor. Hitler, in car, drives past cheering crowd. Officer enters the Belgrade radio station and gives the announcer records. Record is played. Camera shows German troops in the desert, in subs, and at other posts listening. Loli Anderson in nightclub singing the song to the patrons. German announcer tells how popular the song became and how many Loli Anderson canteens were opened. Poster on Smolensk Road of Lili Marlene. German troops and vehicles advancing across the desert. Opera star sings "Lili Marlene" in Berlin. British BBC announcer starts to tell how the English soldiers adopted the song."

 

The True Story of Lili Marlene

 

Night scenes of British soldiers walking in from the desert and gathering around radio to hear German broadcast of Lili Marlene. Night scenes of heavy artillery fire. British tanks, vehicles, and troops advance across desert. Mass of German and Italian prisoners.
Russian artillery fire at Stalingrad. German Gen Friedrich Von Paulus enters office and surrenders to Gen Vasily I Chuikov of the Russian Army. Surrender was on 2 Feb 1943. Mass of German prisoners in Russia.
Loli Anderson [SIC] behind barbed wire in concentration camp. Lucie Mannheim singing Lili Marlene with new lyrics. Miss Mannheim sings of Hitler's crimes and how he should be hanged from the lantern.
Night and dawn shots of ships at sea. Convoy of troopships. Men ready for battle. Stands and pushcarts at London docks. Pan to man in door of pub. (background music of Lili Marlene). Shot of British Tomb of the Unknown Soldier."

 

Joehilltv

 

Länk. The True Story of Lili Marlene

 


 

 

Länk. The Official Lili Marlene Page

 

 


 

 

Lale Andersen

 

 

 

Länk. Texter Lyrics

 


 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV 

min blogg 

 2016-08-27, 10:29  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Ukraina 24 augusti 1991 - 2016

 

euromaidan

 

 

stand with ukraine

 

 

 

Länk. Wikipedia  alternativ text till nedan officiella version.

 

Shche ne vmerla Ukrayiny i slava, i volya,
Shche nam, brattia molodiyi, usmikhnet'sia dolia.
Z-hynut' nashi vorizhen'ky, yak rosa na sontsi,
Zapanuyem i my, brattia, u svoyiy storontsi.


Refrain x2
Dushu y tilo my polozhym za nashu svobodu,
I pokazhem, shcho my, brattia, kozats'koho rodu!


Ukraine's glory has not yet died, nor her freedom,
Upon us, fellow compatriots, fate shall smile once more.
Our enemies will vanish, like dew in the morning sun,
And we too shall rule, brothers, in a free land of our own.


Refrain x2
Souls and bodies we'll lay down, all for our freedom,
And we will show that we, brothers, are of the Cossack nation!

 

 


 

Mina 21 inlägg om Ukraina på dess oberoendedag 24 augusti

 

 

Feministisk utrikespolitik och bofinken. Stand With Ukraine.

 

Mina två idoler. Beatrice Ask (demonstrationsrätten) samt Carl Bildt (Ukraina).

 

Att stiga ned i leden till att hjälpa uti andras nöd. Fredrik Sterky (Sverige). Petro Porosjenko (Ukraina).

 

Läsning för Fiaskovänstern. Östra Ukraina vill bli Tyska Demokratiska Republiken.

 

Kunde Estland bryta sig ut ur Sovjetunionen skall även Ukraina kunna bryta sig ut ur Putinland

 

FREE Journalist Simon Ostrovsky held captive in Eastern Ukraine by Russians

 

Vad skall EU-valet handla om? Mitt svar: Ukraina. Euromaidan.

 

Trappscenen i filmen 1925. Trappan i dagens Odessa Ukraina.

 

Euromaidan mourns the Heavenly Hundred murdered in Kyiv Ukraine

 

Has anybody heard of the Weimar Triangle? Joint Statement on Ukraine.

 

Ukrainas framtid i Europa eller måste Ukraina tillbaka till Sovjetunionen.

 

Till Viktor. Den förste som dog med Europaflaggan i sin hand. Ukraina. Euromaidan. Europahymnen. Odessa.

 

Svenskt bilateralt lån till Ukrainas regering avgörs av den socialdemokratiska riksdagsgruppen

 

Euromaidan har segrat. Ukraina har tagit ett stort steg in i EU. Vänstern gråter.

 

Man måste lida det man ej kan vrida. Finland igår och Ukraina idag.

 

Joe Hill dot TV. Makhnovshchina. Ukraine 1917-1921.

 

Vänstern är avundsjuk på oss som fullhjärtat står bakom den Ukrainska revolutionen

 

Hillary Clinton compares Vladimir Putin’s actions in Ukraine to Adolf Hitler’s in Nazi Germany

 

Putin Fuck Off. Euromaidan. Revolutionen i Ukraina.

 

Revolutionsetyden spelas under den Ukrainska Revolutionen

 

Euromaidan. Putin en Hitler. Invaderar Ukraina.

 

 


 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV 

min blogg 

 2016-08-24, 11:04  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Håkan Juholts Linjetal. Länk här.

 

Text. 20110326 – Håkan Juholt: Installationstal på Socialdemokraternas extrakongress 2011

 

 

Håkan Juholts Linjetal

 

 


 

Jämförelsen är signerad vår partiledare, Stefan Löfven.

 

Håkan Juholt är vår tids Fabian Månsson.

 


 

Fabian MånssonFabian Månsson(S), riksdagens andra kammare 1920

En kommande tysk, rysk Napoleon
Hurudan är ställningen i Europa för närvarande? Jo, den är till punkt och pricka densamma, som den var vid 1800-talets början. Genom den politik, som från segrarnas sida bedrives - framtiden må döma om den är klok eller ej - har Europa mer än någonsin förr blivit klyvt i tvenne hätska hälfter, lika hätska som någonsin Napoleon och de koalitioner, som bildades mot honom, voro mot varandra. Jag befarar, och jag är tämligen säker därpå, att ur denna motsatsställning mellan Europas folk kommer det att växa fram en ny Napoleon, så sant som nästan allting går igen och allting i historien i synnerhet.

Jag ser redan Napoleons spöke skymta, och ni kunna vara förvissade, mina herrar, att han kommer igen. Genom framtvingad samling på ekonomisk grundval mellan Tyskland och Ryssland, samt andra stater i Öst- och Central-Europa, och så kommer måhända ur denna framtvingade samling på ekonomisk grund att framgå en sammanslutning för militära ändamål. Sedan kan Napoleonsagan komma att upprepas, och så ha vi krigets alla olyckor över oss igen.


 

Fabian Månsson, tredje vänsterkongressen, 1919

Försvarstal

 

Uppgörelsen mellan Zeth Höglund och Fabian Månsson ägde rum under tredje vänsterkongressen. Frågan var skulle partiet anslutas till den tredje internationalen. Kongressen röstade för ett ja. Fabian Månssons var emot och här hans försvarstal:

"Man har skällt mig för borgare - jag godtar denna titel, ty det är en hederstitel, om den förstås rätt. Man har på kongressen klandrat mig för mitt inträde i psalmbokskommittén, som jag gjorde i samråd med min gode vän Fredrik Ström. Men jag har icke märkt det ringaste klander från mina valmän för den saken. För övrigt är jag mycket stolt över att det genom psalmbokskommittén givits mig ett tillfälle att bekämpa den materialism, som likt en förhärjande ökenvind drar fram över den svenska arbetarklassen. (Bravo!) Genom mitt medlemskap i denna kommitté har för arbetarklassen vunnits mera än genom 100 socialistiska broschyrer från Frams förlag.
Z. Höglund har grävt upp och citerat vad jag skrivit för 15 år sedan. För det citerades grundmening står jag ännu i dag. Z. Höglund har vidare förebrått mig bristande sinne för frihet. Det beror på vad slags frihet man menar - Sveriges grundlagsfästade frihet för svensk man att säga vad honom lyster sviker jag inte för despoter, de må hålla till i slott eller Torsgatan 10. Mot Höglund, som angivit sig som rysk bolsjevik, ställer jag mig som svensk demokrat. Vi ha haft vår bolsjevikperiod i Sverige - det var under Karl XI:s regering. Nu först ha ryssarna sin, men de ha ju alltid varit så där en 200 år efter sin tid. (Skratt).

 

Vårt parti har allt från sin början varit som en tvinnad tråd med två olika inslag. Vi var några stycken som bröt oss ut, därför att det gamla partiets påvevälde blev oss för starkt. Vi följdes av en annan grupp, som förvisso hade andra syften med brytningen. När det nu från det hållet skymtar liknande tendenser, som jagade oss ut ur det gamla partiet, så måste jag fortfarande lika kraftigt protestera mot dessa tendenser. Jag vet ytterst lite om Marx, men det bekymrar mig inte, ty det intresserar mig långt mera om den svenska arbetaren har en gris att slakta och en ko att mjölka än allt vad Marx skrivit och gjort.

 

Om få år har arbetarklassen majoritet i riksdagen. Hur många år dröjer det innan det inom samma klass finns majoritet för en revolution efter ryskt mönster. När Z. och Kilbom ger signalen hur många lystrar till den? Ponera att borgarklassen uppgav sitt motstånd i morgon dag och lämnade fältet fritt för en revolutionär regim. Skulle Z. och Kilbom då våga att gripa samhällstömmarna? (Kilbom: ja, utan tvekan.) Ja, då vore det synd om er, ty inom få veckor skulle Stockholms arbetare trampa ihjäl er i hungerns raseri. En sak är att skriva revolution, en annan att administrera ett samhälle. Jag säger bara: När Z. om tio år sitter i regeringen - Gud hjälpe Sveriges arbetare!

 

Nej vi här i landet förmår inte göra någon rysk revolution. Vi kan endast lova att positivt stödja de ryska arbetarna i deras kamp och för egen del lägga manken till på de framkomliga vägarna.

- - -

Vi bör sluta upp med att låta kommendera oss hit och dit. För någon tid sedan kom det ett par herrar och sade: Nu har vi varit i Zimmerwald och nu ska vi allihop bli zimmerwaldare. Jaha, det blev vi. Nu kommer några andra herrar, som varit i Moskva och säger: Nu ska vi allihop gå till Moskva! Och sedan ska de där herrarna sitta i Moskva och räkna sina massor precis som direktörerna i en kreaturstrust, vi ha tjugutusen får i Sverige och tiotusen suggor i Afrika.

 

Vi måste kämpa mot despotin i alla dessa former. Icke minst mot den i vår egna leder."(applåder).


 

Ur Fredrik Ström: Fabian - Kooperativa förbundets bokförlag Stockholm 1948

Fabian Månsson

 

"Av den långa raden [Fabian Månssons dikter] är det endast en som alltid kommer att stå sig, hans Stridssång. Jämte Internationalen, Arbetets Söner och Ungdomsmarschen av K. G. Ossiannilsson är den säkerligen den kämpande arbetarklassens monumentalaste dikt. Den blev aldrig tonsatt som de andra men den deklamerades alltid på mötena, den infördes gång på gång i arbetartidningarna och den citerades ständigt till vissa delar i diskussionerna. Oftast hette den bara Fabians Stridssång. Med sitt oerhört hänförande, eggande innehåll grep den obönhörligen. Borta är all sentamentalitet, all naturskildring, all utvikningar. Kvar står den nakna sanningen. Den är proletariatets vilda stridsbön, den vidgar sig och blir en hela folkets sång. Där finns något av Marseljäsens heliga, blodstänkta löften. Stridssång är en av våra stora frihetshymner. Nathan Söderblom blev så starkt gripen av den att han ville införa den i den nya psalmboken bland frihetspsalmerna. Men Fabian sade nej. Han menade att det var för stor ära att stå vid sidan av Wallin och Luther. Men stark som orgelbrus och dånande trummor är Stridssång.

---

Ärkebiskopen [Nathan Söderblom] å sin sida lär ha velat ta med Fabians Stridssång - man får väl anta i valda delar och omarbetat skick. Fabian satte sig energiskt emot detta:

- Då svimmar käringarna!

Då Söderblom och Fabian träffades några månader senare, berättade Söderblom:

- Nu har jag varit i Hälsingland. Jag tog och läste upp din Stridssång i en kyrka däruppe. Men käringarna svimmade inte.

 

 

Stridssång
text: Fabian Månsson

Till vapen, kamrater! Se, viggarna ljunga,
och stormmolnen vältra sig, brandröda, tunga
ur öster, där nyss man en ljusning förnam.
Ur grändernas kyffen, ur vildmarkens kojor;
till vapen! förrn våldet i eviga bojor
slår fast vår för friheten kämpande stam.

Du svek mig, du rosende dröm om försoning.
Nå, må det bli kamp utan nåd och förskoning!
ty död eller frihet är allt jag begär.
Ej likar det honom bland trälar bli funnen
och slava med tungan utskuren ur munnen,
som nordmannablod uti ådrorna bär.

Jag gick där och slet och kung Frode jag födde.
Med svett och med hjärtblod hans yngel jag gödde,
det ur mina benpipor märgmusten sög.
Dock led jag det tåligt och tänkte: omsider
det varder nog ljusare, sällare tider,
då alla bli bröder och alla få nog!

Men då kom tyrannen med piskan och bojan
och bjöd mig att bliva som hunden vid kojan
och krypa och slicka förtryckarens fot;
så skulle helt visst icke lyckan mig svika,
jag skulle få bröd och en sillbit tillika
och fattiginrättningen sist ta mig emot.

Jag skulle ett "hem" och en "hustru" mig vinna;
få slavpiskarns skändade "trotjänarinna"
och skänka mitt namn åt ett faderlöst barn.
Och efter som nöden hann slavskaran öda
så skulle jag avla och hon skulle föda
och fylla vakanser vid guldkungens kvarn.

Jag skulle var friboren längtan fördränka
och endast en gudsnådlig tanke få tänka,
som lyckats få nåd för prelatens censur:
att, eftersom guld ej i arv var mig givet,
så hade jag alls ingen rätt här i livet,
men stode i rang under stallarnas djur.

Vem? Jag? Jag, som tog första stegen på färden
vid handen av farfar, som slagits med världen
en gång, då bataljen vid Dennewitz stod;
som ägde en far, den för intet sig böjde,
och farbror, som domnad i blodpölen dröjde,
då negrernas frihet sköt upp utur blod.

Jag skulle bli slav! Nej, så djävlar anamma!
Om biltog och brödlös jag blir gör detsamma,
men frihet skall kämpa om fädernas jord;
så länge en man mäktar öppna ett öga,
så länge en trasa finns kvar av de höga,
de trotsiga, skumstänkta klippor i nord.

Jag hälsar er, frihetens, fylkade leder!
Det stundar till strid, låt mig få ibland eder
en plats under frihetens röda banér.
Jag kväves i tröghetens äckliga gömma,
vill ut! dit de sjudande dropparna tömma
sig ut ur mitt hjärta på slagfältet ner.

Och randas den dag, då jag friheten sviker
och ut ur dess led för en övermakt viker,
och feg eller trolös ur striden ses fly.
Då måtte mig fädernas skuggor förbanna,
och tankarnas ljus släckas ut ur min panna,
och tärnorna mig som en pestsmittad sky.

Och sviker jag även, ej rättvisan sviker,
den undran, men blott för ett ögonblick, viker
och skaffar i vildmarken stridbara män.
Och falla vi alla, ej sanningen faller -
den sönderslår bojor och bommar och galler
och samlar en skara till striden igen.

 


 

 

Dan Andersson: Lördagsbetraktelse den 15 september 1917

 

 

Ehuru jag långt ifrån kan kallas den rike ynglingen, och fast mina promenader vanligtvis ske vid Fattighusån och icke på stranden av Jordan, så har jag dock tack vare de hårda tiderna gynnats så pass, att jag kan hyra en dublett på Östra Hamngatan, hålla piano och städerska, och ha en brevlåda av holländskt bokträ i porten. Och som jag inte behöver arbeta för mitt uppehälle, har jag börjat tänka, på lediga stunder. Jag tänker för det mästa på allting nästan samtidigt, och därför bli mina omdömen mindre korrekta än min stil, och mina berättelser mindre sanningsenliga än jag själv. Och liksom mina intryck ramla på mig pell mell, så ramla även orden huvudstupa och utan ansvarighet ur min hals.


 

 

Av de uppseendeväckande saker som jag iakttagit under veckans lopp, noterar jag främst det alltmer stegrade valbråket. Min gamla faster, som var rösträttskvinna, hade kanske inte så orätt när hon kallade mig politisk idiot, ty jag lärde mig aldrig riktigt skilja på partierna, och min faster höll styvt på dem.


 

 

Medan jag nu en dag satt och tänkte på det här viset, slogs dörren upp och en jätte klev in. Hans händer voro - för att använda en gammal bild - som släggor, hans panna var hög och syntes rymma visdom, hans lurviga hår var i färd med att gråna och hans ögon, för att härma Hamsun, "voro tredubbelt blå" och skådade flera kilometer bortom tingen. En profet, tänkte jag, en väldig man, med en vikings kraft och brahmans visdom. Han slog sig ner i min nyfernissade korgstol och sade:


 

 

-Fy för den ledaste fadren, ett sånt sjå!


 

 

Det var Fabian Månsson.


 

 

-Det har jag alltid tyckt, sade jag, du ska bara inte ta det så tvärhäftigt. Hur mycket förtjänade du på din storbok?


 

 

- Sju öre i timman, men då skrev jag också som en djävul både natt och dag, så ibland steg det till två kronor dygnet.


 

 

-Det var bra att du kom, sade jag, i det jag grep min guldpenna med elfenbensskaft, som jag i ett högtidligt ögonblick fått av turkiske storvisiren under en av mina vistelser i Jönköping, nu ska du förklara för mig skillnaden på Luthers och Melangtons lära om nattvarden.


 

 

- Jag kan inte, förklarade han sorgset. En gång kunde jag det och var djupt inne även i vår inhemska kyrkostrid, men jag måtte ha svettats ut det. Jag har just hållit föredrag åt nysocialisterna i konserthuset och tänkte hela tiden bara på Dackefejden, som jag ska skriva en roman om, bara det här valet är över. Det är ett väldigt tjatande det här. Fy han fanen. Usch då - tvi för fäflugorna. Kan du spela tjuguett, gosse?


 

 

-Ja, något.


 

 

-Då ska ja säja däj något: Oppe i Orsa och Lima och Transtrand förtjäna skogsarbetarna 20 kronor om dagen. Res dit och spela av dom ungefär halva årsförtjänsten, det är en samhällsnyttig gärning. Sen ska du köpa statens räntebärande obligationer för tio tusen kronor, sen ska du sälja dem på börsen - -


 

 

-Stopp! Kan du inte göra det själv?


 

 

-Nej, jag ska skriva en bok. Men först ska jag ha ihop aderton kilogram anteckningar. Men nu ska du berätta något från Göteborg, så ska jag anteckna det.


 

 

-Tja - först och främst har du väl hört att Göteborgs Aftonblad blivit inblandad i en process alldeles som färg. Schöldström. Det lär visst ska avgöras nu om tidningen är vid sina sinnens fulla bruk. Orsaken till alltsammans är att dom härmat Hasselroth och skrivit i en ledare att högermännen är krokiga.


 

 

-Ah! Nu erinrar jag mäj en sak! En dag såg jag en karl på Kronhusgatan som var så krokig att han ständigt såg sig själv mellan benen, betraktande sålunda den värld han redan lagt bakom sig genom ett slags port, men jag trodde han var en sorts krympling, så jag gav honom 25 öre. Att det var en högerman som försökte att se sig själv på ryggen, begrep jag inte.


 

 

-Jag intresserar mig inte så mycket för politiken, sade jag. Däremot tänker jag deltaga i råttkriget. Jag mötte en råtta på Linnégatan i går. Hon gick och funderade på sitt släktes finansiella angelägenheter och släpade svansen så sorgset att det riktigt rördes i mitt hjärta. "Har du reda på att det ska bli krig?" frågade hon. Hon talade om att det planerades ett förbund mellan kattorna i Haga och råttorna i Masthugget. Under de senaste åren har nämligen ett slags sympati uppstått mellan dessa båda folkslag, i det att kattor och råttor bägge förföljas och misshandlas på gatorna. Till och med bostadsfrågan har på det sättet blivit tillkrånglad, sade hon, och de båda släktenas vanor hade så sammanblandats, att man numera inte, när man behöver ett gömställe, kan riktigt avgöra om ett katthål är ett råtthål eller ett råtthål eller katthål och tvärtom.


 

 

- Det var jäveln, sa Fabian. Men, fortsatte han, blir du med så bryter vi opp härifrån och placerar oss i en koja långt oppe i skogarna. Vi köper ett par famnar björkved och en tunna potatis och så struntar vi i hela politiken och bara skriver böcker. Du skriver spökhistorier och jag skäller på riksdagsmännen. Jag har också börjat studera Josefus och Talmud, så nog har jag att skriva om.


 

 

-Och kan du tänka dig, sade jag, snart är det lovligt på älg, och då gå vi ut och jagar; när så den första snön börjar falla och alla skogarna äro fulla av tramp efter alla vildmarkens djur, och de ödsliga myrarna ligga döda -


 

 

- Nej, stopp! ropade Fabian, nu är det nog, nu går jag ut och äter.


 

 

Och jätten Fabian gick sin väg så att hela våningen darrade och all luften skalv som av åska, under det de mäktiga intrycken av vad jag upplevat ramlade över mig som hårdkokta ägg.

 


 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV 

min blogg 

 2016-08-23, 10:30  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Warszawapaktens mest kända militära aktion ägde rum 20-21 augusti 1968 då trupper från hela pakten (med undantag för Rumänien som vägrade delta) invaderade Tjeckoslovakien sedan landets kommunistiske ledare Alexander Dubček inlett en omfattande liberalisering av kommunistpartiets politik, vilket Sovjetunionen och flera andra regimer östblocket uppfattade som ett hot.

 

Senare samma år kom den s.k. Brezjnevdoktrinen, enligt vilken Sovjetunionen ansåg sig ha rätten att ingripa militärt i ett land där det kommunistiska styret var hotat, att bli praxis inom den sovjetiska utrikespolitiken. Detta innebar att Warszawapakten kom att få en ny roll som ett av Sovjetunionens viktigaste redskap för att upprätthålla de kommunistiska regimerna i Östeuropa.

 

länk. wikipedia

 

 

tjeckoslovakien augusti 1968

 

Länk: Soviets invade Czechoslovakia

 

 

 

tjeckoslovakien augusti 1968

 

 

Invasion of Warsaw pact army to Czechoslovakia. Broadcast of Czechoslovak radio fracted with gunfire. Refill with period photos. Since that year we were under the soviet army domination almost 30 years. Finally, in June 1991, have left our country more than 74,000 Soviet soldiers, thousands of tanks, hundreds of aircraft technology and hundreds of tons of ammunition. And it could not remove everything. They left hectares of land contaminated and devastated buildings.

 

 

Today it is 46 years after the biggest military operation in europe after WW2. It all started because of Prague spring. It began on 5 January 1968, when reformist Alexander Dubček was elected the First Secretary of Communist Party of Czechoslovakia, and continued until 21 August when the Soviet Union and all members of the Warsaw Pact, with the notable exception of Romania, invaded the country to halt the reforms. This "liberation army" was here for next 23 years ... This is last uncensored radio transmission for next 21 years.

 

 

Link. 1968-1969 

 

 

 


Den dagen, 21:a augusti 1968, fick jag lägga till ett parti i min identitet.

 

 

 

Jag var 17 år 1968.

 

 

Ett händelserikt år som har satt sina spår i mitt politiska liv. Upptäckte att jag var vänster men hade inget parti. Jag gick i gymnasiet i Vällingby, Stockholm. Var medlem i en vänstergrupp på skolan som kallades Föreningen För Socialism.

 

 

Utanför Sverige fortsatte Vietnamkriget. I USA två politiska mord, Martin Luther King Jr och Robert Kennedy. I Europa Pragvåren, uppror i Paris. I Sverige kårhusockupationen i maj.

 

 

Sommaren och september dominerades av Tage Erlanders sista val som partiledare. Olof Palme var stjärnan som skulle ta över ledarskapet året efter.

 

 

I Tjeckoslovakien var något stort på gång i och med Alexander Dubceks ledarskap. Reformer i ett östland. Socialism med ett mänskligt ansikte löd slagordet. Utmanande för Warszawapakt-länderna. Natten mellan den 20 och 21 augusti 1968 invaderades Tjeckoslovakien av trupper från Sovjetunionen, Bulgarien, Polen och Ungern. DDR, Öst-Tyskland, vis av historien, gick aldrig över gränsen.

 

 

Den dagen, 21:a augusti, fick jag lägga till ett parti i min identitet.

 

Vänsterpartiet Kommunisterna var det nya namnet på Sveriges Kommunistiska Parti. C.H. Hermansson partiledare och riktningen eurokommunismen. En fraktion i VPK arrangerade en demonstration på eftermiddagen mot Sovjetunionens ockupation. Jag var en av deltagarna. Men det var bara ett hundratal i ledet.

 

 

På kvällen höll socialdemokraterna, Stockholms Arbetarekommun, ett stort möte på Sergels Torg med ordföranden i arbetarkommunen som huvudtalare, utrikesminister Torsten Nilsson. Vi var flera tusen på plats. Och här upptäcktes en sådan kraft som gjorde att partivalet var klart - Socialdemokraterna.

 

 

I valkampanjen augusti-september hjälpte jag till varje dag i SSU:s valstuga mittemot Åhléns. Resultat i valet - Socialdemokraterna 50,1 procent, VPK 3,01 procent.

 

 

Hösten blev jag medlem i SSU-Blackeberg.

 


 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV 

min blogg 

 2016-08-21, 07:25  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  In love

 

Putin Trump

 

Länk. Is Putin playing Trump like he did Berlusconi?

 

 

 


 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV 

min blogg 

 

 

 2016-08-20, 08:31  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  För två år sedan hölls sommartalens sommartal.

 

 

 

Facit. Moderaterna störtdök. Sverigedemokraternas vinstval. Maktskifte. Miljöpartiet in i regeringen. Budgetkaos. Riksdagen förvandlad till Sandlåda. Migrationspolitiken tvärvänder. Och igår: Tiggarförbud. Mer följer i sandlådan: ty mandatperioden är slut om två år.

 

 

Länk. Ulf Bjereld. Varför väljer Fredrik Reinfeldt att ställa flyktingmottagning mot sociala reformer?

 

 


 

joehilldottv

 

 

Länk. Sommartalens sommartal Öppna era hjärtan

 


 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV 

min blogg 

 2016-08-19, 08:49  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Twitter: #WeSeeYoucampaign

 

Trots att låten "Vi kommer minnas allt" släpptes så sent som i går (2016-08-16) har den redan spridit sig på nätet. Lina Teir riktar sig till statsminister Juha Sipilä (C) i låten och vill att han ska fundera över hur han ska kunna leva med sig själv i och med den skärpta asylpolitiken i Finland.

 

Den här sången är ett öppet brev till Finlands premiärminister Juha Sipilä, som är den som är som är ytterst ansvarig för den inhumana och illegala asylpolitik som Finland nu för. Sången är kampanjsång för kampanjen "We see you" där vi visar att vi ser de människorättsliga övergreppen som regeringen utför och att vi ser de asylsökande i deras desperata situation.

 

Länk. Hennes brev till statsministern blev en låt.


weseeyou

 

Tämä laulu on avoin kirje Suomen pääministeri Juha Sipilälle, joka on päävastuussa tämänhetkisestä epähumaanista ja laittomasta pakolaispolitiikasta Suomessa. Laulu on kampanjan "We see you"- tunnuslaulu. Laululla haluamme osoittaa, että näemme hallituksen tekemät ihmisoikeuksien loukkaukset ja että näemme myös turvapaikanhakijoiden epätoivoisen tilanteen.

 

This song is an open letter to the prime minister of Finland, Juha Sipilä, who is responsible of the inhuman and illegal asylum politics in Finland. It is also the campaign song for the campaign "We see you", where we tell the government of Finland that we see the violations of human rights. We also tell the asylum seekers that we see them in their desperate situation.

 

هذه الاغنية مفتوحة الى رئيس وزراء فنلندا (يوها سيبيلا) . من هو المسوؤل عن سياسة مؤى للا انسانية والغير القانونية في فنلندا بل هو ايضا اغنية حملة لحملة (نحن نرى لكم) حيث نقول لحكومة فنلندا التي نراها هي انتهاكات لحقوق الانسان . ونحن ايضا نقول ان طالبي اللجوء نراهم في وضعهم اليائس


 

Lian Teir. Vi kommer minnas allt.

 

 

we will see you

 

 

 

Vi kommer minnas allt.

 

Lyrics, Music and Artist: Lina Teir


Du har fått så många chanser att förklara
Legitimera dödandet du låter ske
Du har valt att tiga, valt att inte svara
Du låtsas att du inte vet hur läget är
Och du slingrar dig från allt det verkligt svåra
Från allt det obekväma, det som kräver mod
Men i historien så blir du lätt att spåra
Det blir så obekvämt att läsa vad det stod


Vad vill du att vi ska minnas när vi tänker på idag?
Ditt namn kommer alltid finnas - vill du verka ryggradslös och svag?
Hur vill du att dina barn ska känna om att ha haft en far
Som var den som inte vågat
För fast måttet nu var rågat
Kom det aldrig några svar


Vi kommer minnas dig som den som aldrig gjorde
Det som han kunde fast han hade röst och makt
Det som han visste att han utan tvekan borde
Det som han kände, det som hjärtat alltid sagt
Vi kommer minnas dig som den som inte tordes
Höja rösten och stå upp för mänskans rätt
"Han var så passiv, var så vek att inget gjordes"
Så skrivs historien om det vi alla sett


Vad vill du att vi ska minnas när vi tänker på idag?
Ditt namn kommer alltid finnas - vill du verka ryggradslös och svag?
Hur vill du att dina barn ska känna om att ha haft en far
Som var den som inte vågat
För fast måttet nu var rågat
Kom det aldrig några svar


Du har fortfarande möjlighet att våga
Att våga se de människor du struntat i
Du ska fortfarande svara på vår fråga
Är inte tystnaden den värsta tyrannin?
Och du kan visa oss i handlingarna, orden
Att du är stor nog för att leda oss, vårt land
Vi dödar människor, men du kan stoppa morden
För du kan vända det - du har det i din hand


Vad vill du att vi ska minnas när vi tänker på idag?
Ditt namn kommer alltid finnas - är du ryggradslös och svag?
Vi är många nu som ser dig och som kommer minnas allt
Det var under Juha Sipilä som Finland blev så kallt
Vi kommer minnas allt


 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV 

min blogg 

 2016-08-18, 11:08  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Att använda ett körverk som ett politiskt vapen.

 

Mellan 1935 och 1936 komponerade den tyske kompositören Carl Orff sitt mest kända verk "Carmina Burana", ett kör- och orkesterverk baserat på 24 dikter ur den medeltida diktsamlingen.

 

Här är orden ändrade till Fora Temer - Ut med Temer (presidenten). Dilma Rousseff har blivit tillfälligt avsatt och skall ställas inför riksrätt. Dilma A Brave Heart.

 

Läs mer. "Fora Temer!" Paste's Guide to the Brazilian Political Crisis

 

Fora Temer

 

 

 

 

 


 

 

Dilma Rousseff

 

She became a socialist during her youth, and following the 1964 coup d'état joined various left-wing and Marxist urban guerrilla groups that fought against the military dictatorship. Rousseff was captured and was jailed between 1970 and 1972, during which time she was reportedly tortured.

 

 

 

Dilma

 

 

Dilma A Brave Heart

 

 


 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV 

min blogg 

 

 2016-08-17, 08:03  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Currently 169! Complete Albums!. Observera format RAM Real Audio.

 

Real Audio library

 

Rock Star Radios 4 Elvis Presley-stationer

 

The EP Express

 

 


 

 

Elvis Presley

 

death in paper Elvis PresleyElvis Presley

 

 

 

 

 


 

 

 

Remembering Elvis Presley
16 August 1977 - 16 August 2016

 

Länkar.

Officiell sajt: elvis.com
Telegraph: 20 essential songs
Vagalume.com - Elvislåtar
Italiensk Fan-sajt texter foton
Elvisonmymind - The King dies at 42
Elvisonmymind - King of Rock N Roll

 


 

Elvis Presley

 

 

 

I remember Elvis Presley

 

(Danny Mirror)


 

Last night I turned the radio on for the midnight news
suddenly I thought I'd died of a broken heart
when I heard the announcer say:


 

The great rock singer Elvis Presley
also known as the king


 

just died in a hospital in Memphis
Tennessee
USA
at the age of fortytwo years.


 

I remember Elvis Presley
Lord
how I love to hear him sing
so I'll adore him just for ever
for he's the one and only "King".
Like he was singing "Now or never
he's just a golden memory.

 

Good luck charm
is not for ever
good luck songs
we need 'em ever
again
again I'll play your songs


 

'cause in my mind you haven't gone.


 

I remember Elvis Presley
Lord
how I love to hear him sing
so I'll adore him just for ever
for he's the one and only "King".
Like he was singing "Now or never
he's just a golden memory.


 

My dear friend I won't forget you
when I need you I can hear you
King
though I dont know where or when


 

there'll be a day we meet again.


 

Elvis Presley

 

 

I wanna thank you for all the happiness
you gave so many people all over the world
during many
many years.
Ha
I remember the disc-jockey was playing "Jailhouse Rock"
When I had my first date with a beautiful girl
and since that evening
you've been my friend

 

Elvis !


 

I remember Elvis Presley
Lord
how I love to hear him sing
so I'll adore him just for ever
for he's the one and only "King".
Like he was singing "Now or never
he's just a golden memory.
So I'll adore him just for ever
he's just a golden memory.

 

 


 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV 

min blogg 

 

 

 

 

 2016-08-16, 08:05  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Hong Kong democracy campaigners demand return to British rule as first step to independence from China

 

paraplyrevolutionen

 

 

Twitter - @joshuawongcf

 

umbrella

 

 

Paraplyrevolution

 

 

Do You Hear The People Sing In Hong Kong

 

 

Hong Kong gör uppror. Och upproret har namnet Paraplyrevolutionen. Kampsången Do You Hear The People Sing ur musikalen Les Misérables.

 

 

 

 


 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV 

min blogg 

 

 

 

 2016-08-15, 08:21  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM