TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

The Internationale Complete.

The Internationale. Director: Peter Miller Stars: Billy Bragg, Pete Seeger

 

Joe Hill dot TV

 

 

 

 


 

Länk: ljudfil Sheffield Socialist Choir. The Internationale. Lyrics: Billy Bragg

 

 

Länk:  Ken Freedman on WFMU  - webbradio (42:35)

 


 

Lenin Stalin Mao  Internationalen

 

lenin stalin mao

 

 

Sheffield Socialist Choir

 

 

 

 


 

Tidigare blogginlägg

 


 

musik.tebordet.net

 

Internationalen (svenska)

 

 

Toscanini Internazionale

 

Internationalen - från filmen Reds

 

International Billy Bragg

 

Arbetets Söner

 

Författaren till detta avsnitt valdes till Socialdemokratiska ungdomsförbundets första ordförande då det bildades 1903. Han var då stor som kampdiktskald (Proletär, Ungdomsmarsch). Lämnade arbetarrörelsen året efter och gav ut denna roman (Barbarskogen) 1908. I romanen lämnar han ut arbetarrörelsens inre händelser där han inom arbetarrörelsen väckte stor ilska. Mest känd K.G. Ossian-Nilsson för sin sång Sveriges flagga (1916) med Hugo Alfvén som kompositör.

 

 

 

 


Ur Barbarskogen (Roman)
Bonniers, 1908
text: K. G. Ossian-Nilsson

 

 

 

 

 

Arbetets söner brusade genom den väldiga salen. Arbetets söner var en psalm och sjöngs som en psalm. Den påminte Hall om läraretiden och de regelbundna morgonbönerna i Münterska skolan. Sången hade samma naiva betoningar, som när barn sjunga, samma utdragna rytm, samma ojämnhet och kantighet i deklamationen. Och ändå blev sången gripande, såsom all sång blir, när tron sjunger.


 

Hall sjöng inte med, fast han gärna skulle velat. Han kände sig likt en fritänkande son på julbesök i ett fromt hem. Han kunde inte sjunga, ty han hade inte tron.


 

Psalmen var inte hans, den var kroppsarbetarnas. Den var inte född i studerkammaren, utan på strejkmötet eller fabriken. Den talade inte som Marseljäsen till "fosterlandets", endast till "arbetets" söner. Och med arbete menade kroppsarbetarna slitet i fabrik eller gruva, på kaj eller byggnadsställning. Sången var skriven för dem av en kroppsarbetets bard, en skald utan egna personliga önskningar och sorger, en skald, som glömt sig själv för bruset i skogen, den stora arbetarskogen, där han vuxit upp, eller där han tagits fången.


 

Det var kroppsarbetarnas sång som ingen annan, inte ens Internationalen undantagen. Ty medan Upp, trälar blott passade för den ovissa kampens år, för trälaåren, kunde Arbetets söner sjungas, så länge det fanns en arbetarrörelse - även en segrande och mäktig. Internationalen var en vild, stormande kampsång, ett harmens och hämndens skri, en revolutionsappell, proletärernas motstycke till borgarnas Marseljäs. Man hörde hatet tumla sig i dess rytmer, en sydländsk lidelse rasade i dess anklagelser, en profetisk vrede ekade redan av revolutionens åskor.


 

Arbetets söner hotade inte, den lovade, den stormade inte, den manade. Dess tonfall voro vekare och tryggare. Internationalen ljungade om, att "många rovdjur på vårt blod sig mätta". Arbetets söner kämpade endast "mot den förödande guldkalvens stod." Internationalen eggade slaven att "slå sig fri." Arbetets söner kallade honom "under vår enighets fana." Internationalen ville revolution, Arbetets söner solidaritet.


 

Arbetets söner var solidaritetens stora sång. All dess makt och mening var samlad i första raden. Ej bomben var längre vapnet, nej, solidariteten. Ej barrikaden var längre värnet, nej, solidariteten. Ej de revolutionära kommittéerna eller broschyrerna, nej, solidariteten. Ej de de få intelligenserna, ej de stora männen, nej, solidariteten. Ej hjältarna, men massan.


 

Arbetets söner var massans sång, framför alla andra. Marseljäsen var borgarnas egendom, Internationalen revolutionärernas, Arbetets söner helt enkelt massans. De båda andra hade högre värde som poesi, Arbetets söner som program. Den var massans uppsång, massans nationalhymn. I dess tunga rytm brusade massans tramp, massans tusen gånger tusen tunga fötter. Dess melodi, entonig och klumpig, klädde sig som beställt i massans oskolade röster. Massans röster, som ömsom skrällde hesa eller skrovliga, ömsom gnällde tunna och pipiga. Massans röster, som ledo av eviga katarrer, orsakade av bostadsdrag och fuktiga strumpor. Massans röster, som formades i kyffenas skämda luft eller i fabrikens kvalm och damm. Massans röster, som nu rungade genom den vida, vita salen, sjöngo ingen sång likt den sång, fabrikens sångare diktat.


 

Liksom alla sångers ord betydde orden här mera, än de uttalade. Betydde allt, vad massan drömde, längtade, trodde. Men först och främst betydde de marxismens stora paroll, dess lösen intill senaste tider: Proletärer i alla land, förenen eder! Hållen samman, hävden er solidaritet, låten ingen och intet söndra er! Varen ense i tanke, eniga i handling, varen ej individer, ej nationer, varen massan! Det var kristendomens gamla idé med kristenheten, fast på jordisk och ekonomisk, inte längre på himmelsk och andlig bas. Det var revolutionens gamla lösen: Krig åt palatsen, fred åt hyddorna! Det var massan själv i sång och på väg mot trons förlovade land. Arbetets söner det var det solidariska proletariatet, den eviga internationalen, massan.

 


Arbetarrörelsens sånger

 

 

 

 

 

 

Arbetets söner
text: Henrik Menander
musik: Nils P. Möller

 

Arbetets söner sluten er alla
till våra bröder i syd och i nord!
Hören I ej hur mäktigt de skalla
ut över världen befrielsens ord?
Ur den förnedrande träldomens grift,
upp till en hedrande ädel bedrift!
Oket med påskriften: "Bed och försaka!"
länge oss nertryckt i mörker och nöd;
Människovärdet vi fodra tillbaka.
Kämpa för rättvisa frihet och bröd!
Människovärdet vi fodra tillbaka.
Kämpa för rättvisa frihet och bröd!


Icke naturen hårdhänt har dragit
gränser som skilja fattig och rik.
Hjärtlöst har makten under sig slagit
alla dess håvor rovdjuret lik.
Mot den förödande guldkalven stod
kämpen med glödande känslor och mod.
Käckt mot förtrycket ett värn vi oss dana
fältropet genom nationerna går:
Sluten er under vår enighetsfana,
fällen ej modet och segern är vår!
Sluten er under vår enighetsfana,

 


 

Arbetarrörelsens sånger

 

 

 

 

 

 

 

Internationalen
text: Eugène Pottier
musik: Pierre Degeyter
svensk text: Henrik Menander


 

Upp, trälar uti alla stater,
som hungern bojor lagt uppå
Det dånar uti rättens krater,
snart skall utbrottets timma slå.
Störtas skall det gamla snart i gruset.
Slav, stig upp för att slå dig fri!
Från mörkret stiga vi mot ljuset,
från intet allt vi vilja bli.


 

Upp till kamp emot kvalen.
Siste striden det är,
ty Internationalen
till alla lycka bär.
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär.


 

I höjden räddarn vi ej hälsa,
ej gudar, furstar stå oss bi,
nej, själva vilja vi oss frälsa,
och samfälld skall vår räddning bli
För att kräva ut det stulna, bröder,
och för att slita andens band,
vi smida medan järnet glöder,
med senig arm och kraftig hand.


 

Upp till kamp emot kvalen.
Siste striden det är,
ty Internationalen
till alla lycka bär.
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär.


 

I sin förgudning avskyvärda,
månn´guldets kungar nånsin haft
ett annat mål än att bli närda
av proletärens arbetskraft?
Vad han skapat under nöd och vaka
utav tjuvar rånat är;
när folket kräva det tillbaka
sin egen rätt de blott begär.


 

Upp till kamp emot kvalen.
Siste striden det är,
ty Internationalen
till alla lycka bär.
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär.


 

Båd´stat och lagar oss förtrycka
vi under skatter dignar ner.
Den rike inga plikter trycka,
den arme ingen rätt man ger.
Länge nog som myndingar vi böjt oss,
jämlikheten skall nu bli lag.
Med plikterna vi hittills nöjt oss .
Nu taga vi vår rätt en dag.


 

Upp till kamp emot kvalen.
Siste striden det är,
ty Internationalen
till alla lycka bär.
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär.


 

Till krigets slaktande vi dragits,
vi mejats ned i jämna led.
För furstars lögner har vi slagits,
nu vill vi skapa evig fred.
Om de oss driver, dessa kanibaler,
mot våra grannar än en gång,
vi skjuter våra generaler
och sjunger broderskapets sång.


 

Upp till kamp emot kvalen.
Siste striden det är,
ty Internationalen
till alla lycka bär.
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär.


 

Arbetare, i stad på landet,
en gång skall jorden bliva vår
När fast vi knyta brodersbandet,
då lättingen ej råda får.
Många rovdjur på vårt blod sig mätta
men när vi nu till vårt försvar,
en dag en gräns för dessa sätta,
skall solen stråla lika klar.


 

Upp till kamp emot kvalen.
Siste striden det är,
ty Internationalen
till alla lycka bär.
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär.

I Sverige sjunger vi

 

Upp, trälar uti alla stater,
som hungern bojor lagt uppå
Det dånar uti rättens krater,
snart skall utbrottets timma slå.
Störtas skall det gamla snart i gruset.
Slav, stig upp för att slå dig fri!
Från mörkret stiga vi mot ljuset,
från intet allt vi vilja bli.

 

I Storbritannien sjunger de

 

Billy Bragg Internationale

 

So come brothers and sisters
For the struggle carries on
The Internationale
Unites the world in song
So comrades come rally
For this is the time and place
The international ideal
Unites the human race

 

 

Utvalda rader:

 

Let racist ignorance be ended

Let no one build walls to divide us

In our world poisoned by exploitation

Change will not come from above

 

 


 

 


 

 

 

Billy Bragg Internationale

 

 

Internationale (Billy Bragg)


Stand up, all victims of oppression
For the tyrants fear your might
Don't cling so hard to your possessions
For you have nothing, if you have no rights
Let racist ignorance be ended
For respect makes the empires fall
Freedom is merely privilege extended
Unless enjoyed by one and all


Chorus:
So come brothers and sisters
For the struggle carries on
The Internationale
Unites the world in song
So comrades come rally
For this is the time and place
The international ideal
Unites the human race


Let no one build walls to divide us
Walls of hatred nor walls of stone
Come greet the dawn and stand beside us
We'll live together or we'll die alone
In our world poisoned by exploitation
Those who have taken, now they must give
And end the vanity of nations
We've but one Earth on which to live


Chorus:
So come brothers and sisters
For the struggle carries on
The Internationale
Unites the world in song
So comrades come rally
For this is the time and place
The international ideal
Unites the human race


And so begins the final drama
In the streets and in the fields
We stand unbowed before their armour
We defy their guns and shields
When we fight, provoked by their aggression
Let us be inspired by like and love
For though they offer us concessions
Change will not come from above


Chorus:
So come brothers and sisters
For the struggle carries on
The Internationale
Unites the world in song
So comrades come rally
For this is the time and place
The international ideal
Unites the human race

 


 

Som ett stort tack från den kapitalistiska världen erhöll Mikhail Sergeyevich Gorbachev ett Nobelpris och Ronald Reagan Freedom Award för rollen, vara siste man att släcka lyset.


Högsta Sovjet 1978

 

 

Men här i denna video får nämnde Mikhail Sergeyevich Gorbachev tillsammans med övriga i Högsta Sovjet sjunga Internationalen år 1978.
Интернационал

Internatsionalom


Lyrics: A. Kots


Vstavaj prokliatem zaklejmennyj,
Ves mir golodnykh i rabov!
Kipit nash razum vozmushchionnyj
I v smertnyj boj vesti gotov.
Ves mir nasilia my razrushim
Do osnovania, a zatem
My nash my novyj mir postroim,
Kto byl nikem tot stanet vsem!


Pripev:
Ehto est nash poslednij
I reshitelnyj boj
S Internatsionalom
Vosprianet rod liudskoj


Nikto ne dast nam izbavlenia:
Ni bog, ni tsar i ne geroj
Dobiomsia my osvobozhdenia
Svoeiu sobstvennoj rukoj.
Chtob svergnut gniot rukoj umeloj,
Otvoevat svoio dobro,
Vzduvajte gorn i kujte smelo,
Poka zhelezo goriacho!


Dovolno krov sosat vampiry,
Tiurmoj , nalogom nishchetoj!
U vas - vsia vlast, vse blaga mira,
A nashe pravo - zvuk pustoj!
My zhizn postroim po inomu
I vot nash lozung boevoj:
Vsia vlast narodu trudovomu!
A darmoedov vsekh doloj!


Prezrenny vy v svoiom bogatstve,
Uglia i stali koroli!
Vy vashi trony tuneiadtsy,
Na nashikh spinakh vozveli.
Zavody, fabriki, palaty -
Vsio nashim sozdano trudom.
Pora! My trebuem vozvrata
Togo chto vziato grabezhiom.


Dovolno, koroliam v ugodu,
Durmanit nas v chadu vojny!
Vojna tiranam! Mir Narodu!
Bastujte armii syny!
Kogda zh tirany nas zastaviat
V boiu gerojski past za nikh
Ubijtsy v vas togda napravim
My zherla pushek boevykh!


Lish my, rabotniki vsemirnoj
Velikoj armii truda!
Vladet zemlioj imeem pravo,
No parazity - nikogda!
I esli grom velikij grianet
Nad svoroj psov i palachej,
Dlia nas vsio takzhe solntse stanet
Siiat ogniom svoikh luchej.


Вставай проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущённый
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш мы новый мир построим,
Кто был никем тот станет всем!


Припев:
Это есть наш последний
И решительный бой
С Интернационалом
Воспрянет род людской


Никто не даст нам избавленья:
Ни бог, ни царь и не герой
Добьёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
Чтоб свергнуть гнёт рукой умелой,
Отвоевать своё добро,
Вздувайте горн и куйте смело,
Пока железо горячо!


Довольно кровь сосать вампиры,
Тюрьмой , налогом нищетой!
У вас - вся власть, все блага мира,
А наше право - звук пустой!
Мы жизнь построим по иному
И вот наш лозунг боевой:
Вся власть народу трудовому!
А дармоедов всех долой!


Презренны вы в своём богатстве,
Угля и стали короли!
Вы ваши троны тунеядцы,
На наших спинах возвели.
Заводы , фабрики, палаты -
Всё нашим создано трудом.
Пора! Мы требуем возврата
Того что взято грабежём.


Довольно, королям в угоду,
Дурманить нас в чаду войны!
Война тиранам! Мир Народу!
Бастуйте армии сыны!
Когда ж тираны нас заставят
В бою геройски пасть за них
Убийцы в вас тогда направим
Мы жерла пушек боевых!


Лишь мы, работники всемирной
Великой армии труда!
Владеть землёй имеем право,
Но паразиты - никогда!
И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей,
Для нас всё также солнце станет
Сиять огнём своих лучей.

På Olof Palmes begravning fick inte Internationalen spelas!

 

Olof Palme demonstration Vietnam

 

 

Monica Nielsen - Internationalen (1977)

 

Monica Nielsen - Internationalen (1977)

 

 

Internationalen


text: Eugène Pottier
musik: Pierre Degeyter
svensk text: Henrik Menander


Upp, trälar uti alla stater,
som hungern bojor lagt uppå
Det dånar uti rättens krater,
snart skall uppbrottets timma slå.
Störtas skall det gamla snart i gruset.
Slav, stig upp för att slå dig fri!
Från mörkret stiga vi mot ljuset,
från intet allt vi vilja bli.


Upp till kamp emot kvalen.
Siste striden det är,
ty Internationalen
till alla lycka bär.
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär.


Arbetare, i stad på landet,
en gång ska jorden bliva vår
När fast vi knyta brodersbandet,
då lättingen ej råda får.
Många rovdjur på vårt blod sig mätta
men när vi nu till vårt försvar,
en dag en gräns för dessa sätta,
skall solen stråla lika klar.


Upp till kamp emot kvalen.
Siste striden det är,
ty Internationalen
till alla lycka bär.
Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär.

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV


Hammaren och skäran

 

Hammaren och skäran 

 

Tänk om Jorden voro en nation, endast en sång fick sjungas och bara en idé finnas till. Vad enkelt det skulle va'.

 

Länkar:

 

wikipedia

 

ingeb.org

 

antiwarsong

 

 

 

La Internacional (L'Internationale en francés) es la canción más famosa del movimiento obrero. Se la considera el himno oficial de los trabajadores del mundo entero y de la mayoría de los partidos comunistas y socialistas así como de organizaciones anarquistas. La letra original, en francés, es de Eugène Pottier, y fue escrita en 1871 dentro de su obra Cantos Revolucionarios. En 1888 Pierre Degeyter la musicalizó. A continuación, aparecen en los siguientes idiomas:

 

 

Inglés Británico
Finlandés
Francés
Holandés
Español Ibérico
Ruso
Alemán
Portugués Ibérico
Italiano
Eslovenio
Croata
Griego
Húngaro
Checo
Polaco
Rumano
Noruego
Sueco
Albanés
Búlgaro
Danés
Serbio
Galés
Catalán
Estonio
Irlandés
Euskera
Escocés
Zulú
Portugués Brasileño
Español Cubano
Inglés Americano
Árabe Libanés
Árabe Marroqui
Gallego
Chino Mandarín
Kurdo
Bengalí
Hindi
Urdu
Coreano del Norte
Coreano del Sur
Bosnio
Georgiano
Turco
Vietnamita
Bretón
Nepalés
Persa
Hebreo
Yidish
Sefardí
Chino Cantonés
Malayo
Náhuatl
Valón
Esperanto
Tagalo
Dari
Birmano
Español Chileno
Japonés
Afrikaáns
Tailandés

 

L'Imternationale

 

 

L'Internationale
Paroles de Eugène Pottier (1871) - Musique de Pierre Degeyter


Debout, les damnés de la terre
Debout, les forçats de la faim
La raison tonne en son cratère,
C'est l'éruption de la faim.
Du passé faisons table rase,
Foule esclave, debout, debout
Le monde va changer de base,
Nous ne sommes rien, soyons tout.


Refrain (répété deux fois)
C'est la lutte finale ;
Groupons nous et demain
L'Internationale
Sera le genre humain.


Il n'est pas de sauveurs suprêmes
Ni Dieu, ni César, ni Tribun,
Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes
Décrétons le salut commun.
Pour que le voleur rende gorge,
Pour tirer l'esprit du cachot,
Soufflons nous-mêmes notre forge,
Battons le fer tant qu'il est chaud.


L'État comprime et la Loi triche,
L'impôt saigne le malheureux ;
Nul devoir ne s'impose au riche ;
Le droit du pauvre est un mot creux
C'est assez languir en tutelle,
L'Égalité veut d'autres lois ;
"Pas de droits sans devoirs, dit-elle
Égaux pas de devoirs sans droits."


Hideux dans leur apothéose,
Les rois de la mine et du rail
Ont-ils jamais fait autre chose
Que dévaliser le travail ?
Dans les coffres-forts de la banque
Ce qu'il a crée s'est fondu,
En décrétant qu'on le lui rende,
Le peuple ne veut que son dû.


Les rois nous saoulaient de fumée,
Paix entre nous, guerre aux Tyrans
Appliquons la grève aux armées,
Crosse en l'air et rompons les rangs !
S'ils s'obstinent ces cannibales
A faire de nous des héros,
Ils sauront bientôt que nos balles
Sont pour nos propres généraux.


Ouvriers, paysans, nous sommes
Le grand parti des travailleurs,
La terre n'appartient qu'aux hommes,
L'oisif ira loger ailleurs.
Combien de nos chairs se repaissent !
Mais si les corbeaux, les vautours,
Un de ces matins disparaissent,
Le soleil brillera toujours.

 


 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV 

min blogg 

 2016-04-30, 19:10  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Arton bloggtrådar om Miljöpartiet och en dikt. Handslag.

 

Miljöpartiet

 


 

Handslag.
text: Hannes Sköld (1886 - 1930)
musik: Tommy Rådberg
O bleka proletärer,
ni djärva pionjärer
för tankar som knappt än gått fram ur
sekelmörkrets famn,
kom hit och räck mig näven -
jag är en sådan även,
som sträva vill och kämpa uti sena
släktens namn.
Er dräkt är nött och skarvad,
er hand av mödan garvad,
er gång är tung där trötta fjät ni trampar
mot er grav.
Men händer drottninglika
och dräkter brokigt rika
och gång som spänstigt lätt, dem frågar
jag ej av.
Ty trofast hård är handen
och ungdomsdjärv är anden,
som dväljes bakom sliten blus och bärs av
tunggådd fot.
Jag känner edra hjärtan,
som slagits har av smärtan
och offrats har åt nödens gud i Grottes
mänskoblot.
Ni män kring röda fanor,
som bryter nya banor
för jubeltid som drager in vid strids-
trumpeters skall,
ni, ni är mina vänner,
min själ som eder känner,
och trotsigt vilt och ungdomsvarmt är ock
min blodströms svall.


 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV 

min blogg 

 2016-04-22, 12:46  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Aftonbladet. Partiprogrammet. Efter MP-tabbarna. "Jag är skadeglad" (Annie Lööf).

 

annie stefan 

 

 


 

Jag är precis som Annie Lööf (C). Skadeglad på Miljöpartiets bekostnad.


Varför är mitt motstånd mot Miljöpartister så ofantligt stort.


Miljöpartister är ultraliberala.


Miljöpartister tycker att upphovsrätt är SKIT.


Miljöpartister är för fri invandring. Sedan överenskommelsen med Alliansregeringen 2011 och fram till att Stefan Löfven sent omsider i höstas (2015) satte ner foten har tio procent av Sveriges folk bestämt invandrarpolitiken.


Siffror. Innan Mona Sahlin slog ihop socialdemokraterna och miljöpartiet, låg vi i (S) på 45 procent. Efter sammanslagningen 30 procent. Idag när vi är i koalition ligger vi i (S) på 25 procent.


 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV 

min blogg 

 

 

 

 2016-04-21, 10:06  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  joe hill dot TV

 

 

 

text: Ken Loach

Kära föräldrar och anhöriga till dem som dog i New York 11 september.
Jag är en chilenare som bor i London och jag tror att vi har något gemensamt.
Era kära mördades som mina mördades.
Det hände också den 11 september.
Tisdagen den 11 september.


1970 hölls det val. Jag var 18 år och röstade för första gången.
Vi drömde om att skapa ett samhälle i vilket vårt folk kunde njuta av sitt arbete.
Så i september 1970 röstade vi och vi vann valet.


Flaggorna vajar
röda, vita och blå
när vår historia börjar
i varje gathörn
rösterna höjde sig som vågor
i ett oändligt hav
händer sträcktes mot himlen
från berget ut till havs


Det betydde mjölk och utbildning till barnen.
Och mark gavs till jordlösa bönder.
Koppargruvorna och gruvindustrin blev ägda av oss alla.
För första gången i sitt liv kände folk värdighet.


Jag litar fullt och fast på folkets intelligens
för ett organiserat folk är intelligent.
Så hur kan man vara rädd när folket organiserar sig?


Men vi visste inte hur farligt det var.
Er utrikesminister Henry Kissinger sa:
"Varför ska vi låta Chile bli kommunistiskt för att folket inget fattar?"
Vårt demokratiska beslut, folkets röst, betydde ingenting.
För marknaden är profit viktigare än demokrati.
Efter det ögonblicket blev vår smärta och er smärta legaliserad.


President Nixon sa att han skulle få vår ekonomi att kvida.
Han beordrade CIA att iscensätta en militär revolt. En statskupp.
Minst tio miljoner dollar kunde satsas på att skaffa undan vår president Salvador Allende.


Vänner, era ledare bestämde sig för att förgöra oss.
De provocerade fram en transportarbetarstrejk som nästan lamslog vår ekonomi.
De stoppade all handel mellan oss. Och det ledde till kaos.
De samarbetade med dem i vårt land som inte kunde acceptera vår seger.
Era pengar finansierade nyfascister som slogs på gatorna och sprängde fabriker och kraftverk.
Otroligt nog lyckades de inte.


Allende, Allende
Folket försvarar dig!


Jag försvarar Allendes regering
för att det är folkets regering.


Allende: Vi kommer att försvara vår rätt att bygga en framtid med rättvisa och frihet.


I kommunalvalen fick vi faktist ökat stöd.
Vad gör USA då:


Bush: 11 september begick frihetens fiender en krigshandling mot vårt land.


I gryningen ryckte trupp och stridsvagnar fram mot vårt presidentpalats.
Allende och hans ministrar och rådgivare var där inne.
Allende flydde inte när palatset stacks i brand.


Allende: De har makten och kan förslava oss men den sociala utvecklingen kan inte hejdas.
Varken med brott eller med våld.
Historien är vår.
Den skapas av folket.
Leve Chile! Leve folket! Leve arbetarna!


Han mördades.
Han mördades.
På tisdagen. Vår tisdag också.
Den 11 september 1973.
En dag som förstörde våra liv för alltid.


Jag sköts genom knät och senare dängde de mitt huvud i marken.
De slog mig så många gånger att jag svimmade.


Du gick till ditt arbete
en tisdag i september
på Santiagos gator
under belägring
gator som inte hörde skotten
gator som inte såg sveket.
Kallsinnig inför döden
gick du till ditt arbete en tisdag och kom aldrig tillbaka igen.
I dag går jag runt på gatorna
jag reser från stad till stad
jag letar efter dig
jag frågar efter dig.
I min hand har jag ett litet foto av dig
och i dina ögon det gamla leendet som jag känner igen.
Var är du?
Var är du?
På övergiven mark, dina ögon kan inte se, din kropp är bruten
du gick till ditt arbete och kom aldrig tillbaka igen.


En dag i fängelset såg jag en medfånge dras ut i armarna.
Han kunde inte gå.
Han blödde ur öronen.
De slog sönder hans ben och mördade honom.
Vi hörde om tortyrlägren som drevs av arméofficerare utbildade i USA.
Vi hörde talas om människor som kastades ut från helikoptrar
om dem som torterades inför sina barn och hustrur.
Vet ni vad de gjorde?
De körde ström genom folks könsorgan.
De satte råttor i kvinnornas slidor.
De tränade hundar till att våldta kvinnor.
Sen hörde vi om Dödens Karavan.
Generalen som for från stad till stad och avrättade folk slumpmässigt.
30 000 människor mördades. 30 000!
Er ambassadör i Chile klagade över tortyren
men Kissinger svarade: "Säg åt honom att sluta predika om politik."
Kuppledaren general Pinochet log
och tog emot Kissingers gratulationer för ett väl utfört arbete.
Och amerikanska pengar började åter strömma in i Chile.


De kallade mig terrorist och gav mig livstid utan rättegång och försvar.
Jag frigavs efter fem år
men var tvungen att lämna mitt land för mina vänners säkerhet.
Jag kan inte åka hem till Chile nu, även om det är allt jag tänker på.
Chile är mitt hem, men vad hade hänt mina barn?
De är födda här i London.
Jag kan inte döma dem till landsförvisning, som jag blev dömd.
Jag kan inte göra det nu.
Men jag längtar av hela mitt hjärta efter att få åka hem.


Augustinus sa: "Hoppet har två vackra döttrar: Vrede och Mod.
Vrede över sakernas tillstånd och Mod för att förändra dem."

 

 

 

Föräldrar och nära och kära till dem som dog i New York...
Snart är det 29-årsdagen av vår tisdag den 11 september
och första årsdagen av er.
Vi ska komma ihåg er. Jag hoppas att ni kommer ihåg oss.


Paul.

 

 

chile

 

 

 

 


 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV 

min blogg 

 2016-04-20, 10:14  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Fri fildelning

 

Fri fildelning 

 

 

För oss socialdemokrater är upphovsrätt viktigt. För Miljöpartister är upphovsrätt SKIT!

 

Skon heter Miljöpartiet. Den skon som klämmer.

 

Miljöpartiet skall ut ur regeringen.

 

Länk. Motion 2013/14:N441 Digitala rättigheter

 

 

Vad säger Socialdemokraterna om Miljöpartiets ställningstagande området Digitala rättigheter. I riksdagen (utskotten) röstade den socialdemokratiska riksdagsgruppen på avslag. Vad gäller i regeringsförhandlingen? Skall nedanstående punkter slängas i Miljöpartiets/Socialdemokraternas gemensamma regeringspapperskorg.

 1. Gratis wifi på fler offentliga platser.
 2. Roamingkostnaderna inom EU bör vara på samma nivå som inhemska uppkopplingskostnader.
 3. Översyn av reglerna för speltillstånd.
 4. Principen om nätneutralitet ska tydliggöras i lag.
 5. De statligt ägda fibernäten behålls och utvecklas.
 6. Plattformsneutralitet och DRM.
 7. Avkriminalisera fildelning mellan privatpersoner för icke-kommersiellt bruk.
 8. Omförhandla det EU-direktiv som kräver kriminalisering av fildelning.
 9. Internetoperatörers lagring av information om enskilda internetanvändares trafik.
 10. Inrättande av en myndighet med ett samlat ansvar för skyddet av enskildas integritet.
 11. Den s.k. Ipredlagen.
 12. Tillsätta en utredning för att se hur internetanvändares integritet och rätt till privatliv kan stärkas i den svenska lagstiftningen.
 13. Regeringen bör arbeta för att riva upp eller omförhandla datalagringsdirektivet.
 14. Regeringen bör verka för att avbryta eller omförhandla avtal om okontrollerat utbyte av passageraruppgifter (Passenger Name Record, PNR).
 15. Regeringen bör verka för att avbryta eller omförhandla avtal om okontrollerat utbyte av uppgifter om finansiella transaktioner (Swift).
 16. Avbryta eller omförhandla det ramavtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete som slutits med USA.
 17. Regeringen ska återkomma med förslag om att upphäva lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.
 18. En parlamentarisk utredning om signalspaning.
 19. Om myndigheters lagring och användning av personuppgifter.
 20. Rätt att begära en radering av personuppgifter i ett företags databas om lagring av denna information inte längre är nödvändig.
 21. Alla ska ha rätt att utan dröjsmål underrättas om säkerhetsbrister i privata eller offentliga databaser som kan leda till att hans eller hennes personuppgifter har äventyrats.
 22. Blockering, filtrering eller svartlistning av användarna.
 23. S. k. berättigat intresse som företagen använder för att samla personuppgifter utan samtycke av användarna av deras tjänster.
 24. Leverantörers ansvar bör införas i lagstiftningen vid de fall då en betydande skada sker som ett resultat av en känd sårbarhet som inte har lagats (enligt förorenaren betalar -principen).
 25. Medborgare ska ha möjlighet att kontakta myndigheter anonymt.
 26. I 29 kap. 3 eller 5 § brottsbalken ta in en möjlighet att beakta att den tilltalade genom brotten påvisat stora eller allvarliga fel i it-system eller andra system som innehåller känsliga och viktiga uppgifter.
 27. En ändring av 9 § andra stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk genom att punkterna 1. kartor och 2. alster av bildkonst stryks.
 28. Regeringen i samverkan med högskolebiblioteken och Kung. biblioteket bör följa upp de initiativ som tagits för att all offentligt finansierad forskning i Sverige ska vara tillgänglig för allmänheten.
 29. Sänkt moms på e-böcker.
 30. Villkor för utlåning av e-böcker.
 31. Om öppna standarder.
 32. Utreda möjligheten till fri öppen tillgång och återanvändning av data som produceras eller samlas in av eller via finansieringen av statliga myndigheter och offentliga institutioner (så länge det inte inskränker skyddet för privatlivet och personuppgiftsskyddet).
 33. Minska den upphovsrättsliga skyddstiden.
 34. Regeringen bör verka för att tillträdestjänster (t.ex. streaming) och onlineprodukter som är tillgängliga i ett europeiskt land bör vara tillgängliga i de andra.
 35. Tillsätta en kommission för att modernisera upphovsrättslagstiftningen.
 36. Upphovsrättslagstiftningen bör innehålla någon form av fair use-klausuler, som är nödvändiga för att tillåta satir och kritik men också för sampling och remixkultur.
 37. Behovet av en särskild förhandlingsordning i upphovsrättslagen.
 38. En utökad rätt till rättshjälp för vissa småföretagare i rättsliga angelägenheter som berörs i motionen och propositionen.
 39. Ändring av 23 § första stycket 2 lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk genom att bisatsen "dock inte i digital form" stryks.
 40. Regeringen bör verka för att mjukvarupatent avskaffas.
 41. Utveckla verktyg som underlättar identifiering av patent kopplade till en uppfinning eller ett forskningsområde.
 42. Uppmuntra inrättandet av patentpooler som beviljar icke-exklusiva licenser i syfte att möjliggöra utbyte av patenterade vetenskapliga data.
 43. Sverige i kontakten med USA bör framföra att vi som nation anser att det är av yttersta vikt att USA följer folkrätten och respekterar s.k. whistleblowers mänskliga rättigheter.
 44. En lagstiftning som skyddar s.k. whistleblowers och som gäller över hela arbetsmarknaden.
 45. Kräva besked av USA om NSA:s övervakning och initiera förhandlingar om hur den kan stoppas.
 46. Vikten av att Sverige står upp för de mänskliga rättigheterna och ett fritt internet i internationella förbindelser.

 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV 

min blogg 

 2016-04-18, 08:38  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Riksdagar: 1772, 1778, 1786, 1789, 1792


1772
Revolution som innebär Frihetstidens död
Engeström förlorare.


1778
Gustaf III:s triumfriksdag.
Drottningens förlossning och kronprinsens dop.
Engeström tystad.


1786
Engeström vinnare. Konungen förlorare.


1789
Hämndens riksdag. Engeström fängslas.
Kungen driver igenom enväldet.1792
Gävleriksdagen. Lugnet före stormen.
Engeström förbjudes att närvara.
Efter riksdagens slut, Stockholm i mars, dödas kung Gustaf.


 

 

Brev från Johan v. Engeström, patriot, till brodern Lars v. Engeström, svensk minister i Warszawa

Johan von Engeström

 

Läs biografin Johan von Engeström

 


Stockholm den 19 februari 1789


All utländsk medling mellan konung och folket är vanhederlig. I Sverige behöves den allra minst; här kan konung få allt nöje, blott han icke låter förleda sig att våldföra våra rättigheter.


Inbördeskrig är en faselig sak, men du må läsa romerska historien, så skall du finna, att det en gång gjort nytta. Här i landet är ingen fara för sådant; vi patrioter äro stilla och nyttja intet våld, men oss är ingen säkerhet för övervåld.


Vill du vara slav eller hava ett fädernesland och rättigheter?


Med pasquiller och depenser har man hunnit skaffa sig majoritet i tre stånd. Hos Adeln lyckades det icke. Dumme Leijonhufvud har låtit nyttja sig att anklaga oss och i synnerhet Fersen och De Geer, däruti han uppgivit en kedja av lögner, foster av bröderna Nordin.


Utan att höra någon, har konungen på rikssalen i de andra ståndens närvaro insulterat oss med många obemula tillmälen, och vi skulle göra avbön åt Leijonhufvud. Vi ha beslutat att det ej göra och att begära del av konungens tal för att justifiera oss, men än ej fått den. Nu är talet tryckt; i morgon lära vi få plenum plenorum, då Fersen, De Geer, Frietzcky, Spaldenercreutz och jag skola arresteras. Därefter torde suveräniteten gå för sig. Dalkarlar äro nedkallade för att göra slut på allt.


Jag har glömt nämna, att Liljensparren, polismästaren, vid sammankomsten på rikssalen hade samlat en myckenhet pöbel, mest sysslolösa sjömän, att skrämma oss eller insultera oss. Intetdera lyckades. Om någon av oss blir insulterad på gatan, äro vi ense att genast sticka ner den, som angriper. Vill man med vakt arrestera någon, den går genast och godvilligt. Man har trott, att man skulle narra oss till något större motvärn, då man skulle få anledning att göra oss till en kriminell process och straffa oss; men man skall ej ha den glädjen att finna tecken till brott hos oss.


Emellertid äro vi lika osäkra om våra liv. På allt äro vi beredda, och det skall med Guds hjälp icke skrämma oss. Redan i september månad skrev jag mitt testamente.


Innan detta brev framkommer, torde jag, och kanske flera av dina bröder, eller alla vi fem här varande hava med äran slutat våra dagar för frihetens försvar. Då kan du vara säker, att preussiska och engelska intressen styr landet; då kan du komma hem med glädje, att våra ministrar på utrikes orter vunnit sin önskan. Försök då att visa dig för vår gamla mor. Om våra liv skola ändas våldsammeligen, lär vårt blod komma över våldsverkarens huvud, och förbannelsen sluteligen förkrossa alla hans verktyg; men min skugga skall icke oroa dig, ty jag vet, att du ej menar ont, utan endast är förledd.


Jag slutar nu att skriva, för att kläda mig och gå ut att höra, huru nära vi kunna hunnit till fäderneslandets undergång.


Brev från Nils von Rosenstein, kansliråd, till Lars v. Engeström, svensk minister i Warszawa


Stockholm den 16 februari 1789


Jag vill skriva om fäderneslandet, men mitt hjärta blöder. Ryktet om Dalkarlarna är lyckligtvis ogrundat. De tre stånden göra allt vad Kungen vill. Adelen intet. Den som vill som jag, tala om förening, om medelväg, om fäderneslandets räddning, blir misstänkt av den ena, kallad hovslinkare av de andra.


De sannaste fakta bestridas. Opposition ropar på fred utan att kunna säga, huru vi skola få den. Hovpartiet på krigets fortsättande utan att veta utvägar därtill. De ena säga friheten stå i fara. De andra ropa på förräderi.


Stockholm den 17 februari 1789


Då jag skrivit det föregående, for jag till Altona att äta middag. Då vi skulle sätta oss till bords, kom Gyllenbåt, berättade att Landtmarskalken låtit läsa ett memorial med klagomål över Adelns uppförande. Detta var för mig ett dunderslag. Tillika fick jag veta att Dalkarlarna skulle komma.


Stockholm den 20 februari 1789


De tre Stånden gå med en deputation till Kungen och be att han ville bruka sin konungsliga makt att sätta Riksdagsärendena i gång. Inga Dalkarlar voro eller äro till staden kommna. De sägas ligga vid Drottningholm. Men Stockholms Borgerskap låter nyttja sig till medborgares fängslande. Fersen, Carl De Geer, General Horn, både Maklienerna, Stierneld, von Gerdten, Liljestråle, din bror Johan, både Almfeltarna, Bungencrona, Ihre, Frietzcky och kanske flera som jag ej hunnit få höra arresteras.


En så kallad Säkerhets- och Föreningsakt föreslås. Den innehåller förmåner för ofrälse Stånden och ökande av Kungens makt. De tre Stånden skrika ja med full hals. Adeln nej och ja.


Stockholm den 28 april 1789


I dag slöts Riksdagen. De arresterade är nu fria. Och Dalkarlarna har åkt hem.

 

 


 

Fängelsebrev 2 April 1792
text: Johan von Engeström

 

Herr lagmannen Liljensparre har sagt mig, att han får den nåden att inför Hans Kongl. Höghet hertigen av Södemanland uppläsa de fängslades berättelser.


 

Nå väl! jag vågar i min ringhet upphöja min röst att tala så, som om jag stode inför denne höge herre själv. Jag känner av den Heliga Skrift, att konungens vrede är dödens sändningebud. Eders Kongl. Höghet är i denna stund det samma som min konung, och jag begriper ganska väl allt äventyret av Eders Kongl. Höghets onåd. Men min själ har aldrig varit av de allra svagaste; motgångar ha något härdat mig. Fem dygns åskådande av fem mållöse människohamnar med bistra ansikten, ringkragar, sablar, värjor, bajonetter och musköter har målat mig bödlarnas anseende och vant mig att att kunna se dem utan bävan. Jag hoppas även att, är så behöves, kunna möta själva döden utan synnerlig förskräckelse; men om därvid eller dessförinnan någon svaghet skulle betaga mig, så förnekar jag den nu förut och förklarar den tillhöra min kropps svaga byggnad, men ingalunda min själ och dess övertygelse.


 

Hänryckt av en ädel förtjusning, dristar jag då yttra några tankar, som jag tror vara sanna, vilkas riktighet Eders. Kongl. Höghet själv täckes pröva, och som jag förmenar vara av betydelse för Eders Kongl. Höghets egen sällhet i framtiden.


 

Konung Gustaf III är död av ett mordiskt skott; en vildsint människa har gjort det, och det är underligt, att han det vågat; men vida mera underligt är, att ädla människor med ädel uppfostran saknat den livligaste känsla därvid, och några av dem kunnat i mer eller mindre mån deltaga i gärningen. Sådant härrör icke av en slump, utan det måste ha någon orsak, icke en klen orsak, utan en av de mest betydande; därtill fordras nöd, verklig eller inbillad, men alltid lika farlig; därtill fordras en ren förtvivlan. Varav kunde den uppkomma?


Människan är född att vara fri, det är att njuta rättigheter. Ju mindre del därav hon får åtnjuta, desto mindre anser hon sig lycklig. Ju mera kunskaper och upplysning hon vunnit, desto mera känner hon saknaden av naturliga rättigheter.


Ofelbart förlorade svenska män många av sina rättigheter vid revolutionen år 1772, men den styrelse, som då nyttjades, mild och jämn, avlopp allt i största stillhet, till dess vitt utseende penningeställningar började giva var tänkande människa en orolig omtanka för sin framtida bärgning.


 

Än var likväl icke nöden å färde, man fick stundom yttra sin klagan; då var sinnet lättat, och folket levde i lugn.


 

1788 års händelser förstörde detta lugn; de rådgivare blev hörda, som rådde att kasta smuts på hela adelståndet; och arresteringen vid 1789 års riksdag torde ha sin del uti den förtvivlan, vars verkningar vi nu begråta.


 

Med makten i händerna kan man tvinga den missnöjda att tiga, icke att vara nöjd; harmen stockar sig omkring hjärtat; ju mera den varit tvungen, desto häftigare bryter den ut, när den får luft, lika som ett starkt laddat skott ut ur ett gevär. Ett skott kan styckvis plundras ur geväret, och det är icke mera farligt. En missnöjd kan igenom mildhet småningom bringas till rätta och bli en nyttig undersåtare.


 

Om dessa tankar icke finnas riktiga, så är ett stycke papper snart förtärt av elden; men jag bönfaller underdånigst, att Eders Kongl. Höghet täckes icke taga min dristighet onådigt upp.


 

O att jag igenom Hans Kongl. Höghets nåd åter vore satt uppå fri fot!


 

Stockholm den 2 April 1792
Johan von Engeström

 

 


 

 

Vårdagarna 1792
Johan von Engeström (1743-1807)

 

Den 16 mars (dagen då ett skott skadade Gustaf III)
Engeström underrättas att revolution var ifråga.
Besöker Pechlin, sedan Liljehorn.


 

Den 17-20 mars
Anckarström, Liljehorn, Horn, Ribbing m. fl. arresteras. Bielkes död.


 

Den 22-28 mars
Engeström får bevakning hemma hos sig.


 

Den 28-29 mars
Engeström bortföres i arrest.


 

Den 30 mars - 2 april
Engström förmås av Liljensparre skriva berättelser om Liljehorn, Pechlin, Bielke.


 

Den 6-14 april
Engeström förhöres inför hovrätten.


 

Den 4 maj
Bifalles Engeströms yrkande att få flytta hem till sig.


 

Den 10 maj
Hovrättens dom. Avsked från sin tjänst som protokollsekreterare.


 

Riksdagar: 1772, 1778, 1786, 1789, 1792

 

1772
Revolution som innebär Frihetstidens död
Engeström förlorare.

 

1778
Gustaf III:s triumfriksdag.
Drottningens förlossning och kronprinsens dop.
Engeström tystad.

 

1786
Engeström vinnare. Konungen förlorare.

 

1789
Hämndens riksdag. Engeström fängslas.
Kungen driver igenom enväldet.

 

 

1792
Gävleriksdagen. Lugnet före stormen.
Engeström förbjudes att närvara.
Efter riksdagens slut, Stockholm i mars, dödas kung Gustaf.


 

Gustafs skål!
text: Carl Michael Bellman

 

Gustafs skål!
Den bäste Kung, som Norden äger:
Han ej tål,
Att viktskåln ojämt väger. ;|;
God och glad,
Han Ilskans röst föraktar
Samt avaktar
Och betraktar
Dårskap i sin grad. ;|;


 

Sådan Kung
Är värd att styra Sveriges öden:
Rask och ung,
Ej rådlös uti nöden. ;|;
Wasa Ätt
Har aldrig lärt att svika,
Aldrig tvika,
Men att fika
Till att göra rätt. ;|;


 

 

Konung Gustaf III:s mord


 

Kung Gustaf försvann,
och död är väl han.
Välsignad hans lekamen den kalla
Och änglarna i himmelen de fröjdas åt hans själ
och vänta uppå konungen alla.


 

I haven det väl hört?
De adeliga mördade Kung Gustaf.

 

Och Ankarström försvann
och död är väl han.
Förbannad hans lekamen den kalla.
Och djävlarna i helvetet de fröjdas åt hans själ
och vänta uppå adelsmännen alla.

 

I haven det väl hört?
De adeliga mördade Kung Gustaf.

 

Levin Christian Wiedes handskriftsamling nr. 143. (K.V.H.A.A.) Upptecknad i Kisa socken i Östergötland. Nils Svanfeldts Sång och visbok, Sthlm. 1936. sidan 17.


 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV 

min blogg 

 2016-04-15, 11:01  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  The Singing Nun

 

 

Dominique - listetta i USA 1963.

 

Länken nedan har allt om låten och Jeanine Deckers.

 

 

Länk MP3-fil

 

Jukebox Tebordet - Dominique

 

 

The world only knew the smiling nun who captured the attention of Ed Sullivan, the woman in the white habit who sweetly strummed her guitar, Sister Adele. Her real name and face was not revealed to the public.


His broadcast from Fichermont convent in 1964 was the first of its kind and introduced the public to the elusive world of cloistered nuns.


The song Dominique topped the Billboard chart in 1963.


singing nun


Jeannine Deckers' companion of 25 years, Annie Pécher . Annie's book on psychomotor therapy with autistic children is still being used as a reference tool. Pécher commited suicide with Deckers in their apartment in 1985.

 

 

Från songfacts.com

 

länk till videon

 

"It's true that the "singing nun," also known as Janine (spellings vary) Deckers, committed suicide in Belgium in 1985 along with her companion of ten years, Annie Pecher. However, popular belief on this score notwithstanding, Cecil does not know if the two were lovers, and frankly does not feel it is any of his business. Or, if you don't mind my saying so, of yours.

 

The two women were in despair because the center for autistic children they had founded had gone under for lack of funds. The Belgian government was also dunning Deckers for back taxes of between $47,000 and $63,000, although she said she had given all her music earnings to her convent. Deckers, who had become a Dominican nun in 1959, recorded "Dominique" as a tribute to the founder of her order. In 1963 it made number one in the U.S., selling 1.5 million copies. Deckers left the convent in 1967 before taking final vows, partly to pursue a recording career, but never repeated her earlier success. After her death at 51 or 52 (the two women washed down massive doses of barbiturates with alcohol), she did receive the highest honor our society can bestow--a full page obit in People magazine."

 


 

 

Länk. Soer Sourire

 


 

 

Soeur Sourire
DOMINIQUE
Paroles et musique: Soeur Sourire, 1959
Dominique, nique, nique
S'en allait tout simplement,
Routier, pauvre et chantant
En tous chemins, en tous lieux,
Il ne parle que du Bon Dieu,
Il ne parle que du Bon Dieu


A l'époque où Jean Sans Terre,
D'Angleterre était le roi
Dominique notre père,
Combattit les albigeois.


Dominique, nique, nique
S'en allait tout simplement,
Routier, pauvre et chantant
En tous chemins, en tous lieux,
Il ne parle que du Bon Dieu,
Il ne parle que du Bon Dieu


Certains jours un hérétique,
Par des ronces le conduit
Mais notre Père Dominique,
Par sa joie le convertit


Dominique, nique, nique
S'en allait tout simplement,
Routier, pauvre et chantant
En tous chemins, en tous lieux,
Il ne parle que du Bon Dieu,
Il ne parle que du Bon Dieu


Ni chameau, ni diligence,
Il parcourt l'Europe à pied
Scandinavie ou Provence,
Dans la sainte pauvreté


Dominique, nique, nique
S'en allait tout simplement,
Routier, pauvre et chantant
En tous chemins, en tous lieux,
Il ne parle que du Bon Dieu,
Il ne parle que du Bon Dieu


Enflamma de toute école
Filles et garçons pleins d'ardeur
Et pour semer la parole,
Inventa les Frères-Prêcheurs


Dominique, nique, nique
S'en allait tout simplement,
Routier, pauvre et chantant
En tous chemins, en tous lieux,
Il ne parle que du Bon Dieu,
Il ne parle que du Bon Dieu


Chez Dominique et ses frères,
Le pain s'en vint à manquer
Et deux anges se présentèrent,
Portant de grands pains dorés


Dominique, nique, nique
S'en allait tout simplement,
Routier, pauvre et chantant
En tous chemins, en tous lieux,
Il ne parle que du Bon Dieu,
Il ne parle que du Bon Dieu


Dominique vit en rêve,
Les prêcheurs du monde entier
Sous le manteau de la Vierge,
En grand nombre rassemblés.Dominique, nique, nique
S'en allait tout simplement,
Routier, pauvre et chantant
En tous chemins, en tous lieux,
Il ne parle que du Bon Dieu,
Il ne parle que du Bon Dieu


Dominique, mon bon Père,
Garde-nous simples et gais
Pour annoncer à nos frères,
La vie et la vérité.


Dominique, nique, nique
S'en allait tout simplement,
Routier, pauvre et chantant
En tous chemins, en tous lieux,
Il ne parle que du Bon Dieu,
Il ne parle que du Bon Dieu

 

 


 

 

Dominique

Dominique, nique nique
Over the land he plods along
And sings a little song
Never asking for reward
He just talks about the Lord
He just talks about the LordAt a time when Johnny Lackland
over England was the King
Donimique was in the back land
Fighting sin like anything


Dominique, nique nique
Over the land he plods along
And sings a little song
Never asking for reward
He just talks about the Lord
He just talks about the LordNow a heretic, one day,
Among the thorns forced him to crawl.
Dominique with just one prayer,
Made him hear the good Lord's call.Dominique, nique nique
Over the land he plods along
And sings a little song
Never asking for reward
He just talks about the Lord
He just talks about the LordWithout a horse or fancy wagon,
He crossed Europe up and down.
Poverty was his companion.
As he walked from town to town.Dominique, nique nique
Over the land he plods along
And sings a little song
Never asking for reward
He just talks about the Lord
He just talks about the LordTo bring back the straying liars
And the lost sheep to his fold,
He brought forth the preaching friars,
Heaven's soldiers, brave and bold.Dominique, nique nique
Over the land he plods along
And sings a little song
Never asking for reward
He just talks about the Lord
He just talks about the LordOne day, in the budding order,
There was nothing left to eat
Suddenly two angels walked in
With a loaf of bread and meat.Dominique, nique nique
Over the land he plods along
And sings a little song
Never asking for reward
He just talks about the Lord
He just talks about the LordDominique once, in his slumber,
Saw the Virgin's coat unfurled
Over friars without number
Preaching all around the worldDominique, nique nique
Over the land he plods along
And sings a little song
Never asking for reward
He just talks about the Lord
He just talks about the LordGrant us now, oh, Dominique,
The grace of love and simple mirth.
That we all may help to quicken
Godly life and truth on earthDominique, nique nique
Over the land he plods along
And sings a little song
Never asking for reward
He just talks about the Lord
He just talks about the Lord

This song was recorded by "The Singing Nun" and was featured on
the Ed Sullivan's "Your Show of Shows".
The Singing Nun is actually Sister Luc-Gabrielle, member of a Belgian
Dominican order convent. She also recorded as Sister Sourire, French for
"Sister Smile."
This song, about St. Dominic, Spanish-born priest and founder
of her order.


Alternate Version -- Lyrics from “The Singing Nun” (Movie lyrics) sung by Debbie Reynolds


Dominique, nique, nique I will tell of Dominique
His goodness to acclaim
And I pray the song I sing
Will some simple pleasure bring
That the world shall know his name!


I will tell of Dominique as I sing this little song
And when I sing the chorus all the world will sing along!


Dominique, nique, nique it was good Saint Dominique
He lived for you and me
From his labors long ago
Came a better world I know! And his love shall always be!


“Though I'm poor”, said Dominique as he spoke unto the Lord,
“I will be your humble servent and your love is my reward”!


Dominique, nique, nique I will follow Dominique
His burdens will I share
For his courage will I pray
His teachings to obey! His words shall be my prayer!


By the kindness of his heart and the labor of his hand
He brought love and understanding as he wandered through the land!


Dominique, nique, nique I will tell of Dominique
His goodness to acclaim
And I pray the song I sing
Will some simple pleasure bring! All the world shall know his name!Dominique the mighty warrior was a soldier of ther Lord
His armor was devotion and the Gospel was his sword!


Dominique, nique, nique it was good Saint Dominique
He lived for you and me
From his labors long ago
Came a better world I know! And his love shall always be!


Through the blazing heat of summer and the chill of winter snow
I will follow Dominique! In his footsteps I will go!


Dominique, nique, nique I will follow Dominique
His burdens will I share
For his courage will I pray
His teachings to obey! His words shall be my prayer!


 

 


Dominique, Dominique, der zog fröhlich in die Welt
Zu Fuß und ohne Geld
Und er sang an jedem Ort
Immer wieder Gottes Wort,
Immer wieder Gottes Wort.

 Zu der Zeit als Johann König ohne Land in England war
Zog Dominikus zum Streit aus mit der Albigenserschar


Dominique, Dominique...


Eines Tages ging er barfuss durch den Dornenbusch unversehrt
Und so hat er einen Heiden voller Fröhlichkeit bekehrt.


Dominique, Dominique...


Ohne Pferd und Wagen zog er durch Europa hin
Denn die Armut war ihm heilig, sie war seines Lebenssinn.


Dominique, Dominique...


Alle Jungen alle Mädchen machten seine Lehre froh
Und zum Vater aller Prediger auf Erden wurde er so.


Dominique, Dominique...


Eines Tages waren er und seine Brüder ohne Brot
Da erschienen ihnen Engel und sie linderten die Not.


Dominique, Dominique...


Unter dem Mantel der Maria, die ihm oft im Traum erscheint
Sieht Dominikus alle Prediger der ganzen Welt vereint.


Dominique, Dominique...


Oh Dominikus bewahr' uns Frohsinn und Bescheidenheit,
Dass wir unseren Büdern künden von der wahren Lebensfreud'.

 


 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV 

min blogg 

 


 2016-04-14, 13:56  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  du vars hjärta är hos vänstern
av Bernt Rosengren, red
Kulturarbetarnas socialdemokratiska förening 1973, häftad, 47 sid, gott skick

Lyrik av Karl Vennberg, Jacob Branting, Svante Foerster, Torgny Lindgren m. fl.

 


Vi som har hjärtat till vänster har sorg idag. Göran Palm är död.

 

Göran Palm

 

Göran Palm till vänster

 

Göran Palm

 

 

Länk Expressen. Suhonen: Medborgare Göran Palm är död

 

 


 

 

joe hill dot TV

 

 

Tillsammans är vi starka (1974)

En film från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund sommarläger 1974 i Delsbo.

 

 

Deltar oundvikligen
text: Bernt Rosengren


Bara genom att blunda
kan vi tro att fred råder
och att frihet finns
Bara genom att inte blunda
kan vi se till att fred
kommer att råda och
att frihet
kommer att finnas.


Det finns en nödvändig sorts
galenskap: att tro att just du
kan förändra världen
Galenskap som gränsar
till genialitet
och samtidigt är den enklaste
vardagsklokhet:
Du kan det och du gör det
tillsammans med andra


Bara genom att blunda
kan vi tro att fred råder
och att frihet finns
Bara genom att inte blunda
kan vi se till att fred
kommer att råda och
att frihet
kommer att finnas

 

Länk. Kulturspegeln Enn Kokk

 

 


 

Tommy Körbrerg

 

 

Länk till filmen

 


 

 

Hjärtat hos vänstern
text och musik: Tommy RådbergDu vars hjärta var hos vänstern
var är kampen från igår.
Byråkrat i fingerspetsen.
Välklippt kammat är ditt hår.
Fyra barn och fru och villa.
Kör Akelius skattdiskett.
I TV solstollsbrudar diggar.
Putsad är Opeln Kadett.


Upp till kamp du kan ju texten.
Vi i skatter dignar ner.
Klass mot klass det är förresten.
Lag och ordning desto mer.
Du var en i röda leden.
Krossa Sveriges storfinans.
Knappar in textstereoteven.
Aktiebörs du Borgarsvans.


Extrapris Antonia lockar.
Bonniers retar nyfiksnerv.
Allemanfondspar det pockar.
Svarta peng ger mer förvärv.
Sten i glashuset jag kastar.
Borgare jag är så sött.
Men vart fjärde år jag hastar.
Vallokalen röstar rött.


Du vars hjärta är hos vänstern.
Den behöver ditt förnuft.
Skalden Vennberg la ut texten.
Mens vi skrek varann högljött.
"Svikarekan" alla vara.
Utom jag och mitt parti.
Fega kräk är du som tvekar.
Gå så bort och stå oss bi.


Plocka vill jag maskros, klöver,
blåklint, röd ros, nejlika.
Ett och två från vänster höger.
Det är synd om människa.
Som skall kivas som ska bråkas.
Aldrig får man vara glad.
När det retas när det tråkas.
Gå i kloster det gör jag.

 


 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV 

min blogg 

 2016-04-13, 08:12  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Dennis Skinner

 

Dennis Skinner thrown out of Commons for calling PM 'dodgy Dave'

 

 


 

 

 

 

Joe Hill dot TV

 

 • The Red Flag
 • Oh Mr. Cameron Alun Parry
 • It's A Rip Off
 • Jeremy Corbyn The New Labour Leader
 • I'll be there when you march
 • Battle Hymn of the New Socialist Party (We will sing The Red Flag once a Year.)
 • Oh Mr. Cameron Liverpool Socialist Singers
 • We will Rise
 • Women Of The Working Class
 • Billy Braggs The Internationale

 


 

Länk. Political Songs? Yes! We are British.

 

 


 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV 

min blogg 

 2016-04-12, 13:57  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  On the first day of Christmas, Bernie gave to me an end to inequality.


Second - $15 bucks an hour


Third - free public college


Fourth - wind and solar power


Fifth - health care for all


Sixth - infrastructure spending


Seventh - equal pay for women


Eighth – Wall St. regulation


Ninth – safety net expansion


Tenth – shutting private prisons


Eleventh – caring for our veterans


Twelfth – reform of campaign finance

 

 


 

Occupella

 

 

 

RY COODER - WALL STREET PART OF TOWN


 

 

BERNIE SANDERS TRIBUTE - Tryin' To Make A Livin'

 

Bernie Sanders

 

 

 


 

 

SEVEN DAYS. What's Sanders ut to this week. Follow him. Here.

 


 

Bernie For President

 

Bernie for President

 

Länk: Joe Hill dot TV Bernie Sanders in Seattle

 

joehilldottv

 

 

Bernie Sanders Oh Freedom

 

Bernie

 

 

 

Bernie Sanders

 

Länk. This Land is Your Land--- Bernie Sanders

 

 

 


 

 

minata tube

 

mayday

 

joe hill dot TV 

min blogg 

 

 2016-04-11, 09:35  Permalink  0 kommentarer
Andra bloggar om:  Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM