TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Ranrikegården

 

Arbetspraktik på Ranrikegården i Kungälv.


Tillsammans med en fantastiskpersonalgrupp gjorde jag ett arbetspass på en av Kungälvs demensavdelningar. Fastän jag själv är behandlare i botten blev jag mycket gripen av deras arbetssituation och vilket avancerat arbete de utför. Jag valde att arbeta på riktigt och fick hjälpa till med de dagliga sysslorna som att bädda, tvätta och duscha boenden, mata och umgås med de dementa.


Jag var dock där i huvudsak av egenskap som Oppositionsansvarig i Näringslivsutskottet där vi har det yttersta personalansvaret. Jag studerade scheman, arbetsturer, personaltäthet och hur många som arbetade heltid respektive deltid, timvikarier med mera.


På denna avdelning jag var på hade man 12 arbetsrader byggda i ett fem veckors schema. Schemat kändes maximerat utifrån ett arbetsgivarperspektiv. På avdelning fanns endast en som arbetade 100 procent, resten var deltid med variation cirka 50-75 procent.
För att få ihop verksamheten hade man ett antal delade turer så man kunde skicka hem personal vid låg aktivitet på avdelningen. Man arbetade två helger av fem där jag kan konstatera att ett ”helgpass” kan sträcka sig upp till 30 timmar. I de delade turerna var endast 30 minuters rast inlagt.
Av alla samtal jag haft angående delade turer både på den avdelning jag praktiserade samt med personal från andra äldreboenden har jag inte upplevt någon tycka det är positivt med delade turer.


Jag måste fråga mig hur det blivit så här? I vilket annat yrke hade man gått med på att ha denna arbetssituation med delade turer, utstuderade deltidsturer för att maximera verksamheten samt den mängd arbetspass som uppstår ur detta. En deltidare har till exempel 24 tillfällen på fem veckor som denne skall vara på sin arbetsplats. Alltså en deltid som i princip är på sin arbetsplats heltid när det gäller arbetstillfällen.


Arbetsmaximeringen är nu så hårt driven att personalen bara hinner med de allra nödvändigaste behoven. Man gör allt man kan för att skapa trivsel genom olika aktiviteter men tiden räcker inte till för att förbereda detta alla gånger. En sådan basal händelse som matsituationen satte samtlig personal i arbete för att med värdighet mata och ta hand om de dementa, även mig som extra personal denna gång. Matmiljön var skränig stundtals och många av de dementa blev störda. Förr kunde man dela upp matserveringen med mindre grupper som åt på olika ställen, detta går inte längre på grund av personalbrist. Detta oroar mig speciellt då dementa människor med sin sjukdomsbild behöver just lugn och ro för att kunna sortera sina sinnesuttryck.


Personalen arbetar utan uppdragsbeskrivningar, detta oroar mig. Man vet alltså inte vad som förväntas av sin roll som skötare. Det största behovet våra äldre har är beröring, omtanke och bekräftelse. Tiden för detta håller på att utraderas. En uppdragsbeskrivning skulle visa detta.


En vårdtyngdsutredning måste till. Tid för akuta insatser stör verksamheten då det inte finns luft i systemet att undvara en personal för lugnande samtal med mera. Man håller på med en likriktning inom äldrevården där styrmedel med matematiska uträkningar skall förväntas skapa rättvisa i vården för våra boende och anställda. Man pratar om 0,68 anställd per boende. Detta utan att man har gjort en vårdtyngdsanalys som riskerar att skapa än mer ansträngda arbetsplatser för de vårdtunga avdelningarna vi har i Kungälvs Kommun.


Vad skulle nu kunna vara receptet för att ta tillbaka de goda arbetsförhållandena som en gång fanns inom äldrevården i Kungälv. Paradoxen i den bedömningen ligger i att vi i Kungälv ligger på 11 plats i rankingen enligt SKL. När man pratar med anställda om detta blir de stolta över sitt arbete. Problemet är att våra anställda aldrig pratar illa om sin arbetsgivare eller säljer ut sitt engagemang i missnöje för respekt till boende och anhöriga. Därför är min övertygelse att denna ranking nog har ett annat utseende om man belyser mätningen ur ett annat perspektiv. Vi har helt enkelt för lojal personal som jag givetvis respekterar men som kanske inte ger den rättvisa som krävs när arbetet bedöms.


Så vi politiker sitter ganska lugnt i båten och tror att allt är frid och fröjd. Så ser verklighetsbilden dock inte ut. Vår personal går på knäna, blir arbetsmaximerade, erbjuds inte 100 procentiga tjänster, utnyttjas med delade turer, får inte den tid som krävs för att hinna med de boendes relations behov.


Personalen hinner inte städa sina avdelningar, har svårt att ta ut raster om det kör ihop sig, får inte alltid in vikarier vid brist av personal, med mera.
Tyvärr ser jag att man systematiskt försämrar förutsättningarna inom äldrevården från politikens sida. Besparingarna är de orsaker som ligger till grund för detta. Projektet bemanningsplanering måste verkställas samt se till att personal inom äldrevården tryggas i sina anställningar. Alla skall ha rätt till en heltidstjänst och delade turer måste avskaffas. Ensamarbete får inte förekomma och krissituationer måste alltid kunna hanteras för den totala säkerheten. Detta går inte trolla bort utan det behövs helt enkelt mer resurser enligt min mening.


Jag vill passa på att rikta ett stort tack till personalen på Ranrikegården som satte mig i arbete och visade mig runt. Arbetet från min sida som fritidspolitiker kommer att fortskrida tillsammans med våra fackliga organisationer med en gemensam värdegrund om att vi nu måste rädda äldrevården i Kungälv innan den briserar.

 

Glenn Ljunggren (S)

 

 2012-05-31, 14:17  Permalink
Andra bloggar om:  


Tack för ditt arbete Glen
Tror du att personalen orkar med heltid??
Har en nära släkting som jobbar inom vården med Kommun som arbetsgivare,vissa dagar hinns det inte med någon rast,magen har pajat för dom hinner inte gå på toa.Personalen är så plikttrogna o måna om vårdtagarna,hur tror du det blir i en personalgrupp om några är sjuka en morgon??För o eftersträva heltid måste kommun o fack sträva efter bätre arbets villkor.Heder åt en sån politiker som sätter sej in i svåra frågor,kram från väster.
Hej på dig.

För att komma åt problemen måste det tas ett helhetsgrepp. I Kungälvs kommun har jag motionerat om rätten till heltid och möjlighet till deltid. Det behövs helt enkelt mer resurser. På en frisk arbetsplats orkar man med sina uppdrag. Jag har full förstående för din släkting. Vi måste få starkare signaler från golven. Vi har alldeles för lojal personal som jag ser det. Det är ett feltänk i hela organisationen som måste rättas till.
Jag tycker att det är högaktningsvärt att du tar dig tiden och sätter dig in i problemen för både personal och boende.
Men integriteten för dom boende är också väldigt viktig, man kan ju undra vem är DU som kommet och deltar i ALLA uppgifter?
Kan vem som helst komma in och "delta" i andras privat sfär.... ?
Jag är positivt inställd till engagemanget men jag tycker inte om att det kan användas populistiskt av ett politiskt parti för att vinna framgång, där är integriteten mycket viktigare...
Hej Glenn Gustafsson.

Härligt namn du har. Frågan har kommit upp av önskemål från de fackliga organisationerna. Vården är körd i botten, ingenting händer. Därför har man vänt sig till mig som har det yttersta personalansvaret inom kommunen politiskt för (S) del. Jag har full respekt för intrigiteten. Jag arbetar själv inom vården sedan 30 år tillbaka.

Nu har det blivit ett politiskt fokus på frågan. Jag tar till mig kritiken att vi poliker vill vara populistiska, det var så Alliansen vann valen. Dessutom med andra mindre massmediala tillgrepp.

Media är vår tredje statsmakt och den påverkar samhället. Jag hoppas givetvis att denna fråga även gör det.

Ha det gött Glenn.

Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM